Mars konjunkcija Saturn – mudriji da budu hrabriji

Mars i Saturn uopšte nisu lake planete, pa kada se sretnu, to bi bila scena u kojoj se sreću „dva teška da bi nam prenela ozbiljnu poruku“. Da se postave konkretni ciljevi i da se donesu izvršne odluke, ali na duži rok.

Postići dogovor između želja (Mars) i odgovornosti (Saturn), jer ispunjavanje onoga što želimo, uključuje i mudrost.
Pa, borbe (Mars) uz velike napore (Saturn), jer će izazov biti, da se prevazilaze najteže prepreke.
Dovodi se velika odgovornost (Saturn) za svaki korak koji se bude preduzimao, a sa kojim želimo da se potvrdimo (Mars). Ali, takođe i strah ili „poslednji je trenutak“ (Saturn), može biti motivacija za „start“ (Mars). I, ne samo što se možemo aktivirati iz straha, zabrinutosti ili problema, već i iz potrebe da se obezbedimo, učvrstimo i osiguramo (Saturn).
Kamen (Saturn) može biti oštar (Mars), i lako može povrediti, ili vreo i može opeći, ali kamen ide i do usijanja, a onda sve one stvari, koje su nam se činile ukorenjenim, nepomičnim, „mrtvim“ – oživljavaju i pokreću se.
Ratovi ili neprijateljstva (Mars) da se stave pod kontrolu (Saturn). Agresija da se kontroliše. Divljanje da stane. Borbena dejstva da se zaustave. Mudriji da budu hrabriji. Stariji da budu odlučniji, a mlađi da budu zreliji. Ljudi sa dragocenim iskustvom da budu incijatori i oni da budu pokretači stvari. Da ustanu i da se pokrenu trkači ali na duge staze, prekaljeni borci, i svi oni koji već imaju iskustva sa ulogama pionira i inicijatora, jer ovo će biti i gas i kočnica, pa dobro treba balansirati.
Mars konjunkcija Saturn – mudriji da budu hrabriji
Tačno je da Mars i Saturn imaju malo toga zajedničkog, tako da u svom ciklusu mogu doneti i mnoge neprijatnosti i nesreće. I, onda moramo da stanemo, posebno ako radimo samo onako kako mi to hoćemo. Da usporimo, posebno u početnoj fazi, kako bi uštedeli snagu za kasnije, jer će posle biti najpotrebnija. Da udaramo u prepreke, da budemo zaustavljani, možda i umorni, ali zato da budemo dobro pripremljeni.
Provokacije zbog prošlosti, agresija zbog nametnutih pravila, kažnjavanje zbog nepromišljenosti, povrede na radu, teški izazovi, poslovne teškoće, borba za sigurnost i egzistenciju.
Ali, ove dve planete koje su toliko različite, mogu jedna drugoj davati osobine, koje im upravo nedostaju, poboljšavajući jedna drugu. Pa, tako biti hrabriji da se suočavamo sa težim pitanjima i problemima.
Postati odlučniji da utvrdimo neke čvrste strukture i konkretne oblike, tako što ćemo se oslanjati na sebe same.
Pokretati se da bi napravili sigurne konstrukcije, i tako preživeli. Biti mnogo zreliji i mudriji za ono što hoćemo i želimo.
Kada delujemo, radimo ili činimo, biti mnogo čvršći i otprniji. Kada gađamo u metu, ruka mora biti smirena, tačna i precizna.
Davati željama i ciljevima konkretan oblik.
Usmeravati volju ka praktičnijim ciljevima, jer tek tada možemo biti motivisani.
Istrajni u ciljevima, nekada i tvrdoglavi ili kruti, jer se lako ne odustaje, čak i onda kada udaramo glavom u zid.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top