Prijateljstvo i neprijateljstvo planeta u aspektima

Prijateljstvo i neprijateljstvo planeta u aspektimaKada dve planete formiraju međusoban aspekt, između njih se može razviti prijateljstvo ili neprijateljstvo, međutim često se kroz praksu susrećemo sa pomešanim uticajem, jer je tada konačna procena složenija. U takvim primerima, međusobnog dejstva između planeta, pojavljuje se istovremeno i prijateljstvo i neprijateljstvo.

Planete koje u sebi sadrže prakvalitete Toplo i Vlažno, odnosno vitalizirajuće prakvalitete, mogu lako uspostaviti prijateljski odnos. Na primer, Mesec je Hladan i Vlažan, a Venera je Topla i Vlažna, što zbog učestvovanja vitalizirajućih prakvaliteta, kada su ove dve planete u aspektu, podstiče prijateljstvo. Suprotno od ovoga, neprijateljski odnos i antagonizam, javlja se kod aspekata koje formiraju planete sa suprotstavljenim prakvalitetima. Prakvalitet Toplo je uvek neprijatelj Hladnom, a prakvalitet Suvo uvek je neprijatelj prakvalitetu Vlažno. Tako imamo slučaj neprijateljstva između Saturna, koji je Hladan i Suv i Venere, koja je Topla i Vlažna., jer je Toplo protiv Hladnog, a Suvo protiv Vlažnog. Iz ovakvih međusobnih slaganja ili neslaganja prakvaliteta, možemo otkriti koje su to još planete međusobno neprijatelji. Sunce i Saturn su neprijatelji, jer Sunce sadrži Toplo i Suvo, a Saturn sadrži Hladno i Suvo, gde je Toplo u antagonizmu sa Hladnim. Sledeći par neprijatelja su Mesec i Mars, jer Mesec sadrži Hladno i Vlažno, a Mars sadrži Toplo i Suvo, drugim rečima ovo je jedno posebno neprijateljstvo, jer je Hladno u antagonizmu sa Toplim, a Vlažno je u antagonizmu sa Suvim. Ovim neprijateljskim parovima planeta, možemo priključiti i Saturn i Mesec, gde su u antagonizmu njihovi prakvaliteti, odnosno Suvo je protiv Vlažnog.

U prakičnom astrološkom radu, poznati su primeri, kada dve planete koje imaju neprijateljski odnos, a istovremeno formiraju povoljan aspekt, kao na primer, Mesec u trigonu sa Saturnom, ovakav aspekt može lako ukazivati na teškoće, bez obzira što se radi o povoljnom aspektu. Dakle, aspekt jeste povoljan, ali su ove dve planete u osnovi neprijatelji i to onda bude slično, kao kada dva neprijatelja primorate na silu i pod pritiskom da sarađuju.. Slično se može posmatrati i kod prijateljskih planeta, a koje formiraju neki napet aspekt, kao na primer, kvadrat između Venere i Meseca. Ove planete jesu prijatelji, ali su ipak u jednom napetom odnosu, što ponekad i ne mora da bude katastrofalno, jer u njemu učestvuju prijateljske planete, bez obzira što se radi o napetom aspektu. U ovakvim slučajevima, mi obično ulazimo u domet ili oblast pomešanog uticaja, jer se prepliće prijateljstvo i neprijateljstvo, odnosno prijateljske planete formiraju napete aspekte, a neprijateljske planete formiraju lake i povoljne aspekte. Kod ovakvih pomešanih uticaja, veoma je važno obratiti pažnju na kvalitet planete, odnosno njenu snagu ili slabost u zodijačkom znaku u kojem se nalazi, kao i na stanje sa dispozitorima planeta, koji učestvuju u ovom aspektu.

Nije suvišno sada spomenuti i neke osnove astrologije, odnosno na koji način se još definiše prijateljstvo ili neprijateljstvo planeta u aspektima. Trigonski zodijački znaci i njihovi vladari u slučaju da formiraju aspekte, smatraju se prijateljima. Na primer, Ovan je u trigonu sa Lavom, a zbog ove trigonokratije zodijačkih znakova, Mars kao vladar Ovna je u prijateljstvu sa Suncem, koje je vladar zodijačkog znaka Lava. Nema potrebe sada navoditi sve ostale primere, ali princip je uvek isti. Kako je zodijački znak Bik u trigonu sa Jarcem, onda je po ovom principu, Venera u prijateljstvu sa Saturnom i ovde opet možemo uvideti taj pomešani uticaj, jer sa stanovišta prakvaliteta oni su neprijatelji, a sa stanovišta trigonokratije, oni mogu biti i prijatelji. Dakle, u slučaju da su planete u neprijateljstvu po definiciji o prakvalitetima, a istovremeno prijatelji po definiciji trigonokratije, mi onda imamo pomešani uticaj, kada su i konačne procene dejstva aspekta komplikovanije i teže. Možemo lako primetiti kod Marsa i Sunca da postoji ovakav slučaj pomešanog uticaja, jer po definiciji trigonokratije oni su prijatelji, međutim ako posmatramo zodijačke znake koji formiraju kvadrate, onda su Mars i Sunce neprijatelji, jer je Škorpija kojom vlada Mars u kvadratu i neprijateljskom odnosu sa Suncem koje vlada Lavom. Veliko neprijateljstvo Marsa i Saturna primećuje se iz dva ugla, jer su oni neprijatelji po prakvalitetima, gde se Toplo suprotstavlja i u antagonizmu je sa Hladnim, ali su i zodijački znaci kojima ove dve planete vladaju u neprijateljskom odnosu, jer je Ovan u kvadratu sa Jarcem, a Škorpija je u kvadratu sa Vodolijom.

Dakle, sada nećemo navoditi ostale planete i druge primere, ali osnovno je da je princip isti u procenjivanju prijateljstva ili neprijateljstva među planetama ili njihovog pomešanog uticaja. Prakvaliteti, odnos zodijčakih znakova u prirodnom horoskopu kojima vladaju planete u aspektu, kvalitet planete u odnosu na zodijački znak u kojem se nalazi, aspekt i dispozitori ovih planeta, jesu faktori koji će kada se sintetišu, definisati prijateljstvo i neprijateljstvo planeta. Kako će planeta delovati i na koji način u aspektu sa drugom planetom, zavisiće od njihovih kosmičkih položaja, koji obuhvataju prvenstveno esencijalnu prirodu planete, jer prvo treba razgraničiti, da li je planeta malefik ili benefik. Nakon ovog uvoda, posmatramo pozicije planeta u zodijačkom znaku i njihov kvalitet, aspekte, dispozitore, ali i način, brzinu i pravac kretanja planeta.

Sada ću izložiti jedan primer iz svakodnevnog života, koji će objasniti kako sve to funkcioniše. Probajte da zamislite bračnog partnera ili partnera u vašoj bliskoj vezi, koji je u horoskopu predstavljen 7. kućom i njenim vladarem. U jednom primeru, on je nežan, pažljiv, iskren, odgovoran i veoma mu je stalo kako do vas, tako i do vašeg odnosa. Pomaže vam u kući, sa decom ili ako se ne radi o braku, već o vezi, redovno i tačno dolazi na sastanke, šalje vam redovno lepe SMS poruke i obasipa vas pažnjom. Dakle, stepen osećanja vašeg zadovoljstva, kao i harmoničnosti braka ili veze, zavisiće i od njegovog karaktera. Međutim, ako je on problematičan, onda imamo suprotnu priču, jer neće biti iskren, neće imati odgovornost u braku, neće biti nežan, pažljiv, neće dolaziti na zakazane sastanke ili će zaboraviti da vam se javi po nekoliko dana.

Prijateljstvo i neprijateljstvo planeta u aspektima

Držaće vas u neizvesnosti ili na odstajanju ili će čak ostati u vezi ili braku, ali iz nekog koristoljublja, neće vam udovoljavati i ispunjavati želje ili će škrtariti na pokazivanju emocija. Bliski odnos sa muškarcem koji je bio iskren, nežan, pažljiv i odgovoran, polako ulazi u period lagane tenzije, što je podstaknuto nekim spoljnim silama, na primer usledila su česta odvajanja, zbog čega ste potišteni i tužni, jer je na primer, bračni partner poslovno često odsutan. Bliski odnos sa muškarcem, koji je bio neiskren i koji je eto škrtario sa vama ili je u vezi samo radi svoje koristi, sada ulazi u početnu krizu, što vi naravno osećate. Muškarac sa jakim karakternim osobinama, a bez obzira što često putuje radi posla ili se neka druga spoljna sila isprečila između vas, odgovaraće i dalje svojim obavezama prema vama i porodici, koliko je to sada u njegovoj moći. Možda vas neće tako često kao ranije obasipati lepim SMS porukama, ali i dalje će isto raditi, ali sada sprečen obavezama, čim ugrabi slobodan trenutak, on će to učiniti. Dakle, bez obzira na ovakvu njegovu odsutnost, on će i dalje ostati iskren i privrežen vama i porodici. Karakterno loš muškarac, koji vas je i ranije lagao ili tražio neku korist i dalje će pokušavati da umiri krizu, ali opet svojom neiskrenošću, obećavajući vam kule i gradove ili će pokušati da umiri situaciju, a opet iz svoje koristi, služeći se prljavim metodama i neiskrenim igrama. Meseci prolaze, ali tenzije se i dalje produbljuju i sada dostižu kulminaciju. Moralni muškarac, sada dobija poslovnu ponudu da ode na tri godine u Ameriku, ali bez obzira što mu je stalo do vas i što vas voli, on nije u mogućnosti da povede i vas ili celu porodicu. Emocije mu ne dozvoljavaju da prihvati ovu ponudi, ali razum mu govori da će to biti korisno, jer vi ne radite, on izdržava porodicu, a ponuda je odlična. Karakterno loš muškarac i dalje će se upetljavati u sve veće i dublje laži, a ako je iz koristi sa vama, upotrebiće najprljavije metode da bi vas eto uverio u njegove „dobre namere“ i u njegovu „iskrenost“.

Ako bi sada hteli ove životne priče da ispričamo astrološkim pismom ili astrološkim jezikom, onda će uspešna veza ili brak, a koja odoleva razdvajanjima iz poslovnih razloga, biti predstavljena nekom planetom, koja ima kvalitet, odnosno planetom koja je u sedištu ili egzaltaciji. Moralnost muškarca u tom braku, njegova iskrenost i dobre mane, sada će biti predstavljene esencijalnom prirodom planete, odnosno u ovom slučaju ta planeta će biti benefik (Jupiter, Venera, Sunce). Muškarac koji ima loš karakter, njegova neiskrenost i koristoljublje, biće predstavljeni malefičnom planetom (Mars, Saturn, Uran, Neptun). Početna kriza i vaše otrežnjenje da odnos možda i nije tako iskren, kao što je to izgledalo ranije, predstavljena je peregriniranom planetom, a kulminacija krize, koja lako može izazvati prekid odnosa, predstavljena je planetom lošeg kvaliteta, odnosno planetom koja je u egzilu ili padu. Šta će biti na kraju od vaše veze ili braka, definisaće povoljan ili nepovoljan aspekt, ali i planete koje učestvuju u tom aspektu.

Nepovoljni i napeti aspekti koji se formiraju između benefičnih planeta, kao na primer, između Sunca i Jupitera, doneće manje nepovoljnosti ili štete, nego da su u nepovoljnom aspektu dva malefika ili na primer, Mars u nepovoljnom aspektu sa Saturnom, koji će sigurno doneti štetu. Međutim, i ovde treba biti opezan, jer izuzeci uvek postoje, kao što praksa i potvrđuje, jer ne treba uzimati kao strogo pravilo da će malefik uvek delovati nepovoljno ili da će svaki benefik uvek delovati povoljno. Ali, lagan aspekt nekog benefika, ima će veći stepen povoljnosti, kao i veću mogućnost da se povoljno ispolji, nego što će to sa druge strane imati lagan i povoljan aspekt malefika. Trigon Venere prema Mesecu, ima veću moć povoljnije da deluje, nego na primer, trigon Marsa prema Saturnu, bez obzira što se i u jednom i u drugom slučaju radi o povoljnim aspektima. Mars i Saturn su dva malefika, istovremeno su u neprijateljstvu i u antagonizmu, a bez obzira što formiraju povoljan i lagan aspekt.

Slično se posmatra i u slučaju ako su dva benefika u lošem aspektu, na primer kvadrat između Jupitera i Venere, imaće manje nepovoljan uticaj, nego na primer kvadrat između dva malefika, odnosno Marsa i Urana. Međutim, ako je neka od ovih planeta lošeg kvaliteta, odnosno u egzilu ili padu, njen stepen povoljnosti i u povoljni aspektima, može biti umanjen, a u napetim aspektima, stepen nepovoljnosti će biti još više izražen ili dupliran. Ovo je posebno izraženo, ako su planete u dignitetu još u angularnim kućama ili u nepovoljnoj 6, 8 i 12. kući.

Konjunkcije su verovatno specifične, jer konjunkcija i nije aspekt, ali i kod ovakvih primera, treba takođe obratiti pažnju i definisati prijateljstvo ili neprijateljstvo planeta. Povoljnost ili nepovoljnost konjunkcije, u mnogome zavisi i od zodijačkog znaka u kom se nalazi. Najpovoljnije konjunkcije su one gde su obe planete u zodijačkom znaku gde se nalaze u dignitetu (sedište, egzaltacija). Tako će povoljna konjunkcija biti između Jupitera i Meseca u zodijačkom znaku Raka, jer je Mesec u Raku u sedištu, a Jupiter je u egzaltaciji ili konjunkcija između Sunca i Marsa u Ovnu, gde je Sunce u Ovnu u egzaltaciji, a Mars u sedištu. U povoljne konjunkcije mogu se svrstati i one konjunkcije, gde je jedna planeta u dignitetu, a druga planeta je peregrinirana, ali stepen povoljnosti je ipak nešto manji, nego što je to bio slučaj, gde su obe planete u dignitetu. To je, na primer, konjunkcija Sunca i Venere u Lavu, gde je Sunce u Lavu u sedištu, a Venera je u Lavu peregrinirana ili konjinkcija Sunca i Merkura u Blizancima, gde je Sunce u Blizancima pregrinirano, a Merkur je u svom sedištu.

Poslednja u nizu povoljnih konjunkcija, a koja je po intezitetu ipak manje povoljna od prethodne dve, jeste konjunkcija planeta, kada je jedna od njih u dignitetu, a druga je u debilitetu. To je na primer, konjunkcija Merkura i Jupitera u zodijačkom znaku Device, gde je Merkur u sedištu, a Jupiter u izgonu ili konjunkcija Sunca i Urana u Vodoliji, gde je Sunce u izgonu, a Uran u svom sedištu.

Nepovoljnu konjunkciju imamo kada su obe planete u debilitetu i ovo je najnepovoljnija konjunkcija. To je na primer, konjunkcija Venere i Saturna u zodijačkom znaku Ovna, gde je Venera u izgonu, a Saturn u padu ili čak konjunkcija Meseca i Jupitera u Jarcu, gde je Mesec u izgonu, a Jupiter u padu. Konjunkcija Meseca i Jupitera, lako može da zavara i da prevari, jer se ovde radi o planetama koje su u prijateljstvu, međutim obe planete su debilitirane, pa ovo prijateljstvo nije od pomoći. Možemo se prisetiti da je knjunkciju Meseca i Jupitera u Jarcu imao Adolf Hiltler u 3. kući. U nepovoljne konjunkije ubrajamo i primere kada je jedna planeta u debilitetu, a druga je peregrinirana, kao na primer, konjunkcija Meseca i Saturna u Škorpiji, gde je Mesec u padu, a Saturn je peregriniran ili konjunkcija Sunca i Marsa u Raku, gde je Sunce peregrinirano, a Mars je u padu. Poslednja u nizu nepovoljnih konjunkcija, koja je manjeg inteziteta nepovoljnosti od prethodna dva primera, ali ipak pripada ovoj grupi, jeste konjunkcija planeta, koje su obe peregrinirane. To je na primer konjunkcija Meseca i Merkura u Ovnu ili konjunkcija Sunca i Saturna u Škorpiji.

Naravno, da se ne treba ograničiti samo na prethodna pravila, već treba dalje proceniti stanje konjunkcije u odnosu na aspekte koje formira sa drugim planetama, kao i stanje sa dispozitorom konjunkcije.

Toliko od teorije, ali da pokušamo sada na praktičnom primeru da se dotaknemo ove teme. U pitanju je horoskop Džems Dina, a ovaj primer je interesantan iz nekoliko uglova. Radi podsećana, govorimo o poznatom glumcu, koji je izgubio život u 24. godini, vozeći ludo svoj Porše. Uspeo je da snimi samo tri filma, ali je dostigao veliku popularnost, ali na žalost, izgubio je život veoma mlad.

Prijateljstvo i neprijateljstvo planeta u aspektima

 

Ascendent je u Strelcu, a vladar Jupiter je egzaltiran u zodijačkom znaku Raka. Liči na njegovu izvrsno usmerenu primarnu energiju, ali očigledno se radi o varci i pomešanom uticaju povoljnih i nepovoljnih astroloških elemenata. Jupiter u Raku je obezbedio kvalitet 1. kući, dakle ličnosti, bio je veoma šarmantan, harizmatičan, ispunjen snovima, talentovan i postigao je uspeh veoma brzo i veoma lako. Međutim, Jupiter je i pored svoje egzaltacije oštećen, što umanjuje početno dobru poziciju, jer se nalazi u nepovoljnoj 8. kući i istovremeno je retrogradan, što ga dodatno oštećuje. Pored toga, on je oštećen i od drugih planeta sa kojima on formira aspekte. Jupiter je u konjunkciji sa Plutonom, u kvadratu sa Uranom i u opoziciji sa Saturnom, međutim ove aspekte ćemo isključiti, jer su separacioni, bez obzira što i pored toga oni imaju uticaja, ali obratićemo pažnju na lagan aspekt Jupitera prema Mesecu. Radi se o aplikacionom trigonu Jupitera i Meseca, koji je takođe varka, a varka u smislu da ovaj trigon ovde nije od pomoći i bez obzira što se radi o povoljnom aspektu, on u opšte ne pomaže. Mesec nije od pomoći Jupiteru, jer je u Škorpiji, gde je u padu i nema kvalitet da pomogne Jupiteru preko trigona. Nalazi se u zodijačkom znaku koji u prirodnom horoskopu vlada 8. kućom, gde se nalazi i Jupiter, vladar Ascendenta, a istovremeno Mesec vlada 8. kućom u ovom horoskopu i dispozitor je Jupiteru. Mesec u Škorpiji je dodatno opterećen i oštećen kvadratom Marsa, svog dispozitora, koji se nalazi u 8. kući i koji vlada prirodnom 8. kućom. Njegov horoskop ima Škorpionskih elemenata, što na prvi pogled možda nije toliko upadljivo, ali koliko puta smo ponovili ove elemente? Jupiter u 8. kući, dispozitor Jupitera je u Škorpiji, Jupiter je u trigonu sa Mesecom u Škorpiji, Jupiter je u trigonu sa planetom koja vlada 8. kućom, Mesec dispozitor Jupitera u Škorpiji je u kvadratu sa Marsom u 8. kući, Mesec dispozitor Jupitera je u kvadratu sa Marsom, koji je prirodni vladar 8. kuće. Sve ukupno šest puta, što ovom horoskopu daje pečet Škorpije i 8. kuće, a trigon između Jupitera i Meseca, bez obzira što se ubraja u školski povoljne aspekte, ovde nije od pomoći i ne spašava  od opasnih i negativnih upliva i uticaja, koji su se na kraju i obistinili.

Aspekti u horoskopu su mnogobrojne ulice i uličice koje se seku, prepliću, neke su jednosmerne, neke su dvosmerne. Negde ćete naići na znak sa prvenstvom prolaza, a negde ćete naići na ukrštanje puta sa prvenstvom prolaza. U svakom slučaju treba biti oprezan u njihovoj proceni, kako će i na koji način delovati, kao i biti oprezan, kada se procenjuju planete koje učestvuju u formiranju aspekata, jer su ne retke situacije kada ćete naići na varku ili privid jednog povoljnog aspekta, bilo trigona ili sekstila.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top