Vladari Ascendenta – izvori životne energije

Čovekov zadatak je da osvesti sopstvenost, a osvestiti sopstvenost znači sticati, skupljati i prolaziti kroz mnoga životna iskustva. Obogaćivanje svesti iskustvima predstavlja jedan od osnovnih ciljeva svakoga od nas, što zahteva i svakodnevne promene za koje je potrebno prisustvo i kretanje energije. U svakom horoskopu svest je predstavljena Suncem, dok je obnavljanje energije neophodno i nužno. Jedan deo energije služi za regerneraciju ćelija i pokretanje tela, a drugi deo energije se akumulira u misaone procese, kao što je na primer znanje, obrazovanje i učenje, kao i u sećanja i emocije. Ako posedujemo rezervu energije, onda imamo i snagu sa dovoljnom količinom energije, jer ako hoćemo da vladamo našom svešću, moramo biti snažni i imati energiju da bi uspeli u tome. U svakom horoskopu postoji mesto ili način, gde energiju možemo skupljati. Kvalitet svesti se podiže u zavisnosti od kvaliteta energije, jer ako želimo da podižemo svest, onda moramo dizati kvalitet snage i energije. Energija se nalazi svuda oko nas, a na nama je da ostvarimo odnos sa njom i da je konstantno skupljamo.

Energija je važna i zbog toga je u prirodnom horoskopu Ovan na vrhu 1. kuće, a ovaj znak predstavlja kardinalnu vatru i simbolizuje energiju. Ova kuća nije samo psihološki portret čoveka, već predstavlja i energiju osobe, a ono mesto ili znak gde se nađe vladar Ascendenta ili 1. kuće, predstavlja mesto i način skupljanja energije. Znak u kojem se nalazi vladar Ascendenta predstavlja mesto gde ličnost uzima ili skuplja energiju, a ako se vladar Ascendeta nalazi u nepovoljnom dostojanstvu, opet se mora ponuditi neka opcija koja će zadovoljavati simboliku datog zodijačkog znaka.

Vladar Ascendenta u Ovnu ukazuje da ličnost treba skupljati energiju kroz rad, nove i pionirske poduhvate, strasti, sport, takmičenja, liderstvo, borbu, izazove, aktivnost, fizičku snagu, hrabrost, dokazivanje, isticanje, neustrašivost, osvajanja, pobede, podvige na koje ukazuje i Mars kao vladar Ascendenta u Ovnu. Sunce kao vladar Ascendeta u Ovnu skuplja energiju kroz priznanja u sportu, radu i takmičenjima ili kroz važne i velike poduhvate; Mesec u Ovnu kroz emotivne i intimne odnose u kojima postoji potreba za dokazivanjem i isticanjem; Merkur kao vladar Ascendenta u Ovnu skuplja energiju kroz hrabre odluke, liderske ideje, kao i kroz energičnu, strasnu, samouverenu i silovitu komunikaciju; Venera u Ovnu kroz strasne ljubavne veze, zavođenja, nova ljubavna iskustva i inicijativu u bliskim odnosima; Jupiter u Ovnu skuplja energiju kroz aktivnosti koje zahtevaju moderne i napredne metode rada, kao i borbu za ispravne, moralne i etičke vrednosti; Saturn u Ovnu kroz naporan, težak i disciplinovan rad, kao i rad sa opipljivim postignućima putem takmičarskog pristupa; Uran u Ovnu skuplja energiju kroz eksperimentisanje, moderne i napredne metode rada, brze i nagle reforme, kao i hrabru individulanost; Neptun u Ovnu kroz kreativnost i maštu u radu, dok Pluton u Ovnu skuplja energiju putem liderstva gde dobija moć, kao i kroz hrabrost gde postiže snagu volje.

Vladar Ascendenta u Biku ukazuje da ličnost treba skupljati energiju, kroz praktične i materijalne vrednosti, novac, biznis, prirodu, hranu, uživanja i zadovoljstva, veselja, muziku,  umetnost, ljubav, porodicu, čulna zadovoljstva, profit, produktivnost, dodire, poljubce, miris, ukus, luksuzne i lepe stvari na koje ukazuje i Venera kao vladar Ascendenta u Biku. Sunce, kao vladar Ascendenta u Biku, skuplja energiju kroz aktivnosti koje donose moć nad materijom, kao i putem svesnih aktivnosti koje proizvode ponos u vezi onoga što poseduje; Mesec u Biku kroz stabilne emocije i blisku povezanost sa prirodom, kao i kroz porodičan biznis ili biznis sa nekretninama; Merkur skuplja energiju kroz praktične ideje i zamisli kako da zaradi novac, kao i praktično razumevanje materije; Mars u Biku skuplja energiju kroz rad na zemlji ili rad u prirodi, kao i kroz postojano i uporno dokazivanje, proizvodnju hrane; Jupiter u Biku kroz aktivnosti koje ukazuju na rast i poboljšanje putem produktivnih i pouzdanih metoda, kroz znanje koje je povezano sa praktičnim i materijalnim, kao i kroz davanje, ulaganje; Saturn u Biku skuplja energiju kroz naporan i težak rad na zemlji, kao i kroz disciplinovan pristup prema novcu i materiji, kroz čuvanje, stabilnost i dugotrajnost materijalnih vrednosti; Uran u Biku kroz reforme u ekonomiji i finansijama, modernizaciju poljoprivrede i prihvatanje finansijskih rizika; Neptun u Biku skuplja energiju kroz ostvarivanje duhovnih dimenzija putem iskustva koja su povezana sa prirodom; Pluton u Biku kroz novac i materiju koji donose moć, kao i putem istraživanja podsvesnih potreba kroz čulna zadovoljstva.

Vladari Ascendenta – izvori životne energije

Vladar Ascendenta u Blizancima ukazuje na skupljanje energije kroz učenje, obrazovanje, ideje, praktičan i racionalan um, komunikaciju i govor, pisanje, putovanja, mentalno i fizičko kretanje, igru, radoznalost, informacije i obaveštenja na koje ukazuje i Merkur kao vladar Ascendeta u Blizancima. Sunce kao vladar Ascendenta u Blizancima skuplja energiju kroz isticanje u komunikaciji i praktičnom znanju, kroz kretaivnu energiju koja ističe važnost povezivanje ideja, kao i putem intelektualnih priznanja; Mesec u Blizancima putem različitih mentalnih podsticaja, kao i komunikacijom i razgovorom o emocionalnom i unutrašnjem životu; Venera u Blizancima  skuplja energiju kroz ljubavne razgovore i komunikaciju putem kojih se blisko povezuje, kao i kroz osećanja i emocije koja se izražavaju logično, razumno, zaigrano i putem reči; Mars u Blizancima kroz direktnu, otvorenu i hrabru komunikaciju, intelektualni rad, kao i kroz borbu i nadmetanje putem razgovora, ideja, učenja i komunikacije; Saturn u Blizancima skuplja energiju kroz rad i aktivnosti koji zahtevaju odgovoran i disciplinovan um, naporno učenje i egzaktna i praktična znanja; Uran u Blizancima kroz inspirativnu komunikaciju, napredne i moderne ideje, napredna sredstva informisanja, kao i izražavanje individulanosti kroz komunikaciju; Pluton u Blizancima skuplja energiju kroz razumevanje i praktično istraživanje podsvesnih težnji.

Vladar Ascendenta u Raku, ukazuje na skupljanje energije kroz emocije, intiman i privatan život, porodicu, decu, kuću, najbližu okolinu, domovinu, patriotizam, rodoljublje, mesto rođenja, pretke i poreklo, prirodu, maštu, brižnost, plodnost, materinstvo, hranu, roditelje. Na sve navedeno ukazuje i Mesec kao vladar Ascendenta u znaku Raka. Sunce kao vladar Ascendenta u Raku skuplja energiju kroz priznanja i pohvale zbog nežnih i porodičnih osobina, kao i kroz aktivnosti koje zahtevaju  stvaralačke emocije; Merkur u Raku skuplja energiju kroz komunikaciju sa roditeljima, kao i kroz znanje, razumevanje i učenje o genetici i precima, zatim kroz osećajno, nežno i instiktivno komuniciranje; Venera u Raku kroz ljubav prema deci i porodici, udobnost u porodičnom okruženju i kroz osećanja koja se izražavaju privrženo, nežno i zaštitnički; Mars u Raku skuplja energiju kroz porodične i rodoljubive aktivnosti, kao i kroz porodičan rad i biznis; Saturn u Raku kroz rad i aktivnost gde se obezbeđuje jasno i konkretno pojašnjavanje porodičnih korena i uticaja, kao i kroz aktivnosti gde se ulaže napor u cilju prevazilaženja straha od vlastite ranjivosti; Jupiter u Raku skuplja energiju kroz porodične vrednosti u cilju ličnog napretka, kroz aktivnosti gde dolazi do ekspanzije zaštitničkih osećanja i neznosti; Uran u Raku kroz razvijanje individualnosti unutar porodičnog okruženja, kao i kroz promene u bliskom okruženju, Neptun u Raku kroz emotivno povezivanje sa porodicom i poreklom, dok Pluton u Raku skuplja energiju putem emotivnih preobražaja i suočavanjem sa najdubljim potrebama koje su povezane sa porodičnim, intimnim i privatnim životom.

Vladar Ascendenta u Lavu, ukazuje na skupljanje energije kroz prestiž, moć, kvalitet, sjaj, veličinu, vlast, centar pažnje, isticanje, ego, samopouzdanje, kreativnost, hobije, snažnu volju, intgritet, sport, uticaj, što je naglašeno i kada je Sunce kao vladar Ascendenta u znaku Lava; Mesec u Lavu skuplja energiju kroz tople i velikodušne emocije, kao i kroz emocionalnu sigurnost koja nastaje iz samopouzdanja i ponosa; Merkur u Lavu kroz energičnu i dinamičku komunikaciju, kao i kroz zapažanja, razumevanje i učenje koji podstiču osećaj važnosti, pohvale i priznanja; Venera u Lavu kroz dramatična osećanja i topla osećanja, kao i kroz bliskost i ljubav prema slavi, sjaju i veličini; Mars u Lavu skuplja energiju putem dokazivanja kroz  velike poduhvate, rad i aktivnosti koje donose slavu, moć i uspeh, kao i kroz dominaciju nad drugima; Jupiter u Lavu  kroz aktivnosti gde se može iskazat širokgrudost i želja da deluje impresivno u cilju dobijanja priznanja i pohvala; Saturn u Lavu skuplja energiju kroz u kom potvrđuje sebe kako bi dobio osećaj sigurnosti, kao i kroz prihvatanje dužnosti i odgovornosti u cilju dobijanja priznanja i moći; Uran u Lavu kroz rušenje i odbacivanje autoriteta, Neptun u Lavu kroz kreativnost i hobije, dok Pluton u Lavu skuplja energiju kroz važne i krupne aktivnosti, kroz koje postiže moć.

Vladari Ascendenta – izvori životne energije

Vladar Ascendenta u Devici, ukazuje na skupljanje energije kroz rad, svakodnevne poslove, praktičan i racionalan um, intelektualni rad, pitanja koja su povezana sa zdravljem i higijenom, kao i korisnim stvarima, što je prisutno i kada je Merkur kao vladar Ascendenta u znaku Device. Sunce u Devici kao vladar Ascendenta skuplja energiju kroz analitičku i probirljivu stvaralačku energiju, kao i kroz priznanja i pohvale za prakticizam i korisnost; Mesec u Devici kroz razvijanje osećaja za red u najbližoj okolini, kao i kroz analiziranje fizičkog i emotivnog sveta u cilju unutrašnje sigurnosti; Venera u Devici kroz skromnost i stidljiva osećanja, kao i kroz bliske odnose gde moze osetiti korisnost i praktičnost, Mars u Devici skuplja energiju kroz aktivnosti koje su direktno povezane sa korisnim, ali i intelektualnim poslovima, kao i kroz sposobnost primene praktične inteligencije; Jupiter u Devici kroz aktivnosti putem kojih se do ličnog poboljšanja dolazi kroz rad i svakodnevne praktične poslove; Saturn u Devici skuplja energiju kroz naporan i disciplinovan rad,  potvrđivanjem putem intelekta i analitičkih sposobnosti, kao i kroz disciplinu ovladavanja detaljima; Uran u Devici kroz moderne i napredne metode rada; Neptun u Devici kroz maštovit i kreativan rad, dok Pluton u Devici skuplja snagu kroz suočavanje sa najdubljim nagonima putem praktičnog i analitičkog uma.

Vladar Ascendenta u Vagi, ukazuje na skupljanje energije kroz ljubav, partnerske odnose, brak i bračnog partnera, društvene aktivnosti, javnost, kulturna dešavanja, umetnost, lepotu, diplomatičnost, sklad, ravnotežu, haromoniju, druželjubivost, muziku, modu, što je istaknuto i kada je Venera, kao vladar Ascendenta u Vagi. Sunce u Vagi, kao vladar Ascendenta skuplja stvaralačku energiju kroz međuljudske odnose, kroz pohvale zbog nepristrasnosti i pravednosti, i sposobnosti da uskladi suprotstavljene energije; Mesec u Vagi kroz pronalaženje ravoteže i sklada u bliskim i emotivnim odnosima, kao i kroz partnerske veze, jer onda oseća unutrašnju sigurnost; Merkur u Vagi skuplja energiju kroz diplomatski usklađenu komunikaciju, kao i misli i ideje koje su obojene ljubavlju i estetikom; Mars u Vagi kroz aktivnosti u javnom i društvenom zivotu; Jupiter u Vagi skuplja energiju ostvarujući lični napredak pravednim i diplomatskim pristupom, kao i kroz prilike i optimizam koji dolaze putem partnerskih odnosa, umetnosti i lepote; Saturn u Vagi kroz poštovanje prema partneru, kao i kroz razvijanje odgovornosti i discipline u ljubavi i braku; Uran u Vagi skuplja energiju kroz postizanje individulanosti kroz partnerske odnose i društvene aktinosti, kao i kroz moderne ideje i liberalne stavove kada su u pitanju ljubav i odnosi; Neptun u Vagi kroz maštovito i kreativno umetničko izražavanje, muziku, suptilnost i senzitivnost u ljubavi, a Pluton u Vagi skuplja energiju kroz transformaciju partnerskih odnosa, kao i kroz nagon za potpunim preporodom u ljubavnim vezama.

Vladar Ascendenta u Škorpiji, ukazuje na skupljanje energije kroz strasti, istraživanja, ispitivanja, opasnosti, ekstremnost, rizike, seks, finansije i biznis, ezoteriju, što je prisutno i kada su Mars i Pluton, kao vladari Ascendenta u ovom znaku. Sunce u Škorpiji kao vladar Ascendenta skuplja energiju tako što sopstvenu stvaralačku energiju usmerava prema intenzivnim emocijama, kao i kroz aktivnosti koje donose priznanja i pohvale za rizične i ekstremne poduhvate; Mesec u Škorpiji kroz reakcije koje su žestoke i strastvene, kao i kroz iskustva koja vode do otkrivanja najskrivenijih  motiva ili onda kada daje i prima intenzivnu emocionalnu energiju; Merkur u Škorpiji skuplja energiju kroz strastveno i duboko verbalno izražavanje, kao i kroz razumevanje, ideje i učenje putem prodiranja do srži stvarnosti na temeljan način; Jupiter u Škorpiji kroz lično poboljšanje putem temeljnog razumevanja svega što predstavlja život, kao i kroz dobro razvijen osećaj za domišljatost i oštroumno procenivanje ljudi; Saturn u Škorpiji skuplja energiju kroz aktivnosti gde se može potvrditi i održati kontrola nad snažnim strastima, kao i aktivnostima u kojima dolazi do oslobađanja strahova od spoznaje  najdubljih osećanja; Uran u Škorpiji kroz ekstremne i rizične poduhavate koji su nagli u cilju donošenja promena, dok Neptun u Škorpiji kroz duhovne dimenzije iskustva kroz ezoteriju i seks.

Vladar Ascendeta u Strelcu, ukazuje na skupljanje energije kroz slobodu, moderne i napredne ideje, prostranstva, daljine, inostranstvo i daleka putovanja, strance, učenje i obrazovanje, predavanje, zakone, moral i etiku, vedrinu, ekspanziju, sreću, optimizam i entuzijzama, filozofiju i nauku, što je istaknuto i kada je Jupiter kao vladar Ascendenta u Strelcu. Sunce u Strelcu, kao vladar Ascendenta skuplja energiju kroz stvaralačku energiju koja je usmerena prema idealima, kao i kroz priznanja zbog poštene i moralne prirode, kao i znanja; Mesec u Strelcu kroz istraživanja, putovanja, otvorenost i slobodu putem čega oseća bliskost i pripadnost; Merkur u Strelcu skuplja energiju kroz ideje i misli koje su povezane sa putovanjima, slobodom i širinom, kao i kroz razumevanje i učenje filozofije, nauke, stranih jezika i stranih kultura; Mars u Strelcu kroz borbu za ispravne i moralne vrednosti, sport, kao i kroz liderstvo ili vodeću ulogu u znanju i obrazovanju, kao i putem rada koji podiže optimizam i vedrinu; Saturn u Strelcu skuplja energiju kroz čvrsta i temeljna verovanja za dalekim ciljevima, kao i kroz mentalnu disciplinu i ulaganje truda prema filozofskim pitanjima; Uran u Strelcu kroz nauku; Neptun u Strelcu kroz sticanje duhovnih dimenzija putem ideala, slobode, putovanja, učenja i filozofije, dok Pluton u Strelcu skuplja energiju kroz znanje u cilju postizanja moći.

Vladar Ascendenta u Jarcu, ukazuje na skupljanje energije kroz praktičnu i materijalnu stranu zivota, disciplinu, odgovornost, napor, prepreke, vreme, zrelost, zivotna iskustva, kao i pitanja povezana sa radom, profesijom, karijerom i društevnim statusom na čega ukazuje i Saturn kao vladar Ascendenta u Jarcu. Sunce u Jarcu, kao vladar Ascemdenta skuplja energiju kroz tradicionalne i oprezne poduhvate, kroz priznanja i uspeh u radu i pohvale zbog prihvatanja disicipline i napora; Mesec u Jarcu kroz odlučne i suzdržane reakcije, kao i kroz ulogu hranitelja ili zaštitnika, koji na sebe potpuno prihvata obavezu i odgovornost; Merkur u Jarcu skuplja energiju, kroz ozbiljnu, strogu i praktičnu komunikaciju, kao i kroz razvijenu svest o postojanju praktične stvarnosti, kao i putem ideja i misli koje su povezane sa profesijom i statusom; Mars u Jarcu kroz naporan, disciplinovan i odgovoran rad, kao i kroz aktivnosti gde se dokazuje ozbiljno, oprezno, ambiciozno i uz veliku samodisciplinu; Jupiter u Jarcu skuplja energiju kroz aktivnosti gde se teži ličnom poboljšanju kroz naporan rad, kao i kroz aktivnosti gde se izražavaju osobine samokontrole, kao i tradicija, kako bi došlo do ličnog poboljšanja; Uran u Jarcu kroz reformisanje starog, tradicionalnog i konzervativnog; Neptun u Jarcu kroz povezivanje mašte, umetnosti i kreativnosti sa profesijom ili praktičnom stranom života, a Pluton u Jarcu skuplja energiju kroz aktivnosti koje donose moć u profesiji i društvenom statusu.

Vladar Ascendenta u Vodoliji, ukazuje na skupljanje energije kroz moderno, napredno, liberalno, reformatorsko, neobično, drugačije od uobičajenog, bunt, revolucije, progresivnost,  eksperimentisanje, individulanost i slobodu, nezavisnost, nepredvidljivost, društvene i grupne aktivnosti, prijatelje, Internet i facebook, humane i plamenite aktivnosti, čovečnost, intelektualni rad, naučni duh, što je istaknuto i kada je Uran, kao vladar Ascendenta u Vodoliji. Sunce u Vodoliji, kao vladar Ascendenta skuplja energiju kroz priznanja i pohvale u društvenim aktivnostima, nauci, kao i kroz humane i plemenite težnje; Mesec u Vodoliji kroz nepredvidljive i ekcentrične reakcije, kroz individulanost u bliskim odnosima, kao i kroz izražavanje slobodnih ideja, jer onda oseća unutrašnju sigurnost; Merkur u Vodoliji skuplja energiju kroz idealističku i inteligentnu komunikaciju, kao i koroz mentalne aktivnosti koje podržavaju grupne komunikacijske procese; Venera u Vodoliji kroz bliske odnose sa prijateljima, moderno umetničkno izražavanje, kao i kroz ljubav gde se osećanja mogu izrazavati nekovencionalno i slobodno; Mars u Vodoliji skuplja energiju kroz intelektualan rad i aktivnosti u kojima postoji želja za dokazivanjem u humanim i plemenitim delima, dok inicijativa i snaga trebaju biti slobodna u svom izražavanju; Saturn u Vodoliji kroz aktivnosti u kojima se teži disciplinovanim mentalinim sposobnostima, kao i u aktivnostima gde se traži ulaganje truda u cilju stabilnosti prijateljskih odnosa; Neptun u Vodoliji kroz dostizanje duhovnih dimenzija kroz grupne aktivnosti ili kroz emotivno doživljavanje prijateljskih veza, dok Pluton u Vodoliji skuplja snagu kroz transformaciju i preobražaj modernih i naprednih ideja.

 

Vladar Ascendenta u Ribama, ukazuje na skupljanje energije kroz emocije, maštu, fantazije, snove, romantiku, estetsko, umetnost, kreativnost, muziku, ples, samoću i povlačenje, duhovnost, veru i religiju, jogu i meditaciju i sve što se nalazi van praktičnih okvira, a što je istaknuto i kada je Neptun u Ribama. Sunce u Ribama kao vladar Ascendenta skuplja energiju kroz stvaralačku energiju koja se ispoljava nadahnuto i osećajno, kao i kroz aktivnosti gde može biti cenjen zbog saosećajnosti; Mesec u Ribama kroz sažaljive, nežne, balge i brižne emocije, kao i kroz čovečne i duhovne unutrašnje aktivnosti u cilju bliskog i emotivnog povezivanja; Merkur u Ribama skuplja energiju kroz idealističku, osećajnu, maštovitu i pesničku komunikaciju, kao i kroz mentalne i intelektualne aktivnosti koje su povezane sa kreativnošću, maštom, snovima i fantazijom; Mars u Ribama kroz emotivne akcije u cilju delovanja kroz bliske i emotivne odnose, kao i kroz umetnička ili duhovna  dela; Jupiter u Ribama skuplja energiju kroz  učenje što ga povezuje sa idealima, kao i kroz aktivnosti koja traže saosećajnost i nežnost da bi se osetila vera u sebe; Saturn u Ribama kroz praktične aktivnosti gde može praktično primeniti isceliteljske sposobnosti, kao i kroz rad gde može izraziti nežnost i osećajnost u cilju dobijanja sigurnosti; Uran u Ribama skuplja energiju putem oslobađanja kroz emocije; dok Pluton u Ribama kroz aktivnosti koje zahtevaju podsvesne preobražaje i transformaciju.

Objavljeno u Astrologosu, broj 101, april 2011

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top