Karakter, sudbina i astrologija

Počeću sa dva citatata….Karakter je sudbina – Heraklit.
Neće demon vas kockom birati, nego ćete vi izabrati demona. Krivica leži u onima koji biraju, a sam bog nije kriv – Platon.
Moraću da budem malo duža u ovoj objavi, jer je tema „velika“, a i astrološki da je objasnim…
Međusobna povezanost karaktera i sudbine? Ili, kako to da predodređenost (sudbina) i sloboda izbora idu zajedno, znači nisu odvojeni?
Zamislite dva prijatelja, Sanju i Sašu, koji su odrasli zajedno u istom gradu. Sanja je uvek bila ambiciozna, disciplinovana i vredna. Uvek je težila ka postizanju visokih ciljeva i ulagala je napore da ostvari snove.
Saša, s druge strane, bio je opušteniji i sklon sponatnosti. Imao je izraženu umetničku stranu i uživao je u trenucima inspiracije. Kako je vreme prolazilo, Ana je upisala fakultet i postala uspešan advokat. Njena disciplina i napori doveli su je do velikih profesionalnih dostignuća. Sa druge strane, Marko je postao slikar. Ovde vidimo da karakteristike ličnosti, kao što su ambicija i disciplina Sanje i kreativnost Saše, imaju uticaj na njihove izbore i delovanje. Ovi izbori potom oblikuju njihovu sudbinu. Njihova sudbina je bila oblikovana njihovim karakterom, ali i spoljašnjim faktorima kao što su prilike i okolnosti sa kojima su se suočavali.
Važno je napomenuti da sudbina takođe može biti oblikovana i drugim faktorima kao što su spoljašnje okolnosti i uticaji drugih ljudi.
Ali, ovde se nameće pitanje da li je karakter određen ili može da se menja?
Postoje različite teorije i stavovi o ovoj temi. Postoje dve teorije, da postoji fiksni karakter i promenljiv karakter. Oni koji se drže teorije da je karakter uglavnom fiksan, smatraju i da se on teško menja tokom vremena. Pretpostavlja se da su osnovne osobine određene genetikom, biološkim faktorima ili ranim iskustvima. Prema ovoj teoriji karakter je manje podložan promenama.
Oni koji zastupaju teoriju da karakter može da bude promenljiv smatraju i da može da se menja tokom vremena. Pretpostavlja se da su osobine ličnosti rezultat interakcije između genetike, okoline i individualnih iskustava. Dakle, kroz razvoj i učenje, ljudi mogu da promene određene aspekte svog karaktera, da razviju nove veštine i da se prilagode novim situacijama. Lično sam mnogo bliža ovoj drugoj teoriji.
Ili, možemo reći da neki aspekti karaktera mogu biti prilično stabilni tokom vremena, dok drugi mogu biti podložni promenama u određenoj meri, odnosno sa određenim ograničenjima. Šta bi ovo značilo? Zamislite da je karakter osobe kao neki blok od gline. Po prirodi, blok gline ima određeni oblik. Međutim, glina je oblikovana i menja se pod uticajem spoljašnjih faktora. Na primer, osoba, kao vajar, može uzeti taj blok gline i početi ga oblikovati. Može postepeno izmeniti linije i forme gline…Međutim, iako je vajar slobodan da oblikuje glinu, mora se pridržavati određenih ograničenja. Na primer, glina može biti ograničena prirodnim svojstvima poput gustine ili otpornosti na promene. Vajar takođe mora biti svestan svog znanja, veština i alata koje ima na raspolaganju. Na sličan način karakter može biti oblikovan i menjan kroz lični razvoj, ali ne ovim brzopoteznim i komercijalizovanim kojekakvim tehnikama kojima smo danas bukvalno preplavljeni.
Ipak, postoji i ograničenje u promeni karaktera koje može proisteći iz genetskih faktora, ranijih iskustava ili unutrašnjih predispozicija. Dakle, karakter može biti oblikovan ali uz određena ograničenja ili predodređenost (istovremeno). Slično kao što onaj vajar mora raditi unutar granica prirodnih svojstava gline, tako i osoba može raditi na svom karakteru uzimajući u obzir svoje lične predipozicije i kontekst svog života.

Karakter, sudbina i astrologija

Konkretno, šta znači istovremeno predodređenost i promena (izbor), odnosno kako ide promena uz određena ograničenja ako je Sunce u kvadratu sa Saturnom?
Zamislite da je Sunce kao snažan izvor svetlosti i energije, dok je Saturn kao stena ili prepreka koja se nalazi na putu tog Sunčevog svetla. Sunce simbolizuje vitalnost, život, samopouzdanje, dok Saturn predstavlja odgovornost, ograničenja i disciplinu. U početku, svetlost Sunca pokušava da prodre kroz stenu Saturna. Osoba može osetiti unutrašnju želju da izrazi svoju individualnost, ostvari svoje ciljeve i izrazi svoj identitet. Međutim, stena predstavlja izazove i ograničenja koja se mogu pojaviti na putu. Vremenom, kroz postepenu promenu osoba može pronaći načine da se prilagodi ovom aspektu. To znači naučiti da prihvati odgovornost, da bude strpljiva i postane svesna granica i obaveza koje postoje u njenom životu. Kroz učenje i iskustvo, može naučiti kako da izgradi strukturu, postavi ciljeve i preuzme odgovornost za svoj život. Ipak, postoje ograničenja koja proističu iz same prirode Sunca kvadrat Saturn, a to su određene prepreke, unutrašnje sumnje ili strahovi koji dolaze iz Saturnovog uticaja. Ove prepreke mogu ukazati na potrebu za radom na samopouzdanju, prevazilaženju strahova i postepenom razvijanju sopstvene snage. Dakle, ovaj primer ukazuje kako se aspekt Sunce kvadrat Saturn može menjati uz određena ograničenja. Šta je ovde predodređeno, a šta može da se menja ili da bude izbor? Pa, predoređeno je prisustvo samog aspekta Sunca kvadrat Saturn. To je deo astrološke konfiguracije u natalnom horoskopu koji ima određene uticaje i karakteristike. Ovaj aspekt može ukazivati na izazove, ograničenja i potrebu za strukturom u životu osobe. To je nešto što je unapred postavljeno i deo astrološkog nasleđa. Istovremeno, može se menjati u načinu na koji osoba reaguje na ovaj aspekt i kako se nosi s njim. Osoba može raditi na tome da razvije svest o svojim izazovima, raditi na samopouzdanju i preuzeti odgovrnost za svoje postupke. Takođe, osoba može raditi na postizanju ravnoteže između izražavanja svoje individulanosti (Sunce) i ispunjavanja odgovornosti i strukture (Saturn). Ukratko, sama postavka aspekta Sunca kvadrat Saturn je predodređena, ali način na koji osoba reaguje na taj aspekt i kako se nosi sa njim može se menjati.
Drugi primer, Mesec kvadrat Jupiter, gde dolazi do sukoba između osećaja bezbednosti i proširenja. Mesec predstavlja emotivnost i potrebu za sigurnošću, dok Jupiter simbolizuje rast, optimizam i avanturu. Mesec pokušava mirno i bezbedno da plovi. Međutim, Jupiter predstavlja izazove i želju za proširenjem. Osoba može osetiti unutrašnji konflikt između potrebe za emocionalnom sigurnošću i želje za istraživanjem i ekspanzijom. Postoji napetost između želje da se održi emocionalna ravnoteža i potrebe da se izađe iz zone udobnosti i krene u nove avanture. Da li da ostanem na mirnoj površini jezera ili da se usudim da pređem preko njega i istražim ono što je izvan moje zone sigurnosti? Osoba može raditi na pronalaženju ravnoteže između unutrašnje emocionalne sigurnosti (Mesec) i ekspanzije i rasta (Jupiter). Na primer, mogu se razvijati strategije koje kombinuju osećajnost sa hrabrošću, gde se emocionalna sigurnost postiže kroz istraživanje i nove mogućnosti. Ili, razvijanje neke strategije koja će istovremeno omogućiti ekspanziju i istraživanje i da brine o svojoj unutrašnjoj emocionalnoj sigurnosti. Dakle, ono što je predodređeno je samo prisustvo aspekta Mesec-Jupiter i to je nešto što je unapred postavljeno. Može se menjati, ali uz ograničenja, a to su emocionalni izazovi. Iako ne možemo promeniti sam aspekt, možemo raditi na tome da bolje razumemo svoje emocionalne reakcije. Dakle, unutar granica ovog aspekta, osoba može raditi na emocionalnom razvoju, a onda imati i izbor, ali unutar granica i samom predodređenošću ovog aspekta.
Ne možete ići ka promeni bez da direktno iskustite izazove, a to znači samo jedno – da živite život. Možete pročitati na desetine knjiga, odslušati na desetine predavanja i razumeti kako se nositi sa svim ovim. Ali, da biste zaista nešto i promenili, potrebno je da iskusite stresne situacije, a onda unutar toga primeniti ono što ste razumeli. Dakle, iako knjige i drugi izvori informacija mogu biti nešto dragoceno, istinska promena na nivou bića zahteva kombinaciju mentalne spoznaje i direktnih iskustava.
I, poslednje pitanje koje se nameće shodno gore rečenom…Da li bilo ko može da vam kaže kako će te odreagovati na neki tranzit koji dolazi tamo negde u budućnosti? Ili, da li bilo ko može da vam kaže šta će vam se dogoditi? Ne, ne može. Možda iz „sada“, ali već za nekoliko dana, meseci ili godina, može kod vas doći do neke promene i onda ćete potpuno drugačije reagovati na neki životni izazov. I, da li ćete biti isti sutra kao i danas?
Međutim, zašto se teško menjamo (neko manje, neko više) i zašto promena traži toliko napora i energije, i nije uopšte lako…tema za neku drugu objavu…
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top