Saturn u Strelcu kvadrat Neptun u Ribama

Saturn u Strelcu kvadrat Neptun u RibamaSaturn kvadrat Neptun do maja 2015 i od oktobra 2015. do januara 2016. godine.

Imam snove, ali ne smem da im se prepustim, jer ću se razboleti. Imam maštu, ali imam strah da joj se prepustim. Snovi i mašta ne mogu da mi obezbede egzistenciju za čega je moj strah i vezan. Oni me dekoncentrišu, oslabljuju, iscrpljuju i ne mogu da se fokusiram na praktične i razumne stvari. Ovako počinje ovaj aspekt.

U stvari ovaj aspekt počinje u dalekoj prošlosti, gde neko odbacuje snove, ideale i maštu i prihvata ono što je u tom času nužnije, potrebnije i korisnije. Zbog toga je danas sa ovim aspektom, teško snove pretvoriti u realnost, a maštu učiniti opipljivom. Ovaj aspekt ima poruku da se od mašte i snova ne živi, zato je sa ovim aspektom teško imati praktičnu korist od mašte, pa se može povezati i sa svim umetnicima, kojima umetnički rad ne donosi sigurnost. I, ne samo da im ne donosi sigurnost, već su siromašni i gladni, kao i svi umetnici u prošlosti koji su bili na ivici egzistencije.

Sa ovim aspektom čovek se razboljeva od mašte, snovi ga guraju u siromaštvo, a emocije u strah. Strah da se prepusti emocijama, kao što je neko u prošlosti odbacio svoj emotivni i unutrašnji život i izabrao patnju, bol i tugu, jer se plašio za svoju sigurnost. Plašio se zbog nekih tradicionalnih vrednosti koje su bile prepreka da se prepusti emocijama ili je imao obavezu i dužnost prema drugima, pa je iz tih razloga odbacio šansu da se prepusti emocijam sa nekim. Međutim, istovremeno je izbrao bol i patnju ili se i razboleo. Zbog toga će i danas reći “kako da odolim ovom emotivnom izazovu, a da istovremeno zadržim ovo realno stanje kakvo je i bilo?” I, onda ovo postaje prepreka da svoje iskustvo poveže sa emocijama i osećanjima, pa će izabrati i ulogu žrtve, odnosno žrtvovaće emotivan život ili osećanja, prema nekoj osobi zbog nekog praktičnijeg i razumnijeg razloga. Izbaraće činjenično stanje u kojem se nalazi. Hiljadu razloga može biti? Neće želeti da se preseli iz jednog grada u drugi grad zbog karijere ili posla, jer mu je sigurnost važna, bez obzira što će zbog toga odbaciti neku emotivnu priču, ali će zbog toga dalje biti dezijorentisan, haotičan i nesiguran. Ili, neće želeti da ulazi u nikakvu emotivnu priču ili da se prepušta emocijama, jer se boji da ne izgubi razum, vezu sa fizičkim, svetom, posao, karijeru ili neki život koji živi već dvadeset godina. Zato je ovo strah od emocija i osećanja, ali i prepuštanje mašti, snovima i suptilnosti, što je sve u simbolici Neptuna. Međutim, ovaj strah može da vodi u slabost, bolest, alkohol, drogu, ali ne zbog toga što je sve to u simbolici Neptuna, već zbog toga što čovek sa ovim aspektom pokušava na taj način da obmane sebe i pomisli kako će na taj način sebe zaštiti od osetljivosti i podići čvrste zidove. Takvi zidovi mogu biti samo slabi, slično kao kada su natopljeni vodom, a voda simbolizuje emocije i mogu se u svakom trenutku srušiti.

Saturn u Strelcu kvadrat Neptun u Ribama

Snovi i ideali se odbacuju zbog nekog posla, koji će doneti redovnu platu, jer preti nemaština, glad, siromaštvo. Nemam više vremena za ideale i snove, jer moram da prehranim porodicu, a dok budem naporno radio, setiću se svojih snova i biće mi žao. Možda bi pokrenuo ili ušao u neki posao koji je povezan sa alternativom ili ono što sam spominjala na početku, posao gde je potrebno pokazati maštu i osećanja, ali nema hleba od toga. Tako Saturn razmišlja u ovom aspektu, pa čak i kada je neka bolest u pitanju, ono što je alternativno ništa ne pomaže, već još više iscrpljuje i oslabljuje. Meditacija ide teško, jer je opet prisutan strah, a to je strah da se čovek odvoji od fizičkog i materijalnog. Bolesti sa pogrešnom dijagnozom i kojima se ne zna uzrok. Bolesti izazvane trovanjem, slabošću, ali i patnjom duše. Bolesti izazvane emotivnim stanjem, jer postoji odbojnost i strah prepuštanju emocijama, kao i zbog straha da se izađe izvan granica materijalnog i fizičkog. Neko je nekad bio otrovan, ali trovan je dugo, jer je to Saturnova priča, a ne preko noći, pa zato danas imamo da što se duže ostaje u emocijama i slabost postaje veća. Što se duže čovek bavi nekim maštovitim i kreativnim radom, ne razmišljajući o sutra, postaje bolesniji, stariji, mrzovoljniji i gladniji. Može i nestati. Slično kao kada ste prisutni, a drugi oko vas ne osećaju vaše prisutvo, jer ste negde odlutali i nestali, vođeni snovima ili emocijom. Kao svaki brod koji je nestao negde u okeanu ili naučnik i istraživač, koji je kročio tamo gde niko nije i onda nestao, jer je bio vođen avanturom i idealima.

I, Saturn je napor, dakle težak rad i napor da bi se ispunile sve obeveze i dužnosti, ali ovaj put i on se od svega toga umara. I, kako onda ispuniti svoje dužnosti i obaveze, kako obezbediti sigurnost i stabilnost, kad je umoran i iscrpljen? Umoran od borbe za egzistenciju i to je kvadrat između Saturna i Neptuna. Kako drugima da obezbedi čvrst oslonac, kada ni sam nije više čvrst i izdržljiv? Izmiče mu mnogo toga, što ga dezijorentiše u svakodnevnom životu. Ometa ga u tome priliv emocija i osećanja, a to ga čini nesigurnim i slabim. Tvrđava koju zaliva potop iz neba i koja samo što se nije srušila. Zid koji je podignut kao odbrana i granica, a kojeg potapa cunami. Emocije i mašta prelaze u halucinacije, pa u samoći čovek počinje da halucinira i bunca. Sve što je čvrsto ili što je izgledalo do tog trenutka čvrsto i neuništivo, postaje lako lomljivo.

Tamo gde je potrebno prihvatiti nužnost i realnost, potrebno je nešto i žrtvovati. Tamo gde je potrebno ostati na zemlji, potrebno je i privatiti patnju zbog odbacivanja onog emotivnog i osećajnog. Potreba da se ne izađe van razumnog, korisnog i praktičnog, traži žrtvu, a to je odbacivanje snova i ideala. I, to je izazov ovog aspekta. Ali, ovaj aspekt znači i da ono što mislimo da čvrsto držimo u rukama (Saturn) može da se rasprši, nestane i izgubi u magli (Neptun). Saturn je u Strelcu, pa dobro proverite sve ponude vezano za posao, koje vam stižu iz inostranstva, jer lako možete biti obmanuti i prevareni. Dobro proverite sve papire i dokumenta koja su vam potrebna za odlazak u inostranstvo. Ovo su i ilegalni (Neptun) prelazi granice (Saturn), zbog siromaštva i egzestincijalnih problema (Saturn). Neptun je bežanje, ali prvenstveno iz neke muke, teškoća i problema, što je simbolika Saturna. I, šta god da vam neko kaže “čvrsto stojim iza ovoga što ti kažem”, imajte sumnju, jer u ovakvom aspektu sa Neptunom, ni sam sebi neveruje. Nije ovo iz svesne potrebe, već zato što je slab i osetljiv, a iz toga može da popusti, pa da ne održi obećanje ili da se slomi pred emocijama i osećanjima.

Ovo je pogled na ovaj aspekt iz ugla Saturna, međutim takođe postoji i pogled na ovaj aspekt, ali iz ugla Neptuna. Međutim, o tome drugom prilikom.

Moram da dodam još nešto…Starost (Saturn) u kojoj čovek shvata da nije ostavrio svoje snove i da bi najrađe zato zaspao da se nikada više ne probudi (Neptun). Ovaj aspekt je i prepreka da se unutrašnja

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top