Intenzitet astroloških aspekata

Astrologija ne govori nužno o događaju koji mora da se desi, već kroz simbolički jezik ukazuje na predispozicije iz date simbolike. Ova simbolika se uvek može pomerati do određenih granica datog aspekta. Kada posmatrate aspekte uvek razmatrajte i pozitivna i negativna značenja, upravo zbog toga što se simbolika može pomerati od one negativne premeštajući se ka pozitivnom ispoljavanju. Naravno da …

Intenzitet astroloških aspekata Pročitaj više >>