Uticaj Vodolije kroz dvanaest kuća

Uticaj Vodolije kroz dvanaest kućaU bilo kojoj kući da se nađe Vodolija, ona govori o odstupanju od uobičajenog i normalnog, razvija originalnost i nezavisnost, odstupa od normalnih obrazaca razvoja, tezi slobodnom, originalnom, nekonvencionalnom i pokazuje veliku motivaciju prema slobodi, originalnosti i ekperimentisanju. Svaku kuću Vodolija će da reformiše u zavisnosti na kojem je vrhu i u njoj odbaci nazadne, sputavajuće i stare forme. Tamo će da se buni, protestuje i dramatizuje, provocirajući iznenadne i neplanirane promene u krajnjem pokušaju da aktivira funkciju, koja moze dovesti do naglog bleska genija.

 

 Vodolija na vrhu 1. kuće – Uz povoljne aspekte, ličnost je okrenuta prema budućnosti, napredna je, nezavisna, originalna, otvorena i sklona reaformatorskom delovanju. Ličnost je motivisana novim stvarima, a zivot inklinira promenama. U zavisnosti od polozaja vladara i aspekata promene će biti povoljne ili nepovoljne za ličnost. Veoma je vazno da se ostvari sloboda, samostalnost i nezavisnost i da se ide ispred svog vremena, uz jedan originalan i napredan duh, koji će svojim reformatorskim i neprednim idejama, pomagati drugima. Ako su aspekti nepovoljni, onda postoji tendencija prema čudnom i ekcentričnom ponašanju, bez osećaja za emocije uz često ispoljava buntovničko ponašanje. Takođe, upadljiva je napetost, sklonost stresovima, netolerantnost i odbacivanje svakog autoriteta.

Vodolija na vrhu 2. kuće –  Lične vrednosti su povezane sa osećanjem slobode i samostalnosti ili pripadanju određenoj grupi. Profit i finansije, kao i materijalne vrednosti, povezane su sa nezavisnošću, tako da je ličnost motivisana kroz nezavisno i samostalno profitiranje.. Vazduh je povezan sa znanjem, učenjem, komunikacijama i idejama, što ličnost koristi da bi ostvarila profit. Odnos prema ličnim i materijalnim vrednostima je slobodniji, što umanjuje opreznost i štedljivost, tako da postoji inklinacija prema naglim i brzim gubicima, ali i dobicima. Novac i profit moze da se zaradi na neobičan, poseban i ekcentričan način, korišćenjem naprednih i modernih ideja, prihvatanjem rizika i avanture, kroz grupe i veće društvene organizacije. Sa Venerom u Vodoliji u 2. kući, to je brza hrana, ekcentrična i moderna garderoba; sa Merkurom – sredstva informisanja, mobilna telefonija, Internet; sa Marsom – moderne mašine i tehnika, patenti i pronalasci, moderni alati, struja; sa Mesecom – moderni kućni aparati; sa Jupiterom – kocka, igre na sreću.

Vodolija na vrhu 3. kuće – Ličnost komunicira na neobičan način, ponekad nemirno i brzo i često forsira teme koje nisu svakodnevne. Najbolje se razume sve što je napredno i moderno, dok je um i intelekt munjevit i prisutno je brzo razumevanje. Sa Venerom u Vodoliji u 3. kući lako se razume moderna poezija ili moderno slikarstvo; sa Merkurom i Saturnom – matematika, fizika, prirodne nauke, informatika; sa Marsom u Vodoliji – tehničke nauke, vojne nauke. Ličnost je sklona da iskazuje neobičan i ekcentričan način razmišljanja i da ostane ne shvaćena od drugih. Komunikacija je najbolja sa prijateljima, u grupama i preko moderne tehnike, kompjutera, Interneta. Ličnost tezi da slobodno i nezavisno iznese svoje misli i ideje i ne zeli da je niko sputava u istom. Kroz učenje i komunikaciju dozvoljeno je odstupanje od uobičajenog, eksperimentisanje i konačno oslobađanje.

Vodolija na vrhu 4. kuće – Komunikacija i ideje su povezane sa porodičnim okruzenjem i porodičnom pozadinom. Potreban je osećaj nezavisnosti i samostalnosti u porodičnom okruzenju, a ako se isto sputava ili guši, onda su prisutne buntovne i radiklane reakcije u blizem okruzenju. Promene, naglosti, preseljenja, nestabilnost i krize, prisutni su na početku zivota ili u odnosu na porodičan ambijent i blizu okolinu. Postoji tendencija da se sve napusti i da se ode iz mesta rođenja. Jedan od roditelja moze podsticati ličnost na osamostaljivanje i nezavisnost, svojim neobičnim, originalnim i modernim stavovima, ako je Sunce povezano sa 4. kućom, onda je to otac, a ako je Mesec povezan sa 4. kućom, onda je to majka. Mesto stanovanja moze biti u modernom i urbanom delu grada, pored modernih građevina i saobraćajnica, u visokim zgradama ili soliterima, u modernim gradovima.

Uticaj Vodolije kroz dvanaest kuća

Vodolija na vrhu 5. kuće – Zadovoljstva i uzivanja su ekcentrična, moderna i neobična, a na sličan način se i daje ljubav drugom ljudskom biću. Nezavisnost i samostalnost su veoma vazni za osećanje zadovoljstva i uzivanja, što ličnost motiviše i kroz ljubav. Ljubavne veze su neobične, nagle i iznenadne, dok je partner moderan i na neki način poseban. Ličnost voli da povezuje svoja zadovoljstva i uzitke sa prijateljima ili sa određenim većim grupama, kroz slična interesovanja. Avantura, iznenađenja i rizici donose uzitak i zadovoljstvo, kao što su na primer ekstremni sportovi, kocka, rulet i sl. U zenskom horoskopu, moze biti iznenadna i neplanirana trudnoća ili abortus, posebno ako su u 5. kući Uran i Mars. Međutim, pozitivni aspekti govore o posebnom i neobičnom detetu, koje je uvek ispred svog vremena. Ličnost moze kroz ono što voli da realizuje ličnu slobodu ili oslobađanje.

Vodolija na vrhu 6. kuće – Kroz radni ambijent ili posao je potrebno slobodno ispoljavati ideje, koje su drugačije od drugih i koje podrazumevaju moderne i napredne metode i tehnike rada. Sloboda, samostalnost i nezavisnost se povezuju sa radnim mestom, kancelarijom, radionicom i uopšte vrstom posla, kao i upotreba intelekta, komunikacije, originalnih metoda i ideja. Sa nepovoljnim aspektima, radno mesto i posao moze izazivati stresove, neprijatna iznenađenja i česte promene, odnosno nestabilnost, jer ličnost ima tendenciju stalno nešto da menja. Stresovi, naglosti, brz ritam svakodnevnog zivota i iznenadne okolnosti mogu uticati na zdravlje. Zbog toga je ovde veoma vazan uredan svakodnevni ritam zivota i izbegavanje stresnih situacija u radnom okruzenju. Moderne radionice i fabrike. Naučne i eksperimentalne radionice, servisi za tehniku i kompjutere, telefone.

Uticaj Vodolije kroz dvanaest kuća

Vodolija na vrhu 7. kuće – Kako je ovo znak iznenadnih promena, nestabilnosti, ali i modernih shvatanja, Vodolija nije najidealniji znak u kući braka i partnerskih odnosa. Brak često dolazi iznenada i naglo, kako za druge, ali tako i za samu ličnost, a u brak se ulazi bez prethodnog planiranja. Obično je neka neobičnost povezana sa brakom, bilo da se radi o poznanstvu sa bračnim partnerom ili o samom činu sklapanja braka. Međutim, danas je mnogo lakše posmatrati Vodoliju iz ugla 7. kuće, nego što je to bilo u prošlosti, jer i društvo ide prema modernizaciji. Brak je često moderan, napredan i ne trpi stroga i tradicionalna pravila, a i bračni partner je ispred svog vremena, ekcentričan i poseban. Vazno je negovati u braku slobodu i samostalnost, tako da jedan ovakav odnos dobije jednu vrstu oslobađanja. Sa nepovoljnim aspektima, ličnost moze prijatelje pretvarati u otvorene neprijatelje ili se neko prijateljstvo moze umešati u bračni i partnerski odnos. Ugovor sa prijateljem.

Vodolija na vrhu 8. kuće – Rizik i iznenađenja su povezana sa opasnostima, što se moze ispoljiti kroz saobraćaj, struju, avione i uopšte iznenadne događaje. Međutim, ovo je i kuća seksa, tako da se trazi neobičnost i ekscentričnost u seksualnom činu. Sa nepovoljnijim aspektima ličnost moze biti i previše ekcentrična u seksu, što se moze manifestovati i nastranošću i perverzijama. Moguće se seksualne veze sa prijateljima, a u nekim slučajevima ličnost je sklona i grupnom seksu. Nasledstvo dolazi iznenada i pod čudnim i neobičnim okolnostima, a sa nepovoljnijim aspektima, postoji mogućnost gubitka nasledstva, takođe usled čudnih okolnosti. Bračni partner rizikuje kada je novac u pitanju i ima avanturistički ili kockarski odnos prema novcu i uopšte materijalnim vrednostima. Dobar polozaj za sve one koji zele da investiraju u moderne građevine ili pronalaske i patente.

Vodolija na vrhu 9. kuće – Filozofija zivota je sasvim drugačija, neobična i nova, mimo svake tradicije. Često su ovo ateisti, gde se ne poštuje ni jedna religija, revolucionari, socijalisti ili buntovnici. U povoljnim aspektima, oslobađanje donosi duhovne horizonte i slobodu u ličnoj zivotnoj filozofiji. Intelekt je jak, snazan, okrenut modernom, naprednom, naučnom i humanom, tako da se mogu studirati moderne i humane nauke, fizika, elektrotehnika, informatika, medicina. U nepovoljnim aspektima postoji mogućnost prekida studiranja ili promene fakulteta, dok u povoljnim aspektima ličnost povezuje osećanje slobode i nezavisnosti sa izborom fakulteta. Odlazak na duga putovanja su nagla i iznenadna, bez mogućnosti prethodnog planiranja, a daleka mesta i udaljene zemlje u povoljnim aspektima, ugrađuju osećaj slobode i nezavisnosti kod ličnosti. Prijatelji mogu imati uticaj na ličnu filozofiju ili izbor fakulteta, a da li će to biti u povoljnom ili nepovoljnom smislu, zavisi od vladara i njegovih aspekata.

Uticaj Vodolije kroz dvanaest kuća

Vodolija na vrhu 10. kuće – Ličnost zeli da stekne slobodan i samostalan polozaj u budućnosti i da sebe i svoje akcije realizuje kroz oslobađanje. Budućnost je pod udarom čestih promena, iznenadnih preokreta, ali to je put da bi ličnost ostvarila slobodu kroz 10. kuću. Akcije se preduzimaju naglo, brzo i na originalan način, ali i ostvarenje statusa, profesije i ciljeva dolaze iznenada i upotrebom neobičnih i originalnih metoda. Nagla promena, revolucija, bunt, prihvatanje rizika i avanture, moze doneti i nagli povoljan preokret uz povoljne aspekte. Prijatelj moze uticati na budućnost ličnosti, njen društveni status i karijeru, gde će uz povoljne aspekte uticaj biti iznenađujuće povoljan, a uz nepovoljne aspekte – iznenađujuće nepovoljan, uz pad, lom, ekstremnost i stres. Ličnost ističe moderan pristup zivotu i prezentuje originalnost, sklonost reformatorskim poduhvatima, humanost i domišljatost.

Vodolija na vrhu 11. kuće – Ličnost ima veoma aktivan i dinamičan društveni zivot, dok će u nepovoljnim aspektima biti napet i buran. Kreće se u društvu vrlo ekcentričnih, posebnih i neobičnih ljudi, gde u povoljnim aspektima oni iskazuju originalnost, plemenitost i humanost, ali u nepovoljnim aspektima to mogu biti buntovničke i radikalne grupe, ali ponekad i sekte. Ličnost ima mnogo poznanstava kroz zivot, koja su nagla i iznenadna, a postoji mogućnost da ima prijatelje među revolucionarima, demonstrantima, socijalnim radnicima, naučnicima, informatičarima, pronalazačima, fizičarima, pilotima, stjuardesama, reli – vozačima, električarima.. Prijateljstva se sklapaju na najčudnijim mestima ili u urbanim klubovima, gej klubovima, preko Interneta i mobilnih telefona i dr. Prijatelji mogu davati ličnosti ideje, koje će ga podsticati na samostalnost i nezavisnost. Kroz prijateljstva i grupe u kojima postoje slična interesovanja ličnost moze postići oslobađanje i odstupanje od uobičajenih tokova.

Vodolija na vrhu 12. kuće – Ličnost moze kroz neke iznenadne, čudne i stresne događaje da dozivi podsvesno oslobađanje, odakle dolazi sloboda. Druzenje sa sobom, samoća i izolacija donose osećanje slobode i nezavisnosti i ovde se mogu primenjivati i najmodernije tehnike meditacije ili grupne meditacije. Tajni ili skriveni neprijatelji uz nepovoljne aspekte, mogu delovati iznenada i naglo, ali vremenom i neki prijatelj moze postati tajni neprijatelj. Uz povoljne aspekte ovo je dobar polozaj za naučna istrazivanja, ali i za rad u humanitarnim organizacijama. Uz nepovoljne aspekte prihvtanje rizika i avanture moze biti kobno, tako što se aktiviraju nagli nepovoljni događaji, izolacija i ograničenja.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top