Dinamični (nepovoljni) aspekti između Sunca i Meseca

 

Dinamični (nepovoljni) aspekti između Sunca i MesecaNapeti aspekti između Sunca i Meseca opisuju se često kao nešto negativno. Kvadrat između Sunca i Meseca predstavlja sukob između svesnog i nesvesnog. Ali, kako ovo izgleda u stvranosti ili na nivou svakodnevnog života?

Sunce i Mesec su dva glavna faktora u natalnoj karti. Svetla opisuju našu interakciju sa svetom. Da li cenimo ili kritkujemo sebe?

Sunce predstavlja smisao života, tačku inspiracije i radosti. Ono ukazuje na svest, motivaciju i izvor večne energije.

Mesec opisuje navike, ali tu se nalaze i strahovi. Kako da shvatim stvarnost koja me okružuje? Ovo je tačka udobnosti i opuštanja, kanal rođenja, spavanje, odmor i hrana.

Da li je Mesec duša?
Često se naziva dušom, ali da li je ovo možda i zabluda?

Duša tela je kao životinjska svest. To su navike i potrebe tela.
Duša uma je logos, um i razmišljanje.
Duh je večna čestica božanskog u čoveku.

Mesec označava svest na nivou tela. Životinja ima početak u čoveku…instikti. Telo želi da jede, spava i da se odmori. Instinkt samoočuvanja i reprodukcije povezan je sa Mesecom. Ali, duh kao sposobnost stvaranja povezan je sa Suncem.

Aspekti između Sunca i Meseca označavaju interakciju čoveka i sveta oko njega. Napeti aspekti ukazuju na podelu unutar ličnosti. Hoću jednu stvar, ali da bi mi bilo udobije potrebna mi je druga stvar. U isto vreme hoću, ali se i bojim! Nešto me stalno sprečava da se opustim i radujem.

Napeti aspekti daju veliku motivaciju za realizaciju izlazeći iz zone komfora radi ostvarivanja ciljeva. Sunce i Mesec predstavljaju lične planete. Možemo prvo da uzmemo Mesec kao osnovu, a Sunce kao faktor uticaja, a drugi put da obrnemo ove uloge.

Postoji još jedan mit. Smatra se da napeti aspekti između Sunca i Meseca označavaju razvod roditelja. Međutim, ovo u praksi uopšte ne mora da bude pravlo. Neharmonični aspekti govore o dijametralno suprotnim likovima roditelja, sukobima i svađama, ali ovo ne znači i razvod.

Dinamični (nepovoljni) aspekti između Sunca i Meseca

Kvadrat Sunca i Meseca

Suncu nedostaje sposobnost da se opusti, prihvati i poveruje, dok Mesec ima problem sa motivacijom. Ako Mesec posmatramo kao osnovu, onda kvadrat između Meseca i Sunca čitamo: „Kada počnem da se opuštam  gubim motivaciju da učinim nešto.“

Čudno jeste, ali čim osoba počne sve više da se opušta ima manje motivacije i inspiracije. Pomaže drugima čak ako ide i na svoju štetu. Ne zna kako da sasluša i oseti sebe. Ima stalno nepoverenje prema sebi. Strah da neće zadovoljiti očekivanja drugih. Spolja može izgledati da radi ono što želi, ali unutar osobe je velika ranjivost.

Zašto je potrebna ova kvadratura?
Potrebno je naučiti prihvatiti i ceniti sebe. Osobe sa ovom kvadraturom traže često podršku u spoljašnjem svetu, društvu, među prijateljima, itd. i na kraju se razočaraju. Niko i ništa ne može biti podrška osim njih samih.

Ako je Sunce osonova, onda kada počnem da radim nešto, posebno ono što me zanima, činim to na štetu odmora, porodice, spavanja i opuštanja. Lako se tolerišu opterećenja, a kao posledica se mogu pojaviti i zdravstveni problemi. Puno napetosti se akumulira iznutra. Putevi se zatvaraju i svuda postoje neke prepreke i problemi. S jedne strane ovo može biti podstrek da se napreduje, a sa druge strane nema odmora, jer se osobi čini ako se zaustavi, onda može sve da se raspadne. Kada se opusti oseća slabost bića.

Potrebno je naučiti delovati, biti aktivan i postići cilj, ali bez štetnosti za sebe. Zadatak je naučiti kako se zaštititi.

Dinamični (nepovoljni) aspekti između Sunca i Meseca

Opozicija Sunca i Meseca

Ovaj aspekt podrazumeva odbijanje i najčešće se pravi izbor tako da se nešto žrtvuje da bi ono drugo moglo da se manifestuje. Međutim, opozicija traži da se sedi na obe stolice u isto vreme.

Hoću da budem jak i slab u isto vreme. Žena sa opozicijom između Sunca i Meseca želi brižnog i nežnog muža, ali se istovremeno bori za liderstvo i dominaciju u partnerstvu. Osoba sa ovom opozicijom jednom je mirna i opuštena, a onda teška i tvrdoglava. Ni jedna od ove dve opcije ne daje rezultat. Ovakvo menjanje mesta u opoziciji stvara napetost. Kada se odmara, automatski se uključuje Sunce i stvara aktivnost. Često postoji problem sa spavanjem. Kada je neophodno biti aktivan, onda se uključuje umor.

Kada uključim Sunce mora da se odreknem Meseca. Kada uključim Mesec moram odustati od Sunca. Kao rezultat imamo da obe planete pate. Na primer, postiže se uspeh (Sunce), ali onda počinje da se aktivira i nemir (Mesec).

Opozicija više od drugih aspekata zahteva svesnost. Šta uraditi? Jasno planirati vreme odmora. U isto vreme sam aktivan i radim, ali u sve ovo uključujem opuštanje u radu i aktivnostima.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top