Ispod Sunca ništa novo (Zmijonoša)

Ispod Sunca ništa novo (Zmijonoša)Dvanaest jednostavnih slova su: He, Waw, Zajin, Cheth, Teth, Jod, Lamed, Nun, Samekh, ‘Ain, Cade i Qof.

Dvenaest su, ne jedanaest; dvanaest, ne trinaest“

Knjiga sazdavanja (V poglavlje)

Prvenstvena namera ovog teksta je da ukaže na određene „pojave“,  koje imaju za cilj narušavanje logike i osnova astrologije, a što se pokušava preneti u javnost. Da li prisustvujemo skrnavljenju onoga što je zdravo i logično? Prisustvujemo li skrnavljenju i narušavanju Zodijaka i savršenog broja 12?

Sada se vraćamo na izvornu vrednost, a od koje se pokušava skrenuti smer i time uputiti na krivi i pogrešan put…Mutan, nejasan, nelogičan. Izvornu vrednost astrologije i drevna znanja uvek moramo uzeti kao polaznu i merodavnu osnovu. Dakle, makrokosmos je jednak mikrokosmosu, dok je čovek najsavršeniji odraz univerzalnog intelekta, kao i ogledalo celokupne slike kosmosa. Rasprava o trinaestom znaku ili pokušaj da se Zmijonoša silom uključi u društvo dvanaestorice, predstavlja degradiranje astrologije i astrološke doktrine. Ovakave namere i potezi predstavljaju skrnavljenje astrologije, njenih drevnih znanja, astrološke logike, viševekovnog iskustva, broja 12 u njegovom savršenstvu i izvornih vrednosti astrologije. Prvenstveno treba naglasiti i skrenuti pažnju da prisustvujemo „brkanju“  termina, što čak rade i pojedini astrolozi, a koji ne razlikuju termin zodijački znak i termin sazvežđe. Ova zabuna je verovatno proizvod neznanja ili čak svesna potreba udvaranja eliti.

Zodijački znaci i sazvežđa

Sunce se prividno kreće po ekliptici i prolazi određena sazvežđa, koja zovemo sazvežđima zodijaka. Ona nisu jednaka i razlikuju se po veličini. Severno i južno od ravni ekliptike, nalazi se pojas od po 8 stepeni sa svake strane, poznat kao zodijak. Zodijak ili zodijački krug, podeljen je na 12 jednakih delova, od kojih svaki ima po 30 stepeni, a svaki taj deo predstavlja jedan zodijački znak. Zodijački znaci imaju svoja imena, koja su dobili prema imenu sazvežđa, a koja su se tu nalazili pre mnogo vekova. Danas i pojedni astrolozi umesto termina zodijački znak pogrešno upotrebljavaju termin sazvežđe. Sazvežđa nisu iste veličine, dok su zodijački znaci jednaki, a astrologija i ljudsko iskustvo, zasnivaju se na zodijačkim znacima. Zodijački znaci predstavljaju odsečke ekliptike, koje ne možemo videti, dok zodijačka sazveđa jesu sazvežđa oko ekliptike. Zodijak je zasnovan na 12 jednakih perioda, gde Sunce provodi u svakom znaku, počevši sa prolećnim ekvinocijem severne hemisfere.

Ovo je prva tačka Ovna, koja se zove i prolećna tačka, a Sunce dolazi u nju oko 21. marta, kada Sunce prelazi iz južne u severnu hemisferu. Toga dana imamo jednaku dužinu dana i noći što predstavlja početak proleća na severnoj hemisferi. Nakon toga, Sunce se penje sve više i više na nebu severne hemisfere. Suprotno od prolećne tačke ili 0 stepeni Ovna, nalazi se tačka na 0 stepeni Vage, koja se zove jesenji ekvinocij ili jesenja ravnodnevnica, koja označava početak jeseni na severnoj hemisferi. Tada ravan ekliptike seče ravan ekvatora, a Sunce svake godine oko 23. septembra prolazi ovu tačku, kada postepeno i noći postaju duže. Početak leta na severnoj hemisferi je 21. juna, kada Sunce dolazi na 0 stepeni Raka, što predstavlja letnji solsticij ili Rakov povratnik, jer Sunce počinje polako da se spušta. Sunce silazi sve niže i niže, a dani postaju sve kraći. Oko 22. decembra, Sunce dolazi na 0 stepeni Jarca, što označava zimski solsticij, kada Sunce dolazi u svoju najdalju tačku od severne hemisfere. Ovo je u severnoj hemisferi, najkraći dan u godini, dok na jugu počinje proleće. Prema tome, svakom godišnjem dobu, pripadaju po tri zodijačka znaka (4*3 = 12). Proleće: Ovan, Bik i Blizanci; leto: Rak, Lav i Devica; jesen: Vaga, Škorpija i Strelac i zima: Jarac, Vodolija i Ribe. Ako ovoj četvorci ili četiri tačkama godišnjih doba nacrtamo trojstvo, dobijamo četiri trojstva ili jednaku podelu kruga na 12, a kada takvu šemu nanesemo na zodijak, ona će se savršeno uklopiti.

Ljudsko iskustvo, kao i iskustvo astrologije, odnosi se na zodijačke znake, a ne na sazvežđa, a astrologija polazi od viševekovnih iskustava. Današnje rasprave vode se i zbog astronomskog pomeranja prve tačke Ovna u sazvežđe Riba (zaitim u Vodoliju), što se dešava usled precesije. Međutim, za astrologiju ovo pomeranje nije važno, kao ni činjenica da zodijački znaci više ne odgovaraju astronomskim sazvežđima, osim u slučajevima kada određujemo astrološke ere. Evo, šta je rekao Karl Jung o tome:

“ Astrološka oznaka vremena „Sunce u Ovnu“, jedan je od načina da se izrazi proleće, a ne odnosi se na pravo zodijačko sazvežđe u kome se Sunce nalazi. Posle nekoliko hiljada godina, Sunce, kad bude u znaku koji smo odlučili da zovemo Ovan, zapravo će se nalaziti u Jarcu sa astronomske tačke gledišta. Drugim rečima, biće u sazvežđu koje mi povezujemo sa zimom, pa ipak proleće neće izgubiti ništa od svoje snage.“

Prema tome, na dan prolećne ravnodnevnice, Sunce se nalazi na 0 stepeni Ovna, što predstavlja početak jednogodišnjeg ciklusa. Mi koristimo 12 zodijačkih znakova ili 12 arhetipskih simbola. Zodijački znaci, danas se ne podudaraju sa sazvežđima usled precesije ili zbog posledice promenljivog nagiba Zemljine ose rotacije, koja zaklapa ugao od 23,5 stepeni.Ovakvo kretanje utiče na pomeranje prolećne tačke u odnosu na pozadinska sazvežđa, međutim za zapadnu astrologiju, ovo nije od važnosti. Zapadna astrologija koristi tropski zodijak koji je vezan za godišnja doba, a kao početnu tačku uzima prolećnu ravnodnevnicu ili 0 stepeni Ovna, koja nema veze sa sazvežđem Ovna. Sideralni zodijak, a kojeg koriste neki astrolozi, nije vezan za prolećnu ravnodnevnicu ili 0 stepeni Ovna, već je vezan za sazvežđa.

Početak sideralnog zodijaka zauzima uvek isti položaj u odnosu na fiksne zvezde, ali ono što je od suštinskog značaja jeste da i tropski i sideralni zodijak imaju 12 jednakih delova ili 12 znakova. Sideralna astrologija poravnava znake horoskopa sa odgovarajućim istoimenim sazvežđima. Međutim, ono što je ovde od važnosti, jeste da se astrolozi koji koriste tropsku astrologiju i astrolozi koji koriste sideralnu astrologiju, slažu u jednom, a to je da ekliptika treba biti podeljena na dvanaest jednakih delova.

Zmijonoša ili Ophiucus

Danas se u javnosti pokušava uneti zabuna i baratati sa trinaestim znakom ili Zmijonošom (Ophiucus), što nema nikakvog smisla i što predstavlja skrnavljenje savršene šeme zodijaka. Još su drevni narodi počeli da grupišu fiksne zvezde u sazvežđa, a danas ih ima preko 100, dok je Zmijonoša samo jedno od ovih stotinjak sazvežđa. Sazvežđe Zmijonoša je službeno uključeno temeljem međunarodnog dogovora tek 1922. godine! Sunce se nalazi u sazvežđu Zmijonoše od 30. novembra do 17. decembra, a ovo sazvežđe se nalazi između Škorpije i Strelca. Prema tome sada već postoji preko 100 sazvežđa od kojih je jedno od njih i Zmijonoša, ali možemo se podsetiti i na još neka. Postoje cirkumpolarna, jesenja, zimska, prolećna i letnja sazvežđa. Cirkumpolarna sazvežđa nikada ne zalaze i vidljiva su preko cele godine, dok se prolećna, letnja, jesenja i zimska sazvežđa najbolje vide u odgovarajućim godišnjim dobima. Navešćemo neka, cirkumpolarna: Veliki Medved, Mali Medved, Zmaj, Kasiopeja, Kefej; prolećna: Volar, Devica, Lav, Hidra, Kentaur; letnja: Labud, Orao, Lira, Strelac, Zmijonoša, Severna Kruna, Škorpija, Vuk, Vaga; jesenja: Andromeda, Pegaz, Ovan, Ribe, Kit, Vodolija, Jarac i zimska: Orion, Veliki pas, Mali Pas, Blizanci, Kočijaš, Bik, Persej, Krma, Rak.

Sazvežđe Zmijonoša pripada grupi severnih sazvežđa i povezan je sa mitom Herakla, velikog grčkog junaka. Jedino sazvežđe koje je podeljeno na dva dela je Serpens, a između njih se nalazi Zmijonoša. To je slika Herakla koji u svakoj ruci drži po jednu zmiju. Herakla je rodila Alkmena sa Zevsom. Hera, Zevsova žena bila je ljubomorna i poslala je dve zmije da ubiju Herakla. Dok se Hera kretala kroz šumu naišla je na bebu i ne znajući da je to Herakle, ona ga je podojila. Na taj način Herakle je dobio božansku snagu i kasnije je uspeo da ukroti te dve zmije. Po drugom mitu, Zmijonoša predstavlja Asklepija, boga lekarske veštine. Kada je Asklepij stajao zamišljen nad Glaukovim telom, jer nije znao kako da ga povrati u život, ušla je jedna zmija i obmotala se oko njegovog štapa. Asklepij je ubio ovu zmiju, međutim došla je i druga zmija noseći u ustima neku travu, a kojom je ubijenu zmiju vratila u život. Asklepije je tu istu travu upoterbio i vratio u život Glauka. Sazvežđe Zmijonoše je postalo simbol lekara, znanja i mudrosti. Važnije fiksne zvezde u sazvežđu Zmijonoše su: Jed Prior, Jed Posterior, Han, Sabik, Rasalhag i Sinistra. Jad Prior i Jad Posterior predstavljaju ruke kojima zmijonoša drži zmiju. Sabik je zvezda iz desne noge Zmijonoše, a Rasalhag predstavlja glavu Zmijonoše.

Zmijonošu povezuju sa 9. kućom, što nema nikakve logike, jer onda bi se Strelac morao preseliti u 10. kuću. Zamislite sada promenljivog i idealističkog Strelca u 10. kući, koja je angularna i ugaona, a time prirodno i upućena prema kardinalnim znacima. U tom slučaju, a ako govorimo o polaritetu, Zmijonoša bi bio muškog polariteta, a Strelac bi postao ženskog polariteta, Škorpija muškog itd. Smešno! Zbog toga, sledite savršenstvo u ovoj dvanaestorici: 1.Ovan, 2. Bik, 3. Blizanci, 4. Rak, 5. Lav, 6. Devica, 7. Vaga, 8. Škorpija, 9. Strelac, 10. Jarac, 11. Vodolija i 12. Ribe i zapamitite da su to zodijački znaci, a ne sazvežđa.

„On ih je ozakonio, izrezao ih, sastavio ih,
izrezao ih i zamenio ih, te pomoću njih stvorio:
dvanaest sazvežđa u svetu,
dvanaest meseci u godini,
dvanaest organa u biću muškom i ženskom…
…Dvanaest u borebenom redu:
tri koji vole,
tri koji mrze,
tri koji omogućavaju život,
tri koji ubijaju…“

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top