Saturn u Ribama

Ovo je jedan od težih položaja Saturna. Ali, da nam bude za utehu to da se radi o promenljivom znaku, što znači da sve ima svoj kraj.
Liči na period pripreme za novo rođenje, ali koje će da usledi tek nakon ovoga. A, da bi se nešto novo rodilo, mora ono prethodno da nestane.
Priprema se scena za materijalna iskušenja sveta, čovečanstva, i čoveka, jer sve što nam je pre toga delovalo čvrsto i stabilno gubi svoj oblik i nestaje.
Vreme teškog iskušenja da se sačuva „čvrsta struktura“, pa šta god podrazumevali pod tim. Sve ono što smo pre toga smatrali čvrstim, opipljivim, što smo gradili, utvrđivali, obezbeđivali, može da postane bezoblično i da nestaje.
Ovo nije povoljno vreme za materijalne i praktične stvari, kao ni za ugled, javni položaj ili uspeh, pa nije nerealno za očekivati da sa scene nestanu neke javne i ugledne ličnosti.
Ribe su rastvarač, ne žele nikakve čvrste oblike, nikakve granice, definisane strukture i utvrđene teritorije. Izgleda da bi to bio jedini način da se nateramo svi u „jedan lonac“, a da bi se to postiglo, mora doći do rastvaranja (nestajanja) mojih i tvojih granica, moje i tvoje teritorije, naše i vaše, ovoga i onoga…
Saturn u Ribama
Saturn u Ribama je dodir u prazninu. Čovek koji pluta u moru tražeći tlo ili nešto čvrsto za čega bi se uhvatio.
Čovek koji je primoran, jer nikada to ne bi izabrao svojevoljno, da nauči mudrost plovidbe nošen vodenim i nevidljivim strujama. Zato, naučiti mudrost življenja u fizičkom svetu, a da se ne držiš za ništa. Učiti, ali kroz direktno životno iskustvo, kako da se održavaš u momentima kada mnogo toga nestaje i nemaš na čega da se osloniš.
Mudrost znači pronaći nadu ili veru, ali kada je teško, jer Saturn ovde primorava čoveka da pronađe ovu snagu onda kada je najteže. Ili, kada počne u sve da sumnja i pada.
Praviti i graditi iz ničega. Oblikovati iz ništa. Biti fizički prisutan u bezvremenskom prostoru. I, padati dole, jer što je dublje, vera i nada jačaju.
Ali, kao što kažu, sve će ovo jednoga dana biti juče.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top