Razumevanje astroloških znakovaKako i na koji način najbolje razumeti prirodu dvanaest zodijačkih znakova? Koje informacije dobijamo i primamo kada zapazimo jedan od dvanaest zodijačkih znakova na Ascendentu ili na vrhu bilo koje druge kuće u horoskopu? Sa kakvim spoznajama raspolažemo i od čega zavisi na koji će se način i kako planeta ispoljiti u zodijačkom znaku? I, na kraju da li je potrebno napamet pamtiti osobine zodijačkih znakova iz mnogobrojne astrološke literature?

Svaki zodijački znak predstavlja fuziju ili spajanje tri faktora. Ova tri faktora jesu: polarizacija (muško, žensko), orijentacija u smeru (kardinalan, fiksan i promenljiv) i element  (hladno, toplo, suvo, vlažno). Dakle, ovi navedeni faktori, nalaze se u svakom zodijačkom znaku, pa ako postoji razumevanje istog, onda nije teško razumeti i svaki od dvanaest zodijačkih znakova. Prema tome, spajanjem ova tri faktora i njihovim razumevanjem, sa druge strane olakšavamo sebi i pamćenje istog, jer nije potrebno pamtiti i “bubati” napamet sve osobine zodijačkih znakova.

Uvek se počinje sa polarnošću i procenom da li je zodijački znak muškog ili ženskog polariteta. Već smo u prošlim tekstovima, objasnili značenje polariteta, ali nije suvišno opet podvući isto. Muški zodijački znaci (Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac i Vodolija), povezani su sa svešću i izražavanjem volje. Oni deluju, izbor im je dozvoljen i nije im potrebno ništa ili niko da bi se pokrenuli. Muški zodijački znaci, a bez obzira da li se govori o Lavu ili Vodoliji, imaju jednu zajedničku osobinu, a to je izražavanje volje. Ženski zodijački znaci (Bik, Rak, Devica, Škorpija, Jarac i Ribe), povezani su sa instiktima i osećajem za život. Život je povezan sa ženskim zodijačkim znacima, a oni ne deluju, već reaguju. Dakle, bez obzira da li govorimo o Raku ili Biku, oni svi dele jednu zajedničku osobinu, a to je osećanje za život i insitkt.

Drugo razmatranje za zodijačke znake je njegova orijentacija smera, a što se odnosi na kardinalnost, fiksnost i promenljivost. Kardinalni zodijački znaci (Ovan, Rak, Vaga i Jarac) orijentisani su ka cilju, dakle, on odredi i postavi cilj, a zatim ide ka njemu. Kakva god da je ralika, na primer, između žene Vage i žene Raka, Vaga želi partnera koji će biti pored nje, a žena Rak želi porodicu i decu. Kakva god da je razlika između Ovna i Jarca, oni imaju jednu zajedničku osobinu, a to je postaviti cilj i doći do njega, bez obzira što će Ovnov hod biti brz i energičan a Jarčev hod-usporen i težak. Dakle, bez obzira na ritam njihovog hoda i Ovan i Jarac idu ka određenom cilju, a koji sebi odrede.

Fiksni zodijački znaci, takođe imaju cilj, međutim razlika između fiksnog i kardinalnog je u tome što je njihov cilj usmeren ka sebi. Drugim rečima, njihov cilj je usmeren ka “ja”, pa šta god rekli za Lava ili Bika, oni imaju jedan zajednički cilj, a to je usmerenje ka sebi. Na primer, u čemu je razlika između jednog Raka koji je kardinalan znak i jednog Lava koji je fiksan zank? Zamislite da sedite u društvu i sa jednim i sa drugim znakom, pa opušteno uz ćaskanje razgledate porodične fotografije. Rak će vam pokazati svoju fotografiju na kojoj je njegova porodica i reći će vam “pogledaj moju prelepu decu”, dok će vam Lav pokazati svoju porodičnu fotografiju, ali će pokazati sebe na njoj i reći “pogledaj mene”.

Promenljivi zodijački znaci (Blizanac, Devica, Strelac i Ribe), takođe imaju cilj, ali zapravo oni imaju istovremeno previše ciljeva ili više od jednog cilja. Njihovi ciljevi su pomešani, vrlo često gube energiju, jer uvek idu za više od jednog cilja. Govorimo li bilo o Blizancima ili Strelcu, njihova zajednička osobina je da imaju nekoliko ciljeva, a koji se na taj način mešaju.

Razumevanje astroloških znakova

Treće razmatranje za zodijačke znake jesu elementi (vatra, vazduh, voda i zemlja). Zemljani zodijački znaci (Bik, Devica i Jarac) i vodeni zodijački znaci (Rak, Škorpija i Ribe), povezani su sa živim bićima. Voda je povezana sa preživljavanjem vrste, a zemlja je povezana sa samoodržavanjem. Zamislite jedan uzak, pešački, viseći i drveni most koji povezuje dve litice, a preko kojeg  može da ide samo jedna osoba. Ako jedna osoba, a koju ćemo nazvati zemlja, krene sa jedne strane, a druga osoba, koju ćemo nazvati vazduh, krene sa druge strane i sretnu se negde na sredini mosta, tada će jedna osoba morati da se skloni, jer obe neće moći proći. Zemlja će gurnuti vazduh i reći će “izvini, ali ja moram da preživim”, jer je zemlja povezana sa preživljavanjem i zbog toga vrlo je značajna za osećanje sigurnosti. Voda (Rak. Škorpija i Ribe), takođe je povezana, kao i zemlja sa životom. Šta god rekli za vodene zodijačke znake, oni imaju jednu zajedničku osobinu, a to je da očuvaju život. Priroda deluje kroz svakog od nas i cilj prirode je prilično zavistan od naših ličnih ciljeva, a cilj života jeste da nastavi i produži život. Zbog toga, voda će uvek biti u prilici da kaže “neko je bio pre mene, ja sam sada ovde i neko će biti posle mene”.

Dakle, ova dva nagona koja su sadržana kroz vodu i zemlju, ne predstavljaju samo nagone za ljudsku vrstu, već za sva živa bića. Međutim, šta je to što čoveka razlikuje i čini drugačijim od ostalih živih bića? To su druga dva elementa, odnosno vatra i vazduh. Vazduh (Blizanac, Vaga i Vodolija), povezan je sa komunikacijom, razmenom informacija, mišljenjem, kontaktima, ali i sa zakonima i moralom društva. Ljudska bića moraju da žive sa zakonima u društvu, a to je zapravo vazduh. Sa druge strane vatra (Ovan, Lav i Strelac), povezana je sa nagonima, a koji nas dalje vode ka ostvarenju, realizaciji i rezultatima. Prema tome, vatreni zodijački znaci, povezani su sa vođstvom i težnjom ka dominaciji. U slučaju da, na primer, postoje aflikacije preko vatrenih zodijačkih znakova, takva okolnost neće uništiti i negirati vatru, jer vatra uvek ostaje vatra, ali onda možemo govoriti o “dobroj vatri” i “lošoj vatri”. I jedna i druga vatra i dalje zadržavaju identičan cilj i težnju, a to je liderstvo ili biti vođa, međutim “dobra vatra” uvek vodi na visok i širok put, kao na primer, auto-put, dok će “loša vatra” jurišati i voditi na sporedan i loš put.

Slično možemo predstaviti “dobru vatru” kroz odličnog sportistu, a čija ga vatra vodi dobrim putem ka tronu, pobedi i uspehu, dok će “loša vatra” koja je takođe usmerena ka cilju, ali sada putem na kojem se koristi drskost, tiranija, arogancija i niske pobude.

U osnovi svaki zodijački znak, povezan je sa jednim od kvaliteta. Prema tome, ako želite da razumete, na primer Lava, to je vrlo lako, jer imamo tri potrebne informacije o njemu. Dakle, prvo polaritet, potom orijentacija ka smeru i na kraju-element. Zodijački znak Ovan je muškog polariteta, on ima izbor da deluje i želi da stvori odluku, on je kardinalan, što znači da ima cilj ispred sebe i reći će “ja sam sada ovde i želim da dođem tamo”. Pored navedenog, Ovan je vatrenog elementa, što znači da će biti realizacije. Drugim rečima, kada Ovan krene ka cilju, a ako mu neko stoji na putu, on će morati ili da mu se pridruži, da se skloni sa puta ili će Ovan jednostavno proći kroz njega. Ovan je prvi znak zodijaka, on otvara godinu, pa je njegova energija velika i fantastična. Na ovaj način mi smo u prilici svaki zodijački znak da razumemo. Ako sada uzmemo zodijački znak Bik, mi ćemo na osnovu informacija reći da je Bik ženski znak, fiksan i zemljan. Kažete li Biku da stane na određeno mesto, potom ga ostavite i vratite se posle više sati, naći ćete ga na istom tom mestu gde ste ga i ostavili. Bik je ženski i fiksan znak i on nema inicijativu, jer on prvenstveno reaguje, međutim, ako ga gurnete, onda ćete dobiti jaku reakciju i otpor koji je usmeren ka sigurnosti i ka sebi, jer se radi o zodijačkom znaku fiksnog kvaliteta. U slučaju da vršite pritisak ili presiju na jedan od fiksnih zodijačkih znakova, oni u početku isto mogu i prihvatiti, ali ako taj pritisak još više pojačate, oni će jednostavno eksplodirati poput vulkana, jer fiksni znaci drže i trpe sve u sebi, a posebno je to slučaj sa Škorpijom.Učinite li identičan pritisak na jedan od promenljivih znakova, oni će ili pobeći ili “puknuti”. Ako hoćete da unesrećite bilo koji kardinalni znak, vi ćete mu reći “završi šta si zacrtao i isplanirao, a onda idi na odmor”, a nesreća za njega jesta u tome što on, po završetku svog zadatka, želi energično da se baci već na sledeći. Ako, tražite nekog ko je pouzdan i ko će ulivati sigurnost, onda uperite prstom u jedan od fiksnih zodijački znakova.

Razumevanje astroloških znakova

Svi kardinalni znaci pokazuju snažnu orijentaciju ka jednom cilju, jer oni će uvek odabrati jedan cilj i ići će ka njemu. Oni su povezani sa uglovima horoskopa (1,4,7 i 10). Ciljevi života povezani su sa 1 i 7, gde se spajaju zajedno, da bi izgradili 4 i 10, a ostale kuće su “pomagači”. Između ovih uglova postoji prirodan kvadrat, a što jeste akcija i slično je kardinalnosti. Na primer, jedan ideal u horoskopu je ako bi na Ascendentu bio zodijački znak Devica, a na vrhu 10. kuće, zodijački znak Blizanac, jer se ova dva znaka i prirodno nalaze u kvadratu. Međutim, često bude slučaj kada to i nije tako, već dok je na Ascendentu Devica, na vrhu 10. kuće bude na primer, zodijački znak Bik, što automatski znači da se već uvodi u horoskop jedna komplikacija. Između 1. i 10. kuće treba da postoji kvadrat, pa je i poželjno na vrhovima ovih kuća imati zodijačke znake koji su prirodno u kvadratu. Sa druge strane, ako na Ascendentu imate vatreni znak, na primer Strelca, onda bi na vrhu 5. kuće, trebo biti zodijački znak Ovan, dakle takođe vatreni znak, jer su 1. i 5. kuća u prirodnom trigonu, kao što su Strelac i Ovan u prirodnom trigonu.

U tom slučaju, ako je na vrhu 5. kuće zodijački znak koji nije vatrenog elementa, onda osoba može biti nesrećna, a što naravno moramo tražiti kao potvrdu i iz drugih astroloških faktora, jer 5. kuća opisuje ljubav koju dajemo drugom ljudskom biću. Fiksni zodijački znaci, povezani su sa sledujućim kućama (2,5,8 i 11), a gde bi trebali biti konzervativni, jer i fiksni znaci imaju osobinu konzervativnosti, oni konzervišu prirodu znaka. Na osnovu navedenog, možemo postaviti pitanje, gde nam je dozvoljena promena? Promena je dozvoljena u promenljivim kućama (3,6,9 i 12) koje prirodno pripadaju promenljivim zodijačkim znacima. Da li nam je dozvoljena promena u 3. kući? Jeste, zato što možemo, na primer, da promenimo odluku, možemo da promenimo mišljenje, način razmišljanja, način komunikacije, možemo da se prebacimo sa jednog kursa škole na drugi kurs, možemo da menjamo interesovanja, možemo da menjamo bližu okolinu i što je najvažnije možemo svešću i mišljenjem da menjamo sebe! Da li nam je dozvoljena promena u 9. kući ? Jeste, jer možemo da menjamo filozofiju, možemo da menjamo religiju i veru, možemo da menjamo pogled na svet itd. Da li nam je dozvoljena promena u 6. kući? Jeste, jer možemo menjati način života u cilju boljeg zdravlja, možemo menjati način rada, radno mesto, sluge i potčinjene, menjamo pitanja zdravog života, možemo da menjamo ishranu. I na kraju poslednja kuća koja se odnosi na promenljivi znak je 12. kuća u kojoj nam je dozvoljena promena putem lomova i prekida zarad budućnosti i novih kontakata, jer nakon 12. kuće, kreće opet 1. kuća.

Razumevanje astroloških znakova

Dakle, razumeti svaki zodijački znak i time razviti osećaj za njega, moguće je kroz spajanje tri informacije: polaritet, smer i element. Takođe, možemo razlikovati i razumeti zodijačke znake ako koristimo četiri metafore godišnjih doba (proleće, leto, jesen i zima). Kardinalni znaci uvek otvaraju sezonu, jer Ovan otvara proleće, Rak otvara leto, Vaga otvara jesen, a Jarac otvara zimu. Ali, ako želite razumeti samu prirodu sezone ili godišnjeg doba, onda pogledajte u fiksni znak, koji je glavni predstavnik godišnjeg doba (Bik-proleće, Lav-leto, Škorpija-jesen i Vodolija-zima). Dakle, ako želite da razumete jesen, vi onda pogledajte u zodijački znak Škorpiju. Shodno tome promenljivi znaci najavljuju promenu godišnjih doba.

Međutim, treba razumeti, da je sve dobro, a dok nije preterano. Previše ili premalo na neki način uništava, jer na primer, previše kardinalnosti ili sa druge strane nedostatak kardinalnosti može da bude opasno. Previše vode u horoskopu ili nedostatak vode, takođe može biti neprijatno i neugodno. Negde sam pročitala, da na primer, dobri astrolozi, trebaju imati snažno žensko u sebi. što negde i jeste logično, jer bez obzira što astrologija treba da bude jedan deo intelektualne aktivnosti, ona nikada neće moći biti živa, ako ne postane istovremeno i instikt astrologa.

 

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top