Podznak vam je u Lavu, a gde je Sunce?

Podznak vam je u Lavu, a gde je Sunce?Sunce predstavlja cilj našeg života ili put individualizacije, jer kroz Sunce čovek teži samoostvarenju i postaje ono što jeste. Kao što je Sunce središte oko koga se okreće sve u Sunčevom sistemu, tako ono predstavlja i središe gravitacije pojedinca. Svaki čovek teži da bude svoj i da se ostvari, a položaj Sunca u znaku, kućama i aspektima, opisuje način na koji će se ostvariti i kako će organizovati svoju ličnost. Sunce je staza kojom se ide i predstavlja način kojim se postiže harmonija sa sobom, i zbog toga Sunce u horoskopu ukazuje na životnu energiju, vitalnost, kao i kreativnu stvaralačku snagu.

Sunce vlada znakom Lava i kada je ovaj znak na Ascendentu, pored toga što ukazuje na dostojanstvenu, ponosnu i nezavisnu ličnost, govori i o potrebi za isticanjem, titulama, visokim položajem, vođstvom i takmičenjem. Lav ima želju da postigne moć, ali to nikako ne znači i postignuće ili realizaciju istog, već upućuje na jaku želju za uspehom, sjajem, veličinom i počastima.

Sunce može ispoljavati pozitivne i negativne osobine u zavisnosti od znaka u kojem se nalazi, kao i od aspekata koje formira sa drugim planetama, pa ako ispoljava negativne osobine, onda ukazuje i na egoizam, oholost, destruktivnost, agresivnost, tiraniju, naduvenost, razmetanje i hvalisavost.

Kada je Lav na Ascendentu, a Sunce u 1. kući, onda ono lako ispoljava svoju osnovnu prirodu, a to je: ponos, ego, hrabrost, velikodušnost, sjaj, veličinu, itd. Sunce u 1. kući u znaku Lava ukazuje na snažnu volju i opisuje ličnost motivisanu poslovima i stvarima koji joj mogu doneti veliki uspeh ili koji je mogu izbaciti u centar pažnje i doneti nagrade, titule i počasti.

Lav na Ascendentu sa Suncem u 2. kući ukazuje na ličnost koja je privučena i motivisana  praktičnim i materijalnim vrednostima, finansijama, profitom, biznisom i ličnim vrednostima, gde se želi postići moć, uspeh i veličinu, jer postoji želja da se zablista u istom, gde se usmerava kreativna zivotna energija. Ego, veličina i ponos su povezani sa materijalnom sigurnošću. Ako je Sunce u 2. kući, onda se može naći u znaku Device i često se sa ovakvim položajem, neke osobine Lava na Ascendentu neće ispoljiti, kao što je na primer veličina, sjaj, hvalisavost i hrabrost, zato što  Devica ima sumnjičav i oprezan pristup životu, nema želju za isticanjem i vladanjem, jer je skromna i povučena, tako da ne razume ciljeve Lava na Ascendentu. Sunce u 2. kući usmerava energiju prema praktičnoj strani života, ali na probirljiv, inteligentan i analitički način, motivisan potrebom za praktičnim delovanjem, što će ličnost iskusiti kroz praktične i materijalne vrednosti.

Kada je Lav na Ascendentu, a Sunce u 3. kući, onda je princip idnividualizacije povezan sa praktičnom  inteligencijom, umom i razumevanjem, kao i učenjem, kroz čega ličnost ima želju da  organizuje život u sferi mentalnih, intelektualnih i društvenih aktivnosti. Hrabrost i kreativna energija se ispoljavaju kroz ideje, a želja za uspehom, veličinom, nagradama i titulama je povezana sa učenjem i praktičnim intelektom. Ličnost kroz komunikaciju ispoljava hvalisanje, hrabrost, ponos, ali i želju da bude u centru pažnje dok govori, misli i uspostvalja veze sa drugima. Ako je Sunce u 3. kući, onda se može pronaći u znaku Vage, što ukazuje na popustljivost i spremnost na kompromise, što ličnost iskušava u sferi praktičnog intelekta, kao i u procesu prilagođavanju drugima putem kontakata. Usmeravanje  kreativne i stvaralačku energiju kroz lepotu, estetiku, diplomatičnost, druželjubivost i prijateljski pristup, što se može odražavati na sva pitanja i stvari koja su povezana sa učenjem, praktičnim razmišljanjem, idejama i komunikacijom.

Lav na Ascendentu, a Sunce u 4. kući ukazuje na usmerenje prema najbližoj okolini i privatnom životu, gde se želi organizovati život i usmeriti stvaralačka energija. Samopouzdanje i hrabrost su povezani sa porodičnim okruženjem, a ličnost ima potrebu za intimnim i porodičnim odnosima, jer samo kada se oseća delom njih, onda može biti ono što jeste. Organizacioni talenti, red i jasnoća se najbolje ispoljavaju u najbližem okruženju, tako da se teži postizanju celine i jedinstvenosti bića, ali kroz porodicu, privatan život, roditelje i najintimnije odnose, gde se naglašava ponos, velikodušnost, autoritet i pokušava se postići ideal, samoupotpunjenje i individualizacija.  Sunce u 4. kući sa Lavom na Ascendentu se može pronaći u Škorpiji, a to govori o snažnoj, strastvenoj, odlučnoj i prodornoj volji, što ličnost iskušava u sferama života koje su povezane sa poreklom, porodicom, roditeljima, detinjstvom, privatnim i intimnim odnosima. Negativna strana ovog položaja moze ukazivati na zelju za dominacijom, kao i despotsko, nadmeno i oholo ponašanje u porodičnom okruženju, posebno ako je Sunce u nepovoljnim aspektima sa Marsom ili Saturnom.

Kada je Lav na Ascendentu, a Sunce u 5. kući, ličnost je usmerena prema onome što voli i u čemu uziva dok ima i potrebu da bude cenjena, priznata i primećena od drugih. Kroz ljubav, decu, talente i stvaralaštvo stiče se osećanje sigurnosti o identitetu, dok ličnost ima želju da oseti moć i važnost kroz ono što voli, kao i kroz ljubav koju pruža drugima. Ovo je poesbno naglašeno, ako je Sunce u konjunjciji sa Venerom ili u povoljnom aspektu sa Mesecom.  Sva pitanja koja su povezana sa ovom kućom u osnovi su rizična, pa tako i isticanje u javnosti, ljubavne veze i kockanje. Ličnost se najdirektnije suočava sa doživljavanjem autoriteta, važnosti i veličine, kroz kreativno stvaranje i poslove gde treba biti potpuno svesna svega što radi i čini. Sunce u 5. kući sa Lavom na Ascendentu se može naći u znaku Strelca, što govori o ekspanziji volje, snage, vitalnosti i sampouzdanja, što ličnost iskušava kroz uživanje, zadovoljstvo, ljubav i sva ona pitanja, gde može osetiti važnost, moć, sjaj, uspeh, pohvale i veličinu. Negativna strana ovog položaja ukazuje na pretarno uživanje i razbacivanje energije, što može biti smetnja u realizaciji pitanja i stvari 5. kuće, a posebno ako je Sunce u neharmoničnom aspektu sa Jupiterom ili Marsom.

Lav na Ascendentu, a Sunce u 6. kući, govore o usmerenju prema poslu, radu, svakodnevnim obavezama i praktičnoj strani života. Ego i samopouzdanje se povezuju sa poslovnim okruženjem, a kreativna i stvaralačka energija imaju potencijal da se izraze kroz poslovne i radne sposobnosti. Ličnost treba da radi ili da bude poslovno angažovana, kako bi mogla doći do samoostvarenja i kako bi kroz posao ili radne sposobnosti, mogla pokazati svoju moć stvaranja. Osećaj važnosti, uspeha, kao i sposobnost sprovođenja ideja u delo, najbolje se mogu osetiti kroz rad.  Moć, hrabrost i samopouzdanje dolaze do izražaja kada se ličnost oseća korisnom i kada je u prilici da služi i pomaže drugima. Sunce u 6. kući sa Lavom na Ascendentu se može naći u znaku Jarca, tako da će neke osobine Lava na Ascendentu imati pošteškoće da se ispolje, kao što su: strastvenost, potreba za uživanjem, luksuzom i hrabost, jer Jarac ima diciplinovan, odgovoran, oprezan i strog pristup prema životu. Sunce u Jarcu svoju stvaralački energiju ispoljava konzervativno, praktično i oprezno, što ličnost najviše iskušava u sferama poslovnog okruženja i svakodnevnih obaveza.

Kada je Lav na Ascendentu, a Sunce u 7. kući, ličnost je usmerena prema društvenim odnosima i aktivnostima, poslovnim partnerstvima, javnosti, ljubavi i braku. Prisutna je želja da se zablista u javnom životu, tako da je ovaj položaj često povezan sa nastupima i uspesima u javnosti, a kreativna i životna energija se ispoljavaju kroz veze i odnose sa drugima. Samoostvarenje i individualizacija se postižu uz pomoć drugih, kao i kroz društveno i javno angažovanje, tako da ličnost teško može postići samoupotpunjenje, ako nema partnera pored sebe. Složeni spektar mogućnosti se pokušava organizovati na skladan, harmoničan, popustljiv i prijateljski način, težeći saradnji sa drugima, zbog čega  se očekuju pohvale, podrška i divljenje. Sunce u 7. kući sa Lavom na Ascendentu, moze se naći u znaku Vodolije, što ukazuje na nezavisnu volju i progresivne težnje, što ličnost iskušava kroz šire okruženje i kroz odnose sa drugima. Postoji potreba da se postigne moć, veličina, uspeh i uticajnost, ali tako što će se stvaralačka energija i talenti ispoljavati na neobičan, napredan i moderan način. Negativna strana ovog položaja može ukazivati na preteranu potrebu za eksperimentisanjem, promenama i nezavisnošću, što može biti prepreka u realizovanju poslova i stvari 7. kuće, a to su onda često problemi i narušeni odnosi sa širim okruženjem, bračnim i  poslovnim partnerima.

Lav na Ascendentu, a Sunce u 8. kući ukazuje na usmerenost prema pitanjima i stvarima koja su tesno povezana sa strastima, krizama, ekstremnim okolnostima i opasnostima, gde postoji potreba da se postigne moć, veličina, ali i da se oseti pobedničko raspoloženje. Ovakav položaj može ukazati, a posebno ako je Sunce nepovoljno aspektovano od teških planeta, na krize svesti, lomove, ali i izlaganje opasnim okolnostima, koje mogu biti i pretnja životu. Međutim, kako ličnost sa Lavom na Ascendentu ima potrebu da se isktakne ili da bude u centru pažnje i zbivanja, onda ona teži istom, tako što se izlaže opasnim i esktremnim okolnostima. Viteštvo, hrabrost i snaga volje su povezani sa najdubljim nagonima i željama, ali ovde postoje i organizacione sposobnosti i želja da se postigne moć i u poslovima koji se odnose na finansije, tuđi novac, a tako i na biznis. Sunce u 8. kući sa Lavom na Ascendentu se može naći u znaku Riba, što moze ukazivati i na potrebu da se postigne važnost i uticajan položaj, kroz poslove i stvari koje su povezane sa ezoterijom, okultizmom, mistikom, tajnama, psihologijom, a gde postoji sposobnost jasnog sagledavanja i otkrivanja. Nekada ličnost ima poteškoće da ispolji osobine znaka Lava na Ascendentu, pa ne ispoljava jasnoću, što je osobina Lava, tako da drugima izgleda mistično i tajanstveno na čega ukazuje položaj Sunca u Ribama.

Kada je Lav na Ascendentu, a Sunce u 9. kući, onda postoji velika želja za slobodom, nezavisnošću, prostorom i širinom, što Lav na Ascendentu, još više naglašava. Ličnost je usmerena prema obrazovanju, učenju i daljinama, gde želi da se istakane i postavi sebe u centar pažnje. Ego i samopouzdanje se povezuju sa osećanjem slobode i nezavisnosti, dok želja za uspehom, nagradama i pohvalama, treba biti usklađena sa filozofskim stavovima i pristupima životu. U izražavanju kreativne i stvaralačke energije, ne trpe se nikakva ograničenja, prepreke, pravila, tradicija ili predrasude, jer se stvaralačka energija ispoljava ekspanzivno, napredno, moderno i slobodno. Važnost, ponos i moć, kao i nagarde, uspesi i titule su usko povezane sa obrazovanjem, fakultetima, predavanjem, intelektualnim usavršavanjem, putovanjima, dok je moć stvaranja vezana za apstraktno, filozofsko ili duhovno razmišljanje. Sunce u 9. kući sa Lavom na Ascendentu se može naći u znaku Ovna, što ukazuje na napredne i moderne ideje, koje ličnost iszrazava na hrabar i liderski način. Lav na Ascendetu ima potrebu da bude uspešan, a sa Suncem u Ovnu možemo govoriti o silovitom isticanju ličnosti u borbi za slobodu i širenjem naprednih ideja, putem kojih moze skrenuti paznju na sebe.

Lav na Ascendentu, a Sunce u 10. kući, ukazuje na veliku i upornu želju za postizanjem uspeha, časti, slave, titule i visokog polozaja. Samopouzdanje i ego su povezani sa statusom, profesijom i karijerom, a ličnost sebe u budućnosti vidi kao važnu, uticajnu, moćnu i slavnu ličnost. Kako je Sunce u 10. kući na najvišoj tački neba, onda je naglašena volja, hrabrost, velikodušnost i ponos, ali u nepovoljnim aspektima, ovaj polozaj može ukazivati i na oholost, hvalisavost i naduvenost. Osobe koje predstavljaju autoritet ili one koje su uspešne i slavne, mogu imati veliki uticaj na budućnost ličnosti, pa ako je Sunce u povoljnom aspektu sa Mesecom, onda možemo govoriti o povoljnom uticaju porodice ili roditelja na budućnost ličnosti. Prisutni su talenti i organizacione sposobnosti u  poslovima, koji su usmereni prema postizanju stabilne i sigurne budućnosti Sunce u 10. kući sa Lavom na Ascendetu se može naći u znaku Bika, što ukazuje na izražavanje stvaralačke i kretivne energije, ali na siguran, praktičan i pouzdan način, Lav na Ascendentu je sklon luksuzu i uživanjima, što se sa Suncem u Biku može postići kroz praktičan, produktivan i realan pristup životu, čime može skrenuti pažnju na sebe i postići moć, važnost i uticajnost, posebno ako je Sunce u povoljnom aspektu sa Mesecom ili Jupiterom.

Kada je Lav na Ascendentu, a Sunce u 11. kući, onda ličnost svoju stvaralačku i kreativnu energiju usmerava prema društvenim odnosima, grupama i udruženjima, intelektualnim aktivnostima, gde želi postići uspeh, nagrade, pohvale i važnost. Volja, samopouzdanje i moć stvaranja su povezani sa okolnostima, poslovima i stvarima, koje u sebi nose iznenađujuće faktore, ekcentričnost,  neobičnost i progresivnost. Teži  se isticanju kroz društvene i intelektualne aktivnosti, nauku, grupni rad, progresivne ideje, modernizaciju i nezavisnost, kroz čega se moze skrenuti paznja na sebe.  Sunce u 11. kući sa Lavom na Ascendentu se može pronaći u znaku Blizanaca, što ukazuje na izražavanje i isticanje ličnosti na lepršav, razuman i intelektualan način, što ličnost iskušava kroz stvaralačku energiju koja je usmerena za dobrobit čovečanstva. Zelja da skrene paznju na sebe je obojena ekcentričnošću, slobodom i eksperimentisanjem, kao i mentalnom energijom, koja je usmerena na ljude.

Lav na Ascendentu, a Sunce u 12. kući, ukazuje na sklonost povlačenju i izolaciji, što nije svojstveno za znak Lava, tako da ličnost može imati problem u izražavanju nekih osobina Lava, kao što su: hrabrost, moć i želja za isticanjem. Ličnost svoju  životnu energiju usmerava prema tajnim i izolovanim mestima i lako je izražava u samoći ili nekim izolovanim uslovima. Uspesi, nagrade i priznanja su povezani sa poslovima i stvarima koji zahtevaju povlačenje, rad iza scene, izolovanje, samoću, žrtvovanje, ali i istraživanje, dok je ličnost protežirana i podržana od moćnih i uticajnih ljudi, koji nisu eksponirani ili koji pripadaju tajnim društvima. Teži se skretanju pažnje na sebe, ali na indirektan način, čak stidljivo, dok se stavalačka energija Sunca i Lava izrazava nadahnuto. Sunce u 12. kući sa Lavom na Ascendentu se može naći u znaku Raka, što ukazuje na izražavanje  životne energije na brižan i emotivan način, što ličnost iskušava kroz okolnosti koje mogu biti povezane sa unutrašnjim životom, isceliteljskim, saosećajnim prema svemu što pati, ali i sa poteškoćama i ograničenjima, posebno ako je Sunce nepovoljno aspektovano. Ličnost može svoju moć stvaranja ispoljavati saosećajno, emotivno i brižno, tako što može delovati u prihvatilištima, sigurnim kućama, sirotištima, dečijim svratištima i mnogim drugim mestima, gde se može skrenuti  pažnja na sebe, ali kroz pomaganje drugima.

 

 

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top