Peta kuća u natalnoj karti

Peta kuća predstavlja „prostor“ u kojem izražavamo sopstvenu individulanost, jer je ova kuća povezana sa prvom kućom (Ja) i pripada Suncu i Lavu. Onda kada imamo potpun osećaj sebe ili kada kažemo „ja sam…“ možemo reći da se nalazimo u petoj kući. Tu je naša lična moć. Evo nekoliko pitanja koje možete postaviti kada radite sa petom kućom: Šta dobijam …

Peta kuća u natalnoj karti Pročitaj više >>