Lični kodovi u astrologiji

Lični kodovi u astrologijiLični kodovi (polariteti) predstavljaju najviše ciljeve koje pokušavamo da dosegnemo stalno iznova, krećući se prisilno od jednog do drugog. Glavna karakteristika ove čovkove osnovne igre je nesvesna i prisilna radnja. Zbog toga, kodovi često predstavljaju neprijatnu psihološku klackalicu na kojoj čovek  oscilira od jednog do drugog koda sasvim nesvesno, pitajući se zašto čini stvari koje ne želi?

U jednom periodu života jedan polaritet izgleda pozitivan i onda se čovek napreže da ga ostvari, a u drugi izgleda negativan i zato što se napreže da ga izbegne. Nakon nekog vremena polariteti menjaju vrednosti i onaj koji je bio pozitivan postaje negativan, a negativan postaje pozitivan.

Iz natalne karte je moguće otkriti lične kodove, koje svi imano. Lični kod je povezan sa prvom kućom , jer je ovo kuća rođenja, života i ličnosti.

Ako imate planete u prvoj i sedmoj kući u opoziciji, onda ove planete ulaze u vaše lične kodove. U slučaju da nemate opoziciju preko ose prve i sedme kuće, pogledajte da li je vladar vašeg podznaka (prve kuće) u opoziciji sa nekom drugom planetom. Ako jeste, onda će ove dve planete predstavljati vaše lične kodove, ali ako nemate ni ovaj aspekt, onda pogledajte da li postoji planeta u sedmoj kući koja je u opoziciji sa vrhom prve kuće. U slučaju da nemate ništa od ovoga za lične kodove uzimate vladara prve i sedme kuće. Držite se ovog reda.

Prvi primer:
Jupiter u prvoj kući opozicija Saturn u sedmoj kući. Lični kod (polariteti): sreća – tuga, imati – nemati ili obilje – siromaštvo.

Osoba kaže da voli samo sreću, a nikako tugu. Međutim, osoba sreće drugu osobu sa kojom bi želela da ima partnerski odnos. Već u početku može da stvori tugu, a to je mogućnost da je druga osoba ne želi. U slučaju da ostvari odnos vremenom ovaj odnos može stvoriti osećanje tuge.

Osoba kaže da voli obilje, ali nikako siromaštvo. Međutim, osoba ulazi u poslovni partnerski odnos koji će vremenom stvoriti finansijske probleme.
Drugi primer:
Venera kao vladar podznaka u opoziciji sa Marsom. Lični kod: mir – nemir, opuštanje – napetost ili ljubav – mržnja.

Osoba uvek kaže da voli mir (Venera), a nikako nemir (Mars). Međutim, osoba sreće neku privlačnu osobu i želi sa njom da uspostavi emocionalni odnos. U tom pokušaju može da se stvori nemir, a to je mogućnost da bude odbijena i  doživi poniženje. Takođe, može ostvari emocionalni odnos, koji će vremenom stvoriti nemir.

Ili, osoba nikada svesno ne želi nemir, ali stvara okolnosti koje je dovode u stanje nemira.  U jednom trenutku osoba stabilizuje svoj posao i karijeru. Međutim, nakon nekog vremena javlja se želja da se individulano afirmiše što će joj u sledećem periodu stvoriti velike probleme i unositi stanje nemira. Nakon nekog perioda problemi se reše i dolazi period mira, ali može iskrsnuti  neki izazovni posao. Osoba oseća neodoljivu želju da ga dobije i ona „mora“ to da uradi i dobije taj posao, ali stvara sebi probleme i opet stanje nemira. Igra se nastavlja.

Treći primer:
Vrh prve kuće u Ovnu u opoziciji sa Neptunom ili Mesecom (Mars i Neptun, Mars i Mesec). Lični kod: snaga – slabost. Osoba kaže: „Ja sam uvek snažna i hrabra, a nikada slaba“ ili će reći kako je snažna samo kad se oslanja na sebe, pa se toga i drži. Međutim, nakon određenog perioda, potrebno je da sarađuje sa drugim ljudima, kao i širim okruženjem i oseća da „mora“ biti popustljivija. Ovo stvara osećaj slabosti, a zbog toga i osećanje besa, agresije i grubosti. Nakon određenog perioda opet shvata da „mora“ biti snažnija, ali i  nakon određenog perioda oseća da „mora“ biti popustljivija zbog partnera, a onda opet stvara stanje slabosti. Igra se nastavlja.

 

Četvrti primer:
Jarac na podznaku i Rak na vrhu sedme kuće (Saturn i Mesec). Lični kod: praktičnost – maštovitost, razum – osećanja ili karijera – porodica.

Osoba često kaže da voli praktičnost i razumnost, a nikako maštovitost i osećajnost. Međutim, sreće neku osobu sa kojom želi da uspostavi emocionalni odnos i postaje osetljivija i osećajnija, jer se na taj način udaljava od razumnosti i praktičnosti. Moguće je da stvori emotivni odnos koji će vremenom stvoriti nestabilnost, promenljivost i osetljivost.

Osoba često kaže da voli status i karijeru i nikako zbog toga ne razmišlja o intimnijem povezivanju sa drugom osobom, deci i porodici. Međutim, ipak sreće osobu sa kojom će poželeti da ima porodicu i decu, postaje osećajnija i osetljivija i udaljava se od razuma. Ovim slabi svoj status i karijeru. Nakon određenog vremena pojavljuje se prilika da napreduje u karijeri i oseća da to „mora“ učiniti, ali se udaljava od svojih osećanja i partnera. Igra se nastavlja.

Neki od primera Ličnih kodova:
Ljubav i Agresivnost (Venera – Mars), Veličina i Ništavilo (Sunce i Pluton), Pobeda i Poraz (Mars i Saturn), Zadovoljstvo i Nezadovoljstvo (Venera i Saturn), Svetlost i Tama (Sunce i Pluton), Strast i Spiritualnost (Mars i Neptun), Ljubav i Sloboda (Venera i Uran), Ljubav i Gubitak (Venera i Saturn), Ljubav i Moć (Venera i Pluton), Sloboda i Ropstvo (Jupiter i Saturn), Materijalno i Spiritualno (Venera i Neptun), Mir i Strah (Venera i Saturn), Nesigurnost i Sigurnost (Mesec i Saturn), Ekspanzija i Kontrakcija (Jupiter i Saturn), Stvaranje i Razaranje (Mesec i Mars), Unutrašnji svet i Spoljašnji svet (Mesec i Sunce), Svest i Telo (Sunce i Saturn), Nezavisnost i Zavisnost (Mars i Mesec), Napredovanje i Povlačenje (Jupiter i Saturn), Snaga i Slabost (Mars i Neptun, Sunce i Neptun), Sloboda i Kontrola (Jupiter i Saturn, Mars i Saturn), Ljubav i Odbacivanje (Venera i Saturn), Zajedništvo i Odvojenost (Mesec i Uran), Kretanje i Zaustavljanje (Merkur i Saturn).

Lični kodovi u astrologiji

Učenje i Znanje (Merkur i Jupiter), Sloboda i Odgovornost (Jupiter i Saturn, Mars i Saturn), Deo i Celina (Merkur i Jupiter), Konačno i Beskonačno (Saturn i Neptun), Nastajanje i Nestajanje (Mesec i Pluton), Moć – Nemoć (Sunce i Neptun), Tolerancija – Netoleranicija (Venera – Mars), Ja i Moj partner (Mars i Venera), Ja i moj šef na poslu (Mars i Sunce), Moj otac i Moja maja (Sunce i Mesec), Malo i Veliko (Merkur i Jupiter),Vidljivo i Nevidljivo (Sunce i Mesec), Kretanje i Mirovanje (Merkur i Saturn, Mars i Saturn), Dominacija i Podređivanje (Mars i Saturn, Sunce i Saturn), Širenje i Skupljanje (Jupiter i Saturn), Sloboda i Sudbina (Mars i Saturn), Zvuk i Tišina (Merkur i Saturn), Zaborav nečeg i Sećanje nečeg (Saturn i Mesec), Pobeda i Poraz (Mars i Saturn), Aktivno i Pasivno (Mars i Venera, Mars i Mesec) i mnogi drugi.

Potrebno je uraditi osvešćivanje, neutralizaciju ili integraciju ličnih kodova (polariteta) da bi se obuhvatila celina nekog iskustva. Jedan od načina za integraciju ličnih kodova i polariteta su PEAT metode čiji je tvorac klinički psiholog i majstor spiritualne tehnologije Živorad M Slavinski.

Uzmimo za primer lične kodove individulanost i zajedništvo (Mars i Uran, Uran i Mesec). Čovek je jedno vreme u periodu kada mu je veoma teško da bude individualac i onda prisilno traži da bude sa drugom osobom ili grupom. Kada natera sebe tako da postupi i da bude u kontaktu sa drugima onda se u njemu javlja napetost i jedva čeka da se osamostali. Međutim, ako osoba uspe da neutrališe individualnost i zajedništvo sa drugima, ona postaje sposobna da bude samostalna i individualna ili da bude sa drugima, zavisno od situacije. Ova osoba ne mora više da bude u društvu nesvesno i kompulsivno i sposobna je da bude sa drugima slobodno i svesno. Gledano sa drugog stanovišta, takva osoba ne pokušava sve vreme da bude slobodna nesvesno i prisilno.

Nakon integracije polariteta, svaki put kada se jedan od integrisanih kodova aktivira i počne da vuče na svoju stranu, osoba može da ima izbor: može da dozvoli da je odvuče u tom smeru i da se prepusti sili tog polariteta ili da se odluči da ostane nezahvaćena. Do intergracije tog polariteta osoba nije imala slobodu izbora tako da je prisilno i nesvesno sledila diktat polarnih sila.

Uzmimo za primer Ljubav i Sloboda (Venera i Uran ili Venera i Mars). Osoba se zaljubi i bude privučena drugom osobom. Kada ostvari vezu osoba oseća trenutno ispunjenje, sreću i zadovoljstvo. Međutim, budući da su kodovi Ljubav i Sloboda nakon nekog vremena javlja se težnja ka suprotnom kodu, a to je sloboda. Kod u kojem je u tom trenutku (Ljubav) postaje negativan i počinje da oseća ljubav kao sve negativnije stanje, dok sloboda postaje pozitivan kod koji dobija sve veću privlačnost i snagu.

U prvom trenutku oseća ispunjenost: „Konačno sam slobodna!“, ali to stanje ne može da traje dugo, jer uskoro ljubav kao kod dobija sve veću privlačnu snagu, a sloboda se gubi. Ona kaže: „Osećam da mi je potrebna ljubav“ i uskoro se pojavljuje osoba koja je privlači i ona iznova nesvesno i prisilno teži njemu, uspostavlja novu vezu i igra se nastavlja. Verovatno znate mnogo primera osoba koje najveći deo života provedu bacane iz jedne veze u drugu vezu. Kada takva osoba integriše polaritete Ljubav i Sloboda ona osvešćuje i neutrališe njihove nesvesne sile. Nakon takve integracije u stanju je da bude u ljubavnom odnosu i da se istovremeno oseća slobodnom.

Pored Ličnog koda koje svaka osoba ima postoji prisutnost i drugih polariteta, koji su takođe predstavljeni opozicijama u horoskopu. Ove polaritete je takođe poželjno integrisati. Lični kod je uvek povezan sa prvom kućom dok drugi polariteti ne moraju biti povezani sa prvom kućom.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top