Uran, Neptun i Pluton – nove mogućnosti

Novo doba – pa, i nove mogućnosti za rešavanje ličnih problema, kroz svesno korišćenje transpersolanih planeta (Uran, Neptun i Pluton).
Sa evolucione strane gledišta, ove planete donose kvalitete, koji ranije nisu bili dostupni čovečanstvu u celini. Za nas ove tri planete pripadaju različitoj skali i njihova značenja se tumače na drugačiji način.

To što se ove tri planete mogu videti samo uz pomoć  teleskopa, odgovara činjenici da se njihove energije manifestuju na višem, manje direktno uočljivom nivou. One pripadaju drugoj dimenziji, one su viša oktava, ali i još jedna manifestacija kvaliteta glavnih planeta. Tradicionalne planete su povezane sa prirodom ega, a da bi smo razumeli nove planete, potrebno je da idemo dalje od ovoga.

Moramo razumeti da one rade na sasvim drugom nivou svesti, koji nije svakodnevan, nije ličan, nije materijalan…I, ako ne razumemo mogućnosti koje su povezane sa ovim planetama, one će se pojaviti da bi  poremetile svakodnevni miran život.
Kroz nas se preko ovih planeta sprovode događaji, koje doživljavamo kao rezultat kolektivne sudbine.
Zbog toga, pod njihovim uticajima dolazi do raznih incidenata i katastrofa. Sve dok ne učinimo svestan napor da odgovorimo ovim planetama, mi ćemo se automatski kretati u okviru kolektivne sudbine.

Energije ove tri planete doživljavaće samo oni, koji su dovoljno razvili svoju individulanu svest i izabrali za sebe one životne motive, koji predstavljaju translične ideale.
Uran ne može a da ne rizikuje, i pre ili kasnije prodire tamo gde je sve nejasno, čudno, misteriozno…
Nastoji da sagleda nepoznato i da uđe u nove prostore znanja. Tek posle toga sledi Neptunovsko božanstvo.
Neptun zahteva da se ulože svesni napori da bi se prešle granice mentalnih aktivnosti, a za čega su sposobni samo oni koji su dostigli određeni nivo svesti i vizije pravog ljudskog potencijala.
I, na kraju čeka Pluton, koji nosi potencijal volje. U njegovom svetu nema čvrstih granica i ovde nam preti odlazak u ništavilo. Naš osećaj „Ja“ postaje ugrožen, više nismo ono što smo bili, ali mi ne gubimo sebe. Naše „Ja“ je sa nama, ali se mnogo promenilo.
Ceo ovaj proces preko Urana, Neptuna i Plutona govori o tome da smo u stanju da prevaziđemo svoju ličnost, a da ne izgubimo sebe.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top