Kvadrati i opozicije

Ideja da su aspekti kao što su kvadrati i opozicije „loši“, dok su trigoni i sekstili „dobri“, očigledno je besmislena. Kvadrati su isto toliko neophodne i normalne faze, kao što su to trigoni i sekstili. Zlo, a kako ga obično shvata prosečna osoba (ili, kako ga obično shvatamo), prestaje da ima značenje ako se može pokazati da je neophodno koliko …

Kvadrati i opozicije Pročitaj više >>