MC ili 10. kuća – karakter je sudbina

MC ili 10. kuća – karakter je sudbinaIzraz – „Karakter je sudbina“, povezan je sa MC ili sa 10. kućom. Ličnost je predstavljena 1-om kućom, a realizacija ličnosti ili napor koji se ulaže u fizičkom svetu, kao i akcije koje se preduzimaju za društveni status i budućnost, imaju realizaciju u 10. kući.

1. kuća predstavlja sklop ličnosti i karakter, a kako je realizacija ličnosti u 10. kući, onda 10. kuća predstavlja sudbinu i možemo reći – „karakter je sudbina“. Ovan daje energiju, snagu, akcije, odlučnost i hrabrost, što je potrebno za život i zbog toga je ovaj znak u prirodnom horoskopu na vrhu 1. kuće. Jarac daje sigurnost, disciplinu, napor i odgovornost, što je potrebno i poželjno za realizaciju budućnosti i statusa u praktičnom i fizičkom svetu i zbog toga je Jarac u prirodnom horoskopu na vrhu 10. kuće Jarac je ženski, kardinalan i zemljani znak, koji snazno reaguje, a reakcije su usmerene prema pitanjima budućnosti, društvenog statusa, praktičanog i fizičkog sveta.

Ovan iz 1. kuće ulaze energiju i snagu, uliva hrabrost i radi za Jarca u 10. kući, koji pazljivo i oprezno priprema svaku akciju i uklanja prepreke na putu, kojim Ovan ide u svojim poduhvatima i akcijama. U kojoj meri ili kog stepena će se ostvariti realizacija u 10. kući, prvenstveno zavisi od snage 1. kuće, tako da se moze reći – „realizacija budućnosti zavisi od snage i potencijala ličnosti“.

MC ili 10. kuća – karakter je sudbina

U prirodnom horoskopu, između 1. kuće (ličnost) i 10. kuće (realizacija), nalazi se kvadrat, a to znači nepohodnost neprekidne borbe da bi se ličnost realizovala u fizičkom svetu. Kvadrat je analogan Marsu, što je princip energije, borbe i takmičenja, tako da je ideal imati kvadrat između 1. i 10. kuće. Česti su primeri, gde se u horoskopima pojavljuje trigon ili sekstil između ove dve kuće. Kako je sekstil analogan Veneri, ličnost nema snažnu borbu i takmičenje za 10. kuću, već pokušava kroz razne oblike saradnje (sekstil) da realizuje svoju ličnost. Trigon je analogan Jupiteru i kada se nalazi između 1. i 10. kuće, onda ličnost traži identifikaciju sa 10. kućom i ovakvi primeri često govore o snažnoj potrebi za samostalnošću i nezavisnošću. U oba slučaja često se kroz prijateljski i umeren pristup posmatra 10. kuća, slično kao kada bi očekivali prijateljski odnos sa svojim pretpostavljenim ili sa onim ko je iznad vas.

10. kuća je sudbina, budućnost i realizacija akcija koje su preduzimaju od strane ličnosti za status, uspeh i stabilnu budućnost. U 10. kući je zemljani kardinalan znak i potrebno je rezultat akcija zaokružiti, materijalizovati, učiniti stvranim, stabilnim i sigurnim.

Ovan na vrhu 10. kuće ističe važnost samostalnosti, slobode, dokazivanja, superiornosti, snage i vođstva za pitanja budućnosti, statusa i uspeha. Ličnost svojim akcijama koje su povezane sa realizacijom pristupa hrabro, borebno, takimčasrki, energično, aktivno i brzo. Spoznaja da postoji naglašen ego, superiornost, snaga i pobeda, daje osećaj da se bude sigurniji u akcijama prema pitanjima 10. kuće. Iskustva osobe sa statusom i budućnosti su usko povezana sa dokazivanjima, isticanjem, komandovanjem i snagom. Bez obzira koliko je ličnost blaga, povučena ili stidljiva, doživaljavnje statusa i budućnosti uvek ima neki element borbe i takmičenja.

Kada je Bik na vrhu 10. kuće za pitanja 10. kuće važna je praktična i materijalna sigurnost, samoodržavanje, vrednosti, profit i novac ili biznis. Ličnost u svojim akcijama koje pokreće za realizaciju, status i budućnost, pristupa oprezno, praktično, realno, pripremljeno i planirano. Pokušava se otkloniti svaki mogući rizik ili avantura, što bi eventualno narušilo stabilnost i sigurnost 10. kuće. Direktno se povezuju finansije, vrednosti, materijalni izvori sa sudbinom, budućnosti i statusom. Iskustva osobe sa statusom i realizacijom usko su povezana sa materijalnim i praktičnim vrednostima.

Blizanci na vrhu 10. kuće ističu važnost intelekta, uma, logike, komunikacije, informacija, učenje i ideja za pitanja statusa, sudbine i budućnosti. Ličnost svojim akcijama koje su usmerene prema značenjima 10. kuće pristupa tako što koristi um, intelekt i ideje, ali na promenljiv, fleksibilniji i prilagodljiviji način. Na status ličnosti, uspeh i realizaciju akcija koje su usmerene prema budućnosti, uticaj ima učenje, obrazovanje, sposobnost komunikacije i primena ideja, spretnost, radoznalnost, informacije i sposobnost povezivanje sa drugima kroz veštinu, inteligenciju, govor, razum i um.

Kada je Rak na vrhu 10. kuće onda se ističe važnost intimnog života, porekla, porodičnog okruženja, roditelja, bliže okoline i majčinstva za pitanja statusa, sudbine i budućnosti. Spoznaja da postoji porodična stvarnost, potomstvo i deca ili podrška roditelja, daje osećaj da se  bude mnogo sigurniji u akcijama, koje se preduzimaju za budućnost.. Iskustvo ličnosti kroz statua, uspeh i sudbinu, tesno je povezana sa bliskim odnosima, roditeljima, majčinstvom, bližom okolinom, privatnim biznisom ili porodicom. Bez obzira koliko je ličnost inače realna ili praktična, doživljavanje statusa i budućnosti uvek ima neki element brižnosti i emotivnosti.

Lav na vrhu 10. kuće ističe važnost integriteta, ega, samopouzdanja, važnosti, ponosa, kreativnosti i talenata, takmičenja, moćne pozicije, pozornice i scene za pitanja 10. kuće.  Saznanje da postoji moć, važnost, ugled, čast i uspeh je podsticajno za akcije koje se preduzimaju za realizaciju. Susretanje i iskustvo sa priznanjem, autoritetom i centralnom ulogom usko je poveazno sa budućnosti, statusom i sudbinom. Bez obzira na ostale karakteristike ličnosti, doživljavanje statusa i budućnosti često ima neki element sjaja, ponosa, časti i ega.

Kada je Devica na vrhu 10. kuće, ističe se važnost praktičnog, realnog, racionalnog i korisnog za pitanja 10. kuće. Saznanje i spoznaja da postoji mesto gde se može biti od pomoći i na usluzi ili gde se moze ispoljitit ne nametljivi intelekt, daje osećaj sigurnosti u akcijama, koje su usmerene prema budućnosti. Iskustvo osobe sa statusom, uspehom i akcijama prema budućnosti, usko je povezano sa poslom, radom, servisima, i zdravljem. Bez obzira koliko je ličnost inače emotivna ili osećajna, doživaljavanje statusa i budućnosti uvek ima neki element analize, perefekcionizma, misaonosti i praktičnosti.

Vaga na vrhu 10. kuće ističe važnost javnosti, partnerskih odnosa, braka, bračnog partnera, sporova i procesa za pitanja statusa, sudbine i budućnosti. Ličnost svojim akcijama koje su usmerene prema 10. kući pristupa tako što koristi diplomatičnost, miroljubivost, saradnju i susretljivost. Procesu budućnosti se pristupa uravnoteženo i nepristrasno, težeći da se usklade suprostavljene energije, koje utiču na pitanja 10. kuće. Ličnost pokušava uskladiti svaki eventualni nesklad, koji bi mogao imati uticaj na uspeh i status. Direktno se povezuje brak, bračni partner, javnost i drugi ljudi sa sudbinom i statusom.

MC ili 10. kuća – karakter je sudbina

Kada je Škorpija na vrhu 10. kuće, ističe se važnost emotivne stabilnosti, kriza, lomova, rizika, opasnosti, ali i novac drugih ljudi za pitanja 10. kuće. Spoznaja da sigurna budućnost, uspeh i status postoje, ličnost oseća i emotivnu sigurnost i stabilnost. Iskustvo osobe sa akcijama koje preduzima za budućnost, usko je povezano sa instiktima, fatalnošću, ekstremnošću, istraživanjem i pronicljivošću. Bez obzira koliko ličnost čvrsto stoji na nogama, doživaljavanje statusa i budućnosti uvek ima neki element ekstremnosti, fatalizma i rizika.

Strelac na vrhu 10. kuće ističe vaznost učenja, obrazovanja, povezivanja sa višim znanjima, putovanja, etike i morala za pitanja statusa, sudbine i budućnosti. Ličnost pristupa pitanjima 10. kuće tako što zadržava optimizam, idealizam, entuzijazam i nadu. Što više teži da se penje i da ide prema vrhu, oseća se slobodnije i nezavisnije. Iskustvo u vezi statusa, uspeha i budućnosti, često može poprimiti idealizovan i naivan tok, kao i precenjivanje soptvenih mogućnosti. Kako se radi o promenljivom znaku osoba kroz učenje, filozofski i duhovniji pristup pokušava dobiti kontrolu u tom području.

Kada je Jarac na vrhu 10. kuće ističe se važnost sigurnosti, opreznosti, planiranja, statusa, praktičnosti i realnosti za pitanja 10. kuće. Ličnost pristupa ovim pitanjima zadržavajući ozbiljnost, odgovornost, mudrost, napor i disciplinu. Saznanje da postoji društveni status, sigurnost i stabilnost, trajanje i napor je podsticajno za akcije koje se preduzimaju za realizaciju. Iskustvo sa odricanjem, naporom, teškoćama, strogim pravilima, granicama i realnim stavom su usko povezana sa pitanjima 10. kuće. Bez obzira na ostale karakteristike ličnosti, doživljaj budućnosti je veoma realan, stvaran i pripremljen.

Vodolija na vrhu 10. kuće ističe intelektualnost, nezavisnost, nekonvencionalnost, neobičnost i napredne ideje za pitanja statusa, sudbine i budućnosti. Saznanje i spoznaja da postoji mesto gde se može izraziti intelekt, društvenost, moderne i napredne ideje, sloboda, daje sigurnost akcijama koje su usmerene prema realizaciji i pitanjima 10. kuće. Iskustvo osobe sa statusom i budućnosti može biti usko povezano sa grupama ljudi, prijateljima, klubovima, ali i samostalnom ulogom. Doživaljavanje budućnosti uvek ima neke elemente neuobičajenog, modernog i naprednog.

Kada su Ribe na vrhu 10. kuće ističe se važnost emotivnosti, osećanja, mašte za pitanja 10. kuće, ali i osećanje patnje i žrtve. Ličnost pristupa pitanjima statusa, budućnosti i sudbine zadržavajući emotivnost, ali i osetljivost i ranjivost. Akcije koje su usmerene prema realizaciji i pitanjima 10. kuće imaju elemente mašte, idealizacije, snova, senzitivnosti, iluzija i žrtvovanja. Direktno se povezuje mašta, bliskost, emocije, patnja, zavisnost, žrtva i ograničenja sa statusom, budućnosti i sudbinom. Iskustva sa davanjem, žrtvovanjem i maštom su usko povezana sa pitanjima 10. kuće.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top