Dualitet prve i sedme kuće

 

Dualitet prve i sedme kuće

Između prve i sedme kuće postiji dualitet. Ovaj dualitet ima potencijal da preraste u sukob, što naravno ne mora uvek da bude problem, međutim ako u ovim kućama imate planete u opoziciji, onda problem postaje i realnost. Prva kuća je kuća Ovna, a sedma kuća je kuća Vage i ovde postoji potencijalan sukob između osećaja zavisnosti i nezavisnosti, jer je dualitet ove dve kuće u:“Mogu da budem nezavistan, ali bih voleo i društvo“ ili „Mogao bih sve sam da uradim, ali bih nekada voleo da mi i drugi pomogne“. To je ta borba između zavisnosti i nezavisnosti, koja je posebno prisutna, ako imate planete u opozicijama u ove dve kuće. Vaga voli druženje, dok Ovan uvek želi da radi samo ono što on hoće i ne želi da mu niko ništa govori šta i kako treba da radi. Ova osa između prve i sedme kuće se ne odnosi samo na vaše partnerske odnose u smislu braka ili ljubavne veze, već se odnosi i na vaše prijateljske odnose, kao i uopšte na vaš odnos sa širim okruženjem i drugim ljudima.

Prva kuća radi samostalno, ona je pokretačka, stvara sama, tako da su joj potrebne samostalne, individulane ili „usamljeničke aktivnosti“, dok sedma kuća uvek radi u partnerstvu. Kada se u natalnom horoskopu Ovan nađe u sedmoj kući, a Vaga na Ascendentu ili u prvoj kući, onda postoji potencijal za problem. Naravno mnogo toga će zavisiti od planeta u ove dve kuće, kao i od položaja njenih vladara, ali sa ovim znacima u ove dve kuće, potencijalni problem često „visi u vazduhu“.

Vaga koja je znak zajedništva i partnerstva dolazi u kuću samostalnosti, a Ovan koji je znak samostalnosti i individulanosti, dolazi u kuću partnerstva. Ako je Vaga na vrhu prve kuće, zapitajte se da li možete da se osećate nezavisni osim kada imate partnera? Međutim, ako imate partnera, kako možete da budete nezavisni? Ne mora se to doživljavati kao neki veliki problem, ali kada je Vaga na Ascendentu, onda motivacija za izražavanjem sebe je zavisna od partnerstva ili partnera. Ako je Vaga na Ascendentu, onda Ovan mora biti u sedmoj kući i tada  motivacija za partnerskim odnosima je zavisna os stepena vaše nezavisnosti, pa se postavlja isto pitanje:“Ako imate partnera, kako možete da budete nezavisni?“ Sunce u Vagi može biti nešto slično ili Sunce u sedmoj kući. Ili, Mesec u Vagi…U svakom slučaju sigurno je da postoji jedan deo vas koji može da upozna sebe, ali samo kroz odnose sa drugima i kroz partnerske odnose i jedan deo vas ne možete u potpunosti dostići bez partnera.

Dualitet prve i sedme kuće

Posebno može, na pimer, biti problematičan aspekt opozicije između Meseca i Marsa u sedmoj i prvoj kući. Zamislite da je Mesec u sedmoj kući, a Mars u prvoj kući. Jedan deo vas, onaj osećaj pripadnosti i bliskosti ka čemu duša teži može postići kroz partnerske odnose, a opet neki drugi deo vas je željan nezavisnosti i samostalnog delovanja. To je konflikt, koji lako pokreće i emotivnu ili unutrašnju agresiju, koja najlakše može da se ispolji na osi prve i sedme kuće, odnosno u partnerskim odnosima, pa i u odnosu na šire okruženje. Takav vaš unutrašnji konflikt, može biti uzrok razmirica i nestabilnosti u vašim partnerskim odnosima i postaje okidač za svađe, rastanke, razvode i sl.

Sećam se jednog horoskopa sa Marsom u Raku u sedmoj kući, koji je bio u opoziciji sa Sunce u prvoj kući, a radi se o čoveku koji je pun šanžer municije ispalio na ljude ispred jednog supermarketa u Americi. Naravno, pored ovog, postojalo je u njegovom horoskopu još toga, jer samo ovaj aspekt ne može ukazivati na ovakav događaj. Ali, ovaj aspekt sigurno ukazuje na problem na relaciji „Ja – drugi ljudi“. Sunce u prvoj kući u Jarcu ukazuje na naglašen ego i ponos, što se u znaku Jarca izražava na hladan i surov način, posebno što je njemu i Saturn kao dispozitor Sunca bio u znaku Jarca. Ovakvo Sunce u prvoj kući u Jarcu (Saturn u Jarcu) kaže:“Moj ponos, ego i individulanost u mnogom zavise od stepena moje nezavisnosti“.

Sunce u Jarcu sa Saturnom u Jarcu, lako pokazuje surovost da bi skrenulo pažnju na sebe ili da bi bilo u centru pažnje, a što je ovde jako važno za osećaj individulanosti i nezavisnost i mnogo je važno da bi ličnost mogla sebe da izrazi. Međutim, ovakvo ponašanje izaziva neprijateljstvo i bes kod drugih ljudi i njegovih partnera, jer je Mars u Raku u sedmoj kući u opoziciji sa Suncem. Naravno, da to i kod njega pojačava bes i agresiju, što završava njegovim oružanim napadom, koje je usmereno ka drugim ljudima.

Prema tome, kada postoje planete u opoziciji u sedmoj i prvoj kući, one su u stanju da vas uvuku u konflikt sa drugim ljudima, partnerima ili prijateljima, ali prvenstveno u vama postoji neki unutrašnji konflikt, koji projektujete na ove dve kuće. Ili, uzmimo za primer, Saturna u prvoj kući i Merkura u sedmoj kući koji su u opoziciji. Šta se dešava prvo sa vama? Jedan deo vas ima želju za kontaktima sa drugim ljudima, jer je to u Merkurovoj prirodi, ali drugi deo vas ima želju i za samoćom, što je u Saturnovoj prirodi (naravno zavisiće mnogo i u kojim znacima su ove dve planete). Dakle, konflikt, jer ako se date Merkuru koji će stalno da kontaktira sa drugima i da održava veze, onda imate osećaj da gubite sigurnost, jer Saturn je sigurnost, a istovremeno smatrate da sopstvenu ličnost možete ispoljavati samo kroz okolnosti koje su sigurne. Ili, ako se date previše Merkuru, koji je u sedmoj kući, onda gubite onaj deo sebe koji ima potrebu za samoćom, a ova želja za samoćom je u stvari samo vaš podignuti zid ili odbrambeni mehanizam, jer mislite da ste tada mnogo sigurniji. Opet, ako se previše date Saurnu, onda onaj deo vas koji želi samoću i sigurnost, udaljava vas i odvaja od kontakata sa drugim ljudima. Prema tome, sve ovo onda može biti i problem za vašu prvu i sedmu kuću.

Cilj ovog teksta nije da opiše i mogućnosti drugih kombinacija, već da ako imate opoziciju preko prve i sedme kuće, pođete prvo od sopstvenih konflikta koji imate, a koji se onda projektuju na spoljne i realne okolnosti.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top