Upliv planeta kroz njihovu fizičku pozicijuDa li planete i zodijački znaci moraju ostvariti i realizovati ono što im je pripisano fizičkom pozicijom u kući…Koliko je Saturn raspoložen da nas ostvari, nasmeje ili nagovesti izvor povoljnih okolnosti, a nakon toga da nas rastuži, sruši, pa nagovesti izvor nesrećnih okolnosti…I, šta je to u horoskopu što određuje, da li će jedana povoljnost i neki uspeh, a što može biti samo privid, dalje biti uzrok sreće ili nesreće?

Svaka planeta uzrokuje različita dejstva i različite uplive, a u zavisnosti u kojoj se kući horoskopa nalazi. Posmatrajući horoskop, mi ustvari gledamo u šemu ili mapu u kojoj su ucrtane kuće, a kojih ima dvanaest. Kuće u horoskopu imaju više značenja, kao na primer, 3.kuća čije je istovremeno značenje: saobraćaj, putovanja, rodbina, intelekt, komunikacija, pisma itd., ili 9. kuća čije je istovremeno značenje: inostranstvo, duhovnost, filozofija, fakultet, religija. Kuće su nepomične i  fiksirane, a kroz kuće prolaze planete zahvaljujući prividnom okretanju neba.

Na primer, planeta koja se fizički nalazi u 4. kući horoskopa, delovaće na porodične okolnosti, dok će u 7. kući, njen upliv biti na pitanjima koja se odnose na javnost, partnerstva, brak itd. Dakle, ako se planeta nalazi u 11. kući, to će značiti da je ona determinisana na značenje 11. kuće, a u kojoj kroz  uticaj planete u kući istovremeno učestvuje i zodijački znak u međusobnoj kombinaciji. U slučaju da se  Jupiter nalazi na vrhu 10. kuće, a Strelac na Ascendentu, Jupiter će na jupiterijanski način imati upliv na značenja 10. kuće. Sa druge strane, Strelac će istovremeno u jupiterijanskom smislu delovati na Ascendent i značenja 1. kuće. Kako su na taj način povezane 1. i 10. kuća, onda možemo reći da će natus svojim ličnim zalaganjem, težnjama i ličnim zaslugama imati uspeh. U slučaju da je Jupiter u 10. kući u zodijačkom znaku Lava, a Sunce kao vladar ovog znaka, kao i dispozitor Jupitera, na Ascendentu u Strelcu, mi sada imamo solarno delovanje na značenja 1. kuće. Na taj način će se i u 1. kući kombinovati solarni i jupiterijanski uticaj. Kako je Sunce vladar 10. kuće i dispozitor Jupitera, oni će učestvovati u kombinovanju i stvaranju uslova i prilika, a pod kojima će se  odigrati ono što je u značenju 10. kuće.

Planete u kućama imaju različit intezitet delovanja, što zavisi od njenog mesta u kući  koji je planeta zauzela. Planeta pokazuje maksimalan uticaj kada je u samoj blizini vrha kuće, a sa njenim udaljavanjem od vrha kuće i njen intezitet delovanja postepeno se smanjuje. Kuće ne mogu promeniti kosmički položaj planete, jer će na primer, Mars u zodijačkom znaku Bika u 5. kući, uvek mešati i kombinovati sopstvenu planetarnu prirodu sa Venerom, jer Venera vlada znakom Bika. Mars je u ovom slučaju prinuđen da sarađuje sa ovim znakom i njegovim vladarem. Zbog toga je sasvim logično i jasno, zašto planete koje se nalaze u sedištu (Mars u Ovnu, Mesec u Raku itd.) imaju moćne, snažne i jake uplive, jer se njihova dejstva u znaku svog sedišta samo pojačavaju. Različiti zodijački znaci, različito i utiču na značenje kuće, pa će na primer Rak na vrhu 7. kuće drugačije uticati na njeno značenje od na primer Vage na vrhu 7. kuće.

Kuće determinišu planetrane uticaje, gde je prema jačini na prvom mestu, položaj planete u kući, a zatim njena esncijalna vlast u kući ili kuća kojom planeta vlada i iz koje dolazi. Osnovno je odrediti esencijalnu prirodu planete, jer je značenje Marsa sasvim različito od značenja Venere. U slučaju da se Mars nalazi u 7. kući, onda treba poći od njegove esencijalne prirode, a to je: strast, borba, neprijateljstvo itd., ili u slučaju da se Venera nalazi u 7. kući, onda treba poći od sada njene esencijalne prirode, a to je: harmonija, zadovoljstvo, mir, ljubav itd.

Nakon toga se posmatra zodijački znak u kojem se planeta nalazi, što jeste sada njen kosmički položaj, pa ako je Mars u Raku, onda govorimo o neprijateljstvima u braku i partnerstvima kroz sferu emocija. Ili, ako je Venera u 7. kući u zodijačkom znaku Bika, onda govorimo o zadovoljstvu kroz brak i partnerstva, koja obezbeđuju sigurnost i stabilnost. Tek, nakon toga, možemo posmatrati iz koje kuće planeta dolazi i na kraju onaj najkompleksniji deo, a to su aspekti.

Važnost lokalne determinacije doveden je u vezu i sa planetarnom analogijom, jer je poznato kolika je višebrojna planetarna analogija Meseca ili planetarna analogija Merkura. Radi podsećanja, planetrana analogija Meseca istovremeno je: majka, porodica, baka, kuća, imanje, stomak, trudnoća, biljke, voda, hrana itd., ili planetarna analogija Merkura istovremeno je: reč, automobil, brat, putovanje, knjiga, poštar, misao, olovka, ruka itd. Međutim, kada posmatramo određeni horoskop, mi ne možemo gledati kroz jednu planetu njenu celokupnu planetarnu analogiju, ali isto tako ne možemo reći da će u datom horoskopu Mesec biti više analogan vodi nego javnosti. Isto možemo reći i za Merkura, što znači da ne možemo reći, da će njegova analogija u određenom horoskopu biti više povezana sa putovanjem, nego sa komunikacijom itd.

Dakle, kod astrološkog tumačenja, planetarna analogija i značenje planeta, trebala bi kao prvo da budu zasnovana na osnovu njihove lokalne determinacije, odnosno fizičke pozicije u kući horoskopa. U slučaju da je lokalna determinacija slična i saglasna sa analogijom planete onda se jačina i moć upliva planete pojačava kroz lokalnu determinaciju. Ako se na primer, Sunce u ženskom horoskopu nalazi u 7. kući horoskopa onda će značenje Sunca kao sada supruga, biti pojačano kroz njegovu lokalnu determinaciju, odnosno kroz 7. kuću koja opisuje bračne odnose. Isto tako, ako je Jupiter u 9. kući, onda će značenje Jupitera, a u ovom slučaju putovanja ili učenje, biti takođe pojačano kroz njegovu lokalnu determinaciju. U slučaju da je Sunce, na primer u 8. kući, a koja opisuje opasnosti i smrt, onda možemo reći da život može doći u opasnost usled problema sa srcem itd. Naravno, dalje će zodijački znak, dispozitor i aspekti, upotpuniti celokupnu astrološku sliku.

Povoljni aspekti prema Ascendentu, kao na primer od strane Marsa, a na osnovu planetarne analogije ove planete koja znači energiju i borbu, opisaće energičnog i borbenog natusa, ali ako sada Mars aspektuje Ascendent iz 10. kuće ili 5. kuće onda na osnovu pojačane analogije usled lokalne determinacije, možemo da govorimo o sportisti itd. Slično će biti, ako je Mars i vladar Ascendenta, dispozitor vladaoca Ascendenta ili je kao što je već rečeno u aspektu sa Ascendentom. Ukoliko istovremeno deluju više ovih faktora lokalne determinacije, delovanje planete je mnogo jače i moćnije.

U slučaju da je vladar Ascendenta u aspektu sa Suncem ili Venerom, a koji bi vladali 12. kućom horoskopa, a bez obzira na benefičnost ove dve planete, trebamo biti oprezni pri proceni, jer benefične planete lako mogu da umanje svoj povoljan upliv, ako vladaju 12.. kućom, ali i 6. i 8. kućom. U tom slučaju mogu se izvesti zaključci o bolestima ili moćnim tajnim neprijateljima, ako se radi o Suncu ili o ljubavnim patnjama ili neprijateljstvima sa ženama, ako se govori o Veneri.

Planete preko svog fizičkog položaja u kući, ne moraju ostvariti ono što im je pripisano položajem u kući. U slučaju da se Mars nalazi u 10. kući ili tamo dominira, što znači da vlada ovom kućom, on može obezbediti moć, uspeh i slavu, ali isto tako može ih i sprečiti. U slučaju da je Saturn u 2. kući on može sačuvati ili čak gomilati novac uz štednju i određena odricanja, ali isto tako može i nagovestiti finansijsku propast. Prema tome, fizički položaj planete u kući ili njeno vladarstvo nad kućom, ukazuje na okolnosti koje mogu, ali i ne moraju da se dogode. Odgovor na pitanje, da li će se nešto dogoditi ili će biti sprečeno ili srušeno, možemo prvenstveno pronaći u esencijalnoj prirodi planete i njenom kosmičkom položaju (kvalitet i kvantitet), a ne na osnovu njenog fizičkog položaja ili vladarstva nad kućom.

Svaka planeta koja bi se našla u 2. kući ili koja bi vladala (dominirala) 2. kućom, ima značenje u vezi sa sistemom vrednosti i finansija, ali hoće li se i kojim stepenom značenja ostvariti, prvenstveno zavisi od esencijalne prirode planete i njenog kosmičkog položaja. U skladu sa svojom esencijalnom prirodom, Sunce i Jupiter će poboljšati i unaprediti pitanja 2. kuće, ali sa druge strane, Saturn i Mars će ih rušiti, razbijati, sputavati i sprečavati. Zbog prethodno rečenog, Saturn u 10. kući, ne mora da znači i da natus neće postići značajniji uspeh, jer je isto moguće, ali nakon postizanja uspeha, Saturn može i da ga razori i sruši.

Fizički položaj planete u određenoj kući horoskopa može: ostvariti, razoriti, sprečiti ili uticati na izvor sreće ili nesreće u ostvarenju, a planeta u kući samo šalje signal poput “objašnjenja”. Onaj drugi deo informacije, o sposobnosti planete da podstakne, ostvari, sputa ili spreči njeno ostvarenje, pa prvo realizuje, a posle ponovo razori, dobijamo iz kosmičkog položaja planete.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top