Vibracije Urana prema drugim planetama

Kako da budem slobodan? Koja je cena za moju nezavisnost i individulazam? Šta u sebi i u mom životu treba da menjam, kako bi došao do slobode? Kako da se oslobodim ustaljenih i starih formi, koje mi onemogućavaju modernizaciju i napredak? Ovo su pitanja na koja možemo dobiti odgovor od Urana. Krećući se kroz kuće i zodijačke znake Uran donosi …

Vibracije Urana prema drugim planetama Pročitaj više >>