Snaga i nemoć planeta

Snaga i nemoć planetaŠta podrazumevamo pod snagom planete? Kako jedna snažna planeta ispoljava svoj uticaj u horoskopu ili na život natusa? Kada je planeta nemoćna i kakav je njen upliv?

Snagu planete posmatramo ili procenjujemo na tri načina:

1. Kroz mundanu poziciju,
2. Kroz zodijakalnu poziciju,
3. Kroz aspekte.

Mundana pozicija podrazumeva položaj planete u kućama, a ona je jaka, ako se planete u horoskopu pronađu u uglovima ili u nagularnim kućama (1, 4, 7 i 10.). Najslabija mundana pozicija je kada se planete nađu u padajućim kućama (3, 6, 9 i 12.). Posmatrano u odnosu na kuću, planeta je uvek snažnija kada se nalazi na vrhu kuće ili blizu vrha kuća, nešto slabija je na sredini kuće, a još slabija je pri kraju kuće. Međutim, najsnažnija mesta ili tačke u horoskopu su vrhovi uglovnih ili angulranih kuća, a posebno kada se nalazi na vrhu Asc ili na vrhu Mc. Ugaone ili angularne pozicije imaju izraženo i istaknuto mesto u životu pojedinca, a ove kuće se najlakše izražavaju kroz akciju. Planete koje se nađu u sledujućim kućama (2, 5, 8 i 11.) najviše se izražavaju kroz osećanja i emocije, dok planete u padajućim kućama najviše deluju na misli.

Kada je Sunce na vrhu Asc ili Mc, ono će biti veoma uticajno i izraženo na život natusa i imaće na njega snažan upliv. Međutim, da li će Sunce imati snažan povoljan ili snažan nepovoljan upliv, zavisiće od njegove zodijakalne pozicije, kao i od aspekata koje formira. Ako je Sunce snažno na osnovu zodijakalne pozicije i aspekata koje formira, onda će ono natusu obezbediti vitalnost, podršku od uticajnih i moćnih ljudi, dostojanstvo i velikodušnost. U slučaju da je Sunce slabo na osnovu zodijakalne pozicije i aspekata, onda će natus ispoljatavti aroganciju, nesposobnost za poduhvate, preteranu hvalisanje i sebičnost.

Kada je Mesec na vrhu Asc ili Mc u snažnoj zodijakalnoj poziciji i povoljnim aspektima, onda će se ispoljavati samilost, brižnost, emotivnost, podrška od porodice i bračnog partnera. U slučaju da je Mesec u slaboj zodijakalnoj poziciji i aspektima, onda će natus kroz život ispoljavati i isticati čestu promenu raspoloženja, plašljivost, kukavičluk, preosetljivost, a uticaj bliskih odnosa i porodičnog okruženja, može biti nepovoljan.

Merkur na vrhu Asc ili Mc u snažnoj zodijakalnoj poziciji i povoljnim aspektima utiče povoljno na snažan intelekt, komunikativnost, spretnost, radoznalost, učenje, pisanje, dobre odluke i jasno rasuđivanje. Ako je u slaboj zodijakalnoj poziciji i slabim aspektima, onda utiče nepovoljno na um i misli, pa donosi neodlučnost, kritičnost, slabu koncentraciju, zajedljivost, laž i nepovoljno utiče na učenje, komunikaciju, a promene u životu natusa su često nepovoljne.

Kada je Mars na vrhu Asc ili Mc u snažnoj zodijakalnoj poziciji i snažnim aspektima, onda je u životu natusa izražena borbenost, takmičarski duh, energičnost, vrednoća, izdražljivost i hrabrost, a natus ima želju da ide samo napred. U slučaju slabe zodijakalne pozicije i slabih aspekata, Mars unosi u život natusa česte svađe i neprijateljstva, bezobzirno ponašanje, sklonost fizičkim ozledama i nesrećnim slučajevima.

Kada je Venera na vrhu Asc ili Mac u snažnoj zodijakalnoj poziciji i snažnim aspektima, onda je upliv na život natusa harmoničan i povoljan, a harmonija postoji u bliskim i ljubavnim vezama, prijateljskim odnosima, natus je zadovoljan, fin i kulturan, blag, ali i nesposoban za težak i naporan rad. Ako je Venera u slaboj zodijakalnoj poziciji i slabim aspektima, onda život natusa može biti ne aktivan i dosadan, a ispoljava se lenjost, nemarnost, nedostatak hrabrosti i parazitski način života.

Snaga i nemoć planeta

Jupiter na vrhu Asc ili Mc u snažnoj zodijakalnoj poziciji i snažnim aspektima, obezbeđuje dobru sudbinu, lakoću, udobnost i život ispunjen optimizmom. Povoljno utiče na finansijske prilike, učenje i povoljna putovanja. U slučaju da je Jupiter u slaboj zodijakalnoj poziciji i slabim aspektima, onda je natus sklon preterivanjima, razbacivanju, samopopuštanju, a novac i energija se lako troše.

Kada je Saturn na vrhu Asc ili Mc u snažnoj zodijakalnoj poziciji i snažnim aspektima, onda je natus pokazuje odgovornost, diciplinu i samokontrolu. Natus je uporan i istrajan, nastupa sigurno i pouzdano, strpljenje je jedno od njegovih oružija, a sposoban je za najnapornije i najmukotrpnije ciljeve. U slučaju da je Saturn u nepovoljnoj zodijakalnoj poziciji i slabim aspektima, onda je u životu prisutna oskudica, loša sreća, patnja, tuga i samoća, a natus je sklon da ispoljava podlost, mržnju, inat i uske poglede na život.

Kako sa sigurnošću ne možemo tvrditi da je Neptunovo sedište u Ribama, ali možemo reći da Neptun najbolje sarađuje sa ovim zodijačkim znakom i najlakše se ispoljava u njemu, onda će Neptun u Ribama na vrhu Asc ili Mc, govoriti o osetljivosti, izraženim emocijama, spiritualnosti i brižnoj prirodi. Međutim, ako je Neptun u zodijakalnom znaku gde nema mogućnost povoljnog izražavanja i u slabim aspektima, onda život natusa može ličiti na haos, konfuziju i zamku. Natus će lako dolaziti u okolnosti gde će biti prevaren ili gde će čak lagati, a ispoljavaće nepraktičnost, zabrinutost, konfuziju i preosetljivost.

Uran u Vodoliji na vrhu Asc ili Mc u snažnim aspektima, posebno sa ličnim planetama, donosi natusu česte povoljne promene u životu, originalnost, maštovitos, ogromu intelektualnu snagu i mogućnost da putem rizika i promena dođe i do jačih pozicija. U slučaju da je Uran u zodijačkom znaku gde se lako ne ispoljava i u slabim aspektima, onda unosi loše promene koje su podstaknute iznenadnim i rizičnim okolnostima, nemiran i neorganizovan život, sklonost buntovništvu i radikalnim stavovima, borbu sa autoritetima, eksplozivnost, ali i bolesnu osetljivost.

Pluton u Škorpiji na vrhu Asc ili Mac u snažnim aspektima, utiskuje natusu veliku volju i energiju, hrabrost, sposobnost za najteže i najopasnije poslove. U slučaju da Pluton ima nepovoljne aspekte, onda život može lako biti u opasnosti, natus je sklon fatalnim i opasnim okolnostima, ispoljava nasilnost, tiraniju i mržnju.

Prema tome, zodijakalni položaj i snaga planeta, određuju način na koji će se planeta ispoljiti na život natusa, odnosno da li će uticaj biti nepovoljan, a koji vodi borbi, nesrećama i zlu ili će biti povoljan, a što će doneti zadovoljstvo i uspeh. Planeta je najjača u svom sopstvenom znaku, a zatim u egzaltaciji, dok je najslabija u izgonu i u padu, ali oslabljena i u peregriniranom položaju. Tako je Jupiter u Strelcu izražen više kroz logiku, dobro razumevanje i želju za višim znanjima, dok je Jupiter u Raku, a gde je u egzaltaciji, okrenut više prema emocijama i osećanjima, pa će se on u ovom položaju svima davati. Međutim, zodijakalne pozicije i izražavanje planeta kroz njih, moraju se pažljivo i ne tako strogo analizirati. Na primer, Venera je jača u Vagi, gde je u sedištu, nego u Jarcu, ali sa stanovišta njene lenjosti, ona će istu pre ispoljavati u Vagi, nego u Jarcu. Mars je snažniji u Škorpiji, nego u Ribama, ali sa stanovišta njegove ljubaznosti, on je ipak bolji u Ribama, nego u Škorpiji. Sunce je snažnije u Lavu gde mu je sedište, nego u Raku, ali sa stanovišta davanja drugima i osećanja brižnosti za druge, on je bolji u Raku, nego u Lavu. Mesec je snažniji u Raku, nego u Strelcu, ali sa stanovišta boljeg snalaženja na putovanjima i inostranstvu, on će biti bolji u Strelcu.

U svakom slučaju uvek treba biti oprezan kod donošenja zaključka, a planetu koja je na vrhu Asc ili Mc, treba posmatrati kroz prizmu celog horoskopa i tek nakon toga, doneti ispravan zaključak.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top