Neutralizacija ili trošenje astroloških aspekata

Izbegavanje aspekata, neutralizacija ili „trošenje“ aspekata…
Prvo, da bi prepoznali problem (npr. manjak samopouzdanja, strah od potvrđivanja, itd.), potrebno je direktno iskustvo. Takođe, da bi prevazišli probleme, opet su potrebna direktna iskustva.
Kada se suočimo sa situacijom koja zahteva na primer, samopouzdanje, tada možemo postati svesni svojih reakcija, osećanja i misli, koje se javljaju u takvoj situaciji.
Samo direktno iskustvo pruža potpuni uvid u to kako se manjak samopouzdanja manifestuje u stvarnom životu. To bi onda bila i direktna samospoznaja, koja kao takva pomaže da prepoznamo vezu između svojih reakcija i manjka samopouzdanja.
Direktna iskustva često pružaju prilike za suočavanje sa izazovima i ono što zovemo nepovoljnim aspektima. Samo direktna iskustva pomažu da se nosimo s njima na jedan konstruktivan način. Tako da potpuno razumevanje aspekata se često postiže kroz direktno životno iskustvo. Dakle, ne izbegavaj život.
Aspekti se manifestuju u jedinstvenim okolnostima za svaku osobu, tako da je važno da se prilagodimo sa konkretnim okolnostima.
Kako se aspekti manifestuju, kako utiču na odluke, emocije i iskustva, zavisiće od jedinstvene ličnosti, životnih okolnosti i ličnih izbora. Upravo zato, direktno suočavanje sa situacijama i učenje iz ličnog iskustva pruža najdublje razumevanje aspekata i njihovog uticaja.
Ne treba se plašiti součavanja sa izazovima i nepovoljnim aspektima. Izbegavanje aspekata obično ne vodi ka dugoročnom rešenju. Svesni izazova koje takvi aspekti donose, možemo prepoznati šansu za rast i uspešno se nositi sa izazovima koji se postavljaju. Ovi aspekti su deo natalne karte i predstavljaju teme i lekcije koje nas prate tokom našeg životnog puta.
Kroz direktna životna iskustva se postiže praktično znanje koje nije samo intelektualno razumevanje. Intelektualno razumevanje aspekata može biti korisno, ali ovakvo mentalno pristupanje bez direktnog iskustva, može predstavljati ograničenja u stvarnom razumevanju dubokih lekcija.
Na primer, ako čitate o izazovnom aspektu između Meseca i Jupitera, to može pružiti neko osnovno znanje, ali pravo duboko razumevanje kako taj aspekt utiče na vašu ličnost i životne okolnosti, često zahteva da ga proživite i primenite u realnom životu. Mentalno razumevanje može pomoći da budete svesni potencijalnih izazova, ali istinsko razumevanje aspekata dolazi kroz lično iskustvo. Kada direktno proživite situacije koje odražavaju simboliku aspekata, tada imate priliku da dublje upoznate sebe i integrišete ove lekcije u život.
Ali, šta bi značilo „trošenje“ aspekata, s obzirom da sa ovim terminom mnogo manipuliše? „Trošenje“ aspekata na simboliku planeta znači da se teškoće ili izazovi povezani sa tim aspektom mogu prevazići, ali samo kroz integraciju karakteristika tih planeta.
Na primer, ako je Mesec u kvadratu sa Jupiterom, to može ukazivati na dinamiku između emocija (Mesec) i proširenja , optimizma (Jupiter). To je unutrašnji konflikt između želje da se zadovolje emocionalne potrebe i sklonosti da se teži ka nekim velikim ciljevima koji bi omogućili rast u svakom pogledu.

Neutralizacija ili trošenje astroloških aspekata

„Trošenje“ aspekata na simboliku ovih planeta značilo bi da osoba treba razumeti kako njene emocionalne potrebe utiču na njenu sposobnost da se širi i raste u životu.
Možda će biti potrebno raditi na balansiranju između emotivnih potreba i dugoročnih vizija i ambicija. Potrebno je učiti kako koristiti emocionalne potrebe (Mesec) da bi se podržale ambicije (Jupiter). Takođe, razvijati sposobnost da se prepozna gde se to emotivne reakcije mogu preterano proširiti ili pretvoriti u impulsivne odluke. Dakle, na jednon strani imamo emocionalne potrebe predstavljene Mesecom. To je kao neki unutrašnji termometar emocija, koji pomaže da razumemo svoja osećanja i potrebe. Sa druge strane imamo proširenje predstavljeno Jupiterom. To je kao balon ambicija i optimizma, koji nas tera da sanjamo velike snove i postignemo više u životu.
Kada je ovo u kvadratu, dešava se da se emocije koje osećamo sukobljavaju sa željama za proširenjem. To je kao da pokušavamo da balansiramo na uskoj dasci između osećanja i ambicija. Da bi „potrošio“ ovaj aspekt na simboliku planeta, trebalo bi da naučimo kako te dve ravnoteže da rade zajedno. To je kao da trebamo naučiti kako da emocije podrže vizije, a onda će one postati snaga koja pomaže da se širimo i ostvarimo ciljeve. Kao kada učimo da stojimo na dasci ravnoteže na talasima osećanja i nadanja, iako ponekad talasi mogu biti visoki i izazovni. Ali, da bi otkrili ovu neravnotežu i da bi mogli da naučimo da balansiramo, potrebno je direktno životno iskustvo. Dakle, nema izbegavanja aspekata kako se to najčešće predstavlja i „trošenje“ aspekata ne znači izbegavanje. Ovo podrazumeva prepoznavanje izazova i suočavanje sa aspektom.
A, kako bi izledalo izbegavanje kvadrata između Meseca i Jupitera? To bi značilo da ignorišete ili potiskujete unutrašnje konflikte između emocija i ambcija. Na primer, Mesec u Vagi u kvadratu sa Jupiterom u Jarcu – Zamislite osobu koja je veoma pažljiva prema odnosima i često se trudi da održi harmoniju u svom okruženju. Sa druge strane Jupiter u Jarcu nagovešava da ima i ambicije da postigne uspeh, možda i da ostvari značajne društvene ili profesionalne ciljeve. Međutim, umesto da integriše ovaj aspekt počinje da izbegava sukob između svoje težnje za harmonijom (Mesec u Vagi) i želje za postizanjem ambicija (Jupiter u Jarcu). Možda će se truditi da prikrije svoje ambicije od drugih, jer se plaši da bi ta težnja ka uspehu mogla izazvati nesklad u odnosima ili narušiti harmoniju koju pažljivo neguje. Ili, mogla bi da radi po pravilima koja su postavljena od strane društva ili autoriteta, umesto da sledi svoju ličnu viziju. Možda će se zatvoriti u šablonima i strukturama kako bi zadovoljila očekivanja drugih, umesto da sledi svoje unutrašnje impulse.
Da bi „potrošila“ aspekt na simboliku, mora da radi na harmonizaciji svojih emocionalnih potreba sa svojim ambicijama. To uključuje razvijanje sposobnosti da svoje ambicije integriše u svoje odnose i da pronađe kreativne načine da ostvari svoje ciljeve koji su u skladu sa emocionalnim potrebama. Ali, za ovo je potrebno i direktno iskustvo, a ne samo razumevanje na mentalnom nivou. Zato „dođe“ život i postavi situaciju koju treba proživeti. Na primer, možda je to situacija gde ste angažovani na poslu koji zahteva puno vremena, strpljenja i odgovornosti (Jupiter u Jarcu), ali istovremeno osećate unutrašnji nemir i potrebu da se posvetite odnosima (Mesec u Vagi). Ili, osećate da vam nedostaje vremena za druženje sa partnerom ili za aktivnosti koje vas ispunjavaju emocionalno. Naravno da su ovo situacije koje traže uključenje, a koje se tiču sa jedne strane statusnog simbola i profesije, a sa druge strane partnerskog odnosa. Ali, ovo iskustvo pomaže da shvatite važnost usklađivanja profesionalnih ciljeva sa potrebama za odnosima.
Da…život je najbolji učitelj, a mi smo u stanju neprekidnog učenja.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top