Polarizacija Sunca i Meseca

Polarizacija Sunca i MesecaZemlja je deo malog kosmosa, a  Mesec je njen satelit i zbog toga je Mesec povezan sa formiranjem navika. Mesec je bliži Zemlji, nego što je to Sunce, tako da nam je Mesec mnogo više intimniji, nego Sunce.

Sunce je povezano sa bozanskim, dok je Mesec povezan sa zemaljskim nasleđem. U horoskopima se Zemlja nikada ne prikazuje kao simbol, jer ona ustvari predstavlja fizičko telo. Sunce u osnovi ne razume Mesec, međutim njih dvoje moraju sarađivati za ljudsku svrhu i bez obzirna na suštinsko ne raumevanje,  jedan ne može bez drugoga. Mesec je zemaljsko nasleđe formiranih navika u detinjstvu i instikt, a Sunce je volja. Šta je kosmos? Kosmos možemo predstaviti kao vodu, a Sunce je po definiciji volja i organizacija, što znači da Sunce iz haosa pravi red.

Sloboda je data od Sunca, a ljudska bića se trebaju osloboditi njihove životinjske prirode, što je predstavljeno kroz polarizaciju svetala i zove se evolucija duše. Svi problemi se posmatraju kroz odnos svetala, odnosno kroz odnos Sunca i Meseca. Ili, šta možemo da uradimo, a da dobijemo unutrašnji mir? Kako da ga „napravimo“? Dakle, kroz polarizaciju svetala, procenjuje se da li se problem rešava ili ne rešava ili da li se uzima unutrašnji mir. Time se misli na slobodu, koja je data od Sunca.

Odnos Sunca i Meseca je kao odnos između muškarca i žene, a njihov rezultat je dete i ako su svetla polarizovana, onda postoji rezultat. Ko realizuje potrebe Meseca? Sunce. Dakle, Sunce zadovoljava potrebe i želje Meseca, ali ne u direktnom odgovoru, već u kursu njegovog vlastitog nagona da postigne cilj, a gde se potrebe Meseca susreću. Kada postoji polarizacija između Sunca i Meseca – to daje reazultat.

Svi mi imamo želju da realizujemo potrebe Meseca, jer glad mnogo boli. Kada Mesec oseti glad, on traziti i da ga nahranimo, ali to nikako ne znači i da pronalazimo hranu za njega. Na primer, ako imamo Mesec u Ovnu, naša glad je za snagom, vođstvom, slobodom, dokazivanjem, isticanjem, tamičenjem i borbom. Mesec sa ovakvim potrebama tražiti hranu, ali to još ne znači i da uspeva da je dobije. Kada imamo Mesec u Lavu, naša glad je za sjajem, krunisanjem, uspesima, ponosom, integritetom, ambicijom i slavom. Da li će to biti nahranjeno? Kada imamo Mesec u Vagi, onda je glad za druženjem, estetikom, lepotom, skladom, harmonijom, mirom, umetnosti, ljubavi. Ali, da li dobijamo hranu i možemo li biti siti? Glad ili potrebe Meseca realizuje Sunce, ali u njegovom smeru, gde se susreću potrebe Meseca.

Polarizacija je prisutna, ako postoji aspekt između Sunca i Meseca, bilo da je trigon, sekstil, kvadrat ili opozicija. Kod inkonjunkcije ne postoji polarizacija ili je ona veoma mala i neznatna. Zašto? Znaci u inkonjunkciji se „ne vide“ i ne shvataju jedan drugoga. Na primer, Jarac i Blizanci, što su znaci u inkonjunkcij, ne shvataju jedan drugoga, jer kada smo videli Jarca da skače okolo ili da se igra? Ili, kada smo videli Blizance u naporu, teretu i istrajanom poslu? Možemo spomenuti i Lava i Ribe, koji su takođe u inkonjunkciji, jer kada smo čuli  Ribu, da govori o slavi i moći?

Ili, kada smo čuli Lava da se žali i da uzima patnju na sebe? Prema tome, kod inkonjunkcije nema polarizacije ili je ona beznačajna i svetlima je rečeno da ne budu polarizovana. Međutim, to ne znači da neće biti rezultata u fizičkom svetu, jer na primer, Bil Gejts ima Sunce u Škorpiji i Mesec u Ovnu, gde svetla nisu polarizovana, ali postoji uspeh u fizičkom svetu. Ili, Bred Pit, koji ima Sunce u Strelcu, a Mesec u Jarcu; Bob Dilan koji ima Sunca u Blizancima, Mesec u Biku. Problem je kako će oni da pronađu i uzmu unutrašnji mir? Polarizacija se ne odnosi na fizički svet, ona predstavlja evoluciju duše.

Konjunkcija je specijalni slučaj, gde svetla eleminišu jedan drugog, a u zavisnosti u kojem se znaku nalaze. Kada je konjunkcija Sunca i Meseca u muškim znacima, onda su eleminisani instikti, izgubljen je osećaj za život, izgubljeno je razumevanje ljubavi, saosećanja, itd. Konjunkcija Sunca i Meseca u ženskim znacima, eleminiše svesnost, oštećena je volja, život je previše instiktivan, itd. Na primer, Sunce konjunkcija Mesec u 10. kući u Jarcu, može doneti veliki uspeh, ali se gubi nezavisnost i nema samostalnosti. To moze postati vremenom  slabost, jer tada veoma mnogo zavisimo od okoline, a da bi mogli da napravimo reakciju.

Dakle, polarizacija je prisutna kod sekstila i trigona, gde se susreću potrebe, koje su lako dostupne i kod kvadrata i opozicije, gde se dolazi do rezultata uz borbu i probleme. Kvadrat svetala nije strogo nepoželjan, jer nas prisiljava da se podignemo i da se suočimo sa problemima. Međutim, važno je i polarizaciju povezati sa kućama u koje pada, kao i sa znacima, jer na primer, postoji razlika u polarizaciji u zavisnosti od kvadripliciteta i elemenata znakova u kojima se nalaze Sunce i Mesec.

Bred Pit je uspešan i poznat glumac, nema polarizaciju Sunca i Meseca, ali to nije smetnja za fizički i materijalni svet. Strelac izlazi, dok Jupiter ima snažan uticaj u horoskopu, jer se nalazi u uglovnoj 4. kući i u kardinalnom znaku Ovna. To je veliki optimizam i entuzijazam, a u Ovnu nakon svakog eventualnog pada ili neuspeha, diže ga na noge i podstiče da ide dalje, bori se i reši problem. Jupiter snažno motiviše njegovu ličnost, jer aspektuje stepen Ascendenta, gde se nalazi Strelac, koji odlično prima Jupitera. Prema tome, život i ličnost su podržani od odličnog Jupitera, čija je funkcija širenje, napredak, dobre prilike i ekspanzija, što se direktno odnosi na ličnost i život, jer Jupiter kao vladar Ascendenta aspektuje isti taj Ascendent.

Polarizacija Sunca i Meseca

Njegova 2. kuća je veoma naglašena, gde se nalazi dispozitor vladara Ascendenta – Mars, vladar 10. kuće – Merkur, Mesec i Venera. Strelac na Ascendentu, Jupiter u 4. kuću u Ovnu i ovako naglašena 2. kuća, daje jake predispozicije za bizni. Prema tome, on je prvenstveno čovek biznismen, koji je usmeren prema praktičnim i materijalnim vrednostima (2. kuća), privatnom biznisu i nekretninama (Jupiter u 4. kući) i opet bizinisu i investiranjima, jer je Mesec kao vladar 8. kuće u 2. kući.

Jarac na vrhu 2. kuće naglašava odgovornost, disciplinu, praktičnost, društveni status i profesiju za pitanja materijalnih vrednosti i finansija. Jarac može pokazati i svoju negativnu stranu, a to je siromšatvo, odricanje, probleme i teškoće, ali takođe, on može pokazati i stabilnost kada su finansije u pitanju, tako da se Jarac ili Saturn u horoskopima kada su povezani sa 2. kućom, mogu pojaviti u jednoj ili drugoj varijanti. Koju stranu će Jarca  ispoljiti to zavisi od celokupnog horoskopa, planeta u 2. kući, kao i vladara 2. kuće. U 2. kući se nalazi egzaltirani Mars, koji je dobrodošao u znak Jarca i govori da je energija usmerena prema finansijama, ali jedna jaka, snažna, dobro pripremljena, disciplinovana energija, koja se koristi u svrhu trajnih i stabilnih rezultata.

Vladar 10. kuće u 2. kući, kaze – „sve što se planira i usmerava prema budućnosti, statusu i profesiji, imaće rezultat u materijalnim vrednostima i profitu“ i kako ove dve kuće kombinuje Merkur, njegove ideje su veoma dobro pripremljene i odlično isplanirane za novac, profit i materijalne vrednosti. Zatim dolazi Mesec, koji vlada 8. kućom, tako da će određeni potezi koji traže rizik, ali i investiranje u nekretnine, jer je Rak na vrhu 8. kuće, imati za rezultat profit i finansije. Kako se radi o Mesecu, njegovi instikti i nagoni su usmereni prema materijalnim vrednostima i na kraju tu je Venera, koja dolazi iz 6. kuće posla i koja je ovde analogna sa materijalnim vrednostima.

Dispozitor svih ovih planeta je Saturn u 3. kući u sedištu (Vodolija), tako da će pitanja materijalnih vrednosti i finansija imati kao posledicu i rezultat stabilne, čvrste, trajne i dobro planirane ideje i odluke. Ako, sada, ovaj deo povežemo ili sintetišemo sa znakom na Ascendentu i vladarem Ascendenta, onda je očigledno da se ovde radi prvenstveno o odličnom biznismenu, a tek nakon toga o glumcu.

Mc je pri kraju znaka Device, tako da se treba uzeti u razmatranje i Vaga, što znači da su vladari 10. kuće Merkur (primarni vladar), Venera i Saturn, koji je egzaltiran u znaku Vage. Sve tri planete su dobrog dostojanstva, gde su Merkur i Venera u triplicitetu, a Saturn u sedištu.

Već je spomenuto da su status, budućnost i uspeh povezani sa materijalnim vrednostima, a kako je Saturn u 3. kući, onda će akcije koje se preduzimaju za budućnost, imati stabilne i čvrste odluke. Devica na Mc, a kakav god da je ostali deo horoskopa, ima praktičan pristup budućnosti i posmatra budućnost korisno, realno i racionalno. Ali, šta se dešava sa evolucijom duše? On nema polarizaciju Sunca i Meseca, jer je Mesec u Jarcu, a Sunce je u Strelcu.

Svetla su oslabljena i zbog toga, što se nalaze ispod horizonta. Mesec u Jarcu ima izrazito kontrolisane, postojane i disciplinovane reakcije. Uvek kada reaguje na životne izazove ispoljava rezervisanost i čvrstinu, dok su instikti usmereni prema materijalnim vrednostima i praktičnoj strani života, gde trazi sigurnost, rezultat i opipiljive rezultate. Hrana Meseca u Jarcu je sigurnost, stabilnost, trajnost, praktičnost, realnost, profesionalnost i status i ovaj nagon traži da bude nahranjen i sit. Međutim, Sunce ne razume glad Meseca, jer se nalazi u znaku Strelca.

Kako je Sunce princip individualnosti i stvaralačke energije, onda je ona motivisana slobodom, vedrinom, optimizmom, filozofijom, etičkim vrednostima. Da li Sunce može da razume Mesec? Ili, da li filozofija života sa jedne strane moze da razume realnost sa druge strane? Da li etičke vrednosti sa jedne strane mogu da shvate nagon koji ide samo za nužnim, praktičnim i realnim? Strelac se nikada neće oslanjati na životno iskustvo Jarca, a Jarac nikada neće slušati filozofiju Strelca. Dakle, Sunce u svom nagonu da postoji i stvara kroz slobodu, vedrinu, optimizam i filozofiju, ne može da sretne potrebe Meseca. Zbog toga, to će biti problem uzimanja unutrašnjeg mira.

Polarizacija Sunca i Meseca

Poznata pevačicea Šer, ima na Ascendentu Rak – kardinalan znak, dok je Mesec kao vladar Ascendenta u 7. kući u znaku Jarca, takođe kardinalnom znaku. Mesec u 7. kući i Saturn u 1. kući su u međusobnoj recepciji, ali u aplikacionoj opoziciji, tako da je recepcija uništena. Mesec kao vladar Ascendenta u 7. kući i u opoziciji sa Saturnom u 1. kući, koji je vladar 7. kuće, govori da ona u početku ima probleme, kako da održi vezu i sigurnost sa drugim ljudima. Ova sigurnost veoma zavisi od njenog partnera, koji ima veliku udar i upliv na nju, jer je vladar 7. kuće u 1. kući.

Najbliža planeta koja aspektuje Ascendent je Neptun iz 4. kuće. Kako je Rak na Ascendentu, a on prirodno vlada 4. kućom i kako Neptun iz 4. kuće šalje aspekt prema stepenu Ascendenta – to govori o njenim porodičnim tajnama, kao i o nedostatku dobrog osećaja prema poreklu, porodici i roditeljima. To je čini veoma osetljivom, a Saturn u 1. kući u Raku ugrađuje strah i bojazan i blokira reakciju Raka na Ascendentu. Raku je potrebna reakcija i to na emociju, osećanja i bliskost, a sa Saturnom postoji teškoća da se izazove reakcija kod Raka.

Ascendent, Mesec i Sunce su u ženskim zodijačkim znacima, ali Mesec i Sunce su u jakim znacima (Bik i Jarac), međutim i danas ona mnogo zavisi od drugih ljudi. Šta bi značilo kada je Saturn u opoziciji sa Mesecom? To znači da Saturn ne moze da podrži potrebe Meseca koje će izaći, jer će Saturn potisnuti ili gurnuti dole potrebe Meseca. Ovakav problem se rešava preko treće planete, a to je ovde Merkur, koji šalje trigon prema Mesecu i sekstil prema Saturnu.

Ona u početku zavisi od svog partnera, koji je predstavljen Saturnom, a njegova 10. kuća i njena 4. kuća je Merkur. Merkur ima Devicu u njegovoj 10. kući i on je bio spreman da joj pomogne i dao joj je inspiraciju, koju on ima u njegovoj 5. kući, a njenoj 11. kući. Međutim, ona je ženski znak na Asc, Sunce i Mesec su u ženskom znaku i Mc je u ženskom znaku – ona previše zavisi od drugih.

Mesec ima jake potrebe, jer se nalazi u 7. kući i u znaku je Jarca, što znači sigurnost, stabilnost, profesionalizam i status kroz druge ljude i partnera. Sunce u Biku je stvaralačka energija i nagon da postojano, čvrsto i stabilno stvara i postoji, gde se kroz trigon susreću potrebe Meseca.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top