Univerzalni i specifični signifikatori

Univerzalni i specifični signifikatoriDa li će Venera u nekom horoskopu predstavljati umetnost ili brak? Da li će predstavljati lenjost ili balet? Dati prednost jednoj stvari više nego drugoj, moralo bi biti specifično određeno njenom fizičkom pozicijom, odnosno položajem u kući, njenim vladarstvom ili dominacijom u kući i njenim aspektima.

Posmatrajući planete iz univrezalnog ugla, one imaju analogiju sa čitavom klasom stvari, koje korespondiraju sa njihovom prirodom. Sunce: otac, muž, kralj, direktor, srce, predsednik…; Mesec: baka, žena, majka, hrana, more…; Merkur: putovanja, um, detinjstvo, trgovina …, Venera: ljubav, cveće, moda, brak, umetnost….; Mars: operacija, muškarac, sport, rat…; Jupiter: fakultet, inostranstvo, novac, profesor…; Saturn: zatvor, bolest, smrt, profesija…itd.  Međutm, ovakav pristup je čisto univerzalan, jer posmatrajući na ovaj način planete, dobijamo samo uopštena značenja, koja nisu specifično određena.

Venera simbolizuje brak, ali ona neće u svakom horoskopu opisivati brak, međutim ako se nalazi u 7. kući, ako vlada ili dominira ovom kućom ili ako formira aspekte prema planetama u 7. kući ili prema vladaru 7. kuće, onda će se njen uticaj odnositi na brak. Postoje još dve situacije kada Veneru treba povezati sa značenjem braka, a to je kada su na primer na vrhu 7. kuće Ribe, jer je Venera egzaltirana u ovom zodijačkom znaku i kada se fizički nalazi u 1. kući, jer tada preko rikošeta utiče automatski na 7. kuću. U takvim slučajevima, daje se prednost Veneri kao signifikatoru za brak, više nego za nešto drugo, jer se onda može reći da je Venera specifični signifikator braka, dok kada navodimo čitavu klasu predmeta i stvari kojima ona vlada, Venera je samo univerzalni signifikator istog.

Analogija je zasnovana na planetarnoj esencijalnoj prirodi, a ako je njeno značenje univerzalno, ona ne može odrediti jednu stvar više nego drugu ili dati prednost jednoj stvari više nego drugoj.  Svaka planeta ima analogiju sa nizom stvari, ali ako želimo da saznamo da li ona predstavlja jednu stvar više nego drugu stvar, to mora biti specifično određeno. Planete imaju ulogu da jednostvno samo šalju svoj uticaj kroz svoju planetarnu prirodu i one su  determinisane univerzalno, a da bi bili sigurni ko ili šta prima njihov uticaj, to treba biti određeno kroz kuću, vladarstvo u kući i aspekte. Merkur je univerzalni signifikator za intelekt, ali u slučaju trigona između Merkura i Saturna, pod čijim uticajem može biti rođeno mnogo osoba, ne možemo govoriti da svi oni imaju naučan i egzaktan um, posebno ako Merkur ili Saturn nisu specifično determinisani prema 3. ili 1. kući kroz poziciju, vladarstvo ili aspekte. Sunce je univerzalni signifikator za oca, međutim da li će Sunce u svakom horoskopu više predstavljati oca, nego na primer moćne neprijatelje? Ako je na primer Sunce u 12. kući, onda je potrebno univerzalnu signifikaciju Sunca prilagoditi značenjima koja su u analogiji sa 12. kućom.

Univerzalni i specifični signifikatori

Da li samo na osnovu univerzalne signifikacije Sunca možemo u 12. kući dati prednost više ocu ili tajnim neprijateljima? Kako Sunce na osnovu svoje planetarne prirode predstavlja moć i kako 12. kuća ima analogiju sa ograničenjima i tajnim neprijateljima, onda treba dati prednost moćnim tajnim neprijateljima. Planeta šalje svoj uticaj na kuću i ako je posmatramo nezavisno od toga što ona ima i vladarstvo i dominaciju u drugoj kući, Sunce će u 12. kući, prvenstveno opisivati tajne neprijatelje, koji su veoma moćni. U tom slučaju, Sunce ne može dobiti prednost ili ne može biti specifični signifikator oca, ako ne vlada 4. ili 10. kućom ili neće opisivati oca, ako ne formira aspekte sa planetama u ovim kućama ili sa njihovim vladarima. Samo u takvim slučajevima, možemo Sunce povezivati sa ocem. Prema tome, ako bi Sunce fizički bilo u 12. kući, a istovremeno dominiralo ili vladalo 7. kućom, samo na osnovu njegove fizičke pozicije ono bi opisivalo moćne tajne neprijatelje, a na osnovu vladarstva u drugoj kući ono bi opisivalo bračnog partnera i bilo bi specifičan signifikator braka. Tada treba dati prednost Suncu kao specifičnom signifikatoru braka ili bračnog partnera u odnosu na njegovu univerzalnu signifikaciju, odnosno oca, srce, predsednika i dr. što je nespecifično i indiferentno.

Jupiter je univerzalni signifikator za novac, međutim to je indiferentna određenost i ona ne obezbeđuje Jupiteru prednost da više predstavlja novac, nego na primer prijatelja. Jer, ako bi posmatrali, da dok god bi na nebu bio trigon između Jupitera i Venere, svako ko bi se rodio pod uticajem ovog aspekta, imao bi veoma dobre finansijske okolnosti?! Moguće, ali samo ako bi Jupiter bio specifično predodređen na 2. kuću, što bi značilo da bi tada on tek bio specifični signifikator za novac i finansije. Prema tome, Jupitera ne treba istovremeno posmatrati kao signifikatora za učenje, putovanje, inostranstvo, novac, kredit, zakon, profesora, debljinu, knjigu, sveštenika, filozofiju, nauku, fakultet i dr. jer on ne može istovremeno sva ta značenja da simbolizuje u jednom horoskopu. Jupiterova signifikacija određuje se na osnovu njegove fizičke pozicije ili lokalne determinacije, vladarstva i aspekata, što je isto pravilo i sa svakom drugom planetom.

Mesec se uzima kao signifikator za: majku, ženu, trudnoću, kuću, more, baku, jezero, kuhnju, brod i čitavu klasu stvari, ali samo na osnovu ovakve predodređenosti ne može se dati prednost jednoj stvari u odnosu na drugu stvar, dok se ne proceni njegova lokalna determinacija. Ako, imamo Mesec u 1. kući, onda ga ne bi trebalo povezivati sa majkom, ako ne vlada 4. ili 10. kućom ili ako ne formira aspekte prema planetama u ovim kućama ili njihovim vladarima. Nezavisno od svega, a samo na osnovu njegove fizičke pozicije on će biti determinisan prvenstveno na ličnost natusa i na njegove moralne, mentalne i emotivne potencijale. Polazeći od toga da je Mesec i vladar određene kuće u horoskopu, onda bi on dobio ulogu specifičnog signifikatora, a što zavisi od toga kojom kućom vlada ili u kojoj kući dominira. U slučaju da vlada 2. kućom, onda bi bio specifični signifikator za novac i finansije, ako vlada 10. kućom, onda je signifikator profesije i uopšte sudbine, ako je vladar 5. kuće onda je specifični signifikator dece itd.

Univerzalni i specifični signifikatori

Kada je Venera u 8. kući, mi ne možemo samo na osnovu toga govoriti o smrti bračnog partnera, a ako Venera nije vladar 7. kuće ili ako ne formira neki aspekt prema vladaru 7. kuće. Tek kada bi Venera bila vladar 7. kuće, ona bi bila i specifični signifikator bračnog partnera i braka. Ima mnogo horoskopa gde se Venera nalazi u 8. kući, ali nisu svi ti ljudi imali gubitak bračnog partnera.

Da bi Venera dobila prednost kao specifični signifikator braka nad čitavom klasom drugih stvari, ona mora biti i lokalno determinisana na 7. kuću. Izvoditi zaključke da će svako ko ima trigon između Venere i Jupitera, imati srećan brak može biti neozbiljno i pogrešno, ako Venera nije u horoskopu specifičan signifikator za brak, odnosno ako nije vladar 7. kuće ili ako nije fizički determinisana na 7. kuću. Donositi zaključke da će svako sa nepovoljnim aspektom Sunca i Saturna imati teškog, hladnog ili bolesnog oca, takođe može biti neozbiljno, ako Sunce nije lokalno determinisano u 4. i 10. kući ili ako nije vladar ovih kuća, što bi mu obezbedilo ulogu specifičnog signifikatora za oca. Dakle, treba razgraničiti i razlikovati univerzalne ili opšte signifikatore sa jedne strane i specifične signifikatore sa druge strane, jer se u suprotnom mogu praviti greške u interpretaciji horoskopa ili bilo koje oblasti života. Slično je i ako posmatramo planetu samo na osnovu njene zodijačke pozicije, jer ako je Mesec u Lavu i ako on nije vladar 4. ili 10. kuće i ako se ne nalazi u ovim kućama, ne mogu svi oni sa ovakvim zodijačkim položajem Meseca imati ambicioznu, moćnu i uspešnu majku, jer Mesec u mnogim horoskopima neće biti specifičan signifikator majke.

Sledeći primer predstavlja Veneru kao specifičnog signifikatora braka u horoskopu Jacqueline Onassis.

Univerzalni i specifični signifikatori

Ako bi ovaj horoskop zamislili bez kuća, odnosno ako bi posmatrali planete samo u odnosu na nebo, onda bi Veneru posmatrali iz ugla univerzalne signifikacije, a u u skladu sa čitavom klasom stvari na koje se ona odnosi. Međutim, kuće imaju ulogu da određuju uticaj planeti, tako da u ovom primeru 8. kuća, kao i 7. kuća određuju uticaj Veneri. Kako je Venera vladar 7. kuće, onda ona dobija ulogu specifičnog signifikatora za brak i za bračnog partnera. Uzrok je 7. kuća, a posledica je 8. kuća. Njen bračni partner je ubijen u atentatu, o čemu jasno govori položaj signifikatora braka u 8. kući smrti i gubitaka i u duploj aplikacionoj opoziciji prema Saturnu u 2. kući, što je osma kuća bračnog partnera. Prema tome, da ova Venera nije vladar 7. kuće, brak i bračni partner ne bi imali za posledicu 8. kuću, jer bi onda Venera bila samo opšti i univerzalni signifikator braka, što uopšte ne bi moralo da povezuje brak sa značenjem 8. kuće.

Planete imaju ulogu samo da šalju svoj uticaj i njih uopšte ne interesuje na čega će se taj uticaj ili na koga će se odnositi, a kuće su jedine koje primaju i određuju njihov uticaj. One primaju utiacaj od zodijačkih znakova, koji verovatno ne bi ni postojali za nas da nema planeta koje šalju uticaj na zemlju. Zemlja ima ulogu primaoca, jer prima i određuje njihov uticaj. Veliki astrolog, Žan Batist Moren je jasno govorio o ovome i sintetisao je čitavu tradiciju na dve izjave, a to su: aktivna determinacija nebeskih tela i pasivna determinacija sublunarnog sveta.

„Istina je da planete deluju i u pravcu svojih prirodnih analogija i da, prema tome, mogu biti signifikatori ličnosti i stvari sa kojima su zahvaljujući ovoj analogiji u srodnosti. Ali, ova determinacija je odveć univerzalna, suviše uopštena. Jedna planeta sama po sebi ne znači više život nego smrt, više oca nego muža, više prijatelje nego neprijatelje, sem ako nije posebno determinisana na ova značenja u određenom horoskopu preko svog položaja, svoje dominacije u određenim kućama, svojim vezama sa vladaocima određenih kuća, ukratko-putem svoje lokalne determinacije.“ – Žan Batist Moren

 

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top