Saturn – čistitelj

„Tako u nebesima duše, Saturn je čistitelj koji daje anđeosku čistoću.
Ako zemaljske stvari zavise o zvezdama, otkuda onda izniče zlo? Kroz loš uticaj Saturna i Marsa? Guiallume je odgovorio na ovo da je uticaj zvezda sveukupno dobar, i može se okrenuti u suprotnost, jedino kroz nesposobnost ili izopačenost posude koja ga prima. Saturn, budući da izvršava božju volju, po sebi je dobar i može imati loš učinak jedino kroz to što će čovek zloupotrebljavati njegove darove, na isti način na koji čak i blagoslovljena sunčeva svetlost može oslepiti nepažljive. Saturn uzet u njegovim vlastitim bitnim odlikama, ima moć pribaviti i usmeriti inteligenciju, a ako dovede do suprotnog, onda je to samo zbog nedostojnosti koja pripada ljudskom umu „a parte materiae“.
Izabrala sam ovaj citat, jer kad god počnemo kukati na Saturna, treba razmišljati o ovom citatu.
I, znam, i jeste, i slažem se, da Saturn može biti vrlo težak i naporan. Ali, možda bi ovo trebalo posmatrati i tako da ako nešto nije spremno da se pojavi (sa Saturnom mora biti uvek spremno, nema možda, ako, kako, zašto…) ili nije spremno jednostavno da postoji, bilo kao situacija ili oblik, onda nema ni razloga da nam Saturn dozvoli da do toga i dođe.
Ako nam kaže – „ne, nije sada moguće ili neće moći“, razmislimo da li nam to Saturn šalje poruku, da imati nešto sada ili privremeno naspram „imati do smrti“, nije i ne može biti isto.
A, onda i ovo, Jupiter je pre Saturna, ili Strelac je pre Jarca, tako da nam Jupiter daje priliku da prepoznamo šansu koja otvara svet, a onda Saturn to posmatra (pregledava) hladnim očima nedozvoljavajući da se suočimo sa bilo kakvom iluzijom.
Ako neko zna prave vrednosti stvari, onda je to Saturn i ono što treba da oduzme biće zamenjeno nečim drugim. Zato ga doživljavamo kao kaznu, kao odmazdu…
Saturn – čistitelj
Sigurno da je Saturn težak i bolan proces, ali možda kako bi doveo do nekog budućeg spokoja. Zato on jeste proces sazrevanja u kojem možemo iskoristiti mnoge situacije, mnoge događaje i iskustva, koji će dovesti do odgovornijeg sebe. U njegovom umu sve ima cenu i sve ima nagradu.
Ovaj proces sazrevanje ne odnosi se samo na lično ili individulano, jer to je i sazrevanje nacije, sazrevanje države, planete…
Kao što smo sada svedoci tranzitnog Saturna u Vodoliji u kvadratu sa Uranom u Biku, jer šta predstavlja ovaj proces? Pa, da se poveže društveni poredak sa kolektivnim potrebama i impulsima, da se u poretku uravnoteži tradicionalno i novonametnuto.
A, Uran je buntovnik i kada naiđe na Saturna, ne kaže ni „dobar dan“, već zna da nailazi na nešto opipljivo i stvarno, protiv čega treba da se pobuni!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top