Zaglavljenost u nepovoljnim aspektima

Zaglavljenost u nepovoljnim aspektimaNepovoljni aspekti predstavljaju naše unutrašnje konflikte, koji se kao takvi projektuju na spoljašnje okolnosti kao problemi, prepreke, izazovi, nemogućnost da postignemo cilj koji smo odredili i sl. Često je prisutan osećaj „zaglavljenosti“ u onom što nameravmo da uradimo, kao i u ostvarivanju ciljeva, koji su povezani sa planetama uključenim u nepovoljnim aspektima u horoskopu. Onog momenta kada naši ciljevi postaju ugroženi, onda se aktivira i zaglavljenost, koja je povezana sa nepovoljnim aspektima. Koji su ciljevi u pitanju, zavisi od planeta u nepovoljnom aspektu i od položaja planeta u kućama u kojima se nalaze ili kojima vladaju. Zaglavljenost se najčešće dešava u okolnostima i situacijama kada doživljavmo poraz ili neuspeh.

Uzmimo za primer nepovoljni aspekt (kvadrat) između Merkura i Meseca. Sa jedne strane ovog konflikta (kvadrat) je neka vrsta identiteta „osoba koja razmišlja“, a sa druge strane ovog konflikta je identitet „osoba koja oseća“. Zašto identitet? Zato što se mi na neki način identifikujemo sa planetama u horoskopu u zavisnosti od znaka u kojem se planeta nalazi, dok mesto gde preuzimamo ili imamo iskustvo sa takvom vrstom identiteta, pokazuje kuća u kojoj se nalazi planeta. Ako je Merkur u Raku identitet je „osoba koja razmišlja na emotivan način“ sa ciljem „da rečima iskažem kako se osećam“ ili sa ciljem „da ostvarujem bliske kontakte i poznanstva“. Možemo uzeti još jedan primer, ako je Merkur u Devici identitet je „osoba koja je analtična“ sa ciljem „da donosim razumne odluke“ ili sa ciljem „da izbegnem neprijatna iznenađenja“.

Uzeli smo za primer kvadrat između Merkura i Meseca i ako se Merkur nalazi u Ovnu, a Mesec u Raku, onda je pristutan unutrašnji konflikt između „osobe koja razmišlja“ i „osobe koja oseća“. Kada uključi razum ili kada hoće da donesete neku razumnu odluku, onda preuzima identitet „osobe koja razmišlja“ sa ciljem „da istaknem sebe“, „da pokažem samodovoljnost“ ili „da promenim nešto u svom životu“, jer je Merkur u Ovnu. Međutim, kada se pojave osećanja ili emocije ili kada dolazi kući sa posla u privatno okruženje ili kada se uveče sastaje sa osobom sa kojom je u bliskoj vezi, onda preuzima identitet „osobe koja oseća“ sa ciljem „da imam privatnost“ ili „da imam emotivnu i blisku vezu“, jer je Mesec u Raku. Međutim, sada imamo konflikt, a time i zaglavljenost, jer je sa jedne strane razum koji razmišlja o samodovoljnosti, a sa druge strane su osećanja kojima je potrebna bliskost sa drugom osobom. Osoba je onda zaglavljena između ova dva konflikta i njihovih ciljeva, kao i između odluka na osnovu kojih su ciljevi formulisani.

Ovi unutrašnji konflikti imaju oscilatornu prirodu, zato što u određenom periodu jedna strana dominira, a posle nekog vremena druga strana preuzima dominaciju. Na primer, Merkur u Ovnu se identifikovao sa „osoba koja svoje ideje, odluke i stavove ističe“ i ona mora da pokaže nepokolobljivost u svojim stavovima, nedozvoljavajući da joj se bilo ko meša u odluke, namere i posao, jer joj je cilj „da budem snažan i samostalan “. Dok god dominira ova identifikacija prisutna je borba, kao i neprijateljsko posmatranje onog drugog identitet „ja osećam i potreban mi je neko ko će me zaštiti i pokazati bliskost“. Tada se pokreće i aktivira  ovaj unutrašnji konflikt između kojeg je osoba zaglavljena sa ovim aspektom.  Zbog toga, ovaj aspekt se manifestuje kroz namere da se pokaže mentalna snaga i samodovoljnost, koji narušavaju i remete bliske, intimne i porodične odnose, a cilj koji se nalazi u identitetu „ja osećam“, odnosno u Mesecu u Raku, postaje ugrožen i na tom polju se doživljava poraz. Takođe, manifestacija kvadrata između Merkura u Ovnu i kavdarata u Raku su i odluke i namere u kojima osoba teži prema onim ciljevima, koji joj mogu doneti dominatnu ulogu i vodeću poziciju ili da bude nezavisna uz pomoć načina na koji razmišlja (Merkur u Ovnu), ali za posledicu ima nestabilnost i promenljivost u privatnom i emotivnom životu (Mesec u Raku). Način na koji razmišlja nije usaglašen sa osećanjima i emocijama i zato se dešava da na primer, ne može rečima ili kroz komunikaciju sa lakoćom preneti ili govoriti o svojim osećanjima ili o onom što oseća u datom trenutku. Naravno da  onda ostaje nerazumna i za druge, posebno za one sa kojima ima bliske veze, zato što prvenstveno ima ovaj unutrašnji konflikt u sebi.

Nakon izvesnog vremena, dešava se da drugi identitet postaje dominantan, dakle „ja osećam“ (Mesec u Raku) sa ciljem da se realizuju bliski odnosi, porodica, pa i roditeljska uloga. Međutim, tada se opet aktivira unutrašnji konflikt i osoba opet ostaje zaglavljena između ova dva identiteta koji su u konfliktu. Preuzimajući identitet „ja osećam“ ili „ja sam brižna i nežna“, osoba ugrožava svoje ciljeve koji su povezani sa „da budem nezavistan“ , „da pokažem mentalnu snagu, a ne slabost“ ili „da učinim promenu uz pomoć ideja i načina na koji razmišljam“, što je  u simbolici Merkura u Ovnu. Zbog toga, ovaj unutrašnji konflikt ili zaglavljenost se manifestuje tako što osetljivost, brižnost, emotivne, kao i bliske veze ili porodične okolnosti za posledicu imaju nemogućnost da se postignu ciljevi vezani za samostalnost ili nezavisnost. Evo, jedan primer iz života. Postoji vezanost za majku ili jaka vezanost za porodicu i partnera, gde se ulazi u identitet sa brižnom i zaštitničkom ulogom, ali zbog ovakve vezanosti ili identifikacije osoba ne može da se osmostali i ima problem da se odvoji od uticaja bližeg okruženja. Ili, osoba razmišlja i ima planove da bude samostalna, da dokaže svoju snagu tako što će delovati nezavisno i samostalno i da se na taj način dokazuje kroz život, jer se na taj način oseća mentalno snažnom (Merkur u Ovnu), ali zbog unutrašnjeg konflikta sa onim drugim identitetom, njene namere i odluke za posledicu imaju poraz i neuspeh u porodičnim odnosima ili bliskim vezama. Može da razmišlja iz tačke Merkura u Ovnu, „porodična uloga ili uloga roditelja mogu me oslabiti i vezati.“ Ili, može da oseća iz tačke Meseca u Raku „mentalna snaga i nezavisnost mogu ugroziti moje emotivne ciljeve“. Takođe, „ako prihvatim roditeljsku ulogu, moji planovi vezani za budućnost padaju u vodu.“ Šta možemo ovde uraditi na svesnom nivou? Pa, nešto od toga, a to nešto je na primer, biti idejni vođa ili idejni lider (Merkur u Ovnu) neke grupacije, ljudi i naroda (Mesec u Raku), koje je potrebno kroz ideje zaštiti, što može na primer omogućiti neka vodeća ili liderska uloga. Ili, prepustiti se mašti i biti slikar, koji svoja slikarska dela stvara iz ideja koje su revolucionarne, buntovne, pa i agresivne. Preuzimate domaćinsku i porodičnu ulogu (Mesec u Raku), ali samo ako vi odlučujete i dajete naredbe. Dokazujete kako ste jaki i snažni kada možete da govorite (Merkur u Ovnu), jer ako ne govorite ili ako ne možete da dominirate u debatama i znanju, onda otkrivate vašu osetljivost i osećajnost, što povezujete sa slabošću.

Zaglavljenost u nepovoljnim aspektima

Primećujete da postoje dve strane u ovom konfliktu i kojoj god strani da se okrenete u oba slučaja imate problem. Ako ste nezavisni, nema nikog da vas zaštiti i zagrli, a ako ste osećajni i brižni, nema nikog da vam kaže kako ste hrabar i nezavisni. Na ovaj način funkcioniše unutrašnji konflikt u kojem osoba ostaje zaglavljena i gde postoje samo dve opcije u kojima u oba slučaja postoji problem. Slično kao da ovakav unutrašnji konflikt uvek primorava osobu da se mora odreći jedne strane u određenom periodu ili vremenu, dok ne pređe malo i na drugu stranu, ali onda se opet odriče onog prethodnog.

Možemo uzeti i opoziciju kao primer, jer je i ovo nepovoljan aspekt. Kod opozicije takođe postoje dve strane oko kojih oscilujemo, ali dolazi do totalnog poništavanja ili isključivanja one druge strane sve do onog trenutka kada se prebacujemo na drugu stranu koju smo pre toga potpuno isključili, ali se onda potpuno isključuje  ona prva strana. Uzmimo opoziciju između Sunca u Vodoliji i Marsa u Lavu. Sunce u Vodoliji se identifikuje sa „ja pripadam društvu i hoću da se istaknem kroz neku društvenu ulogu“, ali Mars u Lavu se identifikuje sa „bori se za lične amcije“ u cilju isticanja sebe. Kod ove opozicije dolazi do polarizacije u odnosu na „lične ambicije“ i „ne lične ambicije“.  Zato kod opozicija dolazi do „ili – ili“ i zato ovde često nema izbora, dakle „ja sam ili usmeren ka ličnim ambicijama ili sam usmeren da učinim nešto za društvo“. Ili, „ja sam ili usmeren da postignem lični uspeh da bi se dokazao ili ja hoću da budem važna karika u ovom društvu da bi imao neku ulogu za dobrobit i napredak društva kao celine“. Ceo život se osciluje oko ove dve tačke ili dva pola i jedan period se živi samo u jednoj tački, odbacivajući onu drugu, da bi se vremenom osoba prebacila na drugu tačku, odbacujući sada onu prethodnu u kojoj je bila. Ovakvo prelaženje iz tačke u tačku se najčešće dešava u periodima kada doživimo neuspeh ili poraz, jer kada doživimo neuspeh u jednoj tački, napuštamo je i prelazimo na onu drugu ili suprotnu tačku, a onda kada tamo doživimo neuspeh ili poraz, opet se vraćamo na prethodnu i tako stalno prelazimo sa jedne ne drugu stranu.

Kako se onda opozicija između Marsa u Lavu i Sunca u Vodoliji manifestuje? Kao što sam rekla, ili ste u jednoj tački ili ste u drugoj tački odbacivajući onu suprotnu, jer ste u onoj suprotnoj tački doživelo neko neprijatno iskustvo. Jedan period oscilujete oko Marsa u Lavu, što znači da se borite za lične ambicije, želite po svaku cenu da se dokažete kroz uspeh, težite da istaknete sebe jer se onda osećate mnogo jačim i snažnijim, borite se za lične pozicije i ambicije, itd. Međutim, istovremeno ste potpuno isključili i odbacili onu drugu stranu u kojoj ste hteli da  učestvuje u društvenim aktivnostima, a isključili ste je zato što ste tamo imali neko negativno iskustvo. Možda niste dobili očekivane pohvale zbog toga što ste se zalagali za druge (Sunce u Vodoliji) ili je neka društvena uloga koja je trebala biti dodeljena vama, ipak dodeljena nekom drugom, itd. Takva neprijatna iskustva vas „teraju“ da napustite ovu tačku i odete u onu suprotnu, a to je „sada ću da gledam samo sebe i da se borim za sebe“ (Mars u Lavu). Dok se borite za sebe i svoje lične ambicije doživljavate neuspeh u određenim periodima, jer se prepreke ili problemi manifestuju kroz onu drugu stranu koju ste napustili. Zbog toga, nailazite na prepreke u realizaciji svojih ličnih ambicija kroz neku osobu koja ima autoritet u društvu i koja će se suprotstaviti vašim ličnim ciljevim i ambicijama i može vam i reći „ne mogu to da dozvolim, jer se boriš za sebe, a ne za druge“. Mars u Lavu teži da borbom, takmičenjem, pa i silom dođe do realizacije ličnih ambicija, ali nailazi na neuspeh ili prepreku, jer je isključio neke planove koji se odnose na druge ljude i društvo kao celinu i iz tog pravca ima suprotstavljanje od autoriteta ili onih osoba koje su sposobne da mu se suprotstave, jer su uspešne, moćne ili imaju ugled i važnost. Ovo je trenutak kada se doživljava neuspeh u tački Marsa u Lavu, pa osoba odjednom napušta ovu tačaku i prelazi u onu drugu tačku, a to je Sunce u Vodoliji i sada jedan period živi „hoću svojim idejama da doprinesem razvoju društva“ i napušta borbu za svoje lične ambicije. Dok se bavi ovakvim ideajama, naukom, znanjem, reformama, izumima, itd. težeći da doprinese svojom ulogom u razvoju društva kao celine, nailazi opet na prepreke, pa i neuspeh, jer privlači bes i neprijateljstvo na sebe od osobe koja joj se grubo suprotstavalja i koja se svim snagama bori protiv njenih ideja, zato što one ugrožavaju moć, položaj i autoritet osobi koja joj se suprostavlja na grub način (Mars u Lavu). Slično, kao kada postajete vođa grupe ljudi sa nekim novim ideajama (Sunce u Vodliji), ali onaj ko ima vlast i moć šalje vojsku na vas (Mars u Lavu).

Prema tome, kod kvadrata postoje unutrašnji konflikti koje vode do zaglavljenosti, što se onda projektuje na spoljašnje okolnosti i naše ciljeve, dok kod opozicija postoji stalno oscilovanje oko jedne tačke i ekstremno ponašanje u smislu „ili – ili“, što takođe predstavlja zaglavljenost i onda imamo problem da realizujemo određene ciljeve. Na svesnom nivou vrlo je teško izaći iz ovakvih zaglavljenosti. Postoje neke tehnike pomoću kojih se može izaći iz zaglavljenosti i u kojima se prvenstveno uklanja negativan naboj, koji je prisutan u nama i u našim unutrašnjim konfliktima, a jedna od tih tehnika je i Duboki Peat, tehnika psiholga Živorada Mihajlovića Slavinskog.

Neka ovaj tekst bude i najava za sledeću radionicu u Beogradu na temu zaglavljenosti u nepovoljnim aspektima i Dubokog Peata i naravno kao što je bilo i na prošloj radionici rad i primena na vašim horoskopima.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top