Kako kuće određuju smer uticaja planeta?

Kuće određuju smer uticaja planete, tako da u zavisnosti od fizičke pozicije planete ili njenog vladarstva u kući, planeta svojom prirodom i analogijom, utiče na značenja kuća. Planeta može uticati povoljno ili nepovoljno na kuću, što zavisi od njenog kvaliteta ili kosmičkog položaja.

Svaka planeta u 1. kući usmerena je prema fizičkom, mentalnom i emotivnom sklopu ličnosti. Sunce ugrađuje vitalnost, volju, dostojanstvo, viteštvo, individulanost, ponos, ambiciju, ali nekada i nametljivost; uobraženost, hvalisavost, usmerenost na sebe. Mesec ugrađuje instiktivne i nagonske reakcije, emotivnost, konstruktivan osećaj za život, maštu, ali i preosteljivost, nesigurnost, stidljivost; Merkur ugrađuje, razumnost, logičnost, racionalnost, komunikativnost, analitičnost, radoznalost, prilagodljivost, spretnost, oštroumnost, ali i  promenljivost, nestalnost, površnost, nestrpljivost; Venera ugrađuje blagost, nežnost, druželjubivost, skladnost, harmoničnost, društvenost, emotivnost, darežljivost, osećaj za lepo, taktičnost, prijatno rasploženje, ljubaznost, ali i nesređenost, preteranu čulnost, lenjost i inertnost; Mars ugrađuje fizičku snagu, energičnost, strastvenost, borebnost, odlučnost, ali i nasrtljivost, nestrpljenje, grubost, nasilnost, samovolju i impulsivnost; Jupiter ugrađuje vedrinu, dobro rasploženje, optimizam, entuzijazam, pozitivan stav, etičnost, moralnost, poverljivost, razboritost, dobrotu, iskrenost, poštenje, ali i lenjost, lakovernost, preterivanje, neodgovornost i rasipnost, Saturn ugrađuje disciplinu, pouzdanost, strpljenje, promišljenost, opreznost, istrajnost, dubokoumnost, ozbiljnost i jednostavnost, ali i strah, krutost, strogost, sumnjičavost, nezadovoljstvo, nepoverljivost i negativan stav; Uran ugrađuje originalnost, nezavisnost, individulanost, otvorenost, eksperimentisanje i kreativnost, ali i napetost, nervozu, nemir, nestrpljivost, samovolju, buntovnost, nastranost, fanatizam i netolerantnost; Neptun ugrađuje idealizam, osetljivost, erotičnost, saosećajnost, nežnost, blagost, maštovitost, rafiniranost, kreativnost, ali i nemoć, slabost, neodređenost, lakovernost, zbunjenost, preosetljivost; Pluton ugrađuje pronicljivost, dubinu, fatalnost, magnetizam, ali i nepopustljivost, brutalnost i ekstremnost.

Planete u 2. kući su usmerene prema materijalnoj sigurnosti, praktičnim i materijalnim vrednostima i utiču na prihode, zaradu i novac. Sunce svoju stvaralačku energiju koristi za materijalne i praktične vrednosti u želji da kroz praktično izrazi potrebu za stvaranjem, postojanjem i priznanjem, ali nekada ispoljava oholost, egoizam i despotizam u onome što poseduje; Mesec povezuje svoju instiktivnu i nagonsku prirodu sa praktičnim i materijalnim vrednostima u želji da ovde bude produktivan, blizak i intiman, tako što traži emotivan ili unutrašnji mir u praktičnoj sigurnosti, ali nekada ispoljava lenjost, nemir i zabrinutost kada su praktične vrednosti u pitanju; Merkur povezuje ideje, inteligenciju i razum sa praktičnim vrednostima u želji da nešto i nauči kroz novac, finansije i materijalne vrednosti, ali nekada ispoljava materijalnu promenljivost i sitničavost.

Venera povezuje bliskost, lepotu, užitke i udobnost sa praktičnim vrednostima u nameri da udovolji svojim željama za uživanjem kroz novac i materijalne vrednosti, ali nekada ispoljava preterno opuštanje kada se radi o materijalnim vrednostima; Mars povezuje strast, snagu, akciju, energiju, hrabrost i takmičenje sa praktičnim vrednostima u svojoj odlučnosti za samoptvrđivanjem i uzbuđenjima kroz  materijalne vrednosti, ali nekada ispoljava i sklonost trošenju i kockanju; Jupiter povezuje nagon za širenjem i poboljšanjem kroz praktične vrednosti u nameri da materijalnu stranu posmatra vedro, radosno i optimistično, ali nekada donosi i preterivanje i naivnost u praktičnoj strani zivota; Uran povezuje individulanost i nezavinsot sa praktičnim vrednostima u želji za ispoljavanjem originalnosti i eksperimentisanjem sa materijalnim vrednostima, ali nekada ispoljava napetost, naglost i nesigurnost materijalne strane života; Neptun povezuje idealizam i maštu sa praktičnim vrednostima, što u ovom položaju često donosi nedostatak realnosti i praktičnosti za materijalne vrednosti; Pluton povezuje moć transformacije i regeneracije sa praktičnim vrednostima u želji da putem istraživačke i pronicljive crte ovlada praktičnom stranom života, ali nekada ispoljava krize i lomove kada su materijalne vrednosti u pitanju.

Svaka planeta u 3. kući je usmerena prema razumu, intelektu, učenju, komunikaciji, razmišljanju i učenju putem intelektualnog i društvenog nivoa. Sunce organizuje život  kroz razmnost i praktičnost u želji da ambiciju i priznanje postigne kroz intelekt, komunikaciju i obrazovanje, ali nekada i kroz komunikaciju ispoljava nametljivost i oholost; Mesec povezuje instikte,nagone i navike sa razumom u želji da se blisko poveže i pronađe emotivan mir, kroz razmišljanje i komunikaciju, ali nekada ispoljava mentalnu promenljivost i zaboravnost; Merkur povezuje praktičnost, racionalnost i analitičnost sa razumom u želji da ispolji bistar um, logiku i radoznalost, a nekada ispoljava nepostojanost, promenljivost i nemir na mentalnom nivou; Venera povezuje blagost, lakoću i lepotu sa komunikacijom u nameri da kroz razum, logiku i intelekt, uspostavi bliskost i ispolji osećaj za lepo, ali nekada ispoljava lenjost i preternu opuštenost u mentalnim i intelektualnim aktivnostima; Mars povezuje oštrinu, odlučnost, otvorenost i borbenost sa intelektom, komunikacijom i razmišljanjem u želji za snažnim mentalnim uzbuđenjem, ali nekada ispoljava grubost i nametljivost u komunikaciji, kao brzopletost i ishitrenost u razmišljanju; Jupiter povezuje optimizam i vedrinu sa intelektom i razumom u želji za poboljšanjem i napretkom kroz obrazovanje, učenje i društvene kontakte, ali nekada ispoljava mentalnu lenjost i naivnost; Saturn povezuje dubokoumnost, praktičnost, disciplinu i ozbiljnost sa razumom i intelektom u želji za mentalnim naporima, ali nekada ispoljava i grubost, tvrdoglavost, nezadovoljstvo i krutost u komunikaciji i razmišljanju; Uran povezuje originalnost i nezavisnost sa razumom u želji za slobodonim izražavanjem kroz ideje, misli i komunikaciju, ali nekada ispoljava nervozan, nemiran, napet i preterno ekcentričan intelekt; Neptun povezuje emocije, osećanja, maštu i fantazije sa intelektom i razumom u želji za oslobađanjem od svih ograničenja kroz reči, pisanje, razmišljanje i ideje, ali nekada donosi haotičnost, preosetljivost i slabost mentalnog sistema; Pluton povezuje dubinu i pronicljivost sa intelektom i razumom u želji za konstantnim istraživanjima kroz razmišljanje i ideje, ali nekada ispoljava mentalnu ekstremnost i fatalističke ideje i stavove.

Kako kuće određuju smer uticaja planeta?

Planete u 4. kući su usmerene prema intimnom i bliskom okruženju, poreklu, detinjstvu, roditeljima i porodici. Sunce organizuje život putem emotivne akcije u želji da realizuje ambiciju i važnost kroz intiman, privatan i porodičan život, ali nekada ispoljava tiraniju, oholost, aroganciju i despotizam u porodičnom okruzenju; Mesec povezuje navike i instikte sa porodičnim okruženjem i bližom okolinom u želji da oseti bliskost, intimnost i unutrašnji mir, kroz pripadnost korenima, tradiciji i porodici, ali nekada ispoljava i nepostojanost, zabrinutost i nestabilnost u intimnim i porodičnim odnosima; Merkur povezuje razumnost, intelekt i ideje sa porodičnim okruženjem u želji da se kroz komunikaciju i intelekt poveže sa korenima, tradicijom, prošlosti i porodičnim ambijentom, ali nekada ispoljava promenljivost i nestalnost u bliskim, emotivnim i porodičnim odnosima; Venera povezuje mir, harmoniju i sklad sa bližim okruženjem u želji da kroz porodicu i intimne odnose oseti bliskost, užitak i ljubav, ali nekada ispoljava nesređenost u porodičnom okruženju; Mars povezuje dokazivanje, inicijativu i odlučnost sa bližim okruženjem u želji da na direktan način usmeri akciju i inicijativu prema intimnom okruženju i na taj način ispolji dominaciju, ali nekada ispoljava grubost, nasilje i bezobzirnost u porodičnom okruženju; Jupiter povezuje nagon za poboljšanjem i napretkom kroz porodicu, roditelje i domovinu u želji da u porodično okruženje unese optimizam, vedrinu i entuzijazam, nekada ispoljava naivnost i preterivanje u privatnom životu; Saturn povezuje odgovornost, trajnost i poštovanje sa porodičnim okruženjem i roditeljima u želji da kroz napor i disciplinu stabilizuje porodične okolnosti, ali nekada ispoljava gubitke, patnju, strah i odricanja u bliskim porodičnim vezama; Uran povezuje nezavisnost, samostalnost i slobodu sa porodičnim okruženjem u želji da se kroz eksperimentisanje oslobodi tradicije, ali nekada ispoljava nemir, napetost, nervozu i nagle promene u bližem okruzenju; Neptun povezuje emocije, maštu i saosećajnost sa bližim okruzenjem u želji da se na najsuptilniji i najsenzitivniji način ispolji kroz blisko i intimno okruženje, ali nekada ispoljava haotičnost, patnju, žrtvu, preosetljivost i nedostatak realnost u najbližem okruženju; Pluton povezuje sposobnost dubokog povezivanja sa porodičnim okolnostima i blizim okruženjem, ali nekada ispoljava krize, lomove, ekstremnost i brutalnost u bliskim porodičnim vezama.

Svaka planeta u 5. kući je usmerena prema integritetu, važnosti, talentima, uživanjima, zadovoljstvima, špekulacijama. Sunce svoju stvaralačku energiju koristi za osećaj sigurnosti o identitetu u želji da stekne priznanje kroz talente i kretaivnost, ali nekada ispoljava aroganciju i zavist, ako je neko priznatiji i važniji od njega; Mesec povezuje maštu i konstruktivan osećaj za život sa talentima i zadovoljstvima u želji da se blisko poveze sa potomstvom i decom, ali nekada ispoljava i nepostojanost ili stidljivost da se ispolji kroz ono što voli; Merkur povezuje intelekt i razum sa integritetom u želji da uživanja i ljubav oseti kroz komunikaciju, misli, ideje, misaone i intelektualne aktivnosti, ali nekada ispoljava površno razmišljanje, kada dođe do pitanja onoga što voli; Venera povezuje lepotu, estetsko, harmoniju i sklad sa osećajem važnosti u želji da daje i prima kroz ljubav, talente i decu, ali nekada ispoljava i razuzdanost, neumerenost i primitivno uživanje.

Mars povezuje borbu, takmičenje, energiju i strast sa osećajem važnosti i integriteta u želji da se kroz ljubav i zadovoljstva ističe i dominra, ali nekada ispoljava grubost, nasilnost i agresivnost u odbrani integriteta; Jupiter povezuje optimizam, entuzijazam, ali i kavlitet sa osećajem važnosti u želji da se radosno prepusti zadovoljstvima i uzivanjima, ali nekada ispoljava preterivanje i rasipnost kada dođe do stvari u kojima uživa; Saturn povezuje odgovornost i kontrolu sa uživanjima i zadovoljstvima u želji da u isto unese ozbiljnost, ali nekada ispoljava strah i krutost kada se radi o talentima, kreativnosti i ljubavi; Uran povezuje originalnost i neobičnost sa talentima u želji da se sloboda i nezavinost povežu sa osećajem važnosti, ali nekada ispoljava preteranu ekcentričnost u zadovoljstvima, kao nemir i napetost u davanju ljubavi drugom ljudskom biću; Neptun povezuje maštu, senzitivnost, idealizam i fantaziju sa talentovanim izražavanjem u želji da se kroz ljubavne veze postigne potpuno sjedinjenje, ali nekada ispoljava nedostatak realnosti i zavisnost u ljubavnim vezama; Pluton povezuje fatalnost, magnetičnost i harizmu sa osećanjem  važnosti u želji da kroz zadovoljstva ide na sve ili ništa, ekstremno i fatalistički.

Planete u 6. kući su usmerene prema učenju preko neposrednog iskustva kroz rad, posao, služenje, poniznost, servise, usluge i zdravlje. Sunce organizuje život kroz posao ili radni ambijent u želji da se bude koristan drugima i na taj način da se postigne priznanje, ali nekada ukazuje na probleme sa zdravljem, jer ova planeta predstavlja vitalnost i životnu energiju; Mesec povezuje navike i instikte sa poslom, dakle to su radne navike u želji da se blisko poveže sa radnim okruženjem i da spoji osećanje brižnosti sa korisnim i praktičnim razlogom, ali nekada ispoljava nepostojanost i nemir u radnom okruženju; Merkur povezuje intelekt i razum sa poslovnim okruženjem u želji da na tom mestu komunicira, uči, misli, razmišlja i prenosi ideje, ali nekada ispoljava promenljivost u radnom okruženju; Venera povezuje sklad, saradnju, harmoniju i lepotu sa radim mestom u želji da se kroz posao blisko povezuje sa drugima ili da ovde bude društveno aktivna, ali nekada ispoljava lenjost i ležernost u radnim navikama; Mars povezuje fizičku snagu, energiju i dokazivanje sa poslovnim okruženjem u želji da se direktno nametne, istakne i izbori za dominantnu ili vodeću ulogu, ali nekada ispoljava i netaktičnost, nedostatak poslovne saradnje i aroganciju u poslovnom okruženju; Jupiter povezuje nagon za poboljšanjem i napretkom kroz poslovne prilike u želji da kroz praktičnost izrazi etičke i ispravne vrednosti, ali nekada ispoljava poslovnu naivnost i sklonost precenjivanju sopstvenih radnih sposobnosti; Saturn povezuje odgovornost, disciplinu i ozbiljnost kroz poslovno okruženje u želji da radi najteže i najnapornije i da postigne trajne i konkretne poslovne rezultate, ali nekada ispoljava sklonost krutim i starim metodama rada, nezaposlenost  i prekide rada, kao i zdravstvene probleme; Uran povezuje originalnost, moderne i nepredne ideje u poslovnom okruženju u želji da kroz eksperimentisanje i neobičnost ispolji poslovne mogućnosti, ali nekada ispoljava nestabilnost, bunt, napetost, stres, nervozu i nemir kada je posao, ali i zdravlje u pitanju.

Neptun povezuje emocije, osetljivost i žrtvu kada je radno okruzenje u pitanju, ali nekada ispoljava preosetljivost kada je zadravlje u pitanju, kao i nedostatak praktičnosti i realnosti u radnom okruženju; Pluton povezuje pronicljivost i sposobnost istraživanja ili prodiranja u srž i suštinu problema u poslovnom okruženju, ali nekada ispoljava krize, lomove, opasnosti i ekstremnost kada govorimo o poslu i zdravlju.

Planete u 7. kući su usmerene prema društvenim odnosima, partnerskim i bračnim odnosima, široj okolini i uopšte društvenim i javnim dešavanjima, savezima, procesima, ugovorima, borbi, javnim i otvorenim neprijateljstvima. Ova kuća usmerava Sunce kako bi naglasilo samopouzdanje i ambiciju  kroz društvena i javna dešavanja u želji da bude primećeno, priznatno i uticajno u odnosima sa drugima; ali nekada ispoljava i tiraniju i despotizam u partnerskim odnosima; Mesec naglašava  osećaj pripadnosti sa širom okolinom i javnosti u želji da oseti bliskost i unutrašnji mir u društvenim odnosima, ali i sa bračnim partnerom, a nekada ispoljava i problem da oseti bliskost u partnerskim odnosima; Merkur ističe razum i komunikaciju u društvenim odnosima u želji da se sa drugim ljudima poveže kroz ideje, logiku, intelekt, razum i komunikaciju, ali nekada ispoljava problem u komunikaciji sa širom okolinom; Venera naglašava osećaj bliskosti, emocija i uživanja u partnerskim odnosima u želji da postigne sklad, mir i harmoniju u društvenim odnosima i široj okolini, ali nekada ispoljava problem da se zadrži bliskost i ljubav u partnerskim odnosima; Mars ističe akciju, energiju i rad povezujući se sa drugima u želji da se dokaže i istakne u partnerskim odnosima i uopšte u javnim i društvenim dešavanjima, ali nekada ispoljava grubost i agresivnost kroz partnerske odnose, kao i nedostatak saradnje sa drugima; Jupiter naglašava širenje, ekspaniziju i napredak kroz društvene odnose i uopšte kroz odnose sa drugima u želji da konstanto ispoljava vedrinu, radost, optimizam i sreću kroz partnerske odnose, ali nekada pokazuje i naivnost, rasipnost i loše rasuđivanje, kada su partnerski odnosi u pitanju; Saturn ističe odgovornost, disciplinu i trajnost u široj okolini i u odnosima sa drugima u želji da kroz društvena dešavanja i povezivanje sa drugima dođe do konkretnih i trajnih rezultata, ali nekada ispoljava i škrtost, krutost, strah i preteranu strogost kada ulazi u odnose sa drugima; Uran naglašava nezavisnost i eksperimentisanje u društvenim odnosima u želji da modernizuje društvo tako što odstupa od uobičajenog i odbacuje svako pravilo ili tradiciju u društvenim odnosima, ali nekada pokazuje i nestabilnost, preternu ekcentričnost i samovolju u odnosima sa drugima; Neptun ističe emocije i veliku saosećajnost sa širom okolinom i u odnosima sa drugima i kroz svoja partnerstva u želji da u javnost i društvena dešavanja unese suptilnost, rafiniranost, kreativnost i maštu, ali nekada ispoljava i preternu osetljivost, nesređenost i haos, kada su u pitanju odnosi sa drugima i širom okolinom; Pluton ističe potrebu da na pronicljiv i istraživački način utiče na partnerske odnose u želji da kroz njih, kao i uopšte kroz javnost i društvena dešavanja, prodre u srž svakog problema, ali nekada ispoljava ekstremnost, fatalizam, posesivnost i nesreću u društvenim i partnerskim odnosima.

Kako kuće određuju smer uticaja planeta?

Svaka planeta u 8. kući je usmerena prema krizama i lomovima, ali i seksu u cilju emotivne stabilnosti, prema finansijama, investicijama, biznisu, nasledstvu i testamentima, kao i životnim opasnostima. Sunce naglašava životnu energiju koja se transformiše kroz krize i opasnosti u želji da vlada i pridobije moć u najopasnijim momentima, ali nekada govori o ugoženoj vitalnosti i životnoj energiji; Mesec ispoljava seksualnost, jer povezuje instikte i nagone sa seksom u želji da kroz isto uzme unutrašnji mir i emotivnu stabilnost, ali nekada govori i o narušavanju unutrašnjeg mira kroz opasnosti i krize; Merkur naglašava sposobnost uključivanja razuma i logike u opasnim i kriznim momentima u želji da se u ovakvim okolnostima uvek pronađe logično i razumno rešenje, ali nekada naglašava i opasnost podstaknutu komunikacijom, razmišljanjem i idejom; Venera ističe važnost bliskosti, emocije, dodira i uživanja u seksulanim odnosima u želji da na taj način postigne emotivnu stabilnost, ali nekada ispoljava rauzudanost i neumerenost u istom; Mars naglašava poduhvate i akcije koje su usmerene prema opasnostima u želji da pokaze hrabrost, fizičku snagu i energičnost u svakom opasnom poduhvatu, ali nekada govori i o smrtnim opasnostima; Jupiter ističe potrebu da iskoristi dobre prilike i mogućnosti kroz krize i opasnosti u želji da se kroz isto poboljša u emotivnom, duhovnom i intelektualnom pogledu, ali nekada ističe i lakomislenost koja ga dovodi u opasnosti; Saturn naglašava potrebu za disciplinom i odgovornošću u kriznim periodima i opasnostima u želji da se kroz lomove iskusi napor i teret, ali nekada ističe smrtne opasnosti, kao i strah i blokadu u seksulanim odnosima; Uran naglašava eksperimentisanje kroz krizne periode u želji da dođe do oslobađanja u opasnim trenucima, ali nekada ističe i nagle krize, nenadane opsanosti i naglu smrt; Neptun ističe emocije, suptilnost, erotičnost i maštu u seksualnim odnosima u želji da se oslobodi svih ograničenja kroz seksualne kontakte, ali nekada naglašava i nesređenost, preternu osetljivost i haos u seksulanim odnosima; Pluton naglašava prodiranje u dubinu seksulanog odnosa u želji da iskaže fanatičnost i magnetičnost, ali nekada ispoljava tiraniju, agresivnost i nasilje u seksualnim kontaktima.

Planete u 9. kući su usmerene prema obrazovanju, višem umu, filozofiji, duhovnosti, etici, dalekim putovanjima i uopšte prema učenju o sebi kroz viša stanja svesti ili viši um. Sunce naglašava važnost slobode i obrazovanja u želji da dobije priznanje i moć kroz povezivanje sa višim umom, ali nekada ispoljava uobraženost i egoizam reprezentujući svoju životnu filozofiju; Mesec ispoljava instikte i nagone za učenjem i obrazovanjem u želji da oseti bliskost i osećanje pripadnosti u povezivanju sa filozofijom, duhovnošću i višim znanjima, ali nekada ispoljava nestabilnost i nepouzdanost; Merkur ističe vaznost praktičnosti i racionalnosti u životnoj filozofiji u želji da uči i  komunicira, razmenjuje ideje, misli i informacije, a da bi se povezao sa višim znanjima, ali nekada ispoljava lažnu zivotnu filozofiju, kao površno i plitko razmišljanje; Venera naglašava bliskost i emocije u povezivanju sa višim znanjima i filozofijom života u želji da kroz isto iskusi radost i zadovoljstvo, ali nekada ispoljava nesređenost i nedostatak takta da bi realizovala ove svoje želje; Mars ističe odlučnost, hrabrost, takmičenje i borbu u povezivanju sa sopstvenom životnom filozofijom u želji da je otvroreno i direktno naglasi i istakne, ali nekada naglašava agresivne i grube akcije u isticanju sopstvene filozofije života.

Jupiter naglašava duhovnost, filozofiju, široke poglede i slobodu u povezivanju sa višim znanjima u želji da prezentuje etičke i moralne vrednosti u sopstvenoj životnoj filozofiji, ali nekada ispoljava sklonost oportunizmu ili vesrkom fanatizmu; Saturn naglašava dubokoumnost u povezivanju sa višim znanjima i višim nivoima svesti u želji da učini trajnim etičke i moralne vrednosti, ali nekada naglašava krutost i uskogrudnost u soptvenoj životnoj filozofiji; Uran ističe moderne i napredne ideje u svojoj životnoj filozofiji u želji da kroz viša znanja uzme slobodu i nezavinsot, ali nekada ispoljava preteranu ekcentričnost i buntovnost u sopstvenoj životnoj filozofiji; Neptun ističe žrtvovanje i davanje kroz filozofiju života u želji da se kroz viša učenja poveze sa nekim idealom, ali nekada naglašava nejasnoću, zbunjenost i neodređenost u učenju kroz viši um; Pluton naglašava duboku povezanost sa višim znanjima u želji da prodre u srž takvog znanja, ali nekada ispoljava i ekstremnu i fatalističku životnu filozofiju.

Svaka planeta u 10. kuće je usmerena prema realizaciji ličnosti, budućnosti, uspehu, društvenom statusu i karijeri, praktičnim akcijama i uopšte sudbini. Sunce ističe vaznost ega i samopouzdanja za pitanja budućnosti u želji da dobije ugled, moć i priznanje za društveni status i karijeru, ali nekada ispoljava oholost i tiraniju u postizanju rezultata za pitanja budućnosti; Mesec nagalašava instikte i nagone za uspehom i isticanjem u želji da pronađe unutrašnji mir kroz karijeru i status, ali nekada ispoljava nestabilnost i nepostojanost u karijeri; Merkur ispoljava praktičan razum i logiku za svoje isticanje u želji da dobije društveni status i da gradi budućnost na razumu i intelektaulnom potencijalu, ali nekada ispoljava promenljivost i nemir u karijeri; Mars ističe hrabrost i odlučnost za pitanja društvenog statusa u želji da naglasi fizičku stranu zivota i postizanje uspeha i važnosti, ali nekada ispoljava i preternu agresivnost i grubost u realizaciji budućnosti; Jupiter ispoljava širenje i ekspanziju u budućnosti i karijeri u želji da se iskoriste najbolje prilike u postizanju  društvenog statusa, ali nekada ispoljava preterivanje i razbacivanje sa postiguntim rezultatima ili kada postigne moć, važnost i uspeh; Saturn naglašava rad, red, disciplinu i odgovornost za pitanja budućnosti i društvenog stausa u želji da postigne konkretne i trajne rezultate sa kojima će obezbediti stabilnu budućnost, ali nekada ispoljava krutost i strogost kada postigne društveni status i uspeh, što ga onda lako ruši; Uran ističe slobodu, samostalnost i nezavisnost za pitanja budućnosti i karijere u želji da eksperimentiše, modernizuje i unapređuje kroz karijeru i polozaj, ali nekada ispoljava nestabilnost u budućnosti; Neptun naglašava žrtvu, emocije, maštu, idealizam i fantaziju kada je budućnost u pitanju u želji da se kroz status i uspeh oslobodi svih granica, ali nekada ističe nedostatak realnosti i patnju za pitanja budućnosti; Pluton ističe pronicljivost za pitanja budućnosti i praktične strane života u želji da je transformiše i preobrazava, ali nekad ističe krize, teške probleme, ekstremne okolnosti i uništavanje kada je budućnost u pitanju.

Planete u 11. kući su usmerene prema društvenoj i intelektualnoj sigurnosti, klubovima, organizacijama i udruženjima, prijateljima, nadama i željama. Sunce naglašava moć, ambiciju i važnost kroz prijatelje i istomišljenike u želji da dobije priznanje i pohvale kroz grupe ili organizacije sa kojima se povezuje radi sličnih interesovanja, ali nekada ističe problem u prijateljstvima zbog preternog ponosa i okrenutosti prema sebi; Mesec ističe vaznost bliskih odnosa sa prijateljima u želji da kroz ovakve odnose iskusi unutrašnji mir i osećanje brižnosti, ali nekada ispoljava preternu emotivnost ili brižnost, što moze narušiti prijateljske odnose; Merkur naglašava komunikaciju i mentalno povezivanje sa prijateljima i grupama ljudi (organizacijama, udruženjima…) u želji da sa njima razmenjuje ideje, misli i informacije, ali nekada ispoljava nemir i nervozu, što onemogućava društvenu i intelektualnu stabilnost; Mars ističe akcije i poduhvate usmerene prema društvu i prijateljima u želji da se ističe, hvali, bori, nadmeće i takmiči sa istima, ali nekada ispoljava svađe, grubost i neprijateljstva u društvenim krugovima i prijateljskim odnosima; Jupiter naglašava mogućnost dobrih prilika kroz prijatelje i društvo u želji da u takve odnose unese radost, vedrinu i dobro raspoloženje, ali nekada ispoljava preterivanje i naivnost, što narušava prijateljstva; Saturn ističe odgovornost i poštovanje u prijateljskim odnosima u želji da ih učini trajnim i stabilnim, kao i da se oseti napor u dobijanju društvene sigurnosti, ali nekada ispoljava patnju, teret i težinu u odnosima sa prijateljima; Uran ističe liberalne prijateljske odnose u želji da kroz prijatelje i društvo eksperimentiše i unosi orignilane ideje radi dobijanja slobode i nezavisnosti, ali nekada ispoljava napetost, krize i nestabilnost u prijateljskim odnosima; Neptun naglašava emocije i osećanja u prijateljskim odnosima u želji da se kroz njih dobije neki ideal, ali nekada ispoljava nejasnoću u sagledavanju društvenih i prijateljskih odnosa; Pluton ističe važnost rešavanja dubokih problema kroz prijateljske odnose u želji da se iz kriznih momenata, prijateljstva regenerišu i transformišu, ali nekada ispoljava brutalnost, ekstremnost i nasilje kroz društvene i prijateljske odnose.

Kako kuće određuju smer uticaja planeta?

Svaka planeta u 12. kući je usmerena prema učenju na emocionalnom i duhovnom nivou, što često ide kroz patnju, izolaciju, ograničenja, bolesti, zatvor, tajne neprijatelje i žrtvovanje. Sunce naglašava životnu energiju u samoći i izolaciji, a u želji da kroz izolovane prostore dobije osećaj postojanja i življenja, ali nekada ispoljava nedostatak samopouzdanja i ograničavanje životne energije; Mesec naglašava osećanje pripadnosti sa izolovanim prostorima u želji da oseti bliskost i unutrašnji mir u samoći, ali nekada ispoljava emotivnu patnju i ograničenja u uzimanju unutrašnjeg mira; Merkur ističe umno povezivanje sa učenjem kroz iksutva u samoći i izolaciji u želji da se mentalno izoluje od drugih, ali nekada ispoljava mentalne boleseti; Mars naglašava akciju i poduhvate usmerene prema idealima u želji da energiju koristi u pomaganju drugima, ali nekada ispoljava i nedostatak fizičke snage i energije, kao i ograničenja u delovanju i poduhvatima.

Jupiter ističe širenje i napredak kroz izolovana i usamljena mesta u želji da se poveže sa najvišim idealima i duhovosti, ali nekada ispoljava maler ili nedostatak faktora sreće kada je to potrebno; Saturn naglašava prihvaćanje dužnosti i obaveza u izolovanim i usamljenim mestima u želji da zaštiti vlastiti integritet izolovajući se od drugih, ali nekada ispoljava patnju, samoću, bolesti i ograničenja; Uran ističe uzbuđenja i izražavanje bez ustezanja na izolovanim mestima u želji da kroz isto postigne slobodu, ali nekada ispoljava nepovoljne promene i krize praćene bolestima; Neptun naglašava duhovnost, žrtvu i nagon da pobegne od svih ograničenja kroz usamljena i izolovana mesta u želji da se poveže sa idealima, ali nekada ispoljava bežanje od stvarnosti i izbegavanje odgovornosti kroz izolaciju; Pluton ističe suočavanje sa najdubljim nagonima i željama kroz izolovana i usamljena mesta u želji da oseti preobrazaj, ali nekada ispoljava opasne tajne neprijatelje.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top