Vibracije Urana prema drugim planetamaKako da budem slobodan? Koja je cena za moju nezavisnost i individulazam? Šta u sebi i u mom životu treba da menjam, kako bi došao do slobode? Kako da se oslobodim ustaljenih i starih formi, koje mi onemogućavaju modernizaciju i napredak? Ovo su pitanja na koja možemo dobiti odgovor od Urana. Krećući se kroz kuće i zodijačke znake Uran donosi promene, nove ideje, modernizaciju i reforme sa željom da postigne slobodu, nezavisnost i individualizam. Uran  okončava jednu i incira drugu životnu fazu, a ličnost može biti nošena bujicom oslobađajućih impulsa, ispoljavajući nekontrolisanost, individulanost i nestabilnost, što se obično opravdava na sledeći način…“Nisam znao šta radim, jednostavno sam i sebe iznenadio…Nešto je puklo u meni i morao sam da odem…Nisam imao nikakav plan i to je eksplodiralo u meni…Morao sam da pokidam lance, koji su me stazali i gušili…“

Tranzit Urana u aspektu sa natalnim planetama otkriva oblasti života u kojima se pokazuje potreba za slobodom, promenom i nezavisnošoću. Harmonični aspekti tranzitnog Urana ukazuju na aktiviranje talenata za kreativnim izražavanjem, kao i intelektualno saznavanje i razumevanje napredka i promene, koje su neophodne za razvoj čoveka, podstiče razvoj radoznalosti, ostvarenje  prostora za nove ideje, rešavanje teškoća koje podrazumevaju promene. Neharmonični aspekti tranzitnog Urana ukazuju na tenzije i izazove, kao i na neizbežne krize, koje izazivaju konfrotacije na životnom putu. Ovi aspekti se mogu odraziti i na psihičke probleme, što zahteva transformaciju unutrašnjeg života, uma i emocija.

Tranzit Urana u aspektu sa Suncem – „volji je potrebna kosmička svest“

Utiče na volju, kreativnost, energiju, organizaciju, ego, vitalnost, muškarce, očeve, autoritete, vladare. U neharmoničnim aspektima to su sukobi sa ljudima, koji predstavljaju autoritet, moć i vlast,  a neslaganja se dešavaju zbog izražene želje za ispoljavanjem  individualizma i nezavisnosti. Ovakve težnje donose konflikte sa starim, konzervativnim i tradicionalnim formama, kao i sa ustaljenim modelima i idejama u društvu. Ovaj tranzit aktivira buntovničku i radikalnu energiju i pokreće strasti, što  predstavlja jedan način oslobađanja energije. Ako osetite za vreme ovog tranzita i najmanju pretnju ili pokušaj da budete  sputani, zarobljeni ili ograničeni, najverovatnije ćete ispoljiti bunt i radiklane poteze, tražeći način da pobegnete što dalje. Aktivira se velika potreba za slobodom, što ima jak uticaj na okolnosti u kojima se nalazite, a napetost i nemir ne mogu dopustiti stabilnost i mir, kao ni zelju da pokušate učinite trajne pravce i izbore u životu. Aspekt predstavlja pritisak na volju, a to je pritisak za promenama, što je povezano sa oblastima u zavisnosti od kuće u kojoj se ovaj tranzit događa. Morate prihvatiti promenu i potragu za novim i uzbudljivim, ali istovremeno trebate biti oprezni, jer možete imati problem zbog grubosti, nestrpljivosti i netolerantnosti, jer se i tranzit dešava u znaku Ovna. Volja se spaja sa „kosmičkim umom“, što budi  „kosmičku svest“, tako da su volja i svest  spremni na neplanirane i  iznenadne skokove ili stvaranje veza, koje utiču na ambiciju, profesiju i uspeh.

Tranzit Urana u aspektu sa Mesecom – „promena iz unutrašnje pobune“

Direktno utiče na reakcije, osećanja i emocije, žene, majku, porodicu, domovinu, kuću, privatan i intiman život. Ukazuje na unutrašnje i emotivne promene, međutim kako Mesec predstavlja osećanja i emocije, a Uran intelekt i um, onda ovaj tranzit može aktivirati konflikt između srca i glave. Prisutne su promene raspoloženja, jer Uran unosi promenljivost i nestalnost i zbog toga su istaknute nepredvidljive, iznenadne i impulsivne reakcije, što je posebno naglašeno jer Uran tranzitira znakom Ovna, koji je nagao, brz, ishitren i impulsivan. Tranzit Urana preko Meseca može uzdrmati unutrašnju stabilnost, jer je Mesec u svojoj prirodi kolebljiv i promenljiv, a Uran dodaje nestabilnost, uzbuđenje i napetost. Sve što je novo i neobično može biti zanimljivo, a posebno u intimnim i emotivnim vezama, gde se priželjkuju i uzbuđenja i fascinacije, zbog uticaja Urana. Dolazi do aktiviranja unutrašnjih želja za uzbudljivim i neobičnim u emotivnom i u svakodnevnom životu, kao i želje za neobičnim i novim iskustvima, što se izražava otvoreno, direktno i naglo. U ekstremnijim slučajevima može doći do gubitka stabilnosti u odnosu na poreklo, korene i porodicu, zbog pojačane želje i potrebe za neistraženim i novim. Ovaj tranzit se može  povoljno iskoristiti za aktiviranje i početak velikih unutrašnjih promena, koje mogu biti uzbudljive, burne i oslobađajuće, kao i za oslobađanje oštećujućih, ograničevajućih ili potisnutih emocija. Promene raspoloženja, nepredvidive emocije, neravnoteža i nesigurnost, kao i razvoj novih stavova prema životu, emocionalna sloboda, nagle promene raspoloženja, oslobađanje od navika iz prošosti na hrabar, otvoren, direktan, kao i nestrpljiv način, jer Uran tranzitira znakom Ovna.

Tranzit Urana u aspektu sa Merkurom – „um je spreman na eksperimentisanje“

Utiče na intelekt, um, radoznalost, komunikaciju, odluke, ideje, učenje, putovanja i sposobnost da racionalizujemo i praktikujemo. Obe planete su povezane sa umom i intelektom, što ukazuje na aktiviranje želje za novim saznanjima i intelektualnim istraživanjem. Uran je sposoban da stimuliše intelekt i um, tako što aktivira neobične, nove, reformatorske i naučne ideje, međutim istovremeno može nedostajati disciplina i trajnost, jer misli lete sa jedne teme na drugu temu. Prisutna je intelektualna brzina, jer je tranzitni Uran u znaku Ovna, kao i misaona naglost i ishitrenost, ali postoji hrabrost i spremnost za borbu da bi se u život unele nove i neobične ideje, kao i odluke koje mogu reformisati i liberalizovati. Možete biti radoznali za neke nove poglede na život, koji su moderniji i napredniji ili koji odudaraju od tradicije, zatim za astrologiju, nauku, nova prijateljstva, društvene aktivnosti u okviru grupa i udruženja, humanitarne aktivnosti, socijalne i revolucionarne ideje. Ovaj tranzit ukazuje na napuštanje ili prekidanje nekih starih kontakata, jer Uran pokreće intelekt i um za ispitivanje novih puteva, čime možete izgubiti interesovanje za neka prethodna učenja i intelektualna istraživanja. Um i intelekt su preplavljeni novim i originalnim idejama ili  informacijama, dok se oseti mentalna napetost i uzbuđenje. Period pod uticajem ovog tranzita je dobar za učenje astrologije, kompjutera, psihologije, socijologije ili svih onih učenja, koja imaju eksperimentalnu ili naučnu pozadinu, što može predstavljati neki novi početak u vašem životu, što je u simbolici znaka Ovna. Aktiviranje originalnih, naučnih, eksperimentalnih, modernih, reformatorskih misli i ideja je izraženo pod uticajem ovog tranzita.

Vibracije Urana prema drugim planetama

Tranzitni Uran u aspektu sa Venerom – „ljubav na prvi pogled“

Utiče na emocije, osećanja, prijatejstva, ljubav, brak, bliske kontakte, partnerske odnose, estetiku, lepotu, društvenost, materijalne vrednosti i novac. Ovaj tranzit posebno aktivira oblast intimnih i društvenih odnosa sa akcentom na uzbuđenja i stimuliše želju za nepoznatim u društvenim odnosima, ljubavnom životu, partnerskim i prijateljskim vezama. Dolazi do mnoštva raznih interesovanja sa željom da se društveni i ljubavni život učine interesantnim i neobičnim, tako što se pribegava eksperimentisanju u istom. Uran unosi podsticajnu vibraciju u partnerske odnose, brak i bliske veze, što može pokrenuti nemir i napetost, a što ćete pokušati osloboditi u vašim vezama. Pod uticajem ovog tranzita, mozete odbijati da budete ograničeni u nekim tradicionalnim društvenim stavovima i uverenjima, ali i podstaknuti na razvoj umetničke i kreativne individulanosti, kao i želje za slobodom i nezavisnošću u vašim bliskim i ljubavnim odnosima. Insistirate na većoj slobodi i individulanosti, što može u nekim slučajevima destabilizovati brak, partnerski ili ljubavni odnos, a  u svemu tome možete biti nepredvidljivi, tako da vas drugi mogu videti kao da vam nedostaje odgovornost i posvećenost. Zbog toga, postoji smetnja da se održi trajan i stabilan odnos, jer su prisutni konflikti, koji izazivaju burne i stresne situacije ili se odnos prekida zbog gubitka interesovanja. Potreba za slobodom je veoma važna u partnerskim odnosima i zbog toga ćete se suprotstavljati i opirati svakom pokušaju da vas partner sputava, ograniči ili veže. Moguće su iznenadne i uzbudljive veze, koje započinju naglo i brzo, jer je tranzit u Ovnu i zbog toga što je  pojačana potreba za uzbuđenjima. Potrebno je pronaći novi smisao u partnerskim i ljubavnim odnosim, kao u prijateljskim i društvenim vezama, ali i nove ideje i zamisli u sticanju materijalnih dobara, kao i finansija uopšte. Dolazi do naglih promena u odnosu na vaše finansijsko stanje, što može izazvati neke nagle i ishitrene poteze, koji mogu uneti nestabilnost, jer je tranzit u znaku Ovna. Možete otkriti nešto novo u ljubavi ili prihvatiti drugačije i nekonvencionalne vrednosti u emotivnom i ljubavnom životu, što predstavljati početak nekog novog ljubavnog zanosa.

Tranzit Urana u aspektu sa Marsom – „ energična borba za slobodu“

Utiče na energiju, snagu, seksualni nagon, rad, borbu, takmičarski duh, želju za dokazivanjem, mlađe muškarce. Ovaj tranzit daje dinamičnu snagu i energiju koja se usmerava prema ostvarenju ambicija, gde Uran ukazuje na nepredvidive vibracije, koje se mešaju sa snagom i nagonom Marsa. Uran donosi visoki naboj i pod njegovim uticajem možete vrlo žustro i ishitreno delovati, što se  ispoljava i kroz neki vid agresije i grubosti, zbog uticaja znaka Ovna. Tokom ovog tranzita možete ispoljavati tvrdoglavost, nestrpljivost, energičnost i samovoljnost, ali poslovi koji vam odgovaraju su oni koji trebaju da se završe munjevitom brzinom. U akciju se ulazi bez prethodnog plana i pripreme, a u ekstremnim slučajevima ovo može biti eksplozija temperamenta i besa, koja može ići čak do tačke agresije, jer postoji potreba za oslobađanjem energije, koja ovde može eksplodirati kao bomba. Potraga za uzbuđenjem i eskperimentisanjem je u okviru fizičke akcije, a što se može iskazati kroz neke takmičarske sportove, jer je tranzit u Ovnu, kao što su individulani i ekstremni sportovi, auto trke, reli, padobranstvo, skokovi. Prisutna je želja za dokazivanjem kroz moderne, napredne i neobične aktivnosti u kojima možete da eksperimentišete, što predstavlja i početak nekih novih poslovnih projekata i aktivnosti. U nekim slučajevima dolazi do ispoljavanja radikalne i buntovničke snage, revolucionarnih ciljeva, koji se odražavaju na grub, napadački i agresivan način. Kaka se tranzit Urana odigrava u znaku Ovna, onda su  borba, takmičenje, liderstvo, hrabrost, ali i rad, konstatntno povezani sa originalnim akcijama, iznenadnim i neplaniranim delovanjem.

Tranzit Urana u aspektu sa Jupiterom – „sreća je odmah iza ćoška“

Utiče na dobre i povoljne prilike, obrazovanje, učenje, putovanja, inostranstvo, filozofiju, duhovnost, religiju, finansije, dobrotvorstvo i pravičnost. Napredno orijentisani Uran se spaja sa ekspanzivnim karakteristikama Jupitera, tako da bi lični pogled na svet trebao biti optimističan uz nadolazeće promene na koje ukazuje Uran. Pod uticajem ovog tranzita aktivira se verovanje u iznenadnu sreću ili sreću koja se nalazi iza ćoška ili koja dolazi iznenada preko noći. Mogu se pojavti iznenadne prilike i neočekivane okolnosti, koje mogu pokrenuti dobar potencijal za ekspanziju i razvoj. Uran ukazuje na nove i moderne horizonte, koji mogu biti aktivirani u odnosu na obrazovanje, učenje, fakultete, ali i poslovne i finansijske poduhvate, kao i usmeravanje studiranja i obrazovanja u simbolici Urana, kao što je: fizika, elektrotehnika, psihologija, socijologija, astrologija, informatika, saobraćaj, kao i druge naučne discipline. Potraga za dobrim prilikima, rastom i ekspanzijom može vas dovesti u kontakt sa neobičnim i progresivnim ljudima ili nekim grupama i udruženjima, koje deluju u cilju društvenih promena. Individulanost i nezavinsot mogu u vama aktivrati sposobnost da materijalno pomažete drugim ljudima ili da budete ključ njihovog napredka. Naklonjeni ste reformama i modernim gledišitima sa željom da delujete revolucionarno, što je jedan od načina kako doći do bolje pozicije u društvu. Sve što je novo, moderno, nepoznato i neobično u vama pokreće optimizam, entuzijazam i vedrije raspolozenje. Odlasci na nagla putovanja, iznenadni dobitak vize, putovanje avionom, ali i rizični finansisjki poduhvati.

Tranzit Urana u aspektu sa Saturnom – „novim idejama je potrebno iskustvo“

Utiče na društveni status, staro i tradicionalno, stare ljude, bolesti, praktičan i materijalan život, praktičnu primenu, odgovornost i disciplinu. Ove dve planete su u međusobnom antagonizmu, jer Uran predstavlja novo i moderno, a Saturn staro i tradicionalno. Ako posmatramo Saturna kao signifikatora, onda imamo starog čoveka naprednih ideja, ali ako posmatramo Urana kao signifikatora, onda imamo modernog čoveka spremnog da svoje moderne ideje praktično primeni. Idejama se može dati praktična primena i materijalizacija, a  moderne i eksperimentalne ideje se mogu učvrstiti i stabilizovati, što izbacuje u prvi plan i materijalnu egzistenciju. U stvaranju modernih i novih ideja možete imati pomoć u istrajnosti i pouzdanosti, ali i mogućnost da popravite red i disciplinu iz haosa i nemira. Postoje simpatije prema prošlosti, kao i razumevanje za stare vrednosti, a istovremeno osećate neophodnost promena u društvenim strukturama, kao i nepohodnost individulanog razvoja. Treba da pokušate ove suprotnosti integrisati, tako što ćete zadržati ono što je vredno iz prošlosti, a što ćete koristiti kao dragoceno iskustvo sa idejama koje su povezane sa budućnošću. Saturn može i blokirati energiju Urana, dakle energiju promena, a da bi ovakvu energiju odblokirali, trebalo bi da unesete više spontanosti, eksperimentisanja i proučavanja novih stvari, što može stimulisati promene. Potrebno je da u sprovođenju modernih i novih ideja uključite granice, tako da nove ideje dobiju jasnu i realnu formu, stvarajući na taj način stabilnu osnovu.

Tranzitni Uran u aspektu sa Ascendentom

Utiče na ličnost, tako da se ona pod uticajem ovog tranzita može osećati nemirnom, napetom i nervoznom zbog potrebe za promenom svog identiteta. Uticaj ovog trazita na ličnost ukazuje na mogućnost ekcentričnog, jedinstvenog i nestalnog ponašanja, jer Uran zahteva revolucionarnu promenu identiteta. Da bi došli do lične spoznaje, možete doživeti neku vrstu šoka ili neočekivane prilike, koj će vas podstaknuti da se odreknete strarih navika, odvesti vas u neko novo okruženje. Možete imati i drastična i šokantna iskustva, koja mogu da vam promene život, dok ćete biti motivisani slobodom i nekonvencionalnim životom. Raznovrsnost i promena uzbuđuju, pa zbog nemirnog duha koji sa sobom nosi Uran, vaš život može pretrpeti promene u ponašanju, uverenjima i stavovima. Ovakav tranzi pokreće i nedostatak osetljivosti i brige za druge, ali ono što je potrebno je da dopustite Uranovoj energiji transformaciju predstave, koju imate o sebi. Tokom ovog perioda možete odbaciti neke stare uloge, a prihvtaiti nove i ovo je preiod koji najavljuje velike promene za vašu ličnost, gde vam se pruža prilika da se otrgnete od prošlosti.

Vibracije Urana prema drugim planetama

Tranzitni Uran u aspektu sa MC

Utiče na društveni status, karijeru, profesiju, uspeh i akcije koje preduzimate za budućnost, dok su istvoremeno sloboda i nezavisnost od presudnog značaja. Ukaoliko vam je posao nezanimljiv, statičan ili dosadan, sada je povoljan trenutak da ga promenite ili da pronađete način da transformišete postojeći posao. Određena količina tenzije, nemira i nervoze, može se osetiti u svim pitanjima, koja se tiču statusa, karijere i budućnosti. Neke ambicije mogu biti osujećene, a najverovatnije zbog toga, što Uran može podstaknutu nedostatak poštovanja prema autoritetu ili poslodavcu, koji je iznad vas. Odnos sa autoritetima unosi napetost, nervozu i iznenađujuće okolnosti. , međutim sa ovakvim tranzitom trebalo bi pokušati pronaći nove načine i koncepte, gde možete biti privučeni nekim humanitarnim poslovima i socijalnim projektima.

Tranzit Urana u aspektu prema DSC

Utiče na lične i partnerske odnose, ljubav, brak, parnice, društvene aktivnosti, šire okruženje, harmoniju i sklad. Dolazi do promena u partnerskim odnosima i braku, čemu se možete opirati, što se izražava kao uranovska tendencija prema izraženom individualizmu i buntovništvu. Insistira se na pitanju slobode, što može uneti konflikte i tenzije u partnerske odnose, ali i pomisao vezivanja za jednog partnera. Može izazvati strah i nelagodno osećanje, što sve zajedno pokreće uzbuđenja. Može doći do iznenadnih ljubavi, avantura, brakova, ali isto tako i do iznenadnih kriza u brakovima i vezama, a sve zbog nepredvidljivog ponašanja, bilo vas ili vašeg partnera na čega podstiče Uran. Potrebno je da otkrijete pravu slobodu unutar odnosa ili braka, tako da novi pristup vašim odnosima, može otvoriti nova gledišta, koja bi omogućila život u harmoniji.

Tranzit Urana preko IC

Utiče na privatan i emotivan život, porodicu, najbližu okolinu, domovinu, roditelje i poreklo. Moguće su selidbe i promene mesta življenja, jer Uran donosi nemir, promene i nestabilnost. Osećate potrebu za više slobode u odnosu na porodicu i porodično okruženje, kao i želju da nešto menjate unutar porodičnog okruženja, kao i za oslobađanje od svih ograničenja koja su bila prisutna u najblizem okruženju. Ovo je izazov koji sa sobom donosi Uran, a gde se traži nova osnova i promena kako bi se porodično i intimno okruženje potpunije iskusili. Oseća se unutrašnja nestabilnost i napetost, međutim oni moraju biti transformisani, tako da se izrazi veća kreativnost u porodičnom okruženju i emotivnom životu.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top