Sunce u Ovnu trigon Saturn u Strelcu – iskusan vođaNe može se reći za Sunce u Ovnu u trigonu sa Saturnom u Strelcu, da nema iskustva, jer mu baš Saturn šalje stečeno iskustvo i usmerava ga na isticanje. Ovan je odličan za nove početke, pa tako i za promene da bi se naglasile ambicije i privukla pažnja na sebe, što je funkcija Sunca, ali sa Saturnom koristeći već proverene metode i iskustva. Možda je sada vreme da izvadite neke planove iz ladica i fijoka, koje ste čuvali i da ih upotrebite za neke nove početke. Istovremeno Sunce u Ovnu daje energiju Saturnu da istraje u svojim planovima koji se odnose na praktičnu sferu života.

Ovo je trenutak da praktičan život i sve ono što on podrazumeva postavite u centar pažnje ili interesovanja. Sunce svojim trigonom prema Saturnu, daje važnost pitanjima i problemima, koja se odnose na statusna i materijalna pitanja i egzistenciju u cilju iskorišćavanja pozitivnih prilika, jer Saturn je u Strelcu, pa nada još nije izgubljena. To je slično kao kada ne gubite nadu, jer znate da morate napraviti nešto čvrsto i sigurno, što će vas dalje pozitivno voditi kroz život (Saturn u Strelcu) u čemu postoji podrška, jer postoji hrabra spremnost i rešenost da se krene u nešto novo (Sunce u Ovnu).

Nagon za inicijativom i stvaranjem pozitivno se sjedinjuje sa postojanošću, a potreba za stabilnošću i sigurnošću, što dolazi od Saturna, motiviše vas da se pokrenete i uradite nešto i to uz pomoć razumnosti. To je slično kao kada imate vladara (Sunce u Ovnu) čiji su rezultati trajni i stabilni (Saturn), pa je i tako njegova vlast digutrajna. Međutim, samo ako se odbace ideali i ako se ambicioznim planovima i promenama pristupi na potpuno trezven, ozbiljan i razuman način.

Kao da ceo život iza nas i iskustvo koje nosimo u sebi, omogućava nam pokretački impuls i titraj, potreban za stvaranje i buđenje i zato je potrebno osloniti se na ono što smo već iskušavali, prolazili, osetili na koži, proverili, koristeći i mudrost, pa i stara znanja koja su se prenosila sa koleno na koleno. Zato, ovaj aspekt govori, da na čelu i ispred, trebaju da idu ili da budu oni, koji imaju mnogo toga i da kažu i da pokažu, pa tako i svaka naša aktivnost koju preduzimamo, treba biti ispunjena iskustvom i znanjem.

Iz ovog aspekta idu sve one okolnosti i situacije kada se uz pomoć napora i truda postiže uspeh, privlači pažnja ne sebe, a sve u cilju dokazivanja i samoostvarivanja. Ili, iz ovog aspekta dolaze oni koji su se uz pomoć napora i discipline dokazali i na taj način zaokružili svoje ambicije i planove.

Saturn u Strelcu veruje u strpljenje, iskustvo i planiranje i potrebno je da ima realne i opipljive rezultate da bi mogao i dalje da ima nadu dok Sunce šalje nagon da stvara na čvrstim temeljima i uz veliki stepen odgovornosti u čega veruje. Potreba da se se bude priznat i da se izrazi kroz inicijativne poduhvate (Sunce u Ovnu) dolazi samo uz jedan ozbiljan i realan pristup životu, isključujući svaku mogućnost iluzije.

Slično kao kada je pobeda uslovljena dobrom strategijom ili kada se pobednici mogu pronaći samo među dobrim stratezima. Ili, kada su priznanje i uspeh uslovljeni strpljenjem i mudrošću, pa se uspešni pronalaze među mudrima, pobednici među iskusnima, a moć nad životom među onima, koji su sposobni da ponesu i iznesu najteže i najnapornije, ćuteći i ne postavljajući pitanje „do kada?“

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top