Deveta kuća u natalnoj karti

Za devetu kuću možemo reći da predstavlja naš pogled na svet, jer je povezana preko trigona sa prvom kućom (Ja) i zato što učenje, obrazovanje, veliki sistemi mišljenja, učitelji ili religija, takođe utiču na to kakvim očima ćemo posmatrati svet. Deveta kuća ne predstavlja samo zvaničnu religiju već i našu sopstvenu filozofiju.

Ovo je promenljiva kuća (Strelac – promenljivi znak), tako da ono što naučimo tokom života i obrazovanja, menja naš pogled na svet. Prema tome, planete i znak u devetoj kući doprinose načinu na koji vidimo svet.

U ovoj kući, potrebno je steći neko sopstveno znanje (povezana trigonom sa prvom kućom – ja), a ne samo ono što nam prenose formalnim obrazovanjem što je više povezano sa trećom kućom, koja stoji u suprotnosti sa devetom kućom.

Možemo reći da je deveta kuća učenje i znanje kojem se potpuno posvećujemo. Tome smo posvećeni i do kraja odani, jer je Jupiter prirodni vladar ove kuće. Ovde se ne nalazi samo iskustvo uma već i čitavog bića. U dubini ove kuće postoji neka istina koju zastupamo. Što više znamo, to i naš svet postaje veći (čista smibolika Jupitera i Strelca).

U devetoj kući stičemo znanje, prihvatamo ideje, učenja, poslovice, knjige ili kultove u cilju oblikovanja naše životne filozofije.

Šta je života filozofija Venere u devetoj kući? Pa, verovatno da ljubav ili umetnost spašavaju svet.

Marsa? Uvek se treba boriti i izboriti za istinu!
Saturna? Moja životna filozofija treba da se gradi oprezno i ozbiljno.
Uran? Samo sloboda otvara put do istine.
Jupiter? Mogućnosti su beskrajne i ne želim ništa da me ograničava da bi došao do znanja.
Neptun? Moj pogled na svet oblikuje se pomoću šestog čula.
Merkur? Istraživati sebe kroz govor, pisanje i učenje, jer to utiče na moju životnu filozofiju.
Pluton? Moji strahovi su put ka isceljenju koje će otvoriti moje vidike.
Sunce? Ovde je moje središte ličnosti!

Sva ova pitanja i teme mogu imati prioritet u natalnim kartama gde je deveta kuća naglašena. Osoba ima veliku potrebu da uči, putuje, upoznaje i obilazi uvek nove i nove gradove i zemlje, podučava i prenosi znanje, filozofira, isteruje neku svoju istinu i pokazuje veliko interesovanje za ono što je izvan očiglednog da bi razmatrala šire i dublje.

Ovde je potrebno biti potpuno otvoren za nova učenja i nove načine razmišljanja. Kada uđemo u devetu kući postajemo istraživači i putnici (ne samo bukvalno), jer  nešto nas vuče u daljine da bi učili i otkrivali istinu. Metaforički, putovanja i daljine devete kuće znači širenje našeg sveta.

Deveta kuća u natalnoj karti

Da vidimo ukratko kako planete deluju u devetoj kući:

 Sunce – Uvek predstavlja potrebu pojedinca da se poistoveti sa svojim idejama i svojim načinom razumevanja života. Ovo je pokazatelj intelektualne strasti. U nepovoljnim aspektima ukazuje na isto, ali osoba može biti toliko zaokupljena apstraktnim stvarima da zaboravlja na stvarni i konkretan život.

Mesec – Ovde se postaje sanjar, a životna filozofija je da se pronađe ono što neguje i pruža sigurnost. Ideje i pogledi na život mogu biti nasleđeni, ali se isto tako mogu i promeniti. Često je potrebno da se oseća povezanost sa drugim kulturama, da bi se pronašao neki duhovni ili filozofski smisao. U nepovoljnim aspektima predstavlja isto, ali na problematičan i konfuzan način, tako da je potrebno osigurati nezavisnost u idejama i izbeći manipulacije. Ideje i životna filozofija utiču na porodične veze.

Merkur – Ovo je intelekualna potraga, a um se lako prilagođava, osim ako nije u nekom od fiksnih znakova ili u aspektu sa Saturnom. Prisutno je mnogo ideja i uverenja, a sve ovo se može verbalno vrlo lako izražavati. Potrebno je stalno učiti, ali i podučavati, deliti i razmenjivati sa drugima sve informacije koje šire pogled na život. Kada je loše aspektovan prenos informacija može biti problematičan, zbog tendencije da se suprotstavlja idejama drugih.

Venera – Stvara jednu mirnu filozofiju, izučavanje socijalnih, umetničkih ili humanističkih tema. Mogu je zanimati teme koje su povezane sa modom, estetikom i lepotom. Koji god sisetem uverenja odabere, u osnovi svega biće ljubav i blisko povezivanje, ne samo sa ljudima, već i sa učenjima, religijama i ostalim temama koje postaju vodilja ka istini i istraživanjima. Kada je nepovoljna aspektovana, onda uvrenja mogu biti u sukobu sa interesima osobe ili sa interesima drugih ljudi, pa je potrebno razmotriti koliko dalje treba ići sa svojim idejama.

Mars – Može da veruje kako je samo njegov pogled na život ispravan. On traži ulogu pionira, lidera ili vođe neke ideje ili učenja za šta bi se borio i do smrti. Ne želi niko da utiče na njega svojim uverenjima, koja mogu preći i u fanatizam. Kada je loše aspektovan, postoji tendencija nametanja ideja i mišljenja što vodi u jake i žestoke sukobe.

Jupiter – Na životnu filozofiju utiče optmizam i tolerancija, ako ostatak horoskopa ovo ne pobija. Ovo je talenat da se drugi inspirišu u pogledu budućnosti i sposobnost razumevanja velikih istina. Veliko poverenje u sopstvena uverenja. Kada je loše aspektovan onda veruje da „sve zna“ ili da se samo kod njega nalazi apsolutna istina. Opasnost da neka sopstvena uverenja uvuku osobu u precenjivanja i preterivanja.

Saturn – Uverenja koja formiraju i oblikuju pogled na život i životnu filozofiju najčešće su tradicionalna. Sve se uzima ozbiljno, a fokus je u dubokim temama. Za njega zakoni moraju kazniti svaku grešku, jer život mora da se vodi disciplinom i strogim pravilima. Njegova filozofija treba da bude upotrebljiva i praktična, mada je i kruta. Verovaće samo u ono što može videti i pokazati. Kada je nepovoljno aspektovan može biti predrasuda, netolerantnosti i preteranog materijalizma. Strah od razmatranja drugih i drugačijih ideja.

Uran – Ideje, razmišljanje i filozofija su originalni, nezavisni ili neobični, a često biva da nisu od većine prihvaćeni. Ovo su mentalne avanture, a um se uvek razvija, teži sticanju znanja i iskustvima, koja nikada nije doživeo. Progresivne i revolucionarne ideje utiču na formiranje pogleda na život. Kada je loše aspektovan ideje mogu biti previše ekcentrične i čudne, kao i tendencija da se previše radikalno suprotstavlja idejama drugih.

Neptun – Sklonost idealizmu i misticizmu oblikuje pogled na svet. Ako se ode predaleko, onda se verovanja mogu graničiti sa fantazijama. Put ka istini je maglovit i zbunjujući. Ovo je mentalna rafiniranost, ponekad psihičke moći, posebna znanja i genijalnost. Kada je nepovoljno aspektovan onda je prisutna lakovernost, prevare, lažna učenja i ideje i sl.

Pluton – Ovo je bezuslovno verovanje u sopstvene ideje što može sakrivati i opasnosti. Mogućnost transformacije kroz učenja, snove, putovanja ili razumevanje i otkrivanje filozofije. Potreba da se uvek dođe do odgovora zašto i kako. Snažna želja za učenjem da bi se došlo do suštine i istine. Ovo može pogodovati istraživanjima. Kada je nepovoljno aspektovan ukazuje na jaku netoleranciju i manipulaciju.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top