Mars u kućama horoskopaOvan simbolizuje početak proleća, kada se bude i prve ljubavne emocije. Ptice slično Marsu grade svoja gnezda, dok Mars istovremeno pokreće žudnju za akcijom. Pri prvom buđenju ljubavi počinje i rad i budi se stvaralaštvo u svim pravcima. Ovan predstavlja energiju, akciju, borbenost i hrabrost i sve ove osobine su dobrodošle za život, pa je zbog toga u prirodnom horoskopu Ovan na vrhu 1. kuće, koja predstavlja ličnost.

Mars u 1. kući, ukazuje kako ličnost preduzima akcije brzo, dinamično i hrabro ističući sebe, posebno ako je Mars u aspektu sa Suncem. Tada je prisutan potencijal da svojim hrabrim akcijama postigne uspeh, čast ili moć, dok kod nepovoljnog aspekta, može doći do uspeha, ali tako što se koristiti agresivnost i nasilje.

Hrabra i otvorena aktivnost, donosi i dugoročne ili stabilne rezultate, kada je Mars u povoljim aspektom sa Saturnom, dok kod nepovoljnih aspekata, dolazi do problema u delovanju, jer ličnost nija sposobna pravilno da koristi ili troši svoje vreme. Oni koji su aktivni sa svojim hrabrim idejama i britkim umom, imaju Marsa u povoljnom aspektu sa Merkurom, dok u nepovoljnom aspektu previše razbacuju mentalnu energiju.

Hrabre akcije koje ličnost preduzima, povoljno su podržane društvenim aktivnosima, kada je Mars u povoljnom aspektu sa Venerom, a nedostatak popustljivosti i diplomatičnosti u onome što se preduzima, uočljivo je u nepovoljnom asepktu između ove dve planete. Kada ličnost u svojim aktivnostima ističe moral i pravičnost, onda je Mars u povoljnim aspektom sa Jupiterom, dok se izostanak podrške i srećnih okolnosti pojavljuje kod nepovoljnih aspekata između ove dve planete.

Kada ličnost svoje aktivnosti usmerava prema materijalnim vrednostima da bi stekla finansijsku nezavisnot ili da se dokaže kroz posedovanje materijalnih dobara, onda je Mars u 2. kući. Deluje se na brz i energičan način, što za posledicu ima sticanje materijalnih vrednosti, ali i trošenje, jer je Mars sklon da se kocka, rizikuje i troši, posebno kada je u nepovoljnom aspektu sa Jupiterom ili Venerom. Avanturistička crta Marsa postaje sklona preteranom trošenju novca na uživanje, lepe stvari, putovanja, društvo, zabave i sl. posebno ako je Mars u 2. kući u znaku Bika. Ličnost je hrabra i ulaže u biznis, ako je Mars u aspektu sa Merkurom ili Jupiterom; u nekretnine ili proizvodnju hranom, ako je Mars u aspektu sa Mesecom.

Kada je Mars u 3. kući, ličnost hrabro ulazi u komunikaciju, otvoreno iznosi svoje ideje, deluje spretno i okretno, ali lako i razbacuje svoju energiju, jer je sklona istovremeno delovanju u više pravaca. Aktivnost je usmerena na nove ideje, koje su pokretači projekata ili poslova, a energija se troši na učenje, obrazovanje, kretanje i putovanjime ili pisanje. Kroz komunikaciju, razmišljanje ili pisanje, dominira kritičan i bridak um, koji ima potrebu da se dokazuje ili bude predvodnik novih ideja. Mars u 3. kući u aspektu sa Merkurom je hrabar reli vozač ili građevinski radnik na putevima; u aspektu sa Suncem je proslavljeni književni kritičar; u aspektu sa Mesecom je hrabri idejni vođa, koji pokreće masu ljudi; u aspektu sa Venerom je strastveni pisac ljubavnih romana; u aspektu sa Jupiterom je putnik avanturista koji obilazi celu planetu.

Ličnost svoju želju za dominacijom ističe u porodičnom okruženju, kada je Mars u 4. kući.  je sklon. Mars je sklon borbi i takmičenju, tako da njegova arena ili sportsko igralište, postaje najbliže okruženje u kojem živi. Ličnost voli da gradi, radi i proizvodi, a u ovom slučaju ova interesovanja usmerava kroz rad u kući, oko kuće ili kroz privatan biznis. Grade se kuće, obrađuje se imanje, radi se u kućnim i privatnim radionicama, posebno ako je Mars u 4. kući u aspektu sa Mesecom. Kada je Mars u aspektu sa Suncem, onda su akcije usmerene prema porodici, jer ličnost na taj način želi da skrene pažnju na sebe; u aspektu sa Merkurom, proizvode se i prodavaju aparati za kućnu upotrebu, nameštaj, hrana, voće i povrće; u aspektu sa Venerom ličnost ima želju što pre da ima svoju porodicu; u aspektu sa Jupiterom investira se u izgradnju nekretnina; u aspektu sa Saturnom ličnost ulaže i čuva kroz vreme ono što je izgradio za svoju porodicu.

Kada je Mars u 5. kući, dominantan je takmičarski duh, a ličnost svoje akcije usmerava tako što kreira život kroz borbu. Prisutna je želja za dokazivanjem u ljubavi, strasno i otvoreno pokazivanje ljubavi, ljubavni avanturizam, kao i želja za dokazivanjem kroz potomstvo. Hrabro se ulazi u ljubavne veze, strast dominira u mladosti, rad postaje uslov kreiranja života, borba je oružije za postizanje moći, rizik je put prema slavi, a svaki uspeh ima za uzrok hrabrost. Kada je Mars u 5. kući u aspektu sa Suncem, ličnost može biti poznata kroz sport; u aspektu sa Mesecom velike i krupne stvari mogu doneti unutrašnje zadovoljstvo; u aspektu sa Merkurom postoji želja i potencijal za isticanjem kroz trenerske poslove; u aspektu sa Venerom ličnost ima uspeh u zavođenju zbog svoje hrabrosti i otvorenosti; u aspektu sa Jupiterom avanturistički duh se ostvaruje kroz putovanja u kojima se uživa; u aspektu sa Saturnom velike i krupne akcije imaju uticaj na status i karijeru.

Kada ličnost svoje aktivnosti usmerava prema poslovima i obavezama u svakodnevnom životu, onda je Mars u 6. kući. Postoji želja za dokazivanjem kroz rad, kao i kroz korisnost prema drugim ljudima, međutim ovaj pložaj može doneti i česte svakodnevne svađe, Mars ne pristaje na poniznost i služenje drugima. Želja za konstantnom aktivnošću i izgaranjem u radu, može potencirati i zdravstvene probleme, ako je Mars u nepovoljnom kosmičkom položaju. Kada je Mars u aspektu sa Suncem, ličnost može imati uspehe kroz svoj posao; u aspektu sa Mesecom postoji motivacija za rad u nekoj službi koja je korisna narodu i masama; u aspektu sa Merkurom prisutna je aktivnost u intelektualnom radu putem kojeg se ličnost dokazuje kroz posao; u aspektu sa Venerom postoji želja da se energija i rad usmere na proizvodnju ili pravljenje lepih predmeta; u aspektu sa Jupiterom prisutna je želja za radom gde se primenjuje znanje u cilju poboljšanja zdravlja; u aspektu sa Saturnom ličnost se hrabro i odlučno susreće sa najtežim poslovima.

Kada je Mars u 7. kući, ličnost koristi svoje aktivnosti da bi sebe dokazala u širem okruženju. Postoji želja za dominacijom u javnosti, kao i u odnosima sa drugima, što u slučaju nepovoljnih aspekata, može aktivirati probleme. Dokazivanje kroz društvene aktivnosti, kulturna i javna dešavanja, ali i nagli i brzopleti ulazak u brak, posebno ako je Mars u aspektu sa Venerom. Mars u 7. kući u aspektu sa Suncem je poznata javna ličnost, koja postaje slavna u svojim diplomatičnim aktivnostima; u aspektu sa Mesecom rad ličnosti u javnom životu može biti plodonosan i produktivan; u aspektu sa Merkurom, ličnost istupa u javnost svojim hrabrim idejama; u aspektu sa Jupiterom imamo pravnika koji ističe pravedni i moralni sud; u aspektu sa Saturnom, ličnost gradi svoju stabilnu karijeru, ističući sebe kroz političke aktivnosti.

Rečenica – „Danas je dobar dan za umiranje“ može se povezati sa Marsom u 8. kući, posebno kada je u nepovoljnim aspektima. Strast, brzopletost i žestina Marsa, ličnost često dovodi u opasne i ekstremne okolnosti, ali postoji i motivacija da se dokaže kroz opasnosti. Kada je Mars u 8. kući u aspektu sa Jupiterom ili Saturnom, onda ličnost svoju energiju usmerava prema biznisu ili poslovima koji zahtevaju investicije, jer želi da ovlada tuđim novcem; u aspektu sa Suncem imamo slavne vojnike u mnogim borbama i ratovima; u aspektu sa Mesecom akcije su instiktivne, ali ovo mogu biti i psiholozi koji prodiru u podsvesne delove ličnosti; u aspektu sa Merkurom postoji motivacija za dokazivanjem kroz tajna, okultna ili ezoterična znanja; u aspektu sa Venerom ličnost je nestrpljiva da uspostavi seksulani kontakt sa partnerom, ali takođe i troši novac svog partnera.

Kada je Mars u 9. kući, aktivnosti su usmerene prema obrazovanju, učenju i putovanjima, gde postoji želja za dominacijom. Sloboda je moguća samo uz hrabrost i često su ovo borci za slobodu i neke više ideale. Ličnost teži da ovlada znanjima, prostorom, a akcije su poduprete entuzijazmom, otimizmom i velikim očekivanjima. Ona može biti agresivna u iznošenju svojih religijskih ideja, posebno ako je Mars u nepovoljnom aspektu sa Jupiterom. Kada je Mars u 9. kući u aspektu sa Suncem, postoji potencijal da ličnost privuče pažnju na sebe kroz rad i aktivnost u domenu obrazovanja; u aspektu sa Mesecom je prisutna želja da se kroz putovanja upoznavaju kulture naroda i njihov način života; u aspektu sa Merkurom ličnost najbolje uči kada je motivisana idejama koje prevazilaze sve granice; u aspektu sa Venerom, postoji uživanje u putovanjima gde se obnavlja snaga i energija; u aspektu sa Saturnom prisutna je želja da se kroz sopstvene aktivnosti pokažu vrednosti, koje su ozbiljne, zrele i odgovorne.

Usmeravati sebe prema budućnosti u cilju postizanja uspeha i visokog položaja, kao i izdizanja sebe iznad drugih, tipično je za Marsa u 10. kući. Borba je uslov uspeha, hrabro kretanje kroz život može doneti visoku poziciju, a želja za takmičenjem i dominantnu ulogu. Sve akcije koje imaju posledicu u budućnosti pokreću se odmah i sad,  čekanje ovde ne postoji, a na ovom putu ličnost se nikada ne okreće iza sebe. Kada je Mars u 10. kući u aspektu sa Suncem, postoji želja da se postigne slavna i uspešna karijera; u aspektu sa Mesecom do uspeha i visokog položaja od pomoći može biti porodica; u aspektu sa Venerom, ličnost teži da se istakne kroz lepotu, umetnost i šarm; u aspketu sa Merkurom akcije su prožete logikom i razumom, što se koristi za postizanje visoke pozicije; u aspektu sa Jupiterom ulaže se novac u izgradnju svoje karijere ili ličnost uz svoju hrabrost ima protekciju i od drugih; u aspeku sa Saturnom postoji motivacija da se zrelo i oprezno ulazi u svaku akciju, koja je usmerena prema statusu i karijeri, zbog želje da taj položaj bude trajan i stabilan.

Kada je Mars u 11. kući, prisutna je želja za nezavisnošću i slobodom, kao i za radom u grupama u cilju poboljšanja uslova u društvu, posebno kada je Mars u aspektu sa Jupiterom. Tada postoji i motivacija da se ličnost dokaže u društvenim aktivnostima ističući dobrotu, humanost i ideje koje će biti od pomoći za dobrobit čovečanstva. Mars u 11. kući u aspektu sa Saturnom ili Merkurom predstvalja sve one koji se dokazuju kroz naučan rad, a ako je u aspektu sa Mesecom onda je dokazivanje i isticanje u humanitarnom radu; u aspektu sa Suncem akcije koje se preduzimaju da bi se realizovala sloboda i nezavisnost, mogu ličnost izbaciti kao centralnu figuru i borca za revolucionarne promene; u aspektu sa Venerom ličnost je hrabra da pokaže ljubav i prijateljstvo prema svima bez obzira na političke, rasne i ostale razlike.

Kada vaše aktivnosti izvodite u tajnosti i ne želite da ih otkrivate, onda je Mars u 12. kući. Uz nepovoljne aspekte Marsa možete biti u problemu, jer ćete imati osećaj kao da ste u začaranom ili zatvorenom krugu iz kojeg ne možete da izađete i uradite bilo šta. Posao koji radite, često je iza scene, daleko od očiju javnosti, jer vašu aktivnost najbolje možete da ispoljite u povlačenju i tišini. Kada je Mars u nepovoljnom aspektu od Saturna, onda vaše aktivnosti za posledicu imaju nesrećne okolnosti, patnju i izolaciju, dok u povoljnom aspektu sa Saturnom možete biti dobar detektiv ili naučnik – istraživač; u aspektu sa Mesecom postoji želja za radom u izolaciji gde se kroz emocije i bliskost može pomoći drugim ljudima; u aspektu sa Jupiterom avanturistički duh Marsa može vas pokrenuti i na kraj sveta da bi otkrili sve tajne; u aspektu sa Suncem imamo sve one koji vladaju tajnim društvima ili su iz tajnosti podstrek i podrška slavnim i moćnim ličnostima; u aspektu sa Merkurom sposobni ste da svoju aktivnost usmerite prema mašti, koja može da rezultira pisanjem; u aspektu sa Venerom vaša strast je na mestu koje je nevidljivo za druge i gde vas čeka lepota, emocije i ljubav.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top