Snaga i nemoć planeta

Šta podrazumevamo pod snagom planete? Kako jedna snažna planeta ispoljava svoj uticaj u horoskopu ili na život natusa? Kada je planeta nemoćna i kakav je njen upliv? Snagu planete posmatramo ili procenjujemo na tri načina: 1. Kroz mundanu poziciju, 2. Kroz zodijakalnu poziciju, 3. Kroz aspekte. Mundana pozicija podrazumeva položaj planete u kućama, a ona je jaka, ako se planete …

Snaga i nemoć planeta Pročitaj više >>