Odnos treće kuće i Ascendenta (veza između uma i tela)

Odnos treće kuće i Ascendenta (veza između uma i tela)Naši prvi korac, prve izgovorene reči, ali uopšte i fizičko i mentalno kretanje, zatim početni kontakt i površno poznanstvo pripadaju trećoj kući. Ako je u prvoj kući „ja“, a u sedmoj kući sve ono što je nasuprot „ja“, onda u trećoj kući postajemo svesni da i neko drugi za sebe može da kaže „ja“. Doživljaji neposredne okoline, razmena informacija i komunikacija i obraćanje pažnje povezano je sa trećom kućom, kao i svi kratki susreti koji nam se kroz život dešavaju. Ovom kućom u prirodnom horoskopu vladaju Blizanci sa svojim vladarem Merkurom i kada pogčeadmo našu ličnost u svetlu astrologije, videćemo da ona nije određena samo planetama u znacima i njihovim međusobnim aspektima, već da je i podela na kuće veoma važan element.

Jedna od podela je i podela na elemente, tako da treća kuća predstavlja vazdušnu kuću, zato što su Blizanci vazdušni znak i postoji vazdušni trigon ili trougao između treće, sedme (Vaga)  i jedanaeste kuće (Vodolija). Prva interakcija između nas i drugih, a to je naša aktivnost, rad i život sa drugima, pripadaju sedmoj kući, pa se „onaj drugi“ pokazuje kao partner u svakom  smislu te reči. Kao što se treća kuća (svest o drugima) nalazi nasuprot devete kuće (svest o sebi) i kao što se sedma kuća (drugi) nalazi nasuprot prve kuće (ličnot), tako se i poslednje vazdušna kuća, jedanaesta, nalazi nasuprot pete kuće (kuća našeg samoizražavanja). Jedanaesta kuća predstavlja samoizražavanje drugih, neke grupe ili govori o grupnom radu u udruženjima, klubovima itd.

Vazdušni trigon između ove tri kuće ukazuje na potrebu za lakom saranjom između našeg uma (treća kuća), odnosa sa drugima (sedma kuća) i raznih udruženja i klubova (jedanesta kuća). Takođe, ovaj trigon objašnjava povoljan odnos, koji je potreban između našeg prvog i površnog kontakta (treća kuća), interakcije sa drugima (sedma kuća) i samoizražavanja drugih (jedanaesta kuća). Ako pogledamo iz drugog ugla, što potvrđuje i prirodni horoskop, treća kuća bi trebalo da bude u sekstilu sa prvom i petom kućom, jer naša fizička i mentalna pokretljivost (treća kuća) treba lako da sarađuje sa našom ličnočću (prva kuća) i sa kućom samoizražavanja i onoga što volimo (peta kuća). Ili, komunikacija i sposobnost razumevanja (treća) treba imati povoljnu vezu sa akcijama koje preduzima ličnost (prva), kao i sa potomstvom (peta). Kvadrat se pojavljuje između treće kuće i dvaneste, kao i treće i šeste kuće, gde govorimo o promenljivim kvadratima, koji se prvenstveno odnose na mentalni sistem i učenje. Naši prvi i površni kontakti sa drugima (treća) ulaze u nerazumevanje sa svim onim što je tajno, povučeno, skriveno i duboko (dvanest), kao i sa ……Takođe, radoznalost i komunikativnost (treća) nerazumeju potrebu za povlačenje i ćutanjem (dvanaesta), kao i potrebu za opreznošću i sumnjom (šesta).

Međutim, često se pojavljuju horoskopi, gde aspekti između vrhova kuća ne prate pravila iz prirodnog horoskopa, pa tamo gde treba biti sekstil, pojavljuje se kvadrat ili tamo gde treba biti kvadrat, pojavljuje se trigon, itd. Kada govorimo o trećoj kući, ako se na primer, između treće i prve kuće ne pojavljuje sekstil, kao što je u prirodnom horoskopu, onda se može pojaviti kvadrat. Na koji način će se ovakva postavka odraziti na ličnost ili vlasnika horoskopa, zavisi od vladara treće i prve kuće, njihovog odnosa i ostalog dela horoskopa. Ne postoje nikakve definicije ili stroga pravila, jer je svaki horoskop priča za sebe, kao što je i svaka ličnost individua sama za sebe.

Odnos treće kuće i Ascendenta (veza između uma i tela)

Sekstil između treće i prve kuće je slično kao i Merkur u sekstilu ili povoljnoj vezi sa Marsom, što govori o povoljnoj saradnji i kooperativnosti između akcija koje preduzimamo i našeg uma. Ova povoljna veza je potrebna, jer je onda u svakoj akciji prisutan razum, dok je misao hrabra, prodorna i odlučna. Mars nije gruba fizička sila u kombinaciji sa Merkurom, on je u akciji, borbi, radu i prodoru, ali razmišlja, pokazuje spretnost i okretnosti i kroz svoju aktivnost primenjuje znanje. Sa druge strane, da bi se misli i ideje sprovele u delo, potrebno je hrabro delovanje, inicijativa i pojačana aktivnost. Kroz prve korake koje u detinjstvu pravimo, dobijamo samopouzdanje i oni na neki način predstavljaju naše prvo osamostaljivanje, jer ne moraju više da nas vode za ruku ili nose u naručju. Potrebno je da budemo aktivni i da imamo incijativu, ako želimo da ostvarimo prve kontakte sa drugima, potrebno je biti prodoran i aktivan u školama, obrazovnim institucijama ili uopšte kroz program obrazovanja koji prolazimo, odnosno kroz učenje. Naš um, način na koji razmišljamo, ideje, odluke i kontakti sa drugima, utiču na prvu kuću ili na formiranje naše ličnost, što je jedan proces koji traje ceo život. Zbog svega ovoga poželjno je imati sekstil između vrhova treće i prve kuće, jer u suprotnom može doći do disharmonije i smetnji u svemu ovome što sam spomenula.

Navešću neke primere veza između treće i prve kuće, ali zbog ograničenog prostora i zbog toga što je tema široka, neću moći sve da obuhvatim.

Neko ko ima Škorpiju na vrhu treće kuće i Devicu na vrhu prve kuće (sekstil), gde ličnost pokazuje praktičnost i opreznost, zbog ove povoljne veze ima pomoć od stane svog uma, koji je prodoran, dubok i istraživački. Ličnost ima potrebu da bude korisna drugima, što može postići kroz kontakte sa drugima koji su stabilni i pomoću odluka gde se insistira na upornosti. Devica na vrhu prve kuće ukazuje na razvijen intelekt, kao i potrebu ličnosti da često analizira i preispituje svoje aktivnosti, ali će to uvek biti podržano dubokim i intenzivnim analizama uma. Ako je istovremeno Mars, kao vladar treće kući u desetoj kući, onda će ovakva veza između prve i treće kući imati uticaj na status, karijeru, položaj i uspehe, gde ličnost želi da se dokaže, pogotovo ako još potoji i povoljan aspekt između Marsa i Merkura.

Ako je u horoskopu na vrhu treće kuće Lav, a na vrhu prve kuće Blizanci (sekstil), gde ličnost pokazuje komunikativnost, sklonost ka učenju i stalnom kretnjeu, kako u fizičkom, tako i u mentalnom smislu, zbog povoljne veze između ove dve kuće, postoji podrška za ove akcije koje ličnost preduzima, jer se u razmišljanju ispoljava samopouzdanje. Svaka odluka i ideja je hrabra, pa svaka aktivnost u komunikaciji, pokretanju, lakom prihvatanju promene pravca je podržana hrabrim odlukama i idejama, ali i velikim planovima, koji za cilj imaju postizanje uspeha, a preko tog uspeha i osećaja važnosti. Vatreni znak na vrhu treće kuće povoljno inspiriše, ubrzava, čini energičnim i aktivnim vazdušni znak na vrhu prve kuće, dok vazdušni znak na vrhu prve kuće širi i razbuktava vatru, što znači da širi i razbuktava ideje kod ličnosti. Ako bi Sunce kao vladar treće kuće bilo u istoj kući, onda bi ovakva veza imala uticaj na učenje i obrazovanje, kao i ispoljavanje kreativnosti kroz pisanje ili hrabrost u oratorskim sposobnostima, a ako bi istovremeno Merkur bio u sedmoj kući, onda je ovo i put za izlazak u javnost ili da ličnost bude primećena u javnosti kroz svoj intelekt, obrazovanje, govor, ideje, itd.

Neko ko ima Strelca na vrhu treće kuće i Vagu na vrhu prve kuće (sekstil), gde su za ličnost važne društvene aktivnosti, kao i harmonija i sklad, zbog ove povoljne veze postoji podrška ideja koje su napredne i moderne, kao i sposobnost prepoznavanja ispravnih vrednosti, što pomaže za postizanje sklada i harmonije. Ličnost je vedra i optimističa u razmišljanju i to je podrška ličnosti kada preduzima aktivnosti u cilju uspostvaljanja veza u širem okruženju, kao i u partnerskim odnosima. Misli su ekspanzivne i postoji jedna širina u razmišljanju, što se povoljno odražava na ličnost, koja je talentovana za estetiku, umetnost i lepotu. Ako bi Jupiter bio u petoj kući, onda bi se ova ekspanzivnost u ideajama i razmišljanju odrazila na samoizražavnje, koje zbog Vage na vrhu prve kuće može biti u domenu umetnosti i estetike, pa ako je istovremeno Venera u drugoj kući, onda ova povezanost može ukazivati da ličnost preko toga zarađuje.

Ako je na vrhu treće kuće Bik, a na vrhu prve kuće Ribe (sekstil), gde ličnost pokazuje osetljivost i emotivnost, kao i maštovitost, ova povoljna veze ukazuje da misli koje su stabilne pomažu ličnosti da se izbori sa svojom preosetljivošću, posebno ako je i Jupiter u povoljnom kosmičkom položaju. Takođe, ono što se najbolje razume pripada materiji i praktičnoj strani života, zatim misli su zbog Bika veoma produktivne, što ima povoljnu saradnju sa ličnošću koja ispoljava veliku maštu. Drugim rečima, ličnost svoju maštu i fantazije, može da materijalizuje, učini stvarnim, pa ako se i više mašta, manja je mogućnost da se zaluta, jer um i misli vraćaju ličnost u realnost i stvarnost. Ribe na vrhu prve kuće, mogu ukazivati na nesigurnost kada ličnot preduzima određene aktivnosti, ali u ovom slučaju postoji pomoć od uma koji je stabilan i postojan. Ako je Venera u šestoj kući, onda se produktivne misli i ideje koriste u svakodnevnom životu ili kroz posao, pa ako je istovremeno i Jupiter u devetoj kući, onda ovakav posao ili svakodnevnica mogu postati životna filozofija ličnosti kroz koju ličnost predstavlja svoje vrednosti kao etičke, pravedne, filozofske ili religijske.

Neko ko ima Ovna na vrhu treće kuće i Jarca na vrhu prve kuće (kvadrat), gde ličnost teži opreznosti i iskustvu, može imati problem, jer kada se dođe do odluka onda one mogu biti sklone rizicima, jer su ishitrene i nagle, što može ometati ličnost u njenim akcijama, pošto se u njima traži opreznost i iskustvo. Jarac teži stabilnosti, pa uvek postoji potencijalna opasnost da se ona naruši ili ne postigne, jer se kroz kontakte i komunikaciju ispoljava žestina, grubost i nedostatk takta. Ličnost ne voli da brzo deluje, jer postoji i doza straha i svaka aktivnost zahteva oprezno planiranje, ali kada je Ovan na vrhu treće kuće, onda ličnost dobro ne sarađuje sa umom i intelektom, koji su hrabri, nemaju sposobnost strpljenja i uglavnom se ne čeka jutro da bi se nešto odlučilo i razmislilo, što narušava ličnost i potencira strah. Glavni problem je ovde kako postići stabilnost, kako biti oprezan u delovanju, pratiti plan koji postoji i sačuvati se, kada postoji jedna misaona nestrpljivost, buntovnost u komunikaciji i sklonost sklapanju brzih veza i kontakata? Ova nepovoljna veza ne znači da ličnost ne može da reši problem, ali znači da će imati jednnu intenzivnu borbu da bi se ovaj problem rešio. Ako je Mars kao vladar treće kuće u drugoj kući, onda će se ovaj problem pojaviti kod finansija i ličnih prihoda, a Mars je planeta koja će se ovde kockati i uvek trošiti. Sve ovo utiče na borbu da bi ličnost postigla sigurnost i konkretne rezultate, pa ako je Saturn u četvrtoj kući, ova sigurnost je jako važna da bi se održalo porodično okruženje.

Ako su Ribe na vrhu treće kuće, a Strelac na vrhu prve kuće (kvadrat), gde ličnost pokazuje težnju za slobodom, može imati problem, jer sa Ribama na vrhu treće kući postoji tendencija ka nesigurnosti u donošenju odluka i upravo takva nesigurnost može ometeti ličnost da bude slobodna. Ovde posebno mislim na slobodu delovanja ili slobodu u svim aktivnostima koje ličnost preduzima. Odluke su haotične, ne postoji sposobnost realne procene, a misli su nesređene, nema hrabrosti u odlučivanju i emocije imaju uticaj na razum. Čim se emocije umešaju, onda postoji i neka vrsta zavisnosti, kao na primer da ličnost nije sposobna sama da donese odluku, što je sve problem da bi postojala sloboda u delovanju. Vatra je aktivna, pa se sa Strelcem na vrhu prve kuće teži aktivnom delovanju, ali u kontaktima ličnost može biti povučena i stidljiva, ne raspoložena za otvorenu komunikaciju, što predstvalja smetnju  između ličnosti i njenog uma, ideja i razmišljanja. Ako bi Jupiter, a u ovom slučaju vladar obe kuće bio u devetoj kući, onda ova borba može imati uticaj na soopstvena uverenja, učenje i obrazovanje ili filozofiju života, gde bi ličnost pokušavala da reši problem preko Jupitera, a to je kroz učenje, pa još ako je Jupiter u Lavu, onda je to i težnja da se bude na tom polju najbolji.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top