Mars u Raku opozicija Saturn u Jarcu

Može se reći da je ovo Biblijska bitka u kojoj sudbina pokušava nametnuti svoj zakon (Saturn) i na taj način utiče da snaga, pa i volja dožive pad (Mars).

Kada govorimo o ovom aspektu, možemo da se zapitamo, da li snaga i energija čoveka mogu jasno prepoznati šta je njegova sudbina? Da li je čovek u mogućnosti da proceni svoju snagu kako bi moga odgovoriti udarcima sudbine?

Odgovor najčešće može biti negativan, jer govorimo o nepovoljnom aspektu između ove dve planete. Saturn je u Jarcu u povoljnom dostojanstvu, dok je Mars u Raku u nepovoljnom dostojanstvu, pa bi se reklo da u ovom poluvremenu ipak Saturn nameće pravila igre.

Ali, zato je ovo i izazov da se pronađu putevi na kojima će čovek moći jasno da prepozna šta je njegova sudbina i koje alate treba koristiti da bi imao odgovor za najteže ciljeve i zadatke.

Mars je povezan sa snagom koja je potrebna za prevazilaženje zamki i sa energijom koja vodi ka cilju. Saturn simboliše kristalizaciju, sudbinu, ali i sposobnost da se postigne majstorstvo nad samom sudbinom.  Ovde se žrtvuju želje koje nisu korisne i razvija se osećaj da se život sastoji od stalne borbe i žrtava.

Čovek napada drugog čoveka, jer se na taj način sveti zato što mu je ovaj u prošlosti naneo neko zlo. Neko će reći „istorija se ponavlja“ kroz mržnju, agresiju i ratove što ide iz ovog aspekta. A, onda nešto želite silno i strasno, pa kada budete pokušali da dohvatite, uzmete ili osvojite (Mars) u tom trenutku dolazi do pada i loma (Saturn). Možete biti i hrabri (Mars), ali će vas nedostatak iskustva (Saturn) polomiti. Možete mnogo da želite (Mars), ali neće moći ni tako, jer ipak niste svoje želje ograničili (Saturn). Možete brzo da pojurite da bi došli prvi, da bi stigli što pre, ali baš u trenutku najvećeg poleta, možete pasti, jer ovo je agresija i mržnja prema iskustvu, disciplini, ograničenju i pravilima.

Možemo reći da se pojavio neko ko je sebe smatrao snažnim i hrabrim za svoje bitke, ali se onda pojavio i onaj drugi, koji ga je zaustavio i slomio svojim iskustvom i mudrošću. Ovde iskustvo odbija najmanji rizik, a razboritost odbija strast.

Mladost i snaga odbacuju opreznost i disciplinu, jer u njima prepoznaju ono što mrze, a to je ograničenje. Iskustvo i razboritost odbacuju želje i strast, jer je prisutan strah i od najmanjeg rizika.

Ovo je svaki čovek koji uništava prirodu, a onda se priroda pojavi kao osvetnik kroz zemljotrese i druge prirodne katastrofe.

Svaki pokret treba biti dobro isplaniran, ali se tako čoveku i  oduzima sponatnost, pa i svestarnost da bi mogao lakše da se prilagodi promenama. Ovo je i strah koji kreće u trenutku kada čovek želi da se pokrene i uradi nešto novo.

Interesi Saturna u Jarcu mogu preovladati, pa se čovek najčešće prevari da kontroliše svoje impulse, ali se oni izvlače u obliku nekog nasilja. Istovremeno, Mars će se boriti u skladu sa svojom prirodom i odbacivati svaki autoritet i pokušaj nametanja pravila.

Kada bi čovek mogao da integriše ove dva planete onda bi one dale jedna drugoj ono što im nedostaje. Saturn u Jarcu bi dao konkretnu formu čovekovim željama, koje se odnose na emotivnu i privatnu stranu života (Mars u Raku). Čovekova snaga i emotivne želje u tom slučaju bile bi usmerene ka realističnim, praktičnim i korisnim ciljevima Saturna u Jarcu. To bi mu još dalo dodatnu energiju da postavi svoj sledeći cilj.

Snaga i želje čoveka trebaju biti zrele i usmeravane uz pomoć istrajnog i disciplinovanog delovanje. U suprotnom, borba postaje uzaludna i čovek može da se slomi, jer ima želje, ali nema za njih potrebnu zrelost i mudrost. Čovekove strasti i želje trebaju da budu ograničene i realistične, jer ako nema ovakve discipline, onda se dešavaju mnoge prepreke sve dok ne dođe do potpunog sloma.

Zato je potrebno postići kompromis između Masa i Saturna, a to znači kompromis između hrabrosti i razboritosti. Čovek će tada znati i biće svestan da njegova dela imaju posledice.

 

 

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top