Doba Vodolije

Doba Riba se završava 2375. godine, kada će prolećna tačka preći u Vodoliju iz Riba. Ovo je zatvaranje doba. Kao što je opisano u Jevanđelju po Mateju, učenici su pitali – koji će biti znaci kraja doba? S tim u vezi Hristos govori o dolasku Sina Čovečjeg na nebu. Ovo se odnosi na početak doba Vodolije. Ovaj znak na nebu ukazuje na delovanje Hrista kao Vodolije.
Vodolijski čovek se može posmatrati kao kosmički simbol eteričnog tela u ljudskom biću. Iz tačne definicije Zodijaka date u Istoriji Zodijaka, moguće je precizno izračunati početak doba Vodolije do 2375. godine. Novo doba ne treba poistovećivati sa dobom Vodolije, kao što mnogi ljudi veruju. Rudolf Štajner je bio jedan od prvih ljudi koji je upoterbio izraz New Aqe, i za njega je on imao konotaciju – kao Doba Drugog Hristovog dolaska.
Naznačio je datum 1899. kao početak Novog Doba i, nakon što je protekao period od trideset tri i trećina godina (dužina Hristovog života), početak za čovečanstvo 1933. godine novog delovanja Hrista u njegovom eteričnom telu. Tako se početak Novog doba 1899. godine poklopio sa početkom Hristovog ulaska u zemaljsku eteričnu auru, i nakon proteka jednog perioda Hristovog života, 1933. godine je Hristovo prisustvo u eteričnom postojanju opipljivo za zemaljsko čovečanstvo.
1899. se može uporediti sa zorom, a 1933. sa izlaskom Sunca Doba Drugog dolaska – Novog Doba. Sada živimo u periodu između početka Novog doba (1899.) i početka doba Vodolije 2375. Tako da je jasno da je potrebno napraviti razliku između Novog doba i doba Vodolije.
1889. godina je označila kraj 5.000-godišnjeg perioda istorije pozanog kao Kali Juga, koji je započeo -3101. godine, ili kako bi istoričari rekli 3102. godine p.n.e.
Kali Juga, mračno doba, bilo je vreme tokom kojeg je ljudska svest počela da postaje sve više odsečena od duhovnih oblasti.
Doba Vodolije
Ako se prati hinduistička hronologija, Kali Juga je trajala 5.000 godina, a prehodna Juga 10.000 godina. Ovde dolazi do ubrzanja vremena, jer sledeća Juga, Novo Doba, koje je počelo 1899. godine, traje samo 2.500 godina. Drugim rečima, sadašnja Juga, koje je počela 1899. godine, trajaće do 4399. godine. S druge strane doba Vodolije će trajati od 2375. do 4535. U hinduističkoj terminologiji Novo doba se naziva Satia Juga, što se jednostavno može prevesti kao Doba istine.
Tako da Novo doba obuhvata period od 1899. do početka doba Vodolije plus doba Vodolije.
Iz ovoga proizilazi da je upravo sadašnji period koji se u Jevađelju po Mateju pominje kao period nevolje koji prethodi pojavi znaka Sina Čovečjeg na nebu. Na početku Doba Vodolije, kada nove kosmičke sile počnu da deluju ovde na zemlji, doći će do opšteg buđenja eteričnog carstva. Eterične sile biće stimulativne tokom doba Vodolije.
U sadašnjem periodu nevolje, moć materijalizma postaje sve jača i jača, radeći na tome da odseče čovečanstvo od eteričnog sveta. Ovo je borba koja se odvija u sadašnjem trenutku. To je borba između materijalizma radeći na vezivanju svesti za fizičko i buđenje kroz Hrista i eterično. Sva iskušenja i nevolje današnjeg vremena povezani su sa ovim sukobom. Znaci ovog perioda nevolje su ratovi, glad, epidemije, zemljotresi.
Pozitivan razvoj je buđenje ekološke svesti do spoznaje da sve u ljudskom biću, sve što on ili ona čini, ima svoj uticaj na prirodu. To znači da ljudski život duše funkcioniše tako da ako nije harmonično, dolazi do prirodnih katastrofa.
*Rudolf Štajner, O istoriji i sadržaju viših stepena ezoterične škole, 1904-1914
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top