Priča o strahu i Saturnu (drugi deo)Saturn u Ribama je strah od prepuštanja emocijama i zbog toga se ovde često ćuti  emocijama. U prvom delu ovog teksta spomenula sam kada je Saturn u nepovoljnom dostojanstvu, a u nepovoljnom dostojanstvu je i u Ribama, onda ova planeta često odbija ciljeve i osobine znaka u kojem se nalazi. Možemo koristiti i reč „ne razume“. Ribe su osetljive i emotivne i kada je Saturn u Ribama, onda  razmišlja, „Šta ako izgubim vezu sa razumom i koliko osećanja mogu biti štetna za mene?“ Ribe imaju želju i da se prepuste mašanju i fantazijama i Saturn onda razmišlja, „Šta, ako izgubim vezu sa fizičkim svetom?“  

Uloga Saturna je da se brine za život i budućnost kroz rad, posao, obaveze, dužnosti, novac, profesiju ili karijeru i zbog toga, kada je u Ribama, postoji strah da se prepusti mašti i emocijama. Svaki vodeni znak predstavlja sve ono što se dešava na našem nesvesnom nivou , tako da Saturn u Ribama, može često ukazivati na noćne more i teške snove, koji su pritisnuti teretom Saturna i njegovim strahovima iz prošlosti. Možda je dete iz nekih razloga, ostajalo u detinjstvu samo ili se osećalo usameljno. Simbol znaka Ribe su prepoznatljive dve ribe, koje su okrenute u suprotnim pravcima. U ovoj simbolici se objašnjava kako  je potrebno prepoznati pravi momenat i onda se prepustiti plimi, ali ako se ovaj momenat ne prepozna, onda oseka može čoveka povući duboko u mulj. Prema tome, tek kada osoba prevaziđe emocionlane strahove, onda može i prepoznati taj pravi momenat, a to je momenat plime. Ribe traže da se čovek bezuslovno prepusti osećanjima i ljubavi, jer je Venera egzaltirana u ovom znaku, ali kako naterati Saturna da ne sumnja u emocije i ljubav? Saturn uvek nosi sumnju sa sobom gde god da ide, pa će onda posumnjati i u san, posumnjaće i u emociju i uopšte ima će   sumnju u bezuslovno davanje. Međutim, kao što sam rekla u izvoru je strah od mašte i osećanja, kao i strah od svega što prevazilazi granice realnog i praktičnog, jer onda smatra da gubi vezu sa razumom i fizičkim svetom. Zbog toga, Saturn u Ribama kontroliše osećanja i za njega neće reći „hladan kao led“, ali će reći „emotivno blokiran“.

Sa Saturnom u Ribama, mnogi odgovori se mogu pronaći, ali ne u spoljašnjem svetu, već unutar sebe, ali on se boji da pogleda unutar sebe. Čvrsta struktura ili sigurnost ka kojima Saturn teži, može se pronaći, ali ne spolja ili oslanjajući se na neku drugu osobu, već ako prevaziđe strahove, pa snagu i sigurnost pronađe u sebi. Saturn u Ribama počinje da sanja ili da mašta tek onda kada je čovek pritisnut nekom mukom, patnjom ili bolešću, jer samo ovako teške okolnosti kod njega pokreću one realne snove, „Sanjam da ozdravim“ ili „Maštam da imam krov nad glavom.“ Može se reći da je Saturnu u Ribama dozvoljeno samo o ovakvim snovima da mašta, odnosno može da sanja samo na ovaj način, jer su u Saturnovoj prirodi snovi neprihvatljivi. Zbog toga nije čudno, kada se Saturn u Ribama zaputi u neki istraživački poduhvat, na primer okeanografija, ali i psihologija, psihijatrija, rad sa bolesnim ljudima, rešavanje problema kod ljudi koji su siromašni i bez krova nad glavom, lečenje bolesti zavisnosti, monasi, ali u svojoj nižoj vibraciji Saturn u Ribama su i beskućnici, kao i oni koji spavaju ispod mostova i u šahtovima, alkoholičari i narkomani, psihički bolesnici ili prosjaci.

Naravno, mnogo toga zavisi i od kuće u kojoj se nalazi Saturn u Ribama. Na primer, kada je Saturn u Ribama u devetoj kući, onda se može manifestovati kao  pripadnost nekoj religiji, jer na taj način Saturn gradi čvrsti temelj i oseća se sigurno ako je vernik ili ako pripada nekoj od religija. Deveta kuća je mesto gde možemo pronaći razlog da verujemo u nešto šta god to bilo, pa je za nekog to religija, a za nekog nešto drugo. Naravno, ovo je samo jedna od manifestacija, jer neće svako sa Saturnom u Ribama biti vernik ili pripadnik neke religiozne grupe. Međutim, Saturn u devetoj kući može biti i smetnja u prihvatanju novih ideja ili širih i liberalnijih pogled, zbog prisutnog straha, a to je strah od novog, pa i strah od slobode, što je sve u simbolici devete kuće. Postoje ljudi koji imaju strah od slobode.  Onda sledi, „Neću da čitam knjige koje propagiraju nove ideje“ ili „Neću da putujem, jer imam strah da upoznam različitosti.“ Naravno, nekad će Saturn u Ribama u devetoj kući odvesti čoveka daleko, ali sa osećanjem gorčine, jer on „mora da ide“ iz neke nužde, muke, problema i patnje da bi sebi mogao na nekom drugom mestu, obezbediti sigurnije uslove za život. Ako je prisutan strah zbog odlaska, jer tamo negde mora da nauči novi jezik u slučaju da ne zna i mora da se navikava na sasvim nove okolnosti, onda Saturn u Ribama može ukazati na haotičnost i izgubljenost u planiranju puta i odlaska, pa i nesnalažljivost po dolasku. Uzmimo, na primer, da je Saturn u Ribama u šestoj kući, što znači da se osoba sa odricanjem, trudom, ulaganjem vremena, strpljenja i napora direktno suočava u iskustvima vezano za posao, svakodnevni život, ali i bolesti. Kada su Ribe u šestoj kući, može biti prisutna opuštenija varijanti u svakodnevnom životu ili se osoba suočava sa problemima da uvede red u svakodnevni život i kada se još  i Saturn umeša na ovo mesto, onda je to pokazatelj nužnosti da je potrebno uložiti veliki napor i odgovornost kako bi svakodnevni život ličio na red, a posao bio siguran. I, ako je Saturnu u Ribama dozvoljeno da sanja i mašta do određenih granica koje su opipljive i stvarne, onda su snovi u šestoj kući, „Sanjam o tom poslu već godinama“ ili „Maštam da od svoje plate kupim sebi automobil.“  Realni strahovi Saturna u šestoj kući su povezani i sa poslom, jer „kako ću nahraniti decu, ako nemam siguran posao?“  ili „kako ću biti stub svojoj porodici, ako se razbolim?“ Kada se sutradan pojavi na poslu čuće od šefa, „ Od sutra moraš da koristiš kompjuter na poslu“ dok će kroz misli Saturna prolaziti „Da li ću ja to moći?“

Priča o strahu i Saturnu (drugi deo)

Saturn u Strelcu je strah od prepuštanja idealima i novim idejama, jer se ovde javlja sumnja, „Kako da prihvatim ideale, kada će me oni odvojiti od razumnog i praktičnog?“ ili Kako da prihvatim novu ideju, kada ona nije proverena i nemam iskustva sa njom?“ Sve ka čemu Strelac teži, Saturn u to sumnja. Da li da krenem na put? Šta ako dođem tamo i to ne bude onako kako sam hteo, a hteo sam, jer sam dobio garancije da idem na sigurno. Šta ako pogrešim kod izbora fakulteta? Baš, imam sumnje, jer ne znam da li ću moći da se zaposlim posle fakultata i da li će  moj izbor obezbediti siguran status, posao i budućnost. Saturnu nije potrebno da voli ono što radi, njemu je potrebno da ima siguran posao. Saturn u Strelcu ima i strah od pozitivnog pogleda na život, jer razmišlja, „Ako verujem i isključim svaku sumnju, mogu da propadnem.“

Strelcu je svejedno da li će krenuti prema Istoku ili Zapadu, jer mu je važno samo da ide i Saturn ovo ne razume, pa se kod Saturna u Strelcu može pojaviti sumnja, koja pokreće onda i strah, Da li je sigurnije i bezbednije krenuti na Istok ili na Zapad?“ Dok ide, njegovi koraci su teški i oprezni i korača sa strahom, a to je strah od novog, od onog što nikada nije video do tada i sa čime nije dolazio u dodir. Strelčeva strela je podignuta gore prema nebu i daleko prema zvezdama, a Saturn plašljivo podiže pogled prema nebu i zvezdama, jer je najsigurniji kada gleda dole ili u zemlju, što je simbolično sa fizičkim i opipljivim svetom. Zato je potrebno prevazići strahove i prihvatiti da jedan pogled u nebo ne znači i gubitak sigurnog tla pod nogama. Isto, prihvatiti nešto novo, a sa čime do sada nije imao  iskustva ne znači i gubitak sigurnosti, jer misli da je sigurni samo ako koristi dobro proverene stvari i načine. To što iz sadašnjeg ugla upisujete fakultet, školu ili uči  nešto što mu daje sigunije izglede da dobije posao po završetku, ne znači da se situacija u međuvremenu ne može promeniti, pa profil za koji se školovao, više nije potreban kao što je bilo pre nekoliko godina. Pogledajte samo ove zidove koji se podižu zbog migranata, natovareni ljudima brodovi i vozovi i šta onda radi Saturn, nego podiže zid ili uvodi strogu kontrolu.

Prema tome, prevazići strah i sarađivati sa znakom Strelca, a to znači ići prema Istoku ili Zapadu, ali imati plan, a ne ići bez glave. Pronaći ideale koji će ćoveku  pomoći da definiše svoju ličnost i čvrste stavove, a ne samo vegetirati uz ideale.  Ideali često stavljaju ružičaste naočare, međutim sa Saturnom to bi trebalo da budu naočare kroz koje se jasno i precizno vidi. Znam ljude koji su sa položajem Saturna u Strelcu prelazili granice, zato što su morali, neki zbog posla i da bi osigurali sigurnost porodici, neki u onim kolonama izbeglica, a neki opet da bi se lečili, ali i kod jednih i kod drugih i kod trećih bila je prisutna nužnost. U nekim slučajevima, a posebno kada je na primer, Saturn u Strelcu u nepovoljnom aspektu sa Jupiterom, prisutan je u strah od napredovanja. To je slično kao, „Strah me je da mi se desi nešto dobro“ ili „Strah me je da držim ovoliki novac u rukama.Strah me je da verujem. Bojim se da se nadam, jer ako se nadam, vratiće mi se loše.“ Ali, ako je Saturn u povoljnom aspektu sa Jupiterom, onda je to dobra saradnja između iskustva i pozitivnog pogleda i onda imamo, „Ja verujem, jer imam iskustvo“.

Na primer, Saturn u Strelcu u četvrtoj kući gde se položaj Strelca manifestuje kao potreba duše za slobodom, prostorom i širinom, zato što je Rak prirodni vladar ove kuće, a znate da je u njoj naša duša. Međutim, zbog toga što se umešao i Saturn, onda postoji i mogućnost da čovek unutar sebe oseća strah koji je smetnja njegovoj  slobodi. Možda neko u porodici ili bližem okruženju nameće određena pravila, pa osoba sa ovakvim položajem dalje i kroz život ne može da se oslobodi određenih  pravila i obrazaca, koji su nametnuti u porodičnom okruženju i detinjstvu i ima strah da odbaci sve ono što ga sputava i daje osećaj zarobljenosti. Možda se neko često selio kroz život, bilo zbog posla ili traganja za nekim sigurnijim mestom, kao na primer, Ernest Hemingvej, koji je imao Saturna u Strelcu u četvrtoj kući. Ali, osnovno je da su se sigurnost, razumnost, praktičnost, a onda i ograničenja, strahovi i blokade umešali i zbog svoje osnovne prirode Saturn nema šta da radi u Strelcu, jer za ništa od ovoga Strelac nije zainteresovan.  Međutim, osoba treba da razume da nešto čvrsto i konkretno može graditi samo ako bude fleksibilnija prema novim idejama, jer tek tada se i u Saturnu pokreće osećaj odgovornosti i dužnosti. To je slično kao, „Odgovoran si da ovu progresivnu ideju pretvoriš u stvarnost.“  Ako je Saturn u Strelcu u prvoj kući u ličnosti se prepliću pozitivan pogled na život i ozbiljnost i u najboljem slučaju, značilo bi da samo ozbiljan i odgovoran stav prema životu daje i pozitivne rezultate i onda se može i verovati u pozitivna rešenja. Međutim, a opet ponavljam u zavisnosti od Saturnovih aspekata, kao i od Jupitera kao dispozitora, najlošijoj manifestaciji bi bila u nedostataku  samopouzdanja, optimizma i vere, onda kada treba ići napred, kao i sumnjičavost u sopstvene aktivnosti koje su usmerene prema prosperitetu. Strah da se poveruje u uspeh, što na nesvesnom nivou blokira ličnost da bude aktivnija.

Saturn u Škorpiji, takođe se manifestuje kroz emotivne strahove, kao i kod druga dva vodena znaka (Ribe, Rak). Razlika u odnosu na druga dva znaka je u tome, što je Škorpija fiksan znak i ovim znakom vlada Mars. Šta to znači? Saturn u Škorpiji je sklon agresiji i surovosti, koja se manifestuje na emotivnom nivou, što ovde nije toliko uočljivo kao na primer kod Saturna u Ovnu, jer je u vodenom znaku ovo više prikriveno. Zbog toga, Saturn u Škorpiji može dugo da oseća mržnju, jer su  kod fiksnog znakane osećanja duže prisutna, a onda se javlja i želja za osvetom, pa makar i za dvadeset godina. Dok pišem ovo, setila sam se krvne osvete i ona bi bila pod simbolikom Saturna u Škorpiji. Svaki fiksni znak se bavi pitanjima sigurnosti i bezbednosti, a Škorpija se bavi pitanjem emotivne sigurnosti i zbog Marsa, kao svog vladara, upotrebiće ako treba i oružije samo da bi zaštitila sebe, ali i druge do kojih joj je stalo. Saturn u Škorpiji ima strah od gubitka emotivne sigurnosti i zbog toga pribegeva agresiji i surovosti, ali isto tako može da koristi i agresiju da bi postigao kontrolu i da bi se na taj način zaštitio od gubitka emotivne sigurnosti. Prema tome, Saturn u Škorpiji ima potrebu da postigne kontrolu i moć, jer se na taj način brani i obezbeđuje od eventualnog emotivnog gubitka ili gubitka emotivne sigurnosti. Strahovi Saturna u Škorpiji povezani su i sa strahovima od prepuštanja jakim i intenzivnim emocijama i strastima i zato pokušava da ih kontroliše po svaku cenu. U prirodi Škorpije su snažne, jake i intenzivne emocije i kada je  Saturn u ovom znaku, onda razmišlja, „Ako se prepustim strasti, šta mi onda ostaje od razuma?“ ili „Ako me ponesu jake rečne struje života (emocije), kako ću ostati na obali?“  To je strah da se čovek prepusti životu, ali životu koji u Škorpiji mora biti izazov i ispunjen strašću, ekstremnim željama, virovima, crnim rupama ili rečnim strujama. Međutim, ako ne prevaziđe ove strahove, neće nikada shvatiti da tek kada ga jaka struja ponese, može postići zrelost i mudrost što su njegove pozitivne osobine.

Priča o strahu i Saturnu (drugi deo)

Saturn u Škorpiji je i strah od smrti i mislim da se konkretno ovaj strah može  prevazići, ako čovek uđe u mistiku, ezoteriju, tajna znanja, psihologiju, učenju o isceljenjima, alhemiji ili bilo koje oblasti, koje će ga približiti najvećoj tajni, a to je tajna smrti i tajna suštine života. Međutim, Saturn u Škorpiji može biti i u nekom od ekstremnih i opasnih poslova, ratovima (vojni strateg), patologiji, kriminalistici, hirurgiji, arheologiji do grobara, rudara i svih onih koji rade ispod zemlje, jer će ga  tek blizina smrti, kao tama i mrak suočiti sa strahovima da bi onda bio na putu njihovog prevazilaženja. Dok god nismo sposobni da se suočimo sa našim strahovima i oni se teže rešavaju. Već vam je sigurno poznato da je Škorpija i znak seksualnosti, tako da Saturn u Škorpiji, može imati strah i da se upušta u seksualne odnose kako ne bi navukao neku bolest, a u nekim slučajevima postoje i seksualne blokade. Razlog je u prirodi Saturna koja se teško opušta, ali takođe i zbog važnosti da i u tim trenucima ima moć i kontrolu.

Mene na primer, Saturn u Škorpiji podseća na one brane i bedeme pored reka ili na utvrđene bentove, jer na taj način kontroliše reku, što me opet asocira na „Samo da me voda (emocije) ne preplavi…“ Saturn u Škorpiji u desetoj kući može biti vrlo prodoran kada je status i karijera u pitanju, posebno ako se oslobodi svojih strahova. Škorpija je znak koja je u stanju da napravi ruševine i često ove ruševine mogu biti bolne sa Saturnom u Škorpiji. Kada je Škorpija u desetoj kući, nekad je potrebna potpuna transformacija u životu i preorijentacija na nešto sasvim drugo nego što je bilo prisutno pre toga. Da li ćete upotrebiti Saturna u ovom slučaju na ovaj način, pa ponovo graditi neku sigurnost i čvrst temelj transformišući karijeru i uopšte ciljeve usmerene ja budućnosti? Ili, ćete biti u strahu da se upustite u tako nešto? To su važna pitanja sa Saturnom u Škorpiji u desetoj kući. Čak, tek onda kada život pritisne i stavi pod prisilu Saturn u Škorpiji pokazuje najveću upornost da bi realizovao pitanja koja se odnose na životni status i karijeru, ali pre toga treba prevazići Saturnove strahove od suočavanja se ovim Škorpionskim elementima. Kada je Saturn u Škorpiji u trećoj kući, posebno ako su aspekti nepovoljni, onda može biti prisutan strah od kontakata sa spoljašnjim svetom, jer se spoljašnji svet može doživljavati na neprijateljski način. Zbog prisutnosti ovakvog straha, prisutna je i gruba komunikacija, hladnoća i surovost koja se ispoljava u kontaktima i spoljašnjem svetu. Inat i tvrdoglavost da se menju stavovi i odluke, onda kada je tako nešto potrebno. Međutim, ako su aspekti povoljni ili ako ovog Saturna dignete na višu vibraciju,onda ste skener koji se kreće i hoda i od kojeg se ništa ne može sakriti. Umete da postavite potrebne granice u spoljašnjem svetu između sebe i svega onog što vas tamo okružuje, a da ne spominjem koliko možete biti talentovani za učenje svega što je u simbolici Škorpije (pisala sam o tome kod Saturna u Škorpiji u osmoj kući, pa da se ne ponavljam). Da li ćete imati neprijateljski stav prema spoljašnjem okruženju i probleme u kontaktima sa ljudima, jer se u izvoru nalazi strah od svega toga? Ili, ćete osećati duboku privreženost, zaštitnički nagon i lojalnost prema onom što vam se događa u spoljašnjem svetu i onda osećati i sugurnost, zavisi dosta od aspekata i koju vibraciju toga živite (višu ili nižu)….

Nastaviće se…

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top