Moto Jupitera u Biku je „dok god mogu da uživam u telesnim i fizičkim zadovoljstvima, da se naslađujem i uživam, ja imam veru u pozitivan, vedar i bolji život.“

Jupiter je povezan sa svim što teži da se proširi ili poveća, kao i sa proširenjem svesti, putem učenja i saznavanja, ali i materijalnim i fizičkim proširenjem. Osećaj punoće, obilja i mnoštva su takođe povezani sa Jupiterom, tako da Jupiter u Biku predstavlja obilje hrane, sitost, bujanje prirode, bogata imanja i farme, plodnu zemlju i njive koje donose prihode.

Položaj Jupitera u znaku Bika ukazuje na sposobnost ekspanzije u praktičnim sferama života, dakle u oblastima koje podrazumevaju praktične i materijalne vrednosti, jer je Bik zemljani znak. Kako se radi o fiksnoj zemlji, Jupiter u Biku putem ekspanzivnih i povoljnih momenata, teži ka stabilnosti i trajnosti. Sa Jupiterom u Biku iskorišćavanje najboljih mogućnosti i prilika, nalazi se  u praktičnom i  materijalnom. Takođe, ekonomija, finansije i biznis, kao i hrana, poljoprivreda (zemljoradnja, voćarstvo i vinogradarstvo), stočarstvo, botanika, bankarske delatnosti, dekorativno – primenjena umetnost, umetnost, dizajn, galanterija, kulinarstvo, kozmetika, veterinarstvo i arhitektura, nalaze se pod povoljnim i ekspanzivnim uticajem Jupitera.

 

Kada je Jupiter u Biku, onda je potrebno „spuštanje na zemlju“, kao i prihvatanje fizičkog sveta, stvarnosti, trajnih i konkretnih oblika, jer tada Jupiter nagrađuje događajima i okolnostima, koji nose osećanje sreće. „Spuštanje na zemlju“ otvara nove horizonte, koji mogu pružiti mogućnost za dalji razvoj i dobrobit, a sa Jupiterom u Biku uvek postoji šansa za bavljenjem unosnim, profitabilnim, produktivnim i sigurnim stvarima. Međutim, „druga strana“ Jupitera u ovom znaku moze ukazivati na preteranu opuštenost i lenjost, kao i preterivanje u čulnim i telesnim zadovoljsvima i uzivanjem. Kako ova planeta tezi širenju u bilo kom pogledu, što znači da je Jupiter  ekspanzivan,  moze se lako preterati u uživanju i zadovoljstvima, jer je Jupiter u Biku pod vladarstvom Venere, a Venera je povezana sa uzivanjem, zadovoljstvom i lepotom. Optimizam i entuzijazam i vedrina, koji se nalaze u osnovnoj prirodi Jupitera, u Biku mogu biti umanjeni, jer je zemlja realistična, ali dobrota je sigurno nešto što zrači iz Jupitera u Biku, mada su njegovi stavovi u ovom znaku, tvrdi i konzervativni.

Jupiter u Biku je pod vladarsvom Venere, tako da se do spoznaje koju Jupiter daje, dolazi kroz saradnju, osećanja, bliskost, privrezenost, ljubav, finoću, lepo ponašanje, estetiku i lepotu, kao i kroz praktičnu i materijalnu stranu života. Ovde se teži rastu i ličnom poboljšanju, kroz produktivnost, pouzdanost i postojanost, a potreba da se poveže sa višim stanjima svesti (spoznaja, učenje) ostvaruje se povezanošću i poštovanjem prema prirodi, materijalnom i fizičkom svetu. Jupiter u Biku ukazuje i na luksuz, što može kao posledicu proizvesti rasipništvo ili preterano materijalistički stav, dok se optimizam, entuzijazam i verovanje u dobro ili pozitivno, pojačava kroz povezanost sa prirodom.

Jupiter predstavlja proširivanje sveti kroz učenje, spoznavanje i razumevanje, što je u znaku Bika moguće kroz praktičnu i opipljivu stvarnost, materijalne vrednosti i telesna zadovoljstva. Jupiter u Biku je poboljšanje materijalnog stanja putem iskorišćavanja prilika, ali na oprezan, postojan i praktičan način, što znači da se isključuje mogućnost rizikovanja i kockanja, ali se uključuje sposobnost planiranja. Prisutna je praktičnost i racionalan, ali ne samo zbog toga što je Bik zemljani znak, već i zbog toga što je Merkur kao planeta racionalnog i praktičnog u ovom znaku u povoljnom dostojanstvu (triplicitet). Zbog toga, Jupiter u Biku najbolje razume stvarnost i konkretne oblike, kao i osećanja koja govore o prijatnosti, jer je Bik znak koji voli da uživa. Razumevanje života, postaje obuhvatnije kada se bavi opipljivim i praktičnim stvarima, a njegov karakter se u ovom znaku razvija na sporiji i postepen način, ali postojano i sigurno. Napredovanje je moguće, ako se životu pristupa na realan i praktičan način, baveći se pitanjima, koja su od praktične i materijalne važnosti. Kako Jupiter predstavlja razumevanje i učenje, Jupiter u Biku sa lakoćom uči trgovinu, ekonomiju i finansije, prirodne nauke, poljoprivredu, umetničke škole.

Jupiter u Biku je u znaku gde je Mesec egzaltiran, što ukazuje na bogate porodice i imanja, kao i na plodnost i produktivnost, ali i na talenat za trgovinu i biznis, jer je Merkur u ovom znaku u povoljnom dostojanstvu. Bik je znak koji simbolizuje praktična i materijalna dobra, kao i novac i profit, a kada je Jupiter u ovom znaku, onda govorimo o povezanosti praktičnih i materijalnih vrednosti sa napredovanjem, ekspanzijom, optimizmom, vedrinom i povoljnim prilikama.

Kada govorimo o simbolici planete i znaka, kako je Jupiter nasledstvo, onda je Jupiter u Biku nasledstvo u materijalnim dobrima i bogato nasledstvo, zatim nagomilavanje i obilje matreijalnih dobara ili ekonomski, arihtektonski ili neki umetnički fakultet. Kako Jupiter predstavlja zakone, onda Jupiter u Biku predstavlja eknomske zakone, ali i ministarstva finansija i poljoprivrede, kao i banke. Jupiter je prostor, a Jupiter u Biku je prostrana ravnica, ali i luksuzne i skupe vile, imanja, nakit. Bogati turisti, ministri finansija, bankari, arhitekte, farmeri, kapitalisti, pa bogati salaši, farme i imanja.

Ovako je Jupitera u Biku opevao Mika Antić:

„Rođen sam u ravnici. To je zemlja bez odjeka.
Tu ništa ne vraća dozive. Popiju ih daljine.

Jata lete u mestu, i mogu se uzabrati.
Sve se priginje zemlji.
Sve je nadohvat ruke.

Tu se prostori mere svitanjima i sumracima, a vreme duzinama senki.
Mlečni pit je do kolena, kao prosuta slama.
Ne moraš da se penješ: zvezde rastu u zbunju.
Samo se uputiš ravno, pa vrezama od zlata i posle desetak
Koraka već hodaš po nebesima.“

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top