Kraj doba Riba i početak doba Vodolije

Kraj doba Riba i početak doba Vodolije
Zodiac beautiful girls set (African American version). Aquarius.

Novi čovek je deklaracija smrti starog i rođenje potpuno osveženog čoveka – neuslovljenoga; bez nacija, bez religija, bez ikakve diskriminacije između muškarca i žene, crnih i belih, Istoka i Zapada, Severa i Juga.

Novi čovek je manifest ujedinjenog čovečanstva.
To je najveća revolucija u svetu ikad viđena.
Ti si možda čuo za čudo koje je proizveo Mojsije deleći more na dva dela.
To čudo nije ništa. Ja zelim da podelim čovečanstvo: čitav okean čovečanstva se deli na dva dela – staro i novo.
Novo će voleti ovaj život, ovaj svet. Novo će učiniti umetnost zivljenja, ljubavi i umiranja. Novo neće interesovati raj i pakao, greh ni vrline. Novi čovek će želeti samo da ostvari radost života, životna zadovoljstva – više cveća, lepote, humanosti, milosti. A mi imamo kapaciteta i mogućnost da načinimo od ove planete raj i učinimo ovaj sadašnji trenutak najveću ekstazu života.

Osho

Šta predstavlja doba Vodolije? Kada će početi doba Vodolije? Da li je počelo? Koliko je početak doba Vodolije povezan sa 2012. god. i proročanstvom drevnih Maja?

Sada se treba podsetiti precesije. Šta je precesija? To je pojava koja se javlja kod svakog tela, koje se vrti oko svoje ose, gde primećujemo kretanje ose, koja ispisuje krug na svom zamišljenom kraju. Kako se Zemlja okreće oko svoje ose i ona ima precesiono kretanje, a da bi njena osa opisala pun krug, potrebno joj je oko 27000 godina.

Početkom proleća se Sunce u odnosu na Zemlju nalazi na početku sazvežđa Riba, ali usled precesije, ono se pomera prema sazvežđu Vodolije. Zbog toga, svakih 2250 godina imamo novo astrološko doba, koje uvek opisuje život tog vremena u skladu sa znakom kroz koji se kreće precesija. Tako, na primer, eru ili doba Riba iz koje izlazimo je karakterisao religiozni koncept, dok će u doba Vodolije biti dominantna veća sloboda među ljudima, razvoj individulanosti i razvoj svesti.

Pun krug kroz sva sazvežđa, precesija napravi za oko 27000 godina, a u tom krugu se smenjuju svih 12  astroloških doba. Vratimo se unazad i spomenimo poslednja astrološka doba.

13060 p.n.e. do 10900 p.n.e. – Doba Device, koje se vezuje za uspon Atlantiđana. Razvija se nauka i tehnika, počinje korišćenje kristala za psihički i duhovni razvoj, prisutna je duboka duhovnost i posvećenost ličnom razvoju. Ovo doba je povezano i sa početkom naseljavanja Amerike.

10900 p.n.e. do 8740 p.n.e. – Doba Lava, koje se vezuje za „zlatno doba“ trijumfa Atlantide. Postignuti su ogromni uspesi u nauci i tehnici. To je bilo doba širenja znanja i obozavanja boga Sunca. Atlantinđani osvaju i vladaju svetom.

8740 p.n.e. do 6580 p.n.e. – Doba Raka, koje se vezuje za propast Atlantide zaključno sa velikim potopom. Eksperimentisanje sa ljudima i životinjama i stvaranje „čudovišta“ – živa misleća bića, ali bez duše. Vreme ispunjeno mnogim nemirima i nevoljama. Konačno potapanje Atlanzide i povratak na more.

6580 p.n.e. do 4420 p.n.e. – Doba Blizanaca, koje se vezuje za nomade, plemena i lovce. Obozava se polaritet Jin-Jang. Razvija se trgovina, putuje, istražuje i luta u potrazi za „idealnim mestom“, radi naseljavanja nakon potopa Atlantide. Pokušavaju se spasiti znanja koja su ostala od  Atlantiđana. Vreme Vavilonske kule. Astrologija se pojavljuje ili vraća kao znanje sa Atlantide.

4420 p.n.e. do 2260 p.n.e. – Doba Bika, koje se vezuje za vreme kada je dominirala poljoprivreda i rad na zemlji. Zlatno tele i hindu religije. Uspon mesopotamske i egipatske civilizicije i Minojske  kulture. Matrijarhalno društvo i obozavanje plodnosti. Izgradnja Velike priramide. Drevni i bogati gradovi. Egipatska civilizacija je obelezila Doba Bika. Bik simbolizuje darove majke Zemlje i njenih stanovnika.

2260 p.n.e. do 100 p.n.e. – Doba Ovna, koje se vezuje za velike ratove, osvajanja i krvoprolića. Invazije na Evropu i Bliski Istok. Osnivanje Rima. U modi je monogamija kao i utvrđivanje očinstva. Mojsije i povratak u Izrael. Stari zavet.

100 p.n.e. do 2060 n.e. – doba Ribe se vezuje za hrišćanstvo, dolazak Isusa koji je hranio svoj narod sa dve ribe, saosećanje za druge, Novi zavet, rođenje Muhameda i uspon islama. Velike religije su došle u ovo doba, a svet je bio u ratu od samog početka. Ribe su povezane sa svetim mestima i svetilištvima, koja su privlačila mnoge hrišćane, ali ovaj znak je povezan i sa verskim sukobima i krstaškim ratovima, koji su se vodili od 1196. do 1270., a vojnici su nosili krst na svojim uniformama. Tada su se neprijateljima smatrali „nevernici“ ili „oni koji nisu naše vere“, međutim  verska mrznja je još prisutna u svetu, što nam govori da doba Riba još nije potpuno završeno.

Ovaj „fenomen“ će nestajati, kako budemo više ulazili u doba Vodolije. Za doba Ribe su povezani i manastiri, a životi monaha i vernika unutar verskih zajednica se sastojao od meditacije i molitve, dok su se često pojavljivale i zatvorene verske zajednice, čiji su članovi odbijali bilo kakav kontakt sa spoljnim svetom. Na primer, samo u Srbiji je postojalo oko 84 verske zajednice, a većina njih su ogranici ili frakcije svetski poznatih crkava. Sve je to u simbolici Ribe. Ribe su povezane i sa tajnama i praštanjem i zato su vekovima hrišćani priznavali svoje grehe u tajnosti, što se zove „tajno pomilovanje“. Tajna društva i organizacije koje su povezane sa simbolikom Riba, kao što su slobodni zidari i masoni, templari,  Iluminati, Bilderbeška grupa i dr. su takođe karakteristične za  doba Ribe. Najmoćniji ljudi su dolazili iz ovih društava, kao i iz sveštenstva, a osvajanja, vladanja, moć i ratovi su se vodili u ime Boga. Biblija je bila jedna od najčitanijih knjiga, a pre XI veka jedine škole u kojima se moglo steći više obrazovanje bile su u manastirima.

Riba je povezana sa vodom, morem, okeanima, što predstavlja nesvesno u čoveku, tako da čovek u periodu koje je vezano za ovo doba, nije postigao nivo samosvesnosti. Voda je povezana sa hodanjem po vodi, krštenjem, pretvaranjem vode u vino i sve ove pojave se povezuju sa simbolikom Ribe, a patnja i krivica su bile sinonim za duhovnost. Negativna strana Ribe je povezana sa raspećem, sažaljenjem, fanatizmom, mazohizmom, mučeništvom, patnjom i krivicom, zavisnostima, alkoholizomom, narkomanijom, virusima, prevarama, lažima i misterijama, koje se polako razotkrivaju, a što je sve povezano sa simbolikom Riba.

Kraj doba Riba i početak doba Vodolije

Između astroloških doba postoje prelazni periodi koji traju od 100 do 200 godina i u kojima su uvek prisutne tačke tenzije, tako da prelaz iz jednog doba u drugo doba povlači za sobom i napete događaje. U ovim prelaznim periodima se oseća uticaj doba koje se završava, ali i doba koje treba da nastupi. Mi se nalazimo na kraju prelaznog perioda između doba Ribe i doba Vodolije, tako da unazad i sada, osećamo još uvek uticaj doba koje se završava (Ribe), ali i sve više uticaj doba koje sledi (Vodolija). U prelaznom dobu, ljudi se bore da se prilagode novim energijama, a u ovom prelaznom dobu u kojem se mi nalazimo, dolazi do razvoja nauke, računara, tehnike, alternativne medicine, astrologije, itd..

Setimo se samo izuma iz prošlog veka od telefona, telegrafa, radara pa sve do novih veoma složenih mašina za putovanje u svemir. Vodolija je povezana sa elementom vazduha, za razliku od doba Ribe koje je povezano sa vodom, a u poslednje dva veka ljudi se sve više uče kako da savladaju vazduh kroz razna otkrića (vazdušni saobraćaj, naoružanje, neboderi…). Dolazi do buđenja uma iz onog nesvesnog (voda – Ribe) i evolucija ljudske svesti. Vodolija je povezana sa razmišljanjem i racionalnošću, kao i komuniciranjem, tako da će doba Vodolije biti prilka za veliki napredak u intelektualnom rastu čovečanstva. Čovečanstvo se neće u ovom dobu baviti nekim opštim idejama i teorijama, već idejama i odnosima koji su na globalnom i univerzalnom nivou. Doba Vodolije se može povezati sa kosmičkim umom ili kosmičkom svešću, kada ćemo imati priliku da prvenstveno razmišljamo kroz druge. Možemo već da osetimo uticaj Vodolije i kroz ljude koji se sve više uključuju u društvene veze i mreže koje se prostiru na velikim udaljenostima (Internet), a ovakve tehnologije omogućavaju ljudima širom sveta da komuniciraju jedni sa drugima. Istraživanja i otkrića će se usmeriti prema svemiru i kosmosu.

2060 n.e. do 4210 n.e. – Doba Vodolije karakteriše tehnički progres i spektakularni pronalasci u oblasti lekova, medija, štampe, raketa, automobila, struje, filmova, radara, telekomunikacije, interneta, stereo sistema, kompjutera, govorne pošte, satelita i još mnogo toga. To je društvo koje treba da bude zasnovano na znanju, komunikaciji, nauci, jednakosti, informacijama i komunikaciji. Sada polako ostavljamo period koji je trajao oko dve hiljade godina i u kojem je naš duhovni život uglavnom bio diktiran od verskih autoriteta i vlasti, a u doba Vodolije svaki pojedinac će opet imati priliku za duhovni razvoj, ali sada individualno i bez verskih autoriteta. Dakle, uticaj religija će potpuno izgubiti svoje tlo, ali moraćemo uložiti mnogo napora u izgradnju nekih novih i modernih standarda, što neće biti uopšte lako, jer sledi prilagođavanje potpuno novim okolnostima zivota. Potrebno je da budemo razumni u shvatanju novog doba u koje polako ulazimo, a tako što trebamo biti svesni da ne postoji „idealno“ i da svako doba ima svoju povoljnu i nepovoljnu stranu, pa tako i doba Vodolije. Na primer, pronalazak atomske bombe je povezan sa uticajem Vodolije, kao i ostalo moderno naoružanje, koje neće nestati, već će se još više modernizovati. Kada bi došlo do ratova, oni bi se u doba Vodolije vodili u vazduhu, pomoću najsavremenijeg naoružanja i tehnike ili „pritskom na dugme“.

Kraj doba Riba i početak doba Vodolije

Ovakav veliki tehnički progres koji predstoji, još više nas može odvojiti od prirode, što se već i sada oseti, ali i čovek će se menjati zajedno sa razvojem tehnologije. Naše pojedinačne vrednosti dolaze iznutra i iz onoga što unutra imamo, ali sada je potrebna integracija sa celinom i ujedinjenje sa energijom Univerzuma. Vodolija simbolizuje prijateljstvo, humanost, bratstvo, a ljubav i prijateljstvo neće imati nikakve veze sa posedovanjem i egom, kao što je to bilo u prošlosti. Bozanska ljubav ili ljubav prema Bogu ostaje iza nas, ostaje iza nas i ljubav praćena strašću, romantikom, patnjom, žrtvom, jer novo doba u sebi nosi univerzalnu, bratsku i prijateljsku ljubav i ljubav koja nije usmerena prema pojedincu, već prema čovečanstvu. Ljubav će tražiti intelektualnu stimulaciju, nezavisnost, slobodu, a osećanja i emocije će se izrazavati nekonvencionalno i slobodno. Brak kao dosadašnja institucija u doba Vodolije potpuno nestaje, kao i porodične i tradicionalne vrednosti, a sa njima i isticanje porekla, nacionalnosti i veroispovesti.

Vodolija je povezana sa jednakošću i ona ne pravi nikakve razlike, ne deli ljude na bele i crne, katolike i pravoslavce, demokrate i radikale, homoseksualce i heteroseksulce i mnoge druge podele, koje su bile do sada prisutne. Vodolija poznaje samo jedno opredeljenje, a to je – čovečnost. Ljubavne i društvene potrebe će biti tipično individulaističke i slobodne i bez straha ili ustezanja. Čovek će osećati sigurnost kada bude ispoljavao potpuno slobodu ideja, inovacija i samoizražavanja, a uljučivanje u društvo i društvene tokove donose emocionalnu usmerenost i zadovoljstvo za razliku od doba Riba, kada je emocionalan doživljaj bio povezan sa idealizmom i saosećajnošću. Pogledajte u vaša prijateljstva, koja se sve više sklapaju preko Interneta, što je takođe uticaj doba Vodolije. Koliko imate prijatelja na FB? Koliko koristite Internet za komunikaciju sa prijateljem? Imate li već ljubavno iskustvo preko Interneta?

Kraj doba Riba i početak doba Vodolije

 

Na svim poljima treba očekivati modernizaciju, pa tako i u medicini, tako da je period koji trenutno prolazimo poslednji bastion klasične medicine, koja će vremenom nestati, a nju će zameniti moderna medicina, koja će na primer, više raditi sa energijama. Možemo očekivati i prodor alternativne medicine, ali i astrologije o čemu se na primer u prošlosti nije smelo ni govoriti. U doba Vodolije predstoje značajna otkrića onog dela čoveka, a to je mozak, koji je do sada ostao nepoznanica, jer u doba Riba, koje predstavlja nesvesno, nije moglo ni doći do značajnijih otkrića.

Ovaj prelazni period je karakterističan za elementarne nepogode, kao što su poplave, požari, zemljotresi i druge, a što će posebno biti prisutno dok Uran bude prolazio kroz znak Ovna, kao i Pluton kroz znak Jarca. Vodolija je povezana sa najjačim vetrovima, tako da u dobu Vodolije treba sve više očekivati pojavu orkana, uragana i tornada, čak i tamo gde se ovakve pojave do sada nisu viđene. Može se reći da smo sada jednom nogom u doba Riba, a drugom nogom u doba Vodolije i da nas malo vremena deli od trenutka kada ćemo sa obe noge zakoračiti u novo doba, tako da se trenutno nalazimo između suprotstavljenih sistema vrednosti. Zbog prisutnosti suprotstavljenih vrednosti (Ribe – Vodolija), dolazi i do suprotstavljanja energija i aktiviranja tačaka tenzija, koje sve više osetimo oko nas i u okolnostima i događanjima, koja se dešavaju u svetu. Potrebno je sačuvati sebe od idealizovanja i „ružičastih slika“, jer smo skloni tome s obzirom da se još uvek jednom nogom nalazimo u dobu Ribe, a ovaj znak je povezan sa maštom, fanatazijom i idealizovanjem.

Mir, jedinstvo, ljubav, buđenje, podizanje svesti o čemu se u poslednje vreme mnogo govori je moguće, ali da bi došli do toga, potrebna je promena, a svaka promena nosi uvek neki trenutak koji je često neprijatan za nas, ali koji je potreban da bi mogli podići svest, probuditi se i shvatiti da nema dobrog dok god razmišljamo o sebi i zapostavljamo druge. Viša stanja svesti i duhovnost su povezani sa Strelcem, a da bi došli do njega, pre toga treba proći nivo i lekcije Škorpije, a to je suočavanje sa svim strahovima, najskrivenijim i mračnim „odajama“, jer tek kada u to pogledamo, možemo ići prema Strelcu i mozemo se probuditi. Na to nam ukazuje arhetip ili prirodni horoskop, jer se Škorpija nalazi ispred Strelca, pa tako samo duboke spoznaje, suočavanje sa strahovima i krizama, odstranjivanje i odbacivanje svega onoga što nije zdravo, otvara put prema Strelcu. Mnoga učenja i znanja koja su se skrivala u dobu Ribe, polako se otkrivaju i u dobu Vodolije će biti potpuno obelodanjena i otkrivena. Ribe su povezane sa tajnama i sakrivanjem, tako da će mnogo toga, a što smo učili u školama i knjigama, jednostavno „pasti u vodu“.

30 dana nakon zimskog solsticija Sunce je u znaku Vodolije. Kada je Isus imao 30 godina upoznaje Jovana Krstitelja. Na gornjoj slici je Jovan Krstitelj (Vodolija) i Isus (Sunce). Hodanje Isusa po vodi predstavlja ustvari simbol našeg Mlečnog puta (..ugledaćeš čoveka sa krčagom u ruci i uđi u kuću u koju on ulazi….)

Kraja sveta neće biti i ne moze ga biti, a da li je u pitanju slučajno ili namerno pogrešan prevod, uopšte nije važno. Vazno je da pristvujemo kraju jednog doba, kraju doba Riba i početku novog doba, a to je doba Vodolije.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top