Koliko se ranjiv, ako si Rak?

Simbol znaka Raka su klešta, koja označavaju energiju ovog zodijačkog znaka. To je tendencija držanja i gomilanja za bilo šta (emocije, ljudi, sećanja, stvari), kao i da se sakrije u njegovo sklonište odakle će se braniti, ako se oseća napadnuto. On mora da zaštiti svoj delikatan i nemerljiv emocionalni svet.

Rak je prvi element Vode, dakle on je kapija u svet osećanja.

Arhetip Raka predstavlja snažnu želju žena da doje, štite, neguju i pružaju sigurnost za stvaranje čvrstog emocionalnog sveta.

Rak je u kontaktu sa poreklom, izvorom, korenima i prirodom svega. Ovo saznanje mu daje osećaj da je  ukorenjen kako u ličnoj sferi, tako i u odnosu na kolektivno nesvesno. Pre nego što se socijlano otvori i postane građanin sveta, potrebno je da prepozna svoje korene i kulturu.

Potreba za porodicom, ljubavlju i zaštitom, može ga gurnuti u emocionalnu zavisnost. Mesec, kao vladajuća planeta daje snažna osećanja simpatije i antipatije, emocionalnu osetljivost i sposobnost da razume druge. Bogatstvo emocija i senzibiliteta čine ga lako uvredljivim što ga tera da se povuče u sebe.

Tipično novinarsko pitanje: „Pod kakvom inspiracijom i okolnostima vam je došla ideja za dizajn vaše knjige?“, apeluje na vreme da se uključi arhetip Raka. Neiskusni će verovatno pomisliti da je za trenutak ovakvog „prosvetljenja“ potrebno svetlo i radosno iskustvo, ali to je daleko od toga.

Nejasno stanje uma, teškoće, zbunjenost, konfuzije u mislima, promene raspoloženja, nostalgija, teskoba – ovo nije retka pratnja koja prethodi i prati snažno uključivanje Raka.

Rak je osetljiv, ranjiv, invetivan, uspešan u pronalaženju novih ideja, ali nije sklon da ih materijalizuje. Na nižem nivo, ovaj znak, kao mrav, donosi mnogo raznih igala, graničica, suvog lišća i govori svetu: „Evo osnovnih principa, a ti dalje gradi“. Ovo je verovatno „slika“ opzicije Raka sa znakom Jarca.

Rak sintetiše sve nerazrešene mentalne neusklađenosti pretvarajući ih u seme budućih emocija. Emocionalni život je neophodan za život čoveka. Jak Rak je sklon dubokim emocionalnim iskustvima, a njegov unutrašnji život predstavlja duboku misteriju, ne samo za druge već i za sebe.

Niko ne zna šta se dešava u dubinama duše Raka, uključujući i njega samog, ali se zasigurno stalno dešavaju misteriozni procesi dok se s vremena ne vreme rezulatat pokazuje na površini.

Tipičan Rak je veoma skriven i to nije samo zbog činjenice da štiti tajnu svoje unutrašnje metarmofoze, već i zbog činjenice da je duboko emocionalan i samim tim lako ranjiv. Da bi se zaštitio od prevelikih tarnsformacija i dubokih iskustava, on postavlja karakteristično sredstvo zaštite – debelu ljusku ili štit. Zahvaljujući ovoj ljusci, s jedne strane je teško da mu priđete spolja, a sa druge, može izgledati kao potpuno ravnodušan. Svaka promena u spoljašnjem okruženju dovodi ovaj znak i do promene u njegovoj unutrašnjoj stvarnosti što može biti bolno.

Zato se Rak uporno drže svog sveta i ako nešto ne želi, nemoguće ga je ubediti. S druge strane, ako uspete steći njegovo povrenje, otkrićete njegovu neverovatnu sposobnost razumevanja i vrlo precizne emocionalne odgovore. Ono što želi da opaža, on doživljava veoma duboko, a to je redak dar naročito u ljudskoj komunikaciji.

Možemo reći da postoje dva tipa Raka, jedan je pustinjak, a drugi je putujući. Kod pustinjaka, zidovi njegove kuće izgledaju kao školjka. On se u svojoj kući oseća potpuno opušteno, a kada izlazi na ulicu (što radi veoma retko) stavlja svoj oklop i potajno posmatra nesiguran spoljašnji svet. Putujući Rak nosi sa sobom svoj oklop i sasvim odlučno menja svoj dom, ako je umoran od starog.

Rak ima način hodanja koji nije direktan, već unazad ili napred, što ukazuje na poseban način na koji ovaj znak prilazi situacijama. On je veoma sposoban da „uhvati“ ono što se dešava u okruženju i okolini, oseća, strahuje od kritike i superiornosti drugih ljudi i zbog njegove osetljivosti može pasti u ozbiljne faze depresije.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top