Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopaKao što sam već najavila u jednom od prethodnih tekstova Jupiter ulazi u Škorpiju 10. oktobra u kojoj ostaje do 8. novembra 2018. Kakav će biti uticaj tranzitnog Jupitera u Škorpiji u zavisnosti od kuće u horoskopu kroz koju će prolaziti:

Tranzitni Jupiter kroz prvu kuću predstavlja period u kojem ćete imati veliku potrebu da potvrdite sebe. Pogledajte dalje gde vam se nalazi Mars kao vladar prve kuće, ali i dispozitor tranzitnog Jupitera. Ako vam je natalni Mars u šestoj kući onda ćete u periodu dok Jupiter bude prolazio prvom kućom imati potrebu da potvrdite sebe kroz posao, rad i sve ono što vas svakodnevno okružuje. Ili, ako se natalni Mars nalazi u trećoj ili devetoj kući, onda ćete imati pojačanu potrebu da potvrdite sebe kroz učenje, sticanje znanja, putovanja, promene, komunikaciju, pisanje, govorničke sposobnosti ili savetovanje. Ne mogu ovde navesti sve primere, ali obavezno pogledajte gde je natalni Mars i kakve aspekte pravi, jer od njegovih aspekata umnogome zavisi kroz šta i gde ćete pokušavati da potvrdite sebe. Da li ćete imati na tom putu veće prepreke ili uopšte nećete, zavisi od aspekata tranzitnog Jupitera, kao i natalnog Marsa.

Mogućnost širenja, debljanja ili gojenja fizičkog tela, posebno kod onih osoba, koje imaju dosta vode u horoskopu i koje su sklone gojenju. S obzirom da bi Mars trebao da bude vladar podznaka (Škorpija) iskoristite ovog Marsa za vežbanje, treniranje i fizičko kretanje.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Tranzitni Jupiter kroz drugu kuću nekima može uvećati novac, drugi mogu biti u prilici da kupe neku vredniju stvar (kuća, stan, automobil…), a treći mogu imati šanse da iskoriste neke nove prilike, ali osećajući prethodno jedan snažan pritisak na materijalnu situaciju. Neki će videti šansu samo ako budu išli na sve ili ništa, odnosno „ili-ili“, ako govorimo o novčanim i finansijskim prilikama. Takođe, pogledajte obavezno gde se nalazi natalni Mars, jer prodornošću (Mars) može biti produktivniji u oblasti gde je natalni Mars postavljen. Ako je natalni Mars u sedmoj kući možete ući u poslovna partnerstva, možete biti produktivniji u radu sa drugim ljudima (klijenti), ali i sa partnerom možete doći do nekog rešenja. Ili, ako je natalni Mars u dvanaestoj kući možda ništa i ne uradite, jer na primer, imate neku novu ideju, idealizujete ili preterujete, a sve ovo može imati za posledicu finansijski gubitak, haotičnost i nesređenost. Posebno ako Mars ima nepovoljne aspekte, a ako je u povoljnim aspektima onda se mističnost i tajnovitost Jupitera u Škorpiji preliva u neki ilegalni posao, rad na crno, jer novac može biti na tajnovitim i skrivenim mestima, a u najboljem slučaju u poslu koji je daleko od očiju javnosti.

Možda je Jupiter u Škorpiji i „zlo preobučeno u dobro“ kroz koju god kuću da prolazi, pa budite i oprezni, jer zaista mnogo zavisi od aspekata Marsa, kao i Jupitera.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Sa tranzitnim Jupiter kroz treću kući dolazi do „širenje uma“  kako bi mogli neka pitanja da razumete, kao i da primite informacije i znakove iz spoljašnjeg sveta. Neko od vas osetiće pojačani poriv za učenjem i znanjem, drugi će hteti da putuju da bi učili i saznavali, treći mogu dobiti ideju da napišu knjigu, pokrenu sajt ili blog. U svakom slučaju, potrebno je da budete što je moguće više otvoreni da bi mogli da primite inforamcije koje su vam potrebne, kao i otvoreni za učenje i znanje. Što je širi i veći „levak“ mnogo više ćete informacija primiti koje daju nadu i optimizam. Zbog toga, ovo su periodu kada se upisuju škole, kursevi, kada se često posećuju seminari i predavanja, jer sve ovo donosi širi uvid koji je potreban. Ako je natalni Mars u sedmoj kući, možda ćete moći neko znanje da prenesete drugim ljudima, možda ćete doći do razumevanja partnera i veze u kojoj se nalazite.

Sve zavisi u kakvim aspektima je Mars i na koji način koristite tranzitnog Jupitera, jer u suprotnom, širi pogled koji ćete dobiti, mogu biti i neprijateljski dočekan od strane drugih ljudi, pa i partnera. Ako je Mars u prvoj kući onda putovanja, učenje, knjige, škole ili kursevi postaju šansa da se povrdite i aktivirate. Ovo su putevi (treća kuća) kojima treba proći kroz mračne tunele (Škorpija) da bi dobili novu i bolju šansu (Jupiter). Mračna pećina u koju treba ući da bi se pronašla važna poruka. Knjige koje treba pronaći nalaze se u podrumima, na mračnim i tajnovitim mestima. Novac od savetovanja, protoka informacija, transporta, putovanja, pisanja i izdavaštva, trgovine, predavanja, reklamiranja.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Tranzitni Jupiter u četvrtoj kući predstavlja period u kojem možete imati pojačanu potrebu za privatnošću i porodičnim okruženjem. Ovo je mesto duše i u njoj je blagoslov, ali do nje vodi put koji je mračan. Što više budete umeli da dajete i primate emocije veće su i mogućnosti da vam se otvore vrata u neki novi svet. Dolazi do pojačanog zaštitničkog nagona što će imati uticaj na vaše najbliže okruženje. Što je veća i šira duša veće su i mogućnosti za rast. Dolazi i do pojačane potrebe za intimnijim i bliskijim vezama, jer se u takvim vezama vidi spas. Selidbe i povećanje nekretnina. Ali, opet pogledajte gde je natalni Mars, pa ako je u trećoj ili devetoj kući i uz podršku još nekih aspekata, može doći i do preseljenja i novog početaka na nekom novom mestu. Prilike za proširenjem i ulaganjem u stambeni prostor. Pojačan poriv za ulaganjem u stambeni ili porodičan prostor da bi mogli da se osećate najudobnije.

Neki će imati podršku i novac od nekog iz bliže porodice. Rešavaju se porodična pitanja vezano za nasledstvo nakon nečije smrti. Međutim, ako su aspekti natalnog Marsa nepovoljni, onda su moguće nesuglasice i svađe u porodici, na primer zbog finansija, jer sa Jupiter dolazi do preterivanja i preteranih očekivanja. Ako ja natalni Mars u drugoj kući onda porodica utiče na finansijske okolnosti, ali kakav će biti uticaj zavisi od aspekata. Neko će pokrenuti  porodiči biznis, jer na taj način vidi šansu za ekspanziju i napredak u porodici i bližem okruženju. Sa natalnim Marsom u desetoj kući neko iz porodice može da bude podrška da se aktivirate i delujete u smeru budućnosti ili nekog budućeg statusa.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Sa tranzitnim Jupiterom u petoj kući možda ćete imati osećaj da je došao čas da uradite nešto veliko. Sa dobrim aspektima ovo može biti period ispunjen zabavama, ali i mogućnost ljubavnih veza radi zabave, posebno ako je natalni Mars u aspektima sa Venerom. Osećate da se pojačava kreativna energija. Šta je kreativna energija? To je energija koja dolazi iz dubine bića, jer „šta god da radite, radite punim srcem“. Ako je natalni Mars u desetoj kući, onda će pitanja vašeg srca imati značajan uticaj na ona dela u kojima vidite šansu za uspehom ili da se izdignete iznad drugih. Pitanja srca nisu striktno vezana za ljubav prema ženi ili muškarcu, već i ljubav prema pisanju i učenju kroz čega možete lako i spontano da  izrazite kreativnu energiju (npr. natalni Mars u trećoj kući), ljubav prema ljudim i čoveku (Mars u jedanaestoj kući) ili ljubav prema sebi (Mars u prvoj kući), itd.

Da li ćete moći ovu kreativnu energiju da izrazite sa naporom ili bez napora zavisiće od aspekata tranzitnog Jupitera i natalnog Marsa. Ovo je obilje (Jupiter) kreativne energije koja dolazi iz najvećih dubina (Škorpija). Obilje jedne životne snage i fizičke energije, ali kojima treba dopsutiti sponatno da teku. Kada Jupiter prolazi petom kućom onda proširenje svesti, nove ideje i pogledi utiču na tok vaše kreativne energije. Obično su ovo periodu kada počinjete da dobijate bolje razumevanje za pitanja vašeg srca ili šta je to što volite svim srcem, a gde onda  možete pokazati i obilje kreativnosti.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Tranzitni Jupiter kroz šestu kuću donosi neke nove uvide za pitanja vašeg zdravlja. Neki od vas mogu promeniti svoje navike zbog zdravlja, a neki mogu da menjaju dosadašnju terapiju. Bolje razumevanje dolazi kroz rad. Posao i radne navike daju šire uvide. Dolazi do pojačane potrebe za promenama na poslu, novih metoda rada,  ili modernizacije u cilju poslovne ekspanzije i napredka. Neko će razmišljati o proširenju poslovnog prostora, kupovini novog enterijera ili preseljenju u neki drugi prostor. Druge očekuju poslovna putovanja. Tranzitni Jupiter kroz šestu kuću predstavlja povoljan period da promenimo svoje navike, od navika u ishrani do navika u spavanju. Pojačana potreba da se iskoriste sve moguće šanse kako bi se poboljšala situaciju na poslu, pa ako je natalni Mars u prvoj kući onda ćete biti veoma aktivni na tom polju. Ako je natalni Mars u dvanaestoj, šestoj, osmoj ili prvoj kući mogući su zdravstveni problemi i sa tranzitnim Jupiterom kroz šestu kuću. Teoriju je potrebno pretočiti u praksu. Znanje je potrebno iskorititi kroz rad i posao.

Sa tranzitnim Jupiterom kroz sedmu kuću fokus se nalazi na partnerskim odnosima. Mogućnost da bolje razumete partnerski odnos, a na taj način dolazite do određenog razrešenja. Zbog toga, za jedne ovo može biti završetak veze, a za druge potvrda „to je to“. Započinju se i veze sa tranzitnim Jupiterom kroz sedmu kuću, a posebno ako je i natalni Mars u sedmoj kući ili u aspektima sa Venerom, Mesecom ili Suncem. Za neke je ovo mogućnost paralelnih veza i ljubavnih afera, jer Jupiter uvek ima funkciju da preteruje, umnožava i proširuje. Pojačana potreba da se pozitivan pogled na život, vera i nada pronađu u partnerskom odnosu. Mnogo poslovnih veza i kontakata za poslovne osobe, kao i za one koji su kroz posao povezani sa drugim ljudima, klijentima ili publikom. Ovo je posebno naglašeno, ako je natalni Mars u drugoj, šestoj ili desetoj kući. Ako je Mars u šestoj kući, onda neke veze sa drugim ljudima ili podrška od drugih osoba, može imati direktan uticaj na vaš posao, način rada ili nove poslovne aktivnosti. Ili, ako je Mars u dvanaestoj kući, onda će preterivanje, idealizam, kao i preterana očekivanja u vezi i sa partnerom imati za posledicu i neprijatne situacije.

Pojačan poriv da poboljšate svoju vezu, a koliko će to biti lako i uspešno zavisiće od aspekata tranzitnog Jupitera, kao i od aspekata natalnog Marsa. Nikako ne bi trebalo zanemariti da veliki broj veza i brakova i završava kada Jupiter tranzitira sedmom kućom. Ovo je period kada kroz razumevanje drugih ljudi i odnosa sa njima dolazite lako i do razumevanja sebe i zato može biti pojačan i društveni život. Tranzitni Jupiter u Škorpiji kroz sedmu kuću traži jedno dublje prodiranje u srž i dubinu partnerskog odnosa, jer jedino na takav način možemo da imamo i lični rast.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Tranzitni Jupiter u osmoj kući ima fokus na dubokim stvarima. I, kroz ovu kuću Jupiter daje mogućnost razumevanja dubokih osećanja i partnerskih odnosa, ali na jednom dubljem nivou. Sa nepovoljnim aspektima Jupitera i natalnog Marsa čovek može da proživljava životne krize, kao i gubitke, pa tek kada bude na „dnu“ ima mogućnost za rast. Da, ovde moraš nešto da izgubiš da bi nešto drugo dobio ili moraš nešto da uništiš da bi nanovo stvarao. Pojačana je potreba da se bolje razumeju seksualne potrebe, ali dolazi i do pojačana želja za seksualnim odnosima. Neki mogu potražiti spas u nekoj tajnoj i skrivenoj vezi. Osobe koje su poslovne imaju šansu da ulože novac u nove poslovne projekte. Za druge ovo će biti period završavanja i razrešenja sudskih procesa iz kojih mogu imati dobitak ili novac. Za treće ovo može biti period u kojem će koristit novac kako bi mogli da se osećaju moćno ili da potvrde moć. Potreba da se kroz novac održava kontrola. Mogućnost nasledstva.

Ako je natalni Mars u devetoj kući onda tranzitni Jupiter kroz osmu kuću donosi pojačanu potrebu za dubljim uvidima što će imati direktan uticaj na vašu ličnu filozofiju, poglede na život, religiju i učenje. Ili, ako je natalni Mars u drugoj kući fokus će biti na finansijama, a da li će to doneti povoljne ili nepovoljne rezultate zavisi od aspekata tranzitnog Jupitera i natalnog Marsa. Novac od testamenta, nasledstva, alimentacije, rizičnih i uzbudljivih aktivnosti, seksa, kriminala, ratovanja, opasnih poslova, pogrebne opreme i nadgrobnih spomenika, istraživačkih aktivnosti. Široki put vodi, ali preko ruševina, zgarišta, mračnih i tamnih mesta, mesta na kojima vas jeza hvata, podzemnih prolaza, jer se iza toga pruža širok i slobodan pogled.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Kada se tranzitni Jupiter kreće kroz devetu kuću nalazite se u periodu u kojem je pojačana potreba za učenjem i znanjem, jer se u tome vidi izlaz iz mraka. Mogućnost putovanja, preseljenja i odlaska u inostranstvo. Sve što je povezano sa stranim kulturama, strancima, daljinama i udaljenim mestima, može imati uticaj na vaš život, jer u tome možete pronaći izlaz iz ograničavajućih okolnosti. Ovo je period jedne duboke potrage za suštinom i istinom. Ako je natalni Mars u četvrtoj kući, onda u ovakvoj potrazi pomaže neko iz vašeg bližeg okruženja. Međutim, ako je natalni Mars u četvrtoj kući i u nepovoljnim aspektima, onda može doći i do napetih i uznemiravajućih situacija zbog nekih vaših stavova i pogleda na život. Ili, ako je natalni Mars u šestoj kući onda će se tražiti da primenite svoje znanje kroz rad. Neki od vas mogu istovremeno učiti i raditi, a neke nove ideje, odgovori koje ćete dobiti, kao i širi uvidi imaju direktan uticaj na vaše poslovno okruženje i na ono što radite.

Pojačana potreba i za ideajam, ali koje su ekstremen i opasne (Škorpija), pa ako je natalni Mars u sedmoj kući ulazite u sukob zbog toga sa drugim ljudima i širim okruženjem. Ovo je period zainteresovanosti za ideje i učenja u čemu vidite svrhu vašeg života. Pomoć od stranaca, profesora i učitelja, osoba koje su na strani zakona, iscelitelja, religioznih osoba. Možete doći na ideju da promenite fakultet i da vaše obrazovanje dobije neki sasvim novi tok. Novac od izdavaštva, transporta, trgovine, putovanja, predavanja, reklamiranja, izvoza i uvoza. Izvor znanja i vere se širi.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Sa tranzitnim Jupiterom kroz desetu kuću fokus je na dugoročnim planovima koje počinjete da posmatrate mnogo vedrije i optimističnije. Ako neko traži bolji posao i uz podršku natalnog Marsa, koji bi trebalo da bude osolobođen od nepovoljnih aspekata, može da očekuje povoljne promene. Možete da poboljšate i okolnosti na poslu, ali na jedan vidljiviji i konkretniji način. Kod nekih osoba pojaviće se i više ili nekoliko opcija. Dolazite na ideju koja ima prolaz ka budućnosti ili na ideja koja ima budućnosti. Za neke od vas znanje i obrazovanje imaju povoljan uticaj na status i karijeru. Inostranstvo i putovanja mogu dati neki novi tok vašoj „sudbini“. Neko može biti spreman i da vas finansira, pa na takav način povoljno utiče na vašu budućnost. Ako su tranzitni Jupiter i natalni Mars nepovoljno aspektovani budite oprezni da ne budete zavedeni, jer ako je natalni Mars u drugoj kući za posledicu možete imati novčane gubitke ili ako je u devetoj kući možete prekinuti fakultet i obrazovanje, jer ćete u tom trenutku proceniti da vam se nešto mnogo bolje nudi da bi poboljšali status. Ako je natalni Mars u trećoj kući onda postajete svesni da je za rast u karijeri i budućnosti potrebno učenje i obrazovanje prema čemu ćete fokusirati energiju. Razmislite i o vašem imidžu, jer je možda došlo vreme i da ga promenite.

Tranzitni Jupiter u jedanaestoj kući pojačava potrebu za nekim ciljem u društvenom smislu. Možete se naći sasvim blizu odgovara kako se možete najlakše uklopiti u društvenu sredinu. Dolazi se do razumevanja ciljeva koji služe društvu kao celini. Neki će imati pojačanu potrebu da se uključe u rad grupa u kojima će pronaći slična ili ista interesovanja, a što je opet put i za lični rast. Drugi će doći do boljeg osećaja za neku ulogu u društvu koja može da ima osnovu u znanju, donacijama ili modernizacija. Tranzitni Jupiter u Škorpiji kroz jedanaestu kuću je povoljan za učestvovanje u grupnim terapijama. Zapitajte se šta je to što možete davati, pa i pokloniti, a što je potrebno drugim ljudima i društvu? Ako ste od onih koji imaju dovoljno optimizam i entuzijazam budite onda izvor i za druge ljude. Novac od intelektualnog rada, istraživanja, moderne tehnike. Pojačana potreba da kao jedinka pronađete stabilnost i sigurnost u društvu kao celini. Neki se mogu okrenuti nekom društveno korisnom radu, na primer, ako je natalni Mars u šestoj kući. Ako je natalni Mars u prvoj kući onda društveni događaji mogu biti okidač da bi potvrdili sebe. Ili, ako je natalni Mars u trećoj kući onda aktivnosti u grupama na društvenim mrežama otvaraju nove šanse i prilike, itd.

Tranzit Jupitera u Škorpiji po kućama natalnog horoskopa

Sa tranzitnim Jupiterom u dvanaestoj kući pojačana je potreba da pronađete nešto što će održati pozitivizam i vedrinu. Ovo je neuhvatljiva kuća. Zbog toga je najbolje da se „uhvatite“ i učite duhovne stvari, da pronađete širinu kroz umetnost, da se usklađujete uz muziku, da dođete do vedrijih rešenja istražujući neke skrivene oblasti. Teško je dvanaestu kuću uskladiti sa fizičkim i praktičnim svetom, pa što više budete „širili levak“ moći ćete da dosegnete i do neuhvatljivih stvari. Kada tranzitni Jupiter prolazi dvanaestom kućom fokus treba da bude na unutrašnjem razvoju. Međutim, postoji i ona druga strana, a to je bežanje od stvarnosti i realnosti kroz neke oblike preterivanja. Unutrašnji razvoj u ovom periodu potreban je kako bi mogli što spremnije da dočekate ulazak tranzitnog Jupitera u prvu kuću. Zbog toga se pruža mogućnost razumevanja, ali na kraju jednog ciklusa. Ovo je priprema da nakon unutrašnjeg rasta i kraja jednog ciklusa, započnete sasvim novi ciklus u kojem će se pružiti šansa da potvrdite sebe. Ako je natalni Mars u prvoj kući, možda ćete već biti u mogućnosti da se potvrdite tako što ćete doći u dodir sa neopipljivim i nematerijalnim stvarima. Ili, ako je Mars u natalnoj petoj kući, onda duhovne stvari, umetnost, muzika, istraživanja iza granica fizičkog i materijalnog, imaće uticaj na sponatno izražavanje kreativne energije i pitanja vašeg srca.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top