Saturnovo čistilišteKada se spomene Saturn, prisutan je često strah, jer ova planeta vlada nad krajnjim siromaštvom, ali se zaboravlja da vlada i nad velikim bogatstvom. Ako se pitate „kako to sad?“  setitite se da Saturn uvek ide ruku pod ruku sa škrtošću, pritisnut strahom od nemaštine i siromaštva. On može biti varalica i imati loše namere prema drugima, ali je sposoban i za poštenje i iskrenost. Ljudi rođeni pod njegovim uticajem bave se „niskim“ poslovima, jer nekada su to bili robovi i sluge, danas zatvorenici, kriminalci, ali oni su takođe i moćni zapovednici i ćutljivi ljudi tajanstvene mudrosti i dubokih misli.

Kao što je Saturnu potrebno duže vreme da obiđe ceo krug horoskopa, tako isto i mudrost iz sebe rađa zrelost i njega su s pravom opisali kao starca, jer star čovek ima zrele misli. Saturn je Čistitelj i zato je njegova prava svrha usmerena na prosvetljivanje i vođenje te dovođenje do spoznaje onoga što je ispravno i korisno, pa čak i dotle da bude proročko svetlo.

U zavisnosti od položaja vašeg Saturna (znak, kuća i aspekti) možemo govoriti i o vaše čistilištu. Kakva su to iskustva, koja je potrebno proći kroz proces čišćenja na čistilištu kojim vlada Saturn?

Kada je Sunce u aspektu sa Saturnom onda imate scenu na kojoj će vaš ego i volja iskusiti saturnovo čistilište. Ovde obično govorimo o nekom ko je krut, strog, pa i tiranin, a sve zbog toga da bi ostvario i nametnuo autoritet, moć, vlast i ambiciju. Često je sa ovakvim aspektom prisutan strah da će osoba gubitkom kontrole izgubiti i autoritet ili moć. Zbog toga, čovek postavlja svoje odbrambene mehanizme i kroz život ide stavom: „Moram da pokažem čvrstinu i strogost da bi postigao autoritet.“ Kod nepovoljnih aspekata između Sunca i Saturna, pa ako je i vladar podznaka i Mesec nepovoljnog kvaliteta, onda postoji spremnost da se i uz najsurovije načine i metode postigne kontrola, a onda moć i autoritet. Zbog svega ovoga, ljudi sa ovakvim aspektom, kroz život se susreću sa velikim problemima i neprijatnostima. U čistilištu ovog aspekta Saturn kroz životne okolnosti postavlja prepreke i ograničenja, ali da bi vas naterao da stanete i razmislite: „Da li je kontrola neophodna za vaše ambicije? Koliko su ispravne vaše metode kako bi se zaštitili od nesigurnosti? Da li je surovost jedini način da dobijete poštovanje od drugih ljudi?“

Mesec u aspektu sa Saturnom govori o čistilištu na koje dolazi vaša duša. Ona se već rađa sa nekim unutrašnjim osećanjem koje je pritiska, pa emocije često ostaju duboko zarobljene u mraku i tami. Slično kao da osećate tešku gromadu ili kamen oko sredine grudi, koji su okovani čvrstim lancima i spremni ste sve da istrpite samo da ne pokažete kako čovek može biti osetljiv i slab. Zbog toga, već na rođenju sklapate pakt sa Saturnom i zaista privlačite i prolazite okolnosti u kojima je potrebno pokazati trpljenje, ćutanje i patnju duše. Zavetovali ste se da vaša duša može poneti najveći napor i da je teško mogu slomiti i najveće muke. Postoji sklonost da se zaštitnički nagon prema bližnjima ispoljava grubim i surovim ponašanjem, posebno kod neharmoničnih aspekata između ove dve planete, mada je često slično prisutno i kod harmoničnih aspekata. U izvoru je često strah od gubitka kontrole i sigurnosti u bližem okruženju ili u odnosu sa osobama koje su deo vašeg bližeg okruženja. Zbog toga, čistilište ovog aspekta,  namešta scene u kojima zaista i iskušavate gubitak, bol i patnju, posebno kroz bliske i privatne odnose. Život vam nameće situacije, a u ovom slučaju Saturn, kada je potrebno da se zapitate: „Da li strogim ponašanjem mogu zaštiti sebe od gubitka bliske osobe? Koliko su strogost i kruta disciplina dobar način da postignem emotivnu stabilnost? Mogu li uopšte bilo šta da kontrolišem u svom najbližem okruženju.“

Merkur u aspektu sa Saturnom predstavlja knjigu sa nekoliko hiljada listova da bi čovek postigao zrelost i mudrost u razmišljanju. Zašto je ova knjiga tako debela? Zato što su potrebne godine i godine da bi čovek kroz dugo životno iskustvo postao mudriji. Merkur sklapa pakt sa Saturnom kako bi rešavao najteže probleme, jer čovek sa ovim aspektom posle rođenja već razmišlja: „Ovaj život je težak i nije ni malo lak.“ Ljudi sa ovim aspektom osećaju mentalnu težinu i zabrinutost, a onda se prevrću noću i san ne ide lako na oči, jer ih muče misli koje uvek uključuju neki problem i strah. Oni se bude zabrinuti, jer dosadan crv sumnje ne izlazi nikako iz njihovih glava. Čovek sa ovim aspektom napravi (mentalno) problem čak i kada nema razaloga za njim, jer uporno pokušava na mentalni način da održi kontrolu. Kod njega je sve plan i sve treba da bude isplanirano, pa ako nešto krene mimo plana, na primer, počne kiša da pada u 14h, a on je ranije isplanirao da neće padati u 14h, onda nastupa nemir i nervoza. Kako je moglo uopšte da se dogodi nešto drugačije od onog što sam isplanirao? Zbog toga, ovo je strah od promene i strah da čovekov um prihvati bilo šta što je novo i drugačije, a opet zato što razmišlja kako gubi kontrolu. Međutim, on je ovde kako bi pokazao da se može mentalno baviti  najtežim životnim problemima i da može rešavati ono što je za mnoge nerešivo. Zbog toga, Merkur i Saturn sklapaju pakt i ljudi sa ovim aspektom često privlače i dobijaju okolonosti u kojima moraju da tragaju za najtežim rešenjima  gde je potrebno pokazati sposobnost za veliki mentalni napor i disciplinu. Kada se stigne na čistilište ovog aspekta, onda će vas Saturn naterati da stanete i razmislite: „Da li je tvrdoglavo odbijanje svake promene garancija za sigurnost? Kolika je garancija sigurnosti ako uporno okrećem glavu od svega onog što je novo i što nisam do sada imao priliku da proverim? Da li su moja stroga uverenja i kruti stavovi ispravan način da bi uvek imao dobru procenu i odluku?“

Saturnovo čistilište

Venera u aspektu sa Saturnom predstavlja okamenjeni cvet koji će imati najizraženije i najlepše boje kada vremenom postigne zrelost. Zbog toga se i  ovaj cvet nalazi u čistilištu ovog aspekta. Venera u svom srcu ima potrebu za uživanjem i opuštanjem i kada je u aspektu sa Saturnom, pa u trenucima u kojima se previše opusti i pokušava da spoji više sati uživanja, onda je Saturn kažnjava. Ovo je posebno prisutno, ako je aspekt između ove dve planete neharmoničan, međutim bilo koja forma aspekta ukazuje na čistilište u kojem se čovek susreće sa ljubavnim i emotivnim problemima kako bi disciplinovao svoja osećanja i postigao emotivnu zrelost. Venera pravi pakt sa Saturnom koji počinje: „Ljubav je patnja i bol…“, ali koji se završava: „…sve zbog toga da bi čovek postigao emotivnu zrelost u bliskim odnosima.“  Zbog toga, ljudi sa ovim aspektom privlače u svoj život ljubavne one situacije i bliske odnose pritisnute teretom, patnjom, pa i gubicima. Mnogo toga zavisi od znaka u kojem se Venera nalazi, jer ako je Venera u Lavu, onda Saturn kažnjava zbog uživanja u slavi i moći, ako je Venera u Strelcu onda Saturn kažnjava zbog preterivanja i idealizma ili ako je Venera u Ovnu onda Saturn kažnjava zbog ljubavi ka slobodi, dominaciji i starsti. Čovek ima strah od gubitka voljene osobe ili nekog bliskog odnosa i zbog toga stalno sumnja, proverava i kontroliše. Zbog toga, pribegava strogim stavovima i pravilima u bliskim odnosima, jer onda smatra da je neće izgubiti i da ni jedan bliski odnos ne može narušiti njegovu sigurnost. Sa ovim aspektom se razmišlja: „Ne smem mnogo da se otvaram i pokazujem ljubav i nežnost, jer onda mogu biti iskorišćen i povređen.“ Kada je čovek u čistilištu ovog aspekta, onda je  nateran kroz ljubavnu patnju da oseti bol i da razmišlja: „Da li su samo bol i patnja dokaz moje ljubavi? Koliko je strah od ljubavnog gubitka kočnica i prepreka da budem srećniji i zadovoljniji? Zašto se bojim promene u ljubavnom životu čak i kad osećam da je promena potrebna i da ništa nije dobro? Da li ovaj cvet poseduje lepotu iako je star hiljadu godina?“

Mars u aspektu sa Saturnom govori o čistilištu u kojem realnost, pa i survost života iskušavaju izdržljivost snage. Čovek u sebi oseća strah od neuspeha, a onda zbog takvog straha ima problem da se pokrene. On ima osećaj kao da je okovan lancima, posebno ako su apsketi između Marsa i Saturna neharmonični, pa ne može da se pomeri ni za milimetar napred, a tako bi to želeo. On zna da   akcija i pokret daju slobodu i nezavinost, ali da bi se pokrenuo, potrebno je uložiti čvrstu snagu, a onda biti istrajan, uporan i disciplinovan. Ljudi sa ovim aspektom su često u stanju da se pokrenu tek kad ih neka situacija (ili neko) pritera uz zid, jer onda nema dalje i u takvim trenucima osećaju najteži pritisak. U njima se u takvim trenucima pokreće inat, tvrdoglava i čelična snaga, koja je u stanju da prevazilazi najzahtevnije i najteže prepreke. Nekad iz čoveka izlazi  surovost kako bi mogao da demonstrira dominaciju i snagu, a nekad je i mržnja pokretačka sila, koja je u stanju do temelja sve da razruši, jer tek tad čovek može početi sve iz početka. Postoji težnja da se demonstrira surovost i grubost kako bi čovek sebe predstavio jakom i snažnom osobom. Zbog toga, privlači ljude i okolnosti u kojima se susreće se okrutnošću, jer je tek tad motivisan da pokaže snagu. Svaka promena koju čovek želi da učini iziskuje mnogo napora i discipline i zbog toga se sa ovim aspektom „ništa ne dobija na tacni“. Čuo je ovaj Mars da bez muke nema delanja i rada, a bez akcije i rada čovek ne može da demonstrira svoju snagu i energiju. Kada se nađe u čistilištu ovog aspekta Saturn ga zaustavlja i primorava da razmišlja: „Zašto se bojim promene? Koliko je moj strah od neuspeha kočnica za moju energiju? Da li je mržnja opravdana kako bi me motivisala? Zašto sam agresivan kad osetim da gubim kontrolu? Da li je za moj neuspeh kriva sudbina?“

Jupiter u aspektu sa Saturnom predstavlja čistilište svih ideja i ideala, ako one nemaju praktičnu primenu. Čoveku je lepo sve dok se nalazi u svojim idealima, ali onog trenutka kada je potrebno svoje ideale spustiti na zemlju i učiniti od njih nešto stvarno i realno, onda se susreće se sumornijom stranom života. Da bi se postiglo nešto veliko potrebno je suočiti se sa disciplinom i naporom, jer ovaj aspekt predstavlja onaj dobro poznati izdah u kojem osećamo olakšanje, ali tek kada prihvatimo napor, koji nam nameće neka teška okolnost. Nema novca bez muke, jer kada čovek i dođe do novca, onda je potrebna stroga disciplina i trošenje samo na ono što je nužno potrebno. Zbog ovoga, ljudi sa ovim aspektom dolaze u situacije kada ih život iskušava, jer da li će se raširiti ili disciplinovati u određenoj situaciji koja ih mami. Zamislite da imate novac, ali imate i obezbeđen krov nad glavom i kuću koja je velika i prostrana, ali ulazite u razmišljanje da bi mogli imati još jednu nekretninu. U tom trenutku treba da se zapitate da li vam je još jedna nekretnina nužno potrebna? Ovo su i okolnosti u kojima čovek dolazi u iskušenja, jer da li da se odrekne nekih moralnih i ispravnih načela zarad korisne odluke, koja će mu doneti neku sigurnost (posao, status, novac…). Zbog toga se sa ovim aspektom događaju okolnosti i situacije u kojima čovek moralno pada ili se odriče svojih ideala. On može bezgranično da veruje u nešto, a onda mu život namesti situaciju, zato što hoće da mu pokaže da nije dovoljno samo verovanje i zato je on gubitnik u takvim trenucima. Potrebno je imati istovremeno osmeh i opreznost, veru i konkretno delanje, teoriju i praksu, dobrotu i razumnost. Kada se nađete u čistilištu ovog aspekta Saturn vas primorava da razmišljate: „Ako sam se jednom u nešto (nekog) razočarao da li to znači da treba i celog života da imam sumnju? Da li to što ću prihvatiti realnost znači i da nikad neću dostići neki svoj ideal? Koliko me moja  nesigurnost i nepoverenje udaljava od ekspanzije i napredovanja? Da li je uvek potrebno debelo platiti na ćupriji, zato što nisam bio discplinovan i realan?“

Saturnovo čistilište

Završići ovaj tekst pesmom iz Canterburyjskim pričama:

„Meni na svodu najduža je staza
I moćnija je nego što ljudi zbore.
Ja vladam kad proguta koga more,
Kad zatvori se koga gde je mrak,
Kad davi se, o konop veša jak,
Kad gunđaju i bune se seljaci,
Kad zloća tajni otrov kome baci;
Osveta mi i kazna tad je prava
Kad prolazim kroz nebeski znak Lava.
Obaram u prah visoke dvorane,
Činim da mnogi zidovi i tornjevi padnu,
Tesaru i zidaru noseći smrt.
Samsona ubih, stup kad beše strt;
U mojoj vlasti bolesti su kobne
prevare drevne, izdaje sve zlobne;
Kuga se rodi i gledam je gnevno.“

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top