Saturnovi tranziti i vreme žetve

Saturnovi tranziti i vreme žetveNajvažniji tranziti Saturna su oni koji se odvijaju preko uglovnih kuća u horoskopu (prva, deseta, sedma i četvrta kuća). Ovo su glavne kuće i bave se najvažnijim pitanjima: ličnost, privatan i porodičan život, partnerski odnosi i drugi ljudi, status, karijera i profesija.

Da li ste do sada bežali od važnijih pitanja koja su vezana za vaš privatan i porodičan život? Ako Saturn tranzitira vašom četvrtom kućom vreme je da se konačno suočite sa ovim pitanjima. Sa Saturnom nema bežanja! Ovo isto možete primeniti na bilo koju kuću kroz koju se kreće tranzitni Saturn.

Saturn nas dovodi direktno u dodir sa onim za šta smo odgovorni. Ako je potrebno da preuzmete odgovornost u partnerskim odnosima, onda će tranzitni Saturn kroz vašu sedmu kući predstavljati ozbiljan test i veliki ispit: “Da li si spreman da prihvatiš potpunu odgovornost za sve ono što ti se događa u vezi ili partnerskom odnosu?“

Da bi Saturn ovo postigao on dodatno disciplinuje u zavisnosti kroz koju kuću horoskopa prolazi. Ako Saturn tranzitira vašu desetu, drugu ili šestu kuću može vam doneti neki dodatni posao da bi vas kroz pritisak i disciplinovao. Kada tranzitni Saturn prolazi kroz vašu prvu kuću možete osećati umor, iscrpljenost i istrošenost i imate utisak da vam nikada više nije bilo potrebnije spavanje. Međutim, razmislite, jer je možda to rezultat što ste prethodno zanemarili i zapustili ono što vam je bilo važno.

U zavisnosti kroz koju kuću prolazi tranzitni Saturn, on usporava njen „ritam“, pa zbog toga imate osećaj da se u njoj sporo razrešavaju i odvijaju procesi. Kroz bilo koju kuću da prolazi ova planeta, uvek postoji poruku: „Ne žuri!“


Šta to znači? Ako tranzitni Saturn prolazi kroz vašu drugu kući onda „ne žuri“ znači da ne trošite bezpotrebno novac, da ne donosite brzo odluke koje su povezane sa finansijama, kupivnu, prodaju i posao ili da ne započinjete bilo koji posao, a da niste prethodno napravili siguran plan i strategiju. Kada tranzitni Saturn prolazi kroz dvanaestu kuću, onda „ne žuri“ znači da nije vreme da jurite kroz život i da je potrebno da se umirite i povučete kako bi se spremili za neke nove aktivnosti.

Gde god prolazi Saturn imate i šansu da se nučite srpljenu. U sedmoj kući to je strpljenje u vezi; u četvrtoj kući to je strpljenje u najbližem okruženju i prema porodičnim pitanjima; u šestoj kući se uči strpljenje na poslu ili „budi strpljiv i ne očekuj poslovne rezultate preko noći“.

Tranzitni Saturn pruža šansu i da definišete nešto, pa prolazeći kroz desetu kuću daje priliku da se definiše status. U sedmoj kući možete definisati vezu i realizovati brak, ali definisanjem možete i staviti tačku na vezu.

Jedna od poruka tranzitnog Saturna glasi: „Vreme je bolje da razumeš!“ Ako prolazi devetom kućom traži bolje razumevanje religije kojoj pripadate, knjige koju čitate, profesora i učitelja koji vam prenose znanje, ličnih ideala, daljina koje vas privlače i onoga što odudara od vaših svakodnevnih pitanja i aktivnosti, a onda u svemu ovome treba naći praktičnu primenu.

U slučaju da prolazi kroz vašu šestu kući postavlja se pitanje: „Da li razumete ono što se traži od vas na poslu?“, „Da li razumete vašu bolest?“ ili „Koliko razumete okolnosti koje od vas zahtevaju da budete prisutni 12 sati na poslu?“

Tranzitni Saturn u prvoj kući obično najavljuje početak novog ciklusa. Često ne budemo toga svesni, jer smo više preokupirani spoljašnjim okolnostima i u ovom slučaju mnogim pritiscima koji su usmereni direktno na našu ličnost. Pad samopouzdanja i umor. Međutim, tranzit Saturna kroz prvu kuću predstavlja dobar period kako bi disciplinovali sebe, jer ako ne radimo na tome onda će naše telo biti potpuno iscrpljeno, jer ćemo gubiti energiju i snagu.

„Kako se prave pare?“ – predstavlja jedno od važnijih pitanja kada Saturn prolazi vašom drugo kućom. Tu je potrebno da dobijete neko razumevanje, pa i znanje, ali koje treba praktično primeniti, jer ako nema praktične primene, onda se niste uskladili sa tranzitnim Saturnom kroz drugu kuću. Naravno, ovo pitanje utiče onda dalje i na vaš posao. Međutim, zašto se ovde javlja i poriv da se zaradi više novca? To je zbog toga što za vreme tranzita Saturna kroz drugu kuću pojavljuju se strahovi koji su povezani sa materijalnom egzistencijom. U ekstremnijm slučajevima dolazi do finansijskih krahova i materijalnih gubitaka.

Saturnovi tranziti i vreme žetve

„Da li objektivno i realno opažam stvari?“ – predstavlja jedno od važnijih pitanja kada Saturn prolazi vašom trećom kućom. Možda ćete imati utisak da se ceo svet srušio na vašu glavu i da jedva izdržavate taj pritisak, ali to je zbog toga što se nalazite u procesu kada je potrebno disciplinovati i fokusirati um i misli. Što više dopuštate da vam misli lutaju i što više razbacujete mentalnu energiju osetićete i veći pritisak Saturna. Spoljašnje okolnosti pod uticajem Saturna kroz treću kuću mogu doneti depresije i zabrinutost, ali sve su ovo načini da se „probudite“ i radite na mentalnoj disciplini. Samo iz ovakve dicipline možete biti sposobni da sagledavate i opažate okolnosti objektivnije i razumnije, a onda ste i sigurniji u ono što mislite i lako izdvajate samo one ideje koje mogu imati vrednosti za vas. Naravno, one moraju za vreme prolaza Saturna kroz treću kući biti i isprobane ili praktično primenjene, jer ako ostanu samo ideje, onda niste ništa uradili.

Kada tranzitni Saturn prolazi kroz četvrtu kuću imaćete utisak da su se svi problemi sručili na vaš privatan i porodičan život. To je zbog toga što vas Saturn primorava da uložite mnogo više napora kako bi učinili prostor oko sebe u kojem živite što funkcionalnijim i stabilnijim. Zbog toga su ovo periodi kada je potrebno uložiti više truda, vremena, ali i novca u stan ili kuću kako bi takva mesta učinili trajnijim, sigurnijim i bezbednijim. U esktremnijim slučajevima dolazi do odvajanja i zahlađenja u najbližem okruženju, ali igubitaka koji su najčešće povezani sa porodičnom karmom (uzrok-posledica).

Javlja se osećaj velikog nezadovoljstva kada Saturn tranzitira petom kućom što je najčešće povezano sa tim što imate utisak da niste dovoljno cenjeni ili da niste cenjeni onoliko koliko očekujete. Zbog toga je ovo period kada je potrebno strukturisati i disciplinovati kreativnu ili životnu energiju, koju izražavate bilo kroz neki rad, decu, životne planove, itd. Energija može biti ograničena, ali je ova ograničenost potrebna da bi razumeli u kojem pravcu treba da je ispoljavate i usmeravate. Ako osetite da imate sve manje i menja energije, onda stanite, jer je verovatno usmeravate u pogrešnom pravcu ili na neki pogrešan način.

„Kakva je korist od mene?“ – predstavlja jedno od važnijih pitanja kada Saturn prolazi kroz vašu šestu kuću. Zbog toga ovaj period predstavlja i vreme kada smo često skloni sebe da kritikujemo, a svaka kritika pojačava i sumnju: „Da li sam mogao bolje da uradim ovaj posao?“ ili „Da li dovoljno vodim računa o svom zdravlju?“
U ekstremnijim slučajevima problemi sa zdravljem, jer ste možda po ovom pitanju zapustili sebe, pa je opet potrebno da se disciplinujete. Neprilike na poslu, ali ovakve neprilike mogu doneti i promenu posla.

Šta zapravo znači ova veza za mene“ – predstavlja jedno od važnijih pitanja kada Saturn prolazi kroz sedmu kuću. Dosta veza i brakova se završava kada Saturn prolazi ovom kućom. Ovo je period testiranja i ispita veze u kojoj se nalazite.

Kada Saturn prolazi kroz vašu osmu kuću prolazite kroz period seksulanih frustracija. Ovo je slično kao da prolazite kroz čistilište i ovo je vreme u kojem se suočavamo sa ograničenošću života. Uzrok duboke patnje se teško definiše, jer čovek najčešće odbija da se u ovom periodu suoči sa najdubljim slojevima sebe.

„Koje su to lekcije koje treba da naučim i da praktično primenim na svoj život?“ – predstavlja jedno od važnijih pitanja kada Saturn prolazi devetom kućom. Zbog toga ovaj tranzit predstvlja vreme kada smo u prilici da proširimo filozofske, religiozne i duhovne horizonte. Prolazite kroz sumnju u ono što ste do tog perioda naučili i počinjete da se preispitujete. Posebno počinjete da sumnjate u teorije i znanje koje ne možete praktično da primenite. Međutim, ovo preispitivanje nije slučajno, jer prolazeći kroz ovaj period i osećajući Saturnov pritisak imate i šansu da odbacite znananja koje ne možete da primenite u stvarnom i realnom živitu.

Tranzit Saturna kroz desetu kuću može biti od pomoći kako bi poboljšali okolnost i situaciju na poslu na konkretniji i vidljiviji način. Neki ljudi daju otkaz ili ostaju bez posla dok Saturn prolazi desetom kućom, a to je zbog toga što još nema konkretnih i čvrstih planova u ovoj oblasti života. Pritisak Saturna kroz desetu kuću zbog toga predstavlja primoravanje da bi se postavili konkretniji i realniji  planove za posao, status, profesiju, a samim tim i budućnost. Vreme ja za definisanje ambicija. Ako je ovaj period problematičan po pitanju posla i statusa to znači da niste do tog momenta uspeli uložiti istinske ili realne ciljeve, međutim tranzitom Saturna kroz desetu kuću imate šansu da to i započnete.

„Da li imam dovoljno odgovornosti u odnosu na sve ljude?“ – predstavlja jedno od važnijih pitanja kada Saturn prolazi jedanaestom kućom. Ovo je prilika da se disciplinujete tako što ćete učestvovati u grupnim aktivnostima, ali i da preuzmete veću odgovornost u odnosima prema drugim ljudima. Ono što ste naučili do ovog perioda treba prenositi i davati drugim ljudima.

„Da li znam u kojem pravcu idem?“ – predstavlja jedno od važnijih pitanja dok Saturn prolazi dvanaestom kućom. Imate utisak da dok se krećete ne znate kuda ste krenuli i zbog toga osećate da je život besciljan. Zbunjenost vas prati iz dana u dan, a sve ono što ste do tada smatrali za prioritete u životu počinje da se raspada i imate osećaj da gubite tlo pod nogama. Ovakvi Saturnovi pritisci utiču na to da odbacite sve stare veze koje su se do tada pokazale kao prazne. Pojačava se želja za odvajanjem od spoljašnjeg sveta i povlačenjem što je dobar period kako bi se pripremili za novi ciklus i „rođenje“ neke potpuno nove strukture kada Saturn bude iz dvanaeste kuće prešo u prvu kuću.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top