Pluton – ludak i kontrolor

Pluton – ludak i kontrolorPluton je povezan sa znakom Škorpije i osmom kućom. Možemo reći da horoskopi u kojima je Pluton na Mc ili Asc, zatim u bliskim aspektima sa ličnim planetama (posebno Sunce i Mesec), kao i važnim planetema u Škorpiji ili osmoj kući, imaju plutonijansku energiju.

Pluton obrađuje teme kao što su doboko potisnuti bes, kontrola, moć, osećanje krivice i želja za osvetom. Niko ne traži osvetu, a da nije duboko ranjen. Pluton je duboka rana. Možda zbog toga, možemo nazvati Plutona ili Škorpiju i osvetoljubivom žrtvom.

On je kao progonitelj i često nas proganjaju one planete ili kuće, koje su povezane sa Plutonom u natalnoj karti. Plutonova opsesivna i fanatična želja za pobedom i kontrolom najčešće nas dovedi do gorkih grešaka.

Neke osobe kao da na neki način zamrzavaju kuću ili planetu sa kojima je povezan Pluton, jer na taj način pokušavaju da imaju kontrolu. Čak i njihove veome bliske osobe, ne mogu pretpostaviti koliko je za njih nekada bila važna ta tema.

U nekim drugim primerima, osoba usmerava preteranu količinu energije na „mesta“ sa kojima je povezan Pluton i to opet zbog želje da ima kontrolu. On neće uspeti, međutim ne može se ništa promeniti dok se ne transformiše energija Plutona.

Ova transformacija predstavlja neku vrstu ozdravljenja tog mesta u natalnoj karti i tada Pluton gubi moć koju je prethodno imao na tom mestu ili nad nama.

Tamo gde je Pluton postoji neka duboka i mračna tajna (Pandorina kutija), zbog koje se zatvaramo i ne možemo biti otovoreni sa drugima.

Pluton pokazuje u kojem se području života ulaže najveća energija, ali ona koja nam je najčešće nepoznata. Za ovakvu energiju znamo da kažemo: „Ona nije sa ovoga sveta.“

Pluton u prvoj kući, podznak u Škorpiji, Plutonovi jaki aspekti prema Ascendentu, aspekti Plutona i Marsa

Energija Plutona se manifestuje na fizički izgled i ove osobe uspevaju da izgledaju sasvim drugačije. Na primer, crna garderoba ili neki važni detalji u crnoj boji, dubok ili mračni pogled, provokativna garderoba. Prema tome, ovo je borba plutonovske energije u fizičkom izgledu čoveka.

Kada su povređeni i ljuti onda se udaljavaju od drugih i povlače. Kontrolišu svoj spoljni izraz, nepoverljivi su prema drugima i kritično posmatraju svet oko sebe. Ovaj nedostatak poverenja se najčešće povezuje sa gubicima, izdajama i drugim teškim okolnostima.

Ove osobe mogu imati veoma moćan uticaj na okruženje i moraju biti oprezni da se ovakva moćna pozicija ne pretvori u destrukciju. Talenat za iscelitelje, psihologe i psihoterapeute.

Pluton – ludak i kontrolor

Pluton u drugoj kući, Škorpija u drugoj kući, Pluton u aspektu sa Venerom

Borba snaga je fokusirana na novac, međutim želja za kontrolom koja je ovde vezana za novac, dovodi do tako poznatog plutonovskog „ili-ili“. To znači da osoba ili ima puno novca ili ga nema.

Ljudi sa Plutonom u drugoj kući treba da se oslobode negativnih tendencija, dakle besa, ljutnje, borbe za moć i kontrolu, jer tek tada mogu postati čarobnjaci, koji resurse pretvaraju u bogatstvo.

Neki ljudi ne uspevaju i imaju teške finansijske teškoće. Može se pojaviti i jaka odbojnost ili nezadovoljstvo prema ljudima koji imaju novac. Nezadovoljstvo vezano za novac kao da truje  svaki pokušaj da se bude finansijski sposoban.

Mogu se ostvariti odnosi u kojima se ostaje zbog koristi, a na taj način dolazi do zavisnosti, upravljanja i kontrole što je opet priroda Plutona.

Pluton u trećoj kući, Škorpija u trećoj kući, Pluton u aspektu sa Merkurom, Merkur u Škorpiji

Da li je ovaj plutonijanac naučio da drži usta zatvorena? Moć je u rečima, pa odatle i veruju da njihove reči imaju moć da unište. Najbolja odbrana je napad dok je prisutan strah od verbalnog zlostavljanja. Reči se mogu koristiti za manipulaciju.

Ili su ćutolozi ili su veoma oprezni u komunikaciji kao i davanju informacija kako ih drugi ne bi iskoristiti, a onda i naudili. Jak sarkazam.

Oni su duboki u razmišljanju i nadareni su sposobnošću da orktriju motive drugih ljudi.

S obzirom da se ovde radi o rečima koje mogu da imaju moć umesto manipulacije trebalo bi da utiču na druge kako bi ih inspirisali da čine dobra dela.

Ovo je opsesivna želja da se znanjem, informacijama, komunikacionim sredstvima, kao i umom pridobije moć. Zato se kaže – pazi šta misliš!

Pluton u četvrtoj kući, Škorpija u četvrtoj kući, Mesec u Škorpiji, Pluton u aspektu sa Mesecom

Energija se fokusira na apsolutnu moć i kontrolu nad situacijom u porodičnom i privatnom okruženju. Kuća i porodica postaju bojno polje za borbu snaga. Postoji jaka potreba za privatnošću i usamljenošču. Čak i ako žive sa drugima potrebno je neko vreme da budu sami.

Neko od roditelja je imao potrebu da nameće svoje mišljenje i kontroliše druge.

U horoskopu muškarca, posebno ako je Mesec u aspektu sa Plutonom ili u znaku Škorpije, on teško može da veruje ženama. Zbog toga dolazi do nezadovoljstva prema njima.

Odnos na relaciji roditelj-dete može biti takav kao da se radi o životu i smrti. Ožiljci i rane koji ostaju zbog nedostatka ljubavi, kao i brige u detinjstvu, mogu biti toliko duboki.

Moja kuća je moja skrivena pećina i moje tajno sklonište koje ne želim da delim sa drugima.

Ako je potrebno lečiti povrede i traume iz detinjstva najbolje bi bilo da žive sa drugima, jer onda porodični život može postati izvor transformacije i obnove. Mnogo lakše će onda izaći u spoljašnji svet.

Da li Pluton u četvrtoj kući predstavlja grob duše? Ne, u bukvalnom smislu, ali je odlično mesto za čišćenje duše, pa je verovatno čistilište duše.

Pluton u petoj kući, Škorpija u petoj kući, Sunce u Škorpiji, Pluton u aspektu sa Suncem

Ako se koristi negativno imamo kombinaciju sebičnosti i potrebe za pažnjom sa jedne strane i jake volje sa druge strane. Ako nisu postigli uticajnost, autoritet i ugled onda mogu razviti mržnju prema sebi i koristiti neke sumnjive radnje kako bi dokazali svoju vrednost.

Povređuju ljude koji su u centru pažnje i ako osete da im je ego pod pretnjom pokazuju bezobzirnost i žure u bitku. Međutim, ako u ovom ratu ne mogu „potrošiti“ energiju onda se njihova mržnja uvećava.

Talenat može postati fokus za mnoge bitke. Otac može biti plutonovski tip – grub i ekstreman, posebno ako je Sunce u nepovoljnom aspektu sa Plutonom, pa i u konjunkciji. Vrlo je teško postići mnogo pored takvog oca.

Potrebno je da se ove osobe oslobode želja da budu u centru pažnje i onda mogu biti veoma moćni u dobrim delima. Posebno kod aspekata između Sunca i Plutona postoji mogućnost da transformišu sami sebe.

Ako je čevrta kuća čistiliše duše, onda je peta kuća čistilište srca.

Pluton – ludak i kontrolor

Pluton u šestoj kući, Škorpija u šestoj kući, Pluton u Devici

Šesta kuća je kuća zdravlja i Pluton ovde može govoriti o zdravstvenim problemima zbog nagomilanih povreda. Ovi ljudi mogu biti opsednuti sa radom i bolest postaje jedino sredstvo za zaustavljanje nezasitosti na ovom polju. Tada dolazi do one jake i zavisne veze Plutona – neko mora da se brine o meni!

Oni veruju da je njihov posao glavno sredstvo kako bi mogli da  imaju kontrolu ili moć i smatraju da su apsolutno neophodni na tom polju.

Ova snažna borba može dovesti do prezira, mržnje i osvete zbog rezultata prema kolegama i svima koji se pronađu na njihovom poslovnom putu. Zbog toga napuštaju jedan posao za drugim i to u najtežim situacijama.

Pluton u sedmoj kući, Škorpija u sedmoj kući, Venera u Škorpiji, Pluton u aspektima sa Venerom, Pluton u Vagi

Ovde postoji strah od gubitka partnera i veze, kao i strah od gubitka ljubavi, posebno kada je Venera u aspektu sa Plutonom ili u Škorpiji.

Ljubav može postati opsesija, a pitanja posedovanja, odmazde i krivice mogu izazvati vulkansku reakciju. Kada dođe do povreda, napuštanja i gubitaka, osoba se povlači i odlučuje da nikada više neće ulaziti u vezu.

Neke osobe mogu zadržavati u svojim sećanjima prošle ili prethodne partnere koji su je zatrpavali muljem, ali ovakvim pamćenjem pojačavaju svoja negativna osećanja. Može biti prisutna i borba snaga, koje će na kraju dovesti do potpunog slamanja.

Ako se ova energija konstruktivno koristi onda odnosi mogu biti transformišući, međutim potrebno je prethodno proći kroz bol i prezir dok se ne nauči opraštanje, kao i učenje da se osoba lako otarasi takvih odnosa. Moraju naučiti da puštaju ovakve probleme, kao i problematične veze.

Pluton u osmoj kući, Škorpija u osmoj kući, Pluton u Škorpiji

Osma kuća je i kuća novca, pa se neki slični obrasci mogu pojaviti kao i kod opisa Plutona u drugoj kući. Pitanja nasledstva i ulazak u takvu procedru može se pretvoriti u žestoku bitku.

Pitanja smrti ovde istovremeno plaše i fasciniraju. Možda je osoba kao dete živela u nekom okruženju gde je bilo mnogo opasnosti, ekstrema, kao i smrti. Neke osobe mogu imati osećaj da mogu umreti u bilo kojem trenutku.

Ovi ljudi su izuzetno strastveni i teško mogu izbeći ono što im se podvuče pod kožu. Neke osobe teže da igraju glavnu ulogu u seksualnim odnosima čime misle da će imati dominaciju i moć. Kada se u odnosu nakuplja nepoverenje i gorki ukusi onda se seksualnost hladi.

Neka duboka i mračna tajna može igrati veliku ulogu. Međutim, kada se seksualna energija oslobađa iz neke teže emotivne pozadine onda to može biti važno sredstvo oporavka i isceljivanja. Novac bi trebalo prestati da bude glavni izvor borbe snaga u čoveku, pa tek onda pokazati dobru sposobnost na ovom polju.

Pluton u devetoj kući, Škorpija u devetoj kući, Jupiter u Škorpiji, Pluton u aspektima sa Jupiterom

Ovi ljudi veruju da je učenje i obrazovanje jedan moćan faktor koji može da transformiše njihove živote. Ovde je prisutan dubok um što ne znači i da osoba mora imati visoko obrazovanje.

Najčešće se dešava da se nešto studira, ali i da se studiranje napušta ili prekida. Možda zbog toga, što osoba upisuje fakultet da bi nekom nešto dokazala ili da bi po svaku cenu pridobil moć.

Veruje se da je obrazovanje magični ključ, koji otvara sva vrata, međutim učenje i obrazovanje postaje mnogo lakše kada se čovek oslobodi opsesivne energije da mora da pobedi po svaku cenu na ovom terenu.

Ovi ljudi mogu biti dobri istraživači i naučnici i mogu koristiti snagu sopstvenog uma kako bi oslobodili druge ljude od predrasuda i ropstva neznanja. Jako je važna je pravilna upotreba znanja.

Pluton u desetoj kući, Škorpija u desetoj kući, Saturn u Škorpiji, Pluton u aspektima sa Saturnom

Ova situacija ukazuje na složen i težak odnos sa autoritetima, jednim od roditelja, a u nekim slučajevima i sa vlastima. Rana je mogla nastati, jer je neko od njih ugnjetavao i kontrolisao osobu.

Prisutna je velika usredsređenost na uspeh, mada je ovaj put veoma težak, zato što osoba uvek upada u borbu i bitku, a na kraju ošteti najviše sebe.

Ako je ova osoba roditelj, onda ona može nametati svoju volju i odlučivati umesto deteta. Retko kada se zadovolji malim uspesima.

Samo oni koji uspeju da se oslobode negativne i kontaminirane energije mogu pozitivno uticati na svet. U suprotnom uperiće prst u druge: “Vi niste sposobni za ništa!”

Pluton – ludak i kontrolor

Pluton u jedanaestoj kući, Škorpija u jedanaestoj kući

Bez obzira što je ovo društvena kuća, dešava se da osoba ostane dugo izolovana, jer nema poverenja i nikom ne veruje. U drugim primerima, postoji jaka želja da pripada nekoj grupi, ali ima teškoće da se kroz nju probije.

Borba sila koja se vodi u čoveku može uticati na prijateljstva, pa tako se ona svode na nivo posedovanja i kontrole.

Grupe za samopomoć i grupne terapije mogu biti od pomoći da bi se dogodile kvalitetne promene u odnosu na problem otuđenja.

Zbog jakog fokusa na dobijanje moći u grupama, neke osobe mogu postati lideri grupe. Važno je da se osoba ne plaši intenziteta energije i emocija u prijateljskim vezama, kao i kroz  neku svoju ulogu u okviru društva.

Pluton u dvanaestoj kući, Škorpija u dvanaestoj kući

Ovi ljudi mogu imati moć i kontrolu, ali koristeći neke nevidljive i okolne puteve, koji ni njima nisu potpuno jasni. Na primer, uloga bespomoćne žrtve može biti maska koja prikriva želju za moć.

U dvanaestoj kući takođe postoji mogućnost “boravka” neke duboke tajne i misterije, čije bi otkrivanje uz pomoć stručnog lica oslobodilo ovu osobu.

Nagtivne emocije mogu uticati na zdravlje, jer je ovo i kuća bolesti. Ovde bolest služi kao sredstvo za izolaciju i samoću, jer svet za ove osobe može izgledati kao izuzetno opasan i moćan. Međutim, bolest može biti i sredstvo za kontrolu nad drugim ljudima.

Ovisnost je manifestacija dvanaeste kuće i može se koristiti za kontrolu emocija.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top