Kako funkcioniše opozicija?

Opozicija predstavlja polaritet ili suprotnosti. Zadatak opozicije je da se usklade suprotnosti i da se popunjava nedostajuća osobina onog suprotnog.

Na jednoj strani opozicije imamo višak, a na drugoj strani imamo nedostatak. Uzmimo za primer Marsa u opoziciji sa Saturnom. To bi značilo da na jednoj strani imamo previše strasti, želja i energije gde se pojavljuje višak, dok na drugoj strani imamo nedostatak (deficit) strategije i planiranja gde se pojavljuje nedostatak.

Zato, ovaj aspekt ima skrivenu energiju odbacivanja suprotnog. Dok jedna planeta razvija svoje kvalitete, može se uništavaju (odbacuju) kvaliteti one suprotne planete. Ako ostanemo kod istog primera (Mars-Saturn), višak Marsa bio bi u impulsivnosti i strasti, dok će osobine Saturna, kao što je razumnost i opreznost, ići u manjak.

To je slično kao da imate na jednoj strani višak energije, a na drugoj strani imate deficit ili pad energije.

Prema tome, zadatak je podesiti planete u opoziciji tako da one rade zajedno bez nanošenja međusobne štete. To je sposobnost  kombinovanja dva polariteta u sebi.

Međutim, pošto opozicija podrazumeva odnose sa okolinom i drugim ljudima, neophodno je popravi nedostatak (deficit), ali kroz suprotan znak.

Uzmimo za primer da je Mars u Lavu u opoziciji sa Suncem u Vodoliji. Ako je Mars u Lavu borba za moć, onda ovu borbu treba voditi predstavljajući se kao lider – reformator i neko ko je zainteresovan za društvo (Sunce u Vodoliji). To bi bilo podešavanje viška na strani Marsa u Lavu i uklanjanje deficita popunjavanjem na strani Sunca u Vodoliji. Ako ličnost hoće sebe da predstavi kao uspešnog reformatora u društvu ili naučnika (Sunce u Vodoliji) onda bi trebalo da se bori za mesto sa kojeg će biti primećana.

Dakle, da bi se izbegli negativni događaji, razvoj kvaliteta svake planete koja učestvuje u opoziciji, mora se sprovesti kroz eliminaciju deficita u suprotnom znaku. Upravo to ukazuje na razmatranje interesa suprotnog, koji opet harmonizuje odnose sa suprotnim. To je intergracija suprotnosti i na taj način se ostvaruje harmonizacija suprotnosti. Tako se elemniše negativni put razvoja (višak i deficit) i zato aspekt opozicije pripada grupi razvojnih aspekata.

Takođe, kod opozcije Sunca i Marsa, što više obraćate pažnju na sopstvenu ličnost (Sunce) dolazi do sukoba i konfliktnih situacija (Mars).

Mars u Lavu u opoziciji sa Suncem u Vodoliji može da se bori za vlast (Mars u Lavu), ali ako se ličnost skoncentriše i na široke mase, kao i potrebe društva (Sunce u Vodoliji). Na primer, ovaj aspekt je imao Boris Jelcinj. Međutim, ako se mnogo više obavljaju poslovi, koji se tiču samo ličnih ambicija (Sunce u Vodoliji) postaje se manje primetan (Mars u Lavu) i lakše se ulazi u sokobe i konflikte.

Uzmimo opoziciji između Meseca u Biku i Plutona u Škorpiji. Simboličko značenje Plutona je dubina i opsesivnost, a Mesec predstavlja emocionalne želje. Ovo se može tumačiti da su skrivene mogućnosti (Pluton) u suprotnosti sa emocionalnim željama (Mesec). Ili, opsesije i ekstremi, protivreče emocionalnim željama da se biraju sigurni i provereni putevi (Mesec u Biku).  Pošto aspekt zahteva harmonizaciju suprotnosti, onda se može čitati da je za emcionalne želje za  udobnošću i posedovanjem (Mesec u Biku), potrebno otkriti i probuditi neke skrivene dubine (Pluton u Škorpiji).

Mark Zakerberg ima nekoliko opozicija u svojoj natalnoj karti. Uzećemo ovde za primer opoziciju između Sunca u Biku i Meseca u Škorpiji.

Kako funkcioniše opozicija?

Sa Suncem u Biku važno je predstaviti sebe kao stabilnog, pouzdanog i čvrstog, a ovde je to moguće, ako ne odbaci svoje skrivene potencijale, koji su povezani sa njegovom emocionalnim željama (Mesec u Škorpiji). Međutim, ako pravi višak tako što će se samo držati za fizički i opipljiv svet (Sunce u Biku), onda će napraviti manjak tamo gde su njegove emocionalne želje. Ako pravi višak držeći se emocionalnih želja koje obuhvataju samo mistična, istraživačka, pa i rizična iskustva, onda pravi manjak tamo gde hoće da se predstavi kao stabilan, siguran, imućan, produktivan itd. (Sunce u Biku).

Znači, moguće je ispratiti intenzivne emocionalne želje (Mesec u Škorpiji), ali delujući na suprotan znak, a to znači uskladiti emocionalne želje za otkrivanjem skrivenih potencijala koji će mu pružiti čvrsto tlo, sigurnost i stabilnost (Sunce u Biku). Što se više obavljaju poslovi na jedan te isti način, jer na taj način postoji prividna sigurnost da bi se ostvarile lične ambicije (Sunce u Biku), gubi se na intenzitetu i istraživačkom potencijalu što pripada  emocionalnim željama. Ili, težiti ostvarenju ličnih ambicija kroz praktične i sigurne poslove (Sunce u Biku), ali istvoremeno biti spreman otkrivati u okruženju i sve one skrivene potencijale, koji kao takvi vode i na puteve koji nisu provereni, sigurni i opipljivi. Ova opozicija je u trećoj i devetoj kući i dovodi ga u direktno iskustvo sa oblastima života koja se odnose na učenje, obrazovanje, ideje, komunikaciju, informacione sisteme.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top