Merkur konjunkcija Pluton u Jarcu

Merkur konjunkcija Pluton u JarcuŠta bi nam govorio susret Merkura i Plutona u Jarcu?

Pluton je nemlosrdan i u susretu sa Merkurom predstavlja nemilosrdne reči i komunikacija, što u Jarcu služi postizanju nekog statusnog simbola. Dakle, to su vrlo ekstremne, grube i nemilosrdne odluke i to da bi se postigao  sigurniji položaj, koji na neki način obezbeđuje budućnost. Ova konjunkcija u Jarcu predstavlja surovo razmišljanje ili misli koje se bave očuvanju statusnog  simbola. Jarac je ženski kardinalni znak, što znači da ima snažno usmerene reakcije na budućnost, položaj i status, a sa konjunkcijom Merkura i Plutona u Jarcu, ove njegove reakcije mogu biti vrlo grube, ali i isplanirane.

Pod uticajem ovakvog aspekta vlade, državni aparati, kao i korporacije su spremne da primene grube i surove odluke, kako bi očuvale sebe, odnosno kako bi sačuvale položaj i status koji imaju sada. Jednostavno, ovaj aspekt predstavlja demonstraciju sile, nasilja i moći kroz odluke, komunikaciju, ideje i dokumenta, a sve da bi se sačuvo status i položaj. Vlade, kao i korporacije su sada spremne da upotrebe reči mržnje, pretnje kroz komunikaciju, silu kroz odlučivanje, pretnju kroz dokumenta i prepisku. Takođe, Jarac predstavlja profesiju i položaj, koji može doneti sigurnu budućnost, a što se opet postiže kroz već spomenutu simboliku Plutona. Hoće li vlade u nekim državama pod uticajem ovog aspekta pustiti poruku (Merkur) rata i mržnje (Pluton) i hoće li iste te vlade verbalno huškati (Merkur) na rat i nasilje (Pluton)?

U najboljem slučaju ovaj aspekt je dobar za sve one koji se bave egzaktnim nukama ili ozbiljnim temama, koje istovremeno zahtevaju dubinu misli i sposobnost pronicljivog i istraživačkog razmišljanja. U svakom slučaju reč je nasilna, rečenice su preteće, a odluke uvek nose fatalnost, ekstremnost i nasilnost. Misli i ideje o nasilju, ratu, mržnji, tiraniji i ubistvu ili o osvetama zbog nečega iz prošlosti, kao što su na primer krvne osvete. Trgovina oruzjem ili kriminal u trgovini, koji opet služi dobijanju položaja, statusa, ali isti takav kriminal je i u samim vladama i korporacijama.

Merkur konjunkcija Pluton u Jarcu

Sa ovakvim aspektom nema vedrih misli i ružičastog razmišljanja, čak šta više misao i um idu ruku pod ruku sa strahom, a iz toga straha ide tiranija, sila i nasilje, da bi se postigli ciljevi Jarca, a to je status, sigurnost, karijera i praktični ciljevi. Ali, takođe i da bi se sprovela disciplina, nužnost, odgovornost, poštovanje i pravila igre, što je sve u simbolici Jarca. Merkur u konjunkciji sa Plutonom predstavlja vesti  i informacije o stradanju, a usled surovosti, bezosećajnosti ili borbe za položajem, opstankom i sigurnošću, čak i borba sa prirodom. To su misli i razmišljanja o nekim nesrećama iz prošlosti ili strah koji živi u mislima, a koji se vraća iz prošlosti. Pluton je onaj koji hoće da učini zlo, nesreću i da tiraniše, a u Jarcu je to neko ko će se pojaviti iz prošlosti ili koji podseća na nekoga iz prošlosti i to putem reči, komunikacije ili inforamacijom. Merkur je savet, to je savetnik ili konsultant, koji daje sada savet Plutonu, što može biti svako ko se bavi kriminalom, osvetom, mrznjom, opasnim sredstvima, ratovanjem, a radi opstanka u budućnosti, što je Jarac.

Ili, opet u najblažoj varijanti, možemo da govorimo o transformacijama ili preobražajima (ali, koliko je nas spremno na to), u razmišljanju i odlukama koje služe praktičnoj strani života, statusu i položaju. Razumevanje najdubljeg, najskrivenijeg, razumevanje  srži i dubine iskustva, što leži u pozadini svake komunikacije, a što služi praktičnim ciljevima Jarca, a to je opet našem statusu i budućnosti. Potreba da se uči (Merkur) kroz preobražajna i duboka iskustva (Pluton), a da bi se postigla sigurnost (Jarac). I, takođe, ovaj aspekt je i pretnja u pokretu, fizičkom kretanju, putovanju, saobraćaju ili prevoznom sredstvu. Šta se čita? Čitaju se knjige sa temom rata, nasilja, mržnje i osvete, koje zadiru duboko u prošlost…I, tako dan za danom, ali što bi rekli…sve teče i prolazi, pa i ovo….:)))

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top