Aspekti Sunca i njegova uloga u horoskopu

Aspekti Sunca i njegova uloga u horoskopuSunce izražava potrebu da bude priznato i važno sa željom da stvara i postoji, naglašavajući princip individulanosti, vitalnosti i stvaralačke energije. Kuća, znak i aspekti Sunca otkrivaju kako izražavamo vlastitu individulanost i na koji način doživljavamo život. Osnovna priroda Sunca može uzeti oblik iz kog će sasvim lako ispoljavati svoje osobine, što daje: integritet, snagu volje, sposobnost organizacije života, ispoljavanje kreativnosti, dostojanstvenost, velikodušnost, savesnost i viteštvo. Sa druge strane, Sunce može biti modifikovano ostalim elementima i biti sprečeno u ispoljavanju svoje prirode, što proizvodi: egoizam, uobraženost, surovost, despotizam, podmitljivost, oholost, hvalisavost, usmerenost na sebe, agresivnost, nametljivost i preternu želju da se bude poseban.

Iz ugla elemenata zodijačkih znakova, koji se dele na zemljane, vodene, vazdušne i vatrene, element znaka u kojem se nalazi Sunce opisuje na koji način posmatramo sopstveni život, kako želimo da ga organizujemo i šta možemo očekivati od životnog iskustva. Možemo reći da element znaka u kojem se nalazi Sunce pretstavlja pogon, koji nam je potreban da bi se osećali živim.

Sunce u zemljanim znacima (Bik, Devica i Jarac), ima potrebu da organizuje život u fizičkom i materijalnom svetu u cilju povezivanja sa praktičnim stvarima, koje obezbeđuju sigurnost i stabilnost. Pogon za životom je u praktičnim, realnim i stvarnim izborima, sigurnim i stabilnim okolnostima, materijalnim vrednostima, poslu i radu, statusu i karijeri.

Sunce u vodenim znacima (Rak, Škorpija i Ribe), ima potrebu da organizuje život u osećajnoj sferi života u cilju povezivanja sa drugima kroz bliske i intimne odnose. Pogon za životom je u emotivnom, intimnom, osećajnom i bliskom, najbližoj okolini, porodici i potomstvu, emotivnim preobražajima koji su praćeni emotivnim krizama i povezivanju sa emotivnim idealima.

Sunce u vazdušnim znacima (Blizanci, Vaga i Vodolija) ima potrebu da organizuje život u svetu misli, ideja i teorija u cilju povezivanja sa drugima kroz društvene odnose, putem intelekta i komunikacije. Pogon za životom je u misaonom, razumnom, apstraktnom, teoretskom i umnom, kao i dalje kroz komunikaciju, učenje, razmenu ideja i misli.

Sunce u vatrenim znacima (Ovan, Lav i Strelac) ima potrebu da organizuje život tako što će naglasiti važnost aktivnosti, strasti i uzbuđenja sa ciljem da postigne slobodu i nezavisnost. Pogon za životom je u energičnim, borbenim i takmičarskim sferama, dominantnim i vodećim ulogama, optimističnom i vedrom raspoloženju.

Sunce vlada znakom Lava i u prirodnom horoskopu oni vladaju 5. kućom, koja predstavlja očuvanje identiteta, jer Lav pretstavlja identitet i pripada grupi fiksnih znakova, koji simbolizuju  nepromenljivost. Lav kao muški zodijački znak ukazuje na snagu volje, samoižrazavanje, slobodu i nezavisnost i želju za zadovoljstvima, uživanjem, talentima i kreativnošću, hobijima i takmičenjima, čime se i bavi 5. kuća horoskopa. Osobe koje imaju u natalnoj karti dominaciju planeta u 5. kući ističu važnost vlastitog osećaja sigurnosti, tako što se identifikuju sa stvarima i ljudima koje vole, dok je priznanje od drugih, kao i osećaj da su cenjeni i priznati, takođe važan za osećaj vlastite sigurnosti. Ova kuća je povezana i sa decom i ljubavnim vezama, kroz nju se osećaj sigurnosti, važnosti i identitet povezuju sa pitanjima potomstva i ljubavi.

Funkcija Sunca je samoostvarenje i ukazuje na sposobnos da se nosimo sa zahtevima okruženja. Ono podstiče samouverenost i samopouzdanje sa željom da uspostavi autoritet, važnost, moć i uticajnost. Na primer, ako je Sunce u Strelcu, a bez obzira na druge faktore koji modifikuju Sunce, ono će uvek u načinu na koji želi da organizuje život potpuno svesno, ispoljavati osobine Strelca, a to su: vedrina, entuzijazam, optimizam, sloboda, nezavisnost, avanturizam, aktivnost, otvorenost, tolerantnost, širokogrudnost, kao  i potrebu da postigne važnost i priznanje, tako što će se povezati sa velikim pitanjima, učenjem i obrazovanjem, filozofskim i religijskim stavovima, moralom, etikom i osećajem prostora.

Pored pozicije Sunca u znaku, veoma je važan položaj njegovog dispozitora i ako je Suncen u Strelcu, a Jupiter kao njegov dispozitor u Ribama, možemo govoriti i o emotivnim potrebama Sunca sa karakteristikama Strelca. Jupiter u Ribama teži idealima, saosećajnosti, blagosti i nežnosti sa željom da se spoji sa onim što ne pripada fizičkom, materijalnom i praktičnom, ispoljavajući na taj način duhovnost, kreativnost, maštu, idealizovanje, fantaziju, profinjenost i suptilnost. Međutim, Jupiter u Ribama pokušava shvatiti zašto je Sunce tako slobodno, otvoreno, dinamično, vedro i optimistično u Strelcu, jer Ribe uvek teže povezivanju kroz bliske odnose ili ideale, što proizvodi osećanje zavisnosti. Osetljivost Riba daje ton neosetljivom i silovitijem Suncu u Strelcu, dok istovremeno Sunčeva optimistična i avanturistička karakteristika neprestalno odražavaju izraz opreznog i blagog Jupitera u Ribama. Kako su Ribe u kvadratu sa Strelcem, to može proizvesti i misaonu osobu, jer su promenljvi znaci povezani sa učenjem i stalnim promenama, tako da su ovde osobine Ribe dodate Suncu u Strelcu. Ako ovoj analizi dodamo i položaj Sunca u kući horoskopa, tako da je Sunce na primer u 6. kući, onda Suncu dodajemo i privrženost praktičnoj, racionalnoj i korisnoj strani života, što ima potencijal da istakne posao, rad i praktičnu korist od učenja, obrazovanja, predavanja i putovanja. Ovakav način predstavlja minimalnu analizu Sunca u svakom horoskopu, putem koje dobijamo i minimalne informacije o načinu kako želimo da organizujemo život, postojimo, stvaramo i živimo, koristeći kreativnu životnu energiju sa željom da se na svestan način istaknemo.

Aspekti Sunca i njegova uloga u horoskopu

Sunčevi aspekti

Aspekti sa Suncem opisuju sve ono sa čime se poistovećujemo i pokazuju sa kakvom lakoćom organizujemo život oko sebe, kao i snagu uticaja na našu fizičku vitalnost. Planete koje su u neharmoničnim aspektima sa Suncem otkrivaju probleme, prepreke i smetnje u svesnom organizovanju života i ispoljavanju životne kreativne energije, dok planete koje su u harmoničnim aspektima sa Suncem ukazuju na lakoću izražavanja istog.

Život je unutrašnji instinkt

Kada je Sunce u aspektu sa Mesecom, onda je princip identiteta i individulanosti povezan sa neophodnošću kreiranja života i emocionalnom sigurnošću, kao i osećanjem pripadnosti u želji da se postoji i stvara. Dinamični aspekti između Sunca i Meseca mogu se odraziti kao problem, jer izražavanje identiteta, individulanosti, kao i samostalno ispoljavanje ima potencijalnu prepreku u instiktivnim osećajima, kreiranju života i osećanju pripadnosti. Harmonični aspekti između Sunca i Meseca predstavljaju plodnu kreativnu i stvaralačku energiju, koja skladno sarađuje sa unutrašnjim i duševnim potrebama, tako što se pouzdano i udobno izražava individulanost. Priznanje i važnost imaju pomoć i podršku u osećanju pripadnosti, porodici i poreklu, jer Mesec šalje plodnost, saosećajnost i želju da se drugi štite i usmerava Sunce na isticanje. Izraz – „život je unutrašnji instinkt“ je povezan sa aspektom Sunca i Meseca.

Život je igra, kroz koju se dobijaju informacije i ideje

Ako je Sunce u aspektu sa Merkurom (moguća je samo konjunkcija ili polu-sekstil), volja, identitet i organizacija života idu zajedno sa praktičnim i razumnim izborima, komunikacijom, učenjem i prilagođavanjem, gde se traži dobijanje priznanja i važnosti. Stvaralačka i životna energija se povezuju kroz kontakte sa drugima na komunikativan, razuman i misaon način, a inteligencija ima stvaralački talenat. Izraz „život je igra, kroz koju se dobijaju informacije i ideje“ je povezan sa aspektom između Sunca i Merkura.

Život predstavlja lepotu, ljubav i uživanje

Kada je Sunce u aspektu sa Venerom (moguća je samo konjunkcija, polukvadrat i polusekstil), onda je princip identiteta i stvaralačke energije povezan sa bliskim osećanjima, ljubavlju, društvenošću, lepotom i estetikom, gde se potencira volja i kreativno izrazavanje. Princip zadovoljstva i uživanja, kao i potreba za užitkom se povezuje sa potrebom za stvaranjem i postojanjem. Volja i samosvest se osnažuju kada se sa drugima izmenjuje bliskost i energija koja je često ljubazna, dobra i prijateljska. Izraz „život predstavlja lepotu, ljubav i uživanje“ je povezan sa aspektom između Sunca i Venere.

Život je konstantna i stalna borba

Ako je Sunce u aspektu sa Marsom, onda je stvaralačka energija podstaknuta i razbuktana strastima i željom za dokazivanjem, akcijom i isticanjem, gde se traže priznanje, pohvale, moć i važnost. Kreativni stvaralački talenti se stalno podstiču energijom i potrebom za uzbuđenjima u želji da se ispolje kroz takmičarsku i borbenu energiju. Dinamični aspekti između Sunca i Marsa mogu se odraziti kao problem u načinu da se organizuje život zbog nestrpljenja, grubosti i netaktičnosti, jer Mars šalje Suncu jedan agresivan ton, što proizvodi i aroganciju, ali i preternu težnju u zadovoljavanju ega. Način na koji želi da se organizuje život može imati prepreku u neprijateljskim odnosima, preteranom i pogrešnom trošenju energije, nestrpljenju, netoleranciji, ratobornosti i drskosti. Harmonični aspekti između Sunca i Marsa proizvode hrabru, jaku i odlučnu volju sa željom da organizuje život u skladu sa svojim potrebama, odnosno u skladu sa znakom gde se nalazi Sunce. Priznanje, pohvale i važnost imaju potencijal da se ostvare u akcijama, delima, radu i vodećim ulogama, jer Mars šalje hrabrost, energičnost, odlučnost i odvažnost i usmerava Sunce da izrazava volju, životnu energiju, autoritet i moć. Aspekt između Sunca i Marsa često se može pronaći kod sportista, vojnika, vođa, preduzetnika, biznismena. Izraz „život je konstantna i stalna borba“ je povezan sa aspektom Sunca i Marsa.

Život je sloboda

Kada je Sunce u aspektu sa Jupiterom, onda je princip identiteta i stvaralačke energije povezan sa principom milosti, rasta, širenja i ekspanzije, gde postoji potreba za iskorišćavanjem povoljnih prilika radi postojanja i stvaranja. Stvaralačka energija ima potrebu da se poveže sa nečim velikim i većim od sebe u želji da privuče pažnju drugih. Dinamični aspekti između Sunca i Jupitera mogu se odraziti kao problem da se organizuje život zbog precenjivanja sebe i preterivanja u optimizmu i entuzijazmu, što može biti uzrokovano naivnošću i preteranim opuštanjem. Način na koji želi da se organizuje život, može imati prepreku u filozofskim ili religijskim pitanjima, nedostatku verovanja, nemogućnosti iskorišćavanja povoljnih prilika, moralu i zakonima. Harmonični aspekti između Sunca i Jupitera proizvode optimističnu i vedru volju, koja iskorišćava povoljne i ekspanzivne prilike da bi se organizovao život na svestan način, jer Jupiter šalje rast, širenje, napredak i ekspanziju i usmerava Sunce da izražava svoju stvaralačku i životnu energiju. Aspekt između Sunca i Jupitera često se može pronaći kod biznismena, sportista, intelektualaca, profesora, ekonomista, putnika. Izraz „život je sloboda“ je povezan sa aspektom Sunca i Jupitera.

Život je težak i naporan put

Ako je Sunce u aspektu sa Saturnom, onda je stvaralačka energija povezana sa potrebom za sigurnošću koja se ostvaruje opipljivim i sigurnim dostignućima, gde i postoji potreba za postojanjem i stvaranjem. Princip stvaranja i postojanja udružuju se sa potrebom za sigurnošću i postojanošću u želji da se život poveže sa ozbiljnim i strogim principima. Dinamični aspekti između Sunca i Saturna proizvode surovu i krutu volju, koja kao takva može biti prepreka da se stvaralačka i životna energija ispolje na pravi način. Kako Saturn ograničava i sprečava, onda postoji i potencijal da se ograniči način na koji se želi svesno organizovati život, a  prepreke dolaze  zbog odbacivanja discipline i pravila, lošeg korišćenja vremena i iskustva, i odbijanja vlastitih ograničenja. Harmonični aspekti između Sunca i Saturna proizvode jaku, izdržljivu i upornu volju, koja je spremna na prihvatanje najvećeg napora, ali i discipline, ozbiljnosti i zrelih pogleda na život, jer Saturn šalje disciplinu, napor, izdržljivost i ozbiljnost, i usmerava Sunce da izražava volju i ispoljava važnost statusa, sigurnosti, praktičnih vrednosti i karijere. Aspekt između Sunca i Saturna često se može pronaći kod rukovodioca, političara, ekonomista, poljoprivrednika, lekara, geologa, građevinaca. Izraz „život je težak i naporan put“ je povezan sa aspektom Sunca i Saturna.

Život je rizik sa svim svojim uzbuđenjima

Kada je Sunce u aspektu sa Uranom, onda je princip identiteta i stvaralačke energije povezan sa principom individulane slobode u želji da se život organizuje kroz jedinstvenost i originalnost,  nezavisno od porodične tradicije. Princip postojanja i stvaranja se udružuje sa potrebom za uzbuđenjem i promenama, kao i izražavanjem stvaralačke energije bez uzdržavanja. Dinamični aspekti između Sunca i Urana proizvode nemirnu, tvrdoglavu, ekscentričnu i buntovnu volju, koja može biti prepreka u ispoljavanju stvaralačke i kreativne energije. Način na koji želi da se organizuje život, može imati prepreke u naglim promenama, neprihvatanju autoriteta, preteranim napetostima i preternoj potrebi za uzbuđenjima. Uran u nepovoljnom aspektu sa Suncem proizvodi samovolju, besciljne promene i lutanja, ekstremne okolnosti i pobunjenički stav, kao i tvrdoglavu egocentričnost. Harmonični aspekti Sunca i Urana proizvode vitalnost i stvaralačku energiju koja jača na slobodi, a kreativna životna energija se lako ispoljava kroz originalnost i nekonvencionalne sfere života, jer Uran šalje moderne i napredne ideje i usmerava Sunce na izražavanje stvaralačke energije. Aspekti između Sunca i Urana često se mogu pronaći u horoskopima naprednih i modernih ličnosti, revolucionara, naučnika, humanitaraca, reformatora. Izraz „“ je povezana sa aspektom Sunca i Urana.

Život je lep kada maštamo

Ako je Sunce u aspektu sa Neptunom, onda je stvaralačka energija povezana sa potrebom da se pobegne od vlastitih ograničenja i od ograničenja materijalnog i fizičkog sveta u želji da se život poveže sa idealima i nadahnućem. Princip individulanosti i vitalnosti se povezuje sa potrebom sjedinjavanja sa celinom u želji da se dostigne duhovno, prosvetljeno, mistično, profinjeno i emotivno. Dinamični aspekti između Sunca i Neptuna proizvode izbegavanje odgovornosti koja je potrebna da bi se organizovao život, kao i nedostatak jasnog i stvarnog pojma o sebi, što zahteva preternu ili očajničku potrebu u uzvraćanju od strane drugih, posebno u emotivnoj sferi života. Način na koji želi da se organizuje život može imati prepreke u preternom idealizovanju, nesposobnosti stvarnog, jasnog i realnog procenjivanja, preosetljivosti, samoobmanjivanju, preteranoj zavisnosti i haotičnoj stvaralačkoj energiji. Harmonični aspekti između Sunca i Neptuna proizvode profinjenu i oplemenjenu stvaralačku životnu energiju sa željom da se fizički i materijalni svet nadmaše duhovnim težnjama, idealizmom i maštom, jer Neptun šalje profinjenost, senzitivnost, istančanost i rafiniranost i usmerava Sunce na izražavanje kreativne energije. Aspekti između Sunca i Neptuna se mogu često pronaći u horoskopima umetnika, duhovnih i religizonih ličnosti, psihologa, humanista, teologa, sociologa, esteta, parapsihologa i psihijatara. Izraz „život je lep kada maštamo“ je povezan sa aspektom Sunca i Neptuna.

Život je izazov

Kada je Sunce u aspektu sa Plutonom, onda je princip identiteta i stvaralačke energije povezan sa preobražajima i transformacijama u želji da se kroz stvaralačku energiju postigne preporod i prodre do srži iskustva. Princip postojanja i stvaranja je povezan sa potrebom za pročišćavanjem i regeneracijom, što kod neharmoničnih aspekata može proizvesti prave životne krize. Dinamični aspekti između Sunca i Plutona proizvode nagonsko izražavanje životne energije i agresivnu ili destruktivnu volju, koja je sposobna manipulisanju sa drugima da bi se postigli vlastiti ciljevi, a posebno oni koji se tiču moći, uspeha, važnosti i autoriteta. Način na koji želi da se organizuje život može imati prepreku u agresivnosti, ekstremnosti, militarizmu  i izbegavanju suočavanja sa sobom. Harmonični aspekti između Sunca i Plutona usmeravaju volju na vlastiti preobražaj i hrabrost da se suočimo sa najdubljim nagonima i željama, što donosi povoljne preporode i preobražaje, jer Pluton šalje dubinu, pronicljivost, upornost i temeljnost i usmerava Sunce na ispoljavanje životne energije. Aspekti između Sunca i Plutona se mogu često pronaći u horoskopima biznismena, preduzetnika, političara, medicinara, psihologa, detektiva, građevinaca, kritičara. Izraz „život je izazov“ je povezan sa aspektom Sunca i Plutona.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top