Sunce u kućama natalnog horoskopa

Izlazi na Istoku, a zalazi na Zapadu. Voli da privlači pažnju i uživa u luksuzu. Rođen je da bude predvodnik. Njemu je namenjena pozornica i aplauz. Njegovo ime pišu zlatnim slovima. On je glavna ličnost na ceremoniji krunisanja. Srce mu je veliko, hrabro i strasno. Naravno, Sunce!

Sunce u prvoj kući

Vlasnik Sunca u prvoj kući ima naglašenu želju da bude atraktivna ličnost i da bude primećen: „O, poštujte me!“

Ovde je samopoštovanje veoma važno da bi se lakše preuzela uloga lidera. S obzirom da je prva kuća odgovorna za imidž i poduhvate ova osoba ima potrebu da ostavi veličanstven utisak već „na prvi pogled“.

Ovo je jak ego, samopouzdanje i vitalnost. Čovek teži uspehu, ali to ne znači da će uvek i da završi svoje poduhvate. Umanjena je osetljivost na spoljašnje uticaje dok pažnju i pobedu očekuje na svojoj adresi. Na početku svakog posla ili poduhvata ispoljavaju se solarne osobine: nezavisnost, vođstvo i harizma.

Preduzimajući poduhvate ovaj čovek nastoji da održi nezavisnost, da hrabro prenese incijativu i volju, a u nekim situacijama i da preuzme rizike.

Loša strana ovde može biti preterano samopoštovanje, odbijanje svake kritike, arogancija, egoizam i tendencija na insistiranju sopstvenih potreba.

Sunce u drugoj kući

Za efektnu akciju i oslobađanje potencijala, potrebno je čvrsto i stabilno tlo pod nogama, osećaj sigurnosti i pristojni prihodi. Osećaj sopstvenog „Ja“ ovde se meri udobnošću, zarađenim novcem i materijalnim dobrima. Čovek najlakše otkriva svoje talente kada je potrebno ulagati, akumulirati resurse, stvarati nešto trajno i lepo.

Važno je osigurati uslove za budućnost dok je razvoj i jačanje materijalnih dobara od velike važnosti. Samopoštovanje je povezano sa materijalnim dostignućima i finansijskom nezavisnošću, sakupljanjem, kao i sposobnošću da se u životu priušti luksuz i lepe stvari. Čovek se oseća uspešnim kada postigne dobre imovinske i finansijske rezultate.

Sa napetim aspektima Sunca postoji sklonost da se prenese prevelika važnost na pitanja novca i štednje gde se nameće svoje mišljenje drugima. Lako se troši novac na nepotrebne stvari i ulazi u rizike.

Sunce u trećoj kući

Čovek se oseća samodovoljno i samopouzdano u svetu znanja, učenja i informacija. U ovim oblastima lako se pokazuje entuzijazam i lako se privlači pažnja i divljenje. Ovde postoji mogućnost isticanja u kontaktima, želji za obrazovanjem, kao i potrebi da se što više zna.

Donoseći važne odluke čovek uči iz sopstvenih i tuđih grešaka, koristi svoje znanje, proučava sve dostupne informacije, pokušava da bude logičan i razborit. Oseća se kao učenik koji prolazi životne lekcije.

Zahvaljujući radoznalosti čovek je spreman da otkriva nove stvari koje su tematski povezane u zavisnosti u kojem se znaku nalazi Sunce. Ovo je mogućnost isticanja zbog ljubavi prema čitanju i pisanju. Samopoštovanje zavisi od toga u kojoj su se meri pokazale intelektualne sposobnosti i sposobnosti komuniciranja. Često se talenti pokazuju istovremeno u više pravaca. Na ovaj način čovek beži od svake vrste dosade i monotonije.

Sa nepovoljnim aspektima Sunca čovek sebe smatra pametnijim od drugih, često diskutuje o drugima i ima problem da važne stvari dovede do logičnog kraja.

Sunce u četvrtoj kući

Porodica je za vlasnika Sunca u ovoj kući važna za njegovo potvrđivanje. Samopoštovanje zavisi od sposobnosti stvaranja emocionalnih veza, dobrih odnosa sa roditeljima i sigurnog okruženja. Prisutan je veliki potencijal u stvaranju udobnosti i  porodice.

Roditelji igraju važnu ulogu u životu ove osobe. U nekim slučajevima teško je da se otrgne od roditelja i napusti kuću. Voljne osobine nisu uvek vidljive drugima, a neki talenti su nasleđeni od roditelja. Ovo je ljubav prema tradiciji i velika zainteresovanost za prošlost. Čovek se divi i ponosi svojim precima. Postoji tendencija borbe za autoritet u porodici.

U povoljnim aspektima porodična kuća postaje utočište. Čovek zna kako da postane središte porodice. Sticanje imovine, kao i finansijska korist dolazi zahvaljujući roditeljima i nasledstvu.

Sa napetim aspektima Sunca mogući su teški odnosi sa ocem, tendencija da se postane domaći tiranin, teškoće povezane sa roditeljima i decom.

Sunce u petoj kući

Čovek ima veliku potrebu da se pokaže, ljubav prema pohvalama i pažnji, kao i zabavom. Samopoštovanje zavisi od količine pažnje, ali i manifestacije kreativnog i liderskog potencijala. Lako se pokazuju talenti povezani sa pozornicom, šou biznisom, prezentacijama i proslavama.

Donoseći važne odluke, čovek pokušava da deluje nezavisno, prkosno, efikasno pokazujući optimizam i velikodušnost. Život shvata kao veliku scenu i pozornicu.

Ovaj položaj Sunca daje stalnu potrebu da se testiraju glumačke sposobnosti za druge. Čovek ne može da živi bez pohvale.

Harmonično Sunce u petoj kući doprinosi uspehu na berzama, igrama na sreću, sportu, umetničkim sferama, poslovima vezanim za organizaciju. Sa napetim aspektima dolazi do poteškoća zbog samoljublja, arogancije i preteranog ponosa.

Sunce u šestoj kući

Samopoštovanje zavisi od sposobnosti da se praktično pomaže drugima, od dobrog zdravlja, kao i od uspeha u obavljanju poslova. Čovek može lako pokazati svoje talente u zanimanjima koje se odnose na sektor usluga, pomoći i medicinu.

Kod donošenja važnih odluka nastoji se biti razuman, realan, logičan i konkretan. Veliku važnost u životu igraju pravilna ishrana, zdravlje, higijena i sposobnost da se bude koristan. Mnogo je lakše slušati i biti pod nečijom komandom nego biti samostalan i voditi.

Čovek se povezuje sa svojim poslom, pa se poslovni neuspesi percipiraju vrlo duboko i mogu uticati na zdravlje. Pokazujući svoju volju čovek zna kako da bude dosledan, strpljiv, praktičan i tačan.

Harmonično Sunce povećava sposobnost odupiranja bolestima i povećava šanse za oporavak. Odnosi sa kolegama i podređenima razvijaju se sigurno. Napeti aspekti Sunca mogu govoriti o lošem zdravlju, kao i problemima na poslu.

Sunce u kućama natalnog horoskopa

Sunce u sedmoj kući

Ovde se favorizuje brak, partnerski odnosi i društvene aktivnosti. Potrebna je stimulacija od drugih da bi se razvijali sopstveni talenti. Teme odnosa i partnerstva su fundamentalno važne za čoveka. Za njega je mnogo udobnije da zajedno sa drugom osobom donosi važne odluke.

Sunce u ovoj kući znači i očekivane kvalitete partnera: sjajan, popularan, uspešan, moćan. Čovek oseća da živi pun život tek kada ide ruku pod ruku sa partnerom.

Samopoštovanje zavisi od uspeha u partnerskim odnosima, kao i od postizanja harmonične atmosfere u spoljašnjem okruženju. Prisutan je takt, šarm, diplomatija i estetski ukus. Ovo je dobra pozicija za javne ličnosti, jer postoji sposonost da se udovolji drugima. Gledajući u druge, čovek shvata ko je on. Da bi postigao uspeh potrebna mu je unutrašnja i spoljašnja harmonija, odsustvo sukoba sa drugim ljudima, kao i značajna podrška partnera.

Sa harmoničnim aspektima Sunca, postoji razumevanje sa drugima i dobra saradnja dok sa neharmoničnim aspektima Sunca, dolazi do neizvesnosti u partnerskim odnosima.

Sunce u osmoj kući

Ovde se testira snaga zbog čega se čovek često suočava sa rizičnim situacijama. Čovek poseduje skrivene izvore energije i vitalnosti koje čak jačaju kada se uključi rizik ili u trenucima snažnih iskustava. Izraženo je zanimanje za sve što je nepoznato i tajno.

Donoseći važne odluke čovek je sklon da bude tajnovit i kategoričan, da se oslanja na osećanja, da teži da utiče na druge, da odbaci staro i nepotrebno, kao i neprimetno da povuče „konce“.

Ovo je sposobnost koncentracije na ono što je trenutno važno. Čovek je sposoban da radikalno i ekstremno menja situaciju. Ovo je magijski potencijal. Talenti da se vide motivi drugih ljudi i da posmatra procese iz pozadine.

Samopoštovanje zavisi od sposobnosti da utiče na druge, da promeni i sebe i druge, da se ponovo rodi. Duboko interesovanje za seks, tajne života i smrti, novac. Krize i dramatične situacije su neophodan uslov za ispoljavanje najboljih ličnih potencijala. Sa nepovoljnim aspektima Sunca postoji zavist, ljubomora i esktremnost dok sa povoljnim aspektima Sunca postoji izdržljivost i vitalnost.

Sunce u devetoj kući

Traganje za smislom života i razvijanje sopstvenog pogleda na svet važni su za ovaj položaj Sunca. Vlasnik Sunca u devetoj kući privlači nove prostore – fizičke i duhovne. Njegovo samopoštovanje povezano je sa obrazovanjem, putovanjima, sposobnostima da se pokaže kao učitelj, mentor, trener ili vodič.

Za uspeh u životu, važno je da čovek dobije visoko obrazovanje. Na donošenje i usvajanje važnih odluka veliki uticaj imaju moral, religija, vera, filozofska gledišta, kao i žeđ da se vidi svet.

Uspeh i privlačenje pažnje može biti povezano sa predavačkim, društvenim i političkim aktivnostima, radom sa stranim kulturama, obrazovnom ili misonarskom aktivnošću.

Čovek je obično optimističan, pokazuje visoke ideale, a traganje za istinom omogućava stalno širenje horizonta.

Sa nepovoljnim aspektima Sunca dolazi do nezadovoljstva u dostignućima zbog prevelikih ambicija. Harmonični aspekti Sunca pomažu u obrazovanju, dostizanju društvenog prestiža i reputacije.

Sunce u desetoj kući

Čovek ima ambiciju za uspehom, vođstvom i slavom. Samopoštovanje osobe zavisi od dostugnuća u karijeri, društvene realizacije i liderskih sposobnosti. Profesionalna misija: biti lider u društvu.

Profesionalna dostignuća su veoma važna za osobu da bi se osećala jakom i snažnom. Čovek je svestan svoje društvene misije i teži prestižnom i poštovanom mestu. Uloga oca može biti velika i značajna.

Svetle strane ljudske prirode počinju da se jasno manifestuju u odraslom dobu kada osoba dostigne određeni društveni status. Donošenjem važnih odluka čovek pravi konkretne planove i utiče na karijeru. Talenti se najlakše manifestuju u profesionalnoj sferi, a uspeh je moguć zahvaljujući upornosti, volji i samopouzdanju.

Sa napetim aspektima Sunca prisutna je nespremnost na komunikaciju sa „gubitnicima“, pad sa položaja, problemi sa autoritetima dok harmonični aspekti Sunca govore o profesionalnom napretku.

Sunce u kućama natalnog horoskopa

Sunce u jedanaestoj kući

Samopoštovanje osobe zavisi od toga koliko je progresivna i  slobodna, kao i od prisustva prijatelja, istomišljenika – što više to bolje. Čovek obično nije opterećen predrasudama i voli da eksperimentiše. Ne voli da bude kao i svi drugi i ide svojim putem.

Važno je uvoditi u život novine, promene i fokusirati se na budućnost, ali planovi se ne mogu uvek lako realizovati u sadašnjosti. Naglašena je želja da se bude inovator, oslobodilac i humanista.

Sunce u ovoj kući stavlja akcenat na igre na sreću, društvene mreže i internet, a uspeh može doći i od originalnih misli i planova. Donoseći važne odluke čovek pokušava da bude progresivan, nestandardan i da pobegne od krutih pravila.

Sa harmoničnim Suncem planovi i interesi mogu biti podržani od istomišljenika ili društva. Čovek lako može da otkrije svoj potencijal unutar određene interesne grupe. Nepovoljni aspekti Sunca upozoravaju na lažne i imaginarne prijatelje. Može biti uključen u sukobe unutar grupe. Takođe, tendencija ka usamljenosti.

Sunce u dvanaestoj kući

Čovek pokušava da bude neprimetan dok donosi važne odluke. U isto vreme odluke su pod snažnim uticajem osećanja i intucije. Za samopoštovanje, važna su dostignuća i akcije vezane za spoznaju, pomoć, ispoljavanje duhovnog potencijala i fantaziju.

Unutrašnji svet za ovog čoveka mnogo je važniji od spoljašnjeg. Ovo je tendencija da se sakriju ambicije, ali i da se pobegne od stvarnosti. Čovek lako prodire u tuđe tajne, kao i u situacije u kojima postaje žrtva okolnosti.

Položaj Sunca u dvanaestoj kući umanjuje želju za vođstvom i liderstvom. Ako čovek i zauzme vodeću poziciju uglavnom se to dogodi nekako neraumljivo, čudno, iza scene ili u tajnosti. Čovek voli da istražuje svoju podsvest, pomaže drugima i izražava se kreativno ili umetnički.

Smanjena ambicija obezbeđuje sigurnu udaljenost od oluje života. Ovo su iskustva sa usamljenošću, izolacijom, ali i kontaktom sa drugom stvarnošću i meditacijom. Sa napetim aspektima Sunca, prisutna je nepovezanost i mogućnost pada u zamršene problematične situacije.

Važno je položaj Sunca povezati sa znakom u kojem se nalazi, kao i dispozitorom.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top