Kako živeti sa nepovoljnim aspektima?

Kako živeti sa nepovoljnim aspektima?

Kada su dve planete u nepovoljnom aspektu, onda kažemo da su u problematičnom odnosu ili problematičnom partnerstvu. Zamislite da su dva čoveka (dve planete) krenuli u neki zajednički posao, imaju zajednički cilj (aspekt), ali jedno drugom prave probleme (nepovoljan aspekt), jer bez obzira na njihov zajednički cilj, oni se ne slažu po mnogim pitanjima.

Uzmimo za primer nepovoljan aspekt između Venere i Saturna. Njihov zajednički cilj može da bude neki posao koji treba da donosi stabilne prihode, ali kako njihovo partnerstvo nije dobro, postavlja se pitanje: „Na koji način doći do zajedničkog cilja?“

Možemo uzeti kao primer i nepovoljan aspekt između Sunca i Urana. Njihov zajednički cilj je život van pravila i svakodnevnih okvira, ali zbog nepovoljnog aspekta prisutno je  nerazumevanje, pa i neprijateljstvo, jer se ne slažu na koji način doći do ovog cilja.

Ovde možemo postaviti sledeće pitanje: „Ako u horoskopu imamo nepovoljan aspekt između dve planete, kao na primer između Venere i Saturna, da li je potrebno koristiti simboliku Saturna da bi Venera bila zadovoljna? Da li je potrebno koristiti simboliku Venere da bi Saturn bio stabilan i tačan? Ili, da li je potrebno izbegavati njihovu simboliku?Da li je potrebno da osoba izbegava stare i dobro proverene metode koje predstavlja Saturn ili ih treba izbegavati da bi se Venera lako ispoljila u svojoj radosti, lepoti i uživanju?“

Izbegavanje date simbolike, što je u ovom primeru: „Neću da koristim ono što se koristilo u poslednjih dvadeset godina, jer onda neću moći da uživam. Ako prihvatim ograničenja koja dolaze iz realnog života, onda neću nikada znati šta je lepota i radost.“ – su privremena rešenja. Izbegavanjem posledica imamo samo privremena rešenja i nepovoljni aspekti će nas sačekati na nekom drugom mestu ili na nekom drugom nivou. Krajnje rešenje postoji, ali na nivou uzroka, kao i u razumevanju onoga što nepovoljan aspekt traži od nas.

Problem se nikad neće rešiti ako se bavimo samo sa jednom ili drugom planetom u nepovoljnom aspektu. Uzmimo za primer Veneru u Raku u kvadratu sa Saturnom u Ovnu i ako se bavimo samo sa Venerom u Raku, tako što ćemo uzeti platno i boje i slikati (navodim samo jedan primer) izbegavajući simboliku druge planete, onda će nas Saturn u Ovnu uvek negde sačekati. Isto važi i obrnuto, jer ako se bavimo samo sa Saturnom u Ovnu, tako što ćemo se držati strogog i krutog ponašanja, samo da bi pokazali koliko smo snažni, uvek će nas negde sačekati ona osetljiva, maštovita i brižna Venera u Raku, koja će nam praviti probleme na svoj način. Jer, ako iz ljubavi i majčinske uloge ne stvaramo čvrstu strukturu i temelje, dakle sigurnost, onda nema rešenja u ovom aspektu. Ili, ako se ne prihvate ograničenja koje nam život i spoljašnje okruženje nameće, pa i prihvatanje patnje i bola da je čovek u sudbonosnim trenucima ipak sam, nema ni stvaranja ljubavi iz ovog aspekta, a ni njegovog rešenja.

Uzmimo Veneru u kvadratu sa Marsom. Dakle, pitanje je da li bi ova Venera trebala, a da bi bila zadovoljna i radosna, izbegavati simboliku Marsa? Na primer, ako je Venera u Blizancima u kvadratu sa Marsom u Ribama, da li treba osobu sa ovakvim aspektom savetovati: „Izbegavaj sanjare, maštare, zanesenjake, umetnike, jer nećeš moći zadovoljiti svoju prirodu, a to je uživanje u lakoći komunikacije i ljubav prema spoljašnjem svetu i kontaktima sa drugim ljudima.“

Ovo bi bilo samo neko privremeno rešenje, koje uopšte ne rešava kvadraturu ovog aspekta, pa ako izbegne danas, Mars sigurno čeka (napada) nekog drugog dana ili na nekom drugom nivou. Na primer, čovek može imati dve paralelne veze (Venera u Blizancima) i zbog toga izazvati mržnju i agresiju u partneru, jer nije poštovala snagu (Mars) kod partnera, koja je skrivena, pa najsnažnije deluje u razotkrivanju (Mars u Ribama). Ovo je samo jedan primer, jer mnogo zavisi od toga u kojim znakovima se nalaze Mars i Venera. Ali, šta je rešenje kada imamo nepovoljan aspekt između ove dve planete? Potrebno je da delujete iz Marsa kroz Veneru, a to znači da volite i budete zaljubljeni u snagu muškarca sa kojim ste u vezi i nikako ne treba da je odbacujete. Prema tome, nema izbegavanja, jer samo iz ljubavi prema njegovoj snazi, možete da uživate, budete zaljubljeni i volite. U suprotnom, ako odbacite njegovu snagu i ako joj se ne divite, onda ćete izazivati neprijateljstvo, grubost, svađe i agresiju. Prema tome, potrebno je delovati iz Marsa da bi se ispunila simbolika Venere, ali najčešće sa ovakvim aspektom osoba ne pronalazi sklad i harmoniju što je cilj Venere, jer oseća da njegova snaga nije dostojna njene lepote i ženstvenosti. Zbog toga, on postaje grub, agresivan i nasilan.

Možemo iz drugog ugla da posmatramo isti ovaj aspekt, a to znači ne napadati ono što je lepo i zavodljivo i ne odbacivati osmehe, poklone ili nekog ko želi da vas zavede lepotom. Da bi ispunili simboliku Marsa potrebno je ući u simboliku Venere, pa iz zavodljivosti stvarati strast, iz ljubavi prihvatati izazove ili iz umetničkog izražavanja stvarati snagu.

Znamo da se Venera odnosi i na materijalne i finansijske vrednosti, jer je vladar znaka Bika. Da li je onda potrebno kod kvadra između Venere i Marsa, savetovati izbegavanje rizika ili poslova koji zahtevaju hrabrost, incijativu i nadmetanje? Znači, ne! Ovde se novac stvara iz brzine, dakle ako je čovek spreman najbrže da deluje, ako se upusti hrabro u posao ili biznis. Materijalne vrednosti dolaze samo iz prihvatanja: „Novac je borba i takmičenje i potrebno je prihvatati i rizične izazove da bi se zaradio.“ Sa ovim aspektom novac dolazi iz rata, sporta, nadmetanja, aukcija, strasti, kao i iz svakog posala u kojem je potrebno pokazati hrabrost. Ovde je potrebno prihvatite rivala i snagu konkurencije i reći: „Bez jake konkurencije nema strasti u zarađivanju!“, a ne bežati od toga. To je jedini način da se reši ovakav problematičan  aspekt.

Kako živeti sa nepovoljnim aspektima?

Uzmimo Merkura u nepovoljnom aspektu sa Marsom. Ovde već postoji ljutnja i bes u mentalnom sklopu ličnosti. Pitanje glasi: „Da li izbegavati rasprave ili komunikaciju na određene teme, Fb – u ili onda kada osetite da vas neko kroz komunikaciju može iziritirati?“ Izbegavanje je privremeno rešenje, jer izbegavanjem ne rešavate svoj problem i u vama i dalje postoji mentalna agresivnost, pa i potreba za manipulacijom kako bi ste dokazali da ste u pravu i da vam je svaka izgovorena ispravna. Do mentalne osetljivosti i agresivnosti dolazi i ako primetite da je neko intelektualno jak i snažan. Jedino rešenje je da razumete ovu snagu u drugoj osobi, pa da vam ona bude podstrekač kako bi dolazili do određenih odgovora, razumeavanja i intelektualnog dokazivanja. Vi morate da razumete i prihvatite snagu i strast druge osobe, jer samo na taj način ćete moći i da razumete vašu mentalnu snagu, koja isto ima potrebu da se dokazuje i bude najbolja. Ako vaš um izbegava ona rešenja, koja zahtevaju od vas hrabre i brze odluke, onda uspevate samo nešto da odlažete, ali bez trajnog rešenja. Prema tome ne treba da izbegavate kontakte i komunikaciju sa drugima (Merkur), jer vam je postala iritantna snaga drugih i potreba za dokazivanjem (Mars), jer iz njihove snage možete praviti Merkura, a to su odluke, odgovori, informacije, zanje, i sl. Vi ste tu da pokažete razumevanje (Merkur) prema osobama koje su borbene, takmičarske, dominantne (Mars), kao i prema situacijama i okolnostima koje zahtevaju osamostavljivanje, nezavisnost i inicijativu (Mars). Jer, nema ideja i odluka ako ne uđete u borbu zato što tek kada prihvatite borbu možete imati i odluku, nema znanja ako nemate hrabrost zato što samo iz hrabrosti možete dolaziti do znanja, nema korisnih informacija ako ne rizikujete zato što kad rizikuje otvarate i priliv informacijama, nema škole bez autoriteta zato su što su oni osobe koje vam mogu dati znanje.

Uzmimo da je Merkur u Biku u kvadratu sa Marsom u Lavu. Najčešće možete biti mentalno iziritirani od onih koji svoju snagu koriste za lične ambiciju i postizanje uspeha, slave i moći.  Merkur u Biku ima potrebu za mentalnom sigurnošću i stabilnošću i najbolje razume ono što je praktično i materijalno, ali ako mu kažete da izbegava situacije u kojima treba prihvatiti hrabrost, onda ne dajete nikakvo trajnije rešenje. Ako mu kažete da ne može biti materijlno produktivan i imati stabilne poslove (Merkur u Biku), ako bude rizikovao i hrabro se upuštao u poslove (Mars) – to je rešenje samo na „jedan dan“. On upravo iz hrabrosti i strasti može doći do onih produktivnijih ideja kada je posao u pitanju, jer samo iz hrabrosti i strasti za životom, kao i iz želje za dokazivanjem, pobeđivanjem, dominiranjem ili ratovanjem, dolazi se do informacija i kontakata, koji su od pomoći da se ispolji Merkur u Biku, a to je da na primer, lako razume materiju i njene vrednosti.

Sunce u nepovoljnom aspektu sa Jupiterom. Svi mi kroz Sunce hoćemo da preuzmemo neku centralnu ulogu u bilo čemu i spontano da uzimamo organizacionu ulogu u našim životima. Šta Sunce onda može da uradi za sebe ako ima nepovoljni aspekt sa Jupiterom? Da bi ispoljili ono što Sunce traži, potrebno je i da prihvatimo ono što Jupiter traži, a to znači delovati iz Jupitera i ne dolaziti u sukob sa okolnostima i ljudima koji imaju široke poglede na svet, koji su liberalniji i ispred vremena zagledani u budućnost. Ovde se iz ideala, iz onoga što prevazilazi ustaljene granice i svakodnevne obrasce stvara volja koja može spontano da organizuje svoj život. Prema tome, stvarati iz svega što prevazilazi granice bilo materijalne, fizičke ili mentalne i kad čovek nauči iz tog ugla da kreira život, onda omogućava Suncu da dođe na centralno mesto, bude autoritet i organizuje život u zavisnosti od znaka u kojem se nalazi. Isto tako, iz davanja, sponzorisanja, poklanjanja, Australije, obrazovanja, kosmosa,  kreirati svoju priču i organizovati život.

Uzmimo Sunce u Strelcu u opoziciji sa Jupiterom u Blizancima. Da bi Sunce slobodno i lako izrazilo svoju volju mora da uđe u simboliku Jupitera u Blizancima, a to znači imati širinu u razumevanju onog što je za čoveka praktično i korisno u spoljašnjem okruženju.  Izraziti slobodno i lako volju, znači pustiti telo i um da se fizički i mentalno kreću i na taj način organizovati spontano svoj život. Prepoznati povoljne prilike koje su u učenju (Jupiter u Blizancima),  pa onda iz toga skrenuti pažnju na sebe. Prepoznati sopstveni rast ako se čovek bavi trgovinom ili poslovima koji podrazumevaju znanje, predavanja, pisanje, konsultovanje, pa iz toga graditi autoritet.

Kako živeti sa nepovoljnim aspektima?

Mesec u nepovoljnom aspektu sa Venerom. Kroz Mesec želimo da imamo zaštitničku ulogu i da sačuvamo intimnost i privatnost. Da li onda zbog nepovoljnog aspekta sa Venerom, treba savetovati izbegavanje druženja, zabave, izlaske ili neke društvene aktivnosti (Venera), jer to može da naruši intimnost i privatnost Meseca? Naravno, to ne može da bude rešenje, kao što nije ni suština rešavanja ovog problema. U osobi već postoji neka vrsta averzije od društvenih uloga, uživanja kroz zabave i prepuštanju čulnim zadovoljstvima, jer postoji strepnja ako prihvati čulna zadovoljstva neće postići unutrašnji mir i privatnost. Čovek ima strepnju da će ga društvo i zabava odvojiti od privatnosti i unutrašnjeg sveta. Boji se, ako bi prihvatio  zavodljivost života, može zaboraviti na svoju ulogu u kojoj treba biti milosrdan, brižan ili porodičan.

Mesec ukazuje i na naše ponašanje i način kako reagujemo kroz život, da li se plašimo da ako prihvatimo lepotu života možemo se odvojiti od nekih navika i ponašanja koje nosimo iz svoje primarne porodice? Da li postoji strepnja da će nas osmeh neke osobe zavesti, pa onda da zaboravimo kome i gde pripadamo? Da li se bojimo da prihvatimo ulogu roditelja, jer se onda odričemo života u kojem su dozvoljena sva uživanja? Koliko strepimo da ćemo izgubiti osmeh i radost ako pokažemo onu brižniju i osetljiviju prirodu? Da će žena zgubiti lepotu, ako prihvati trudnoću? U muškom horoskopu – da nikada više neće moći voleti, ako prihvati ženu, koja je spremna da bude majka njegove dece i to postane?

Šta Mesec može da uradi za sebe ako ima nepovoljni aspekt sa Venerom? Da bi ispoljili svoju brižnost i zaštitničku ulogu, potrebno je prihvatiti ono što traži Venera, a ne odbacivati. To znači delovati iz Venere, odnosno prepustiti se ljubavi, jer tek onda možete ispoljiti zaštitnički nagon. Samo ona koju smatrate najzavodljivijom i najlepšom može u vama probuditi zaštitničke nagone i postati majka vaše dece. Ovde ne možete osećati brižnost i pripadnost, ako ne osećate ljubav, jer ako živite i u zemlji koju ne volite nikada nećete osetiti da tu i pripadate. Ovde se iz ljubavi i lepote stvara osetljivost, pa i mašta. Iz ljubavi moraju da dođu i deca i to iz onog trenutka koji je skladan i miran.

Kako Venera najlakše može da se ispolji u nepovoljnom aspektu sa Mesecom? Ući u brižnost, brinuti se o nekom, prihvatiti nekog ko ima porodicu i decu, pa iz toga stvarati ljubav. Maštati, a onda iz mašte stvarati lepotu, ponuditi nekom prenoćište pa iz toga biti radostan i u suzama druge osobe prepoznati ljubav i lepotu. Prepoznati lepotu i zavodljivost u ženi koja je trudna, okupiti porodicu i decu oko sebe pa iz toga biti radostan.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top