Zodijak i godišnja doba

Zodijak i godišnja dobaZbog nagnutosti Zemljine ose prema ekliptici na Zemlji dolazi do smene godišnjih doba. Mi ustvari imamo samo privid da se Sunce kreće po nebu, što se događa zbog Zemljinog kretanja po ekliptici, a u različitim dobima godine,  Sunce vidimo na različitim mestima.

Nebeski ekvator i ekliptika seku se u dve tačke, a Sunce na svom putu po ekliptici u toku jedne godine prolazi kroz te dve tačke. Prva tačka preseka ekliptike i nebeskog ekvatora je na 0 stepeni Ovna, kada Sunce dolazi svake godine oko 21. marta. Prolazak Sunca kroz tačku na 0 stepeni Ovna označava trenutak početka proleća na severnoj hemisferi. Tada na celoj Zemlji imamo jednaku dužinu obdanice i noći, a ovaj dan se zove prolećna ravnodnevica ili prolećni ekvinocij.

Druga tačka preseka ekliptike i nebeskog ekvatora je na 0 stepeni Vage, koja se nalazi naspram prve tačke ili naspram prolećnog ekvinocija. Sunce kroz ovu tačku prolazi svake godine oko 23. septembra, kada počinje jesen na severnoj hemisferi. Taj dan se zove jesenja ravnodnevica ili jesenji ekvinocij.

Oko 22. juna svake godine, Severni pol je maksimalno nagnut prema Suncu, a to se događa kada Sunce prelazi tačku na 0 stepeni Raka. Ovaj trenutak označava početak leta na severnoj hemisferi i početak zime na južnoj hemisferi. Tačka na 0 stepeni Raka zove se letnji solsticij. Zemljina severna hemisfera se naginje prema Suncu kada je kod nas leto, jer se Sunce diže visoko na nebu i uzrokuje duge i tople dane.

Nakon šest meseci od letnjeg solsticija, Zemlja dolazi na suprotnu stranu ekliptike, a tada je severna hemisfera nagnuta na suprotnu stranu od Sunca. Zbog toga se Sunce pojavljuje nisko na nebu, a tako i slabi njegova toplota. To se dešava svake godine oko 22. decembra, kada Sunce dolazi na 0 stepeni Jarca i zove se zimski solsticij. Na severnoj hemisferi počinje zima, dok na južnoj hemisferi počinje leto.

Zodijak i godišnja doba

Sada ćemo zodijak da preslikamo na ovu šemu i na taj način videti koliko je sve savršeno uklopljeno.

Dakle, mi imamo  četiri važne i istaknute tačke:

1. 0 stepeni Ovna ili prolećni ekvinocij (oko 21. marta-proleće)
2. 0 stepeni Raka ili letnji solsticij (oko 21. juna-leto)
3. 0 stepeni Vage ili jesenji ekvinocij (oko 23. septembra-jesen)
4. 0 stepeni Jarca ili zimski solsticij (oko 22.decembra-zima)

Zodijak ima 12 zodijačkih znakova, a u toku jedne godine imamo 12 meseci u godini.

Broj 12 je jedinstven, deljiv je sa svim svojim delovima i on sadržava odnose, 1:2:3:4:5:6 i sve zatvara unutar kruga od 12 sektora. Nećemo se ovde zadržavati na ostalim mnogobrojnim primerima (o tome drugom prilikom), već se vraćamo na povezanost zodijačkih znakova i godišnjih doba.
Četri tačke su: prolećni ekvinocij, letnji solsticij, jesenji ekvinocij i zimski solsticij ili 0 stepeni Ovna, 0 stepeni Raka, 0 stepeni Vage i 0 stepeni Jaraca. Četiri položaja godišnjeg Sunca govore nam o četiri godišnja doba: proleće, leto, jesen i zima.

Ovnom počinje proleće, Rakom počinje leto, Vagom počinje jesen, a Jarcem počinje zima.

Jedna godina ima 12 meseci, a Sunce u toku jedne godine prelazi svoj put kroz zodijak ili zodijačke znakove, susrećući se sa sledećom dvanaestoricom: Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Devica, Vaga, Škorpija, Strelac, Jarac, Vodolija i Ribe. Svaki od ovih zodijačkih znakova zauzima 30 stepeni, što ukupno iznosti 360 stepeni (30*12=360).

Ovan od 0 do 30 (Aries), 21. mart
Bik od 30 do 60 (Taurus), 21. april
Blizanci od 60 do 90 (Gemini), 21. maj
Rak od 90 do 120 (Cancer), 22. jun
Lav od 120 do 150 (Leo), 22. jul
Devica od 150 do 180 (Virgo), 23. avgust
Vaga od 180 do 210 (Libra), 23. septembar
Škorpija od 210 do 240 (Scorpio), 23. oktobar
Strelac od 240 do 270 (Sagittarius), 22. novembar
Jarac og 270 do 300 (Capricorn), 21. decembar
Vodolija od 300 do 330 (Aqarius), 20. januar
Ribe od 330 do 360 (Pisces), 19. februar

Prema tome, imamo četri tačke, imamo četri godišnja položaja Sunca na ovim tačkama koje predstavljaju četri godišnja doba. Svako godišnje doba obuhvata period od tri meseca ili tri zodijačka znaka (4*3=12), a onda imamo 12 meseci ili 12 zodijačkih znakova.

Proleće: Ovan, Bik i Blizanci
Leto: Rak, Lav i Devica
Jesen: Vaga, Škorpija i Strelac
Zima: Jarac, Vodolija i Ribe

Sada pogledajte prve zodijačke znakove u svakoj grupi, a to su Ovan kao predvodnik proleća, Rak kao predvodnik leta, Vaga kao predvodnik jeseni i Jarac kao predvodnik zime. Drugim rečima kada Sunce svake godine dođe na 0 stepeni ovih zodijačkih znakova, počinje i novo godišnje doba. Ove tačke se zovu kardinalne tačke, a zodijački znaci koji započinju godišnje doba zovu se kardinalni zodijački znaci. Pojam ili reč kardinalan označava nešto što je osnovno i glavno, što bi značilo da kardinalni znaci imaju glavnu i osnovnu ulogu da otvore i započnu godišnja doba. Bez Ovna, ne bi imali početak proleća, bez Raka ne bi imali početak leta, bez Vage ne bi imali početak jeseni, a bez Jarca ne bi imali početak zime. Ako ove četri tačke 0 stepeni kardinalnih znakova prenesemo na krug od 360 stepeni ili na horoskop, mi ustvari dobijamo i četri glavne tačke horoskopa (pogledaj prethodnu sliku), a to su:

1. Ascendent-Ovan (istok)
2. Descendent-Vaga (zapad)
3. MC ili Medium coeli-Jarac (jug)
4. IC ili nadir-Rak (sever)

Kada Sunce dođe na 0 stepeni Ovna, počinje novi ciklus kretanja Sunca kroz zodijačke znake, počinje proleće, a priroda počinje da se budi nakon dugog i zimskog sna. Sunce u Ovnu „otvara vrata“ proleću, počinje da se oseća Sunčeva energija, a Sunce svojom toplotom deluje na mahove. Sunce je egzaltirano u znaku Ovna, jer se tada život polako budi i ponovo rađa. Drugi kardinalni zodijački znak koji „otvara vrata“, ali sada letnjem godišnjem dobu je zodijački znak Rak, što se događa kada Sunce dođe na 0 stepeni Raka. Ovaj zodijački znak je veoma maštovit i romantičan, poput početka letnjih dana i toplih noći. Treći kardinalni zodijački znak koji otvara vrata jesenjem godišnjem dobu je Vaga, a u ovom zodijačkom znaku Sunce je u padu. Toplota Sunca polako nestaje i nastupaju hladniji i kišoviti dani. Četvrti kardinalni znak koji otvara vrata zimskom godišnjem dobu je Jarac, što se događa kada Sunce dođe na 0 stepeni Jarca.
Sada uzmite drugi po redu zodijački znak iz svakog godišnjeg doba ili znak koji je u sredini. To su: Bik, Lav, Škorpija i Vodolija, a ovi znaci se zovu fiksni zodijački znaci. Reč ili pojam fiksno ukazuje na nešto čvrsto, stabilno i fikasirano. Fiksni zodijački znaci u godišnjim dobima predstavljaju sredinu godišnjeg doba, simbolizuju stabilno i stvarno stanje tog godišnjeg doba. Dakle, oni stupaju nakon kardinalnih zodijačkih znakova koji otvaraju vrata godišnjim dobima i predstavljaju njihov početak, dok fiksni zodijački znaci stabilizuju godišnje doba. Drugim rečima, ako hoćemo da razumemo Bika, mi ćemo pomisliti na proleće ili ako hoćemo da razumemo proleće, mi ćemo pomisliti na zodijački znak Bika i mesec maj.

Ako hoćemo da razumemo Lava, mi ćemo pomisliti na sredinu leta i mesec avgust, želimo li da razumemo Škorpiji, pomislićemo na sredinu jeseni i novembar mesec i na kraju ako želimo da razumemo Vodoliju, onda ćemo pomisliti na sredinu zime ili na mesec februar. Fiksni znaci su originalno preslikani sa sredinama godišnjih doba i oslikavaju ih na verodostojan način. Sredine godišnjih doba ne teže nikakvim promenama već teže nepromenljivosti, što kod osoba koje su rođeni sa Suncem u ovim znakovima obezbeđuje potrebu za stabilnošću i sigurnošću, ali i odbijanje ili strah od bilo kakve promene. Sunce je u izgonu u fiksnom zimskom znaku Vodolije, što je logično jer je februarska Vodolija najhladniji deo zime. U fiksnom zodijačkom znaku Lava, Sunce je u svom sedištu, jer je avgust najtopliji letnji mesec, kada Sunce šalje nejviše toplote.

Bik je sredina proleća, Lav je sredina leta, Škorpija je sredina jeseni, a Vodolija je sredina zime.

Na kraju treba uzeti poslednje zodijačke znake u godišnjim dobima, a to su: Blizanac, Devica, Strelac i Ribe. Ovi zodijački znaki su promenljivi zodijački znaci i oni predstavljaju poslednji kvartal godišnjih doba, odnosno oni najavljuju promenu godišnjeg doba, jer će nakon njih kardinalni zodijački znaci opet otvoriti vrata novom godišnjem dobu. Dakle, ako hoćete da razumete Blizance, onda pomislite na kraj proleća, ako hoćete da razumete Devicu, onda pomislite na kraj leta, želite li da razumete Strelca, pomislite na kraj jeseni i ako želite da razumete Ribe, onda pomislite na kraj zime. Osobe koje su rođene sa Suncem u promenljivim znacima, mentalno su aktivne, uvek teže nekoj promeni i nečem novom i veoma su prilagodljivi, a što su sve karakteristike i poslednjih dana godišnjih doba.

Blizanci najavljuju završetak proleća, Devica najavljuje završetak leta, Strelac najavljuje završetak jeseni, a Ribe najavljuju završetak zime.

 

Zodijak je projekcija čitavog svemira i prirode, a čovek je projekcija zodijaka. Iz pretgodnog teksta mogli smo da vidimo kako se četri godišnja doba projektuju na zodijak, kao i ophod Sunca kroz zodijak u njegovom godišnjem hodu. Međutim, kroz zodijak preslikan je i dnevni hod Sunca po nebu.

Horizont ili Ekvator je horizontalna osa horoskopa (Ascendent-Descenedent) koja deli horoskop na južnu i severnu hemisferu. Na istočnom horizontu (Ascendent) Sunce izlazi, a na zapadnom horizontu Sunce zalazi (Descendent). Deo horoskopa koji se nalazi iznad horizontalne ose predstavlja dan, a deo horoskopa koji se nalazi ispod horizontalne ose predstavlja noć. Ako se Sunce nalazi u XII, XI, X, IX, VIII ili VII kući, što su kuće iznad horizontalne ose, onda je rođenje bilo po danu. Ako se Sunce nalazi u I, II, III, IV, V ili VI kući, što su kuće ispod horizontalne ose, onda je rođenje bilo tokom noći. Ukoliko je Sunce tačno na Ascendentu, odnosno na istoku, onda je rođenje bilo u zoru, ako je tačno na Descendentu ili zapadu, onda je rođenje bilo u sumrak. Ako se Sunce nalazi na MC-u, onda je rođenje bilo u podne, a ako se nalazi na IC-u, onda govorimo o ponoćnom rođenju.

Svaki deo horoskopa ili svaka kuća u horoskopu predstavljaju neki deo dana. Sunce u I kući predstavlja zoru kao deo dana, a onda se Sunce prividno penje kroz XII, XI i X kuću. U zavisnosti koje je godišnje doba u pitanju, Sunce će u IX kući biti blisko podnevu. Kako je VII kuća ili Descendent sumrak, to je oko 17h u zimsko doba kada Sunce zalazi ili oko 21h kada Sunce zalazi u letnjem dobu.

Kao što smo kod godišnjih doba imali četri tačke: prolećni ekvinocij na 0 stepeni Ovna, letnji solsticij na 0 stepeni Raka, jesenji ekvinocij na 0 stepeni Vage i zimski solsticij na 0 stepeni Jarca, na isti način možemo pratiti dnedvi hod Sunca.

1. Sunce na Ascendentu (istok) je jutranje sunce, svitanje, zora, početak i rađanje novog dana.
2. Sunce na MC-u je u zenitu, to je podne, visina i prostor, podnevno Sunce.
3. Sunce na Descendentu (zapad) tone u suton, sumrak, zalazak Sunca.

Sunce na IC-u je u nadiru, ponoćno Sunce Ozirisa, ponoć, san, muk.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top