Možemo li se odupreti uticajima sa neba?

Možemo li se odupreti uticajima sa neba?Da li smo i koliko jaki i koliko možemo snažno da se odupiremo određenim okolnostima ili uplivima sa neba, koji nisu uvek povoljni? Odgovor na takvo pitanje, možemo pronaći u horoskopu. Motivacija za odupiranjem zavisi od snage naše volje, koja je povezana sa Suncem i Saturnom. Na primer, jako i snažno Sunce na Ascendentu, jak i snažan Saturn na Ascendentu ili snažni aspekti ove dve planete prema stepenu Ascendenta, govore o snažnoj volji, koja je sposobna da se i snažno odupire uticaju sa neba. Sa druge strane, Mesec i Venera na Ascendentu, a posebno Neptun, nisu toliko snažni u odupiranju, gde je Neptun veoma osetljiv na uticaje sa neba, a time i na uticaje iz okoline.

Takva osetljivost, mekoća i blagost, posebno je naglašena, ako je istovremeno i Sunce slabo, odnosno ako se nalazi u slabim zodijačkim znacima. Kako Ascendent, kao i vladar Ascendenta predstavljaju primaoca, što znači da opisuju kako i na koji način primamo uticaje sa neba, poželjno je imati Ascendent i vladara Ascendenta u snažnom položaju i zodijačkom znaku. Međutim, mogućnost izbora za ljudsko biće sigurno postoji, jer ono funkcioniše na nivou instikti + inteligencija, razum, a što čoveka razlikuje od ostalih živih bića.

Privilegija astrologa je u njihovoj mogućnosti da preko simbola neke pojave učine vidljivim, koje uobičajeno nisu vidljive, kao što su emocije, osećanja, duša, misli, ideje, nagoni, instikti itd. Životinje deluju na nivou insikata, ali ljudsko biće to je prvenstveno instikt + mogućnost izbora. Na primer, ako je hladan dan i ako izađete bez jakne ili toplog džempera, vi se možete vratiti po isto, ali i ne morate, jer imate mogućnost izbora. U slučaju da ste zimogrožljivi ili osetljivi na hladnoću, vi možete da obučete nešto toplije i na taj način da utičete na to kako ćete primati uticaj sa neba.

Dakle, nebo ne možemo promeniti, ali možemo promeniti način na koji primamo uticaj od neba i to je mogućnost izbora. Uticaji sa neba nekada su povoljni i lepi, ali nekada su i nepovoljni ili manje lepi, jer u datom vremenskom periodu, a kada nailazi neki nepovoljan uticaj, osnovno pitanje je, „koliko ste snažni i koliko ste inteligentni ili razumni da se oduprete datoj nepovoljnosti?“ Takva okolnost se može povezati i sa patnjom, jer se može postaviti i pitanje, „koliko ste spremni u tom trenutku da prihvatite patnju?“

Odupiranje i napor, nisu nikakvo zadovoljstvo, radost ili lepota, već se oni mogu povezati sa  patnjom, zato što tada često idemo protiv svoje prirode, a ići protiv svoje prirode nije ni malo prijatno osećanje. Dakle, u određenim trenucima, a da bi snažno odolevali ili opstali u  određenim životnim iskušenjima, mi bi trebali da napustimo ili da izađemo iz klišea svoje prirode. Koliko smo sposobni za to? Koliko smo pripremljeni da patimo ili koliko smo spremni da idemo protiv svoje prirode? To prvenstveno zavisi od snage naše volje i od inteligencije. Na primer, Ovan može učiniti grešku iz ishitrenosti, brzopletosti, preternog ponosa, strasti, nesposobnosti za pripremom i planiranjem.

Da li možemo reći Ovnu da ne bude sve to ili da bude strpljiv, razuman i metodičan planer? Koliko će on moći da prihvati patnju i da ide protiv svoje prirode? Strelac može napraviti grešku iz preternog optimizma, preterivanja uopšte, naivnosti ili dobrote, jer je sklon da  poveruje i u trenutku, kada drugi hoće da ga iskoristi. Bik neće prihvatiti promenu onda kada je ona zaista potrebna, odložiće odluku onda kada je potrebno istu tu odluku doneti što pre i teško se može odreći onoga u čemu uživa.

Ribe mogu napraviti grešku koja može biti posledica njihove mašte i nepraktičnosti, pasivnosti, pomirljivosti i preternoj podložnosti uplivima sa strane, dok Škorpija pravi greške onda kada je pokrenuta snažnim instiktima, fatalizmom i ekstremnom energijom, težeći sve da razori i uništi. Jarac može učiniti grešku, onda kada nakon dugog peioda dostigne moć i zaboravi na one koji su mu pomogli na tom putu, jer lako od takvih ljudi može stvoriti neprijatelje. Lav može da napravi grešku iz preternog ponosa, hrabrosti i užitaka, kao iz jake potrebe da o sebi stvori nezaslužno dobru sliku kod drugih.

Devica može da napravi grešku u svojoj neodlučnosti i nedostatka samopouzdanja, dok će Blizanci učiniti grešku koja može biti posledica nemira, nervoze, preterane radoznalosti, brze promenljivosti, igre i detinjastog ponašanja. Vaga može napraviti grešku iz svoje blagosti, kolebljivosti i preternog oslanjanja na druge osobe, dok Vodolija može učiniti grešku onda kada se previše daje prijateljima ili kada previše naginje prema ekcentričnosti, neobičnosti i izdvajanju od okoline. Rak može napraviti grešku iz blagosti, bojažljivosti, preterane potrebe da se prilepi za druge, inertnosti, preosetljivosti. Svaki zodijački znak ima svoj okvir ponašanja, a iz kojeg je potrebno ponekad snagom volje i uz pomoć inteligencije izaći.

Bik, Škorpija i Jarac su najjači znaci u zodijaku. Bik je fiksan i zemljani znak, kada je nešto fiksno, onda takvo stanje tešeko možete odgurnuti, jer ako tako nešto i pokušate, automatski možete dobiti snažan otpor. Takav otpor je prvenstveno usmeren prema sigurnosti i potrebi za samoodržavanjem, jer se radi o zemljanom znaku, a sigurnost je usmerena prema JA ili prema samom sebi, s obzirom da govorimo o fiksnom kvalitetu. Škorpija je takođe fiksan znak, što znači da postoji snažna želja za odupiranjem, a kako govorimo o vodenom zodijačkom znaku, onda postoji motivacija za opstankom, životom i preživljavanjem.

Jarac nije fiksan znak, ali to je znak čvrste zemlje kojim vlada Saturn, što znači da je i njegov cilj usmeren prema samoodržavanju. Kada Jarac postavi sebi cilj, on kao predstavnik kardinalnih zodijačkih znakova, jednostavno ide prema njemu, a uz dodatak zemlje, to je uvek oprezno, mudro, isplanirano uporno, pouzdano i snažno Vodeni zodijački znaci na Ascendentu, osim Škorpije, posebno ako je njihov vladar u slaboj kući i slabom zodijačkom znaku, ne obezbeđuju snažno odupiranje. Međutim, kako sve ima svoju svrhu, onda ovakve osobe, a posebno ako istovremeno nisu naglašene angularne ili ugaone kuće, ne bi trebalo gurati u takmičarske i borbene ambijente. Na primer, ako je vladar Ascendenta, ali i većina planeta u padajućim kućama, onda to može biti dobro za učenje i istraživanje. Međutim, treba zapamtiti da govorimo samo o uopštenim elementima, jer je potrebno proceniti celokupnu natalnu kartu.

Vatreni zodijački znaci imaju veliku motivaciju, posebno Ovan i Lav, jer vatra obezbeđuje energiju koja je usmerena prema rezultatima i realizaciji. Snažna motivacija je bliska i kardinalnim zodijačkim znacima, jer su ovi znaci povezani sa ciljevima, koji su analogni angularnim kućama, gde Ovan ima za cilj realizaciju svoje ličnosti, Rak ima za cilj porodicu, reprodukciju i produženje vrste, Vaga ima za cilj partnerski odnos, a cilj Jarca je da se visoko popne na društvenoj lestvici.

Svaki cilj je povezan sa borbom i naporom, jer da bi se ciljevi realizovali ili dostigli, onda je potrebno i boriti se za njih, što je predstavljeno međusobnim kvadratima između angularnih kuća u horoskopu. Angularnim kućama prirodno vladaju kardinalni zodijački znaci i zato ovi znaci pokazuju veliki stepen motivacije i nagona, koji su u kardinalnim znacima enormno veliki. Međutim, motivacija je jedno, a nagoni su nešto drugo, jer je motivacija povezana sa onim što nas snažno privlači, dok je nagon povezan sa onim što nas snažno gura. Na primer, Mesec u Jarcu ima snažne nagone za sigurnošću i statusom, dok Mesec u Strelcu ima snažne nagone za učenjem i slobodom. Kada govorimo o snazi onda ovaj fenomen možemo povezati sa pitanjem, „koliko smo sposobni da budemo sami i da ne zavisite od naše okoline?“ To je snaga.

Jedna od motivacija vatrenih i vazdušnih zodijačkih znakova je sloboda i nezavisnost, jer vatra ima potrebu da se širi, a vazduh ima potrebu da cirkuliše i da se kreće. Voda i zemlja imaju motivaciju u preživljavanju, gde je zemlja povezana sa sigurnošću, a voda sa reprodukcijom. Voda je motivisana osećanjima, emocijama, maštom, fantazijom, bliskim odnosima, osećanjem žrtve i brige prema drugima, dok je zemlja motivisana osećanjem sigurnosti koju teži da obezbedi u svojoj okolini.Vatra i zemlja u sebi sadrže prakvalitet suvo, što nije baš emotivno i osećajno, a to bi značilo, da ako želite osećanja i emocije, onda treba ići prema vazduhu i vodi, jer ova dva elementa sadrže prakvalitet vlažno.

Kada su sve planete iznad horizonta, onda možemo govoriti o prisutnoj motivaciji, međutim ovakvo stanje često govori i o nedostatku strpljenja, što je slično i kada se većina planeta nalazi u angularnim kućama. Planete u angularnim kućama imaju dve opcije, gde ili dolazi do veoma brze realizacije ili je prisutno veliko nestrpljenje. Slabost promenljivih zodijačkih znakova je u tome, što oni imaju veoma slab kontinuitet, jer oni moraju u određenim trenucima da stanu i da se odmore. Prema tome, tečko mogu da iznesu pritisak i napor u jednom kontinuitetu.

Kardinalni zodijački  znaci se ponašaju sasvim drugačije, jer kod ovih znakova nema odmora i oni ne traže odmor, dok god nedovrše ono što su započeli. Na primer, veoma je teško reći jednom kardinalnom i vatrenom Ovnu da stane ili da se zaustavi, jer mu kardinalnost obezbeđuje snažnu motivaciju, a vatra ga tera napred i prema realizaciji. Ako stenete na put jednom Ovnu, vi imate mogućnost da mu se pridružite, da mu se sklonite sa puta ili će on jednostavno proći kroz vas.

Mesec je povezna sa nagonima, ali realizaciju njegovih nagona ostvaruje Sunce, koje predstavlja snagu nase volje i sposobnost organizacije. Ako je Sunce jako i snažno u zodijačkom znaku i u aspektima, harmonično u odnosu sa Mesecom, ono će uspeti da realizuje potrebe, odnosno nagone Meseca, ali ako Sunce to nije, onda će nagoni Meseca ostati nerealizovani.

Kada je planeta u određenoj kući u uklještenom znaku, motivacija, a time i snaga dotične planete je umanjena, jer dolazi do kvantitativnog pada snage planete, a kvantit je povezan sa snagom. Šta bi bila teškoća Mars u nekom od vazdušnih zodijačkih znakova? Mars nema straha i bojazni u sebi, međutim ako ga postavimo u vazdušni zodijački znak, Mars će tu početi da razmišlja, a ako razmišlja, on će se automatski i ustručavati. Međutim, ako nam je potrebna svrha ovakvog Marsa, onda možemo reći da je on tu dobar za javnost, publiku ili intelektualno trošenje energije. Mars u zodijačkom znaku Lava je prvenstveno usmeren prema realizaciji, jer je pod pogonom vate, a njegova realizacija ovde ide da bi udovoljio sopstvenom egu.

Iz svakog horoskopa se može proceniti snaga volje, želja za odupiranjem, motivacija i snaga te motivacije, zatim šta je to što nas privlači i odbija, šta je to što volimo, a šta je to što ne volimo. Čovek ima mogućnost izbora i on može da odabere način na koji prima uticaj sa neba, jer da li ćete primiti nekoga u svoj život ili nećete, to često pripada okviru vašeg izbora. Ljudsko biće funkcioniše na sistemu vrednosti, koji su povezani sa elementom vazduha, jer se vazduh odnosi na komunikaciju, ideje i zakone u društvu, ali ljudsko biće ima mogućnost i da menja svoje vrednosti, jer „juče sam te volela, ali danas te više ne volim“.

 

 

 

Objavljeno u Astrologosu, godina IX, broj 82, januar 2009

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top